Математична подорож у світ гармоніїСкачати 40.07 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір40.07 Kb.
#84412


Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Хмельницької облдержадміністрації

Хмельницьке територіальне відділення МАН України

Хмельницька районна філія

Відділення: математика

Секція: прикладна математика


математична подорож у світ гармонії
Роботу виконав:

Дзюбінський Всеволод Аркадійович,

учень 9 класу

Жучковецької загальноосвітньої

школи І-ІІ ступенів
Педагогічний керівник:

Дзюбінська Іра Анатоліївна,

вчитель математики та фізики Жучковецької загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів,

спеціаліст Вищої категорії, вчитель методист
Жучківці - 2017
Математична подорож у світ гармонії

Дзюбінський Всеволод Аркадійович

Хмельницька районна філія

Жучковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 9 клас, с. Жучківці

Дзюбінська Іра Анатоліївна, вчитель математики та фізики,

спеціаліст Вищої кваліфікаційної категорії, вчитель методист


Мета роботи: ознайомитись з поняттям гармонії, розкрити її математичний зміст; з’ясувати та дослідити її значення в живій та не живій природі, архітектурі, будові кристалів та техніці.

Новизна роботи полягає в намаганні розкрити значення симетрії в навколишньому світі, встановленні багатьох цікавих фактів та історичних відомостей. Завдання дослідження: систематизувати набуті значення по даній темі, дослідити прояв симетрії для розкриття законів природи, мистецтва. Об’єктом дослідження даної роботи виступає гармонія, що має широке практичне застосування. На сьогодні вона не втратила своєї актуальності та значимості для гармонії та ідеалів прекрасного. Предмет дослідження форма і будова предметів побуту та архітектури, будова людського тіла та рослинного і тваринного світу, музика. Основою досліджень є встановлення наявності гармонії в музиці. Практичне значення: матеріали даної роботи можуть бути використані учнями та вчителями на уроках та всіма хто цікавиться математикою. Явища у Всесвіті підкоряються числовим співвідношенням . Число – закон, і зв'язок світу, сила, що панує над багатими і смертними. Все підпорядковується відповідно з числами – це основа вчення Піфагора. Жива математика робить красу чисел близькою до повсякденного.

Теорема Піфагора є першим та одними з головних провідників у світ гармонії. Причина величезної популярності теореми Піфагора – триєдина: простота – краса – значимість.

Принцип «золотого перерізу» – це найвищий прояв структурної та функціональної досконалості цілого і його частин у мистецтві, науці, техніці та природі. «Золотий переріз» – це гармонійна пропорція. Там де є  математичне співвідношення, і там, де воно присутнє, є гармонія та красота.

Аналізуючи все вище сказане, підтверджуємо, що гармонія – це вищий прояв досконалості у тваринному та рослинному світі, архітектурі, техніці, музиці. Її присутність необхідна скрізь від маленької комахи до величезних тварин, від маленької рослини до висотних будівель, у мистецтві. Дана робота має міжпредметні зв’язки математики з біологією та музикою.

Отже, математика – цариця всіх наук, символ мудрості, це не тільки струнка система законів,  але й унікальний засіб пізнання краси.


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..………4

РОЗДІЛ 1. Чудовий світ чисел ………………………………………….………….7

1.1.Число є уособленням гармонії у світі математики……………………….…..7

1.2 Задача минулих епох……………………………………………………….…..9

РОЗДІЛ 2. Теорема Піфагора……………………………………………………...10

2.1.Теорема Піфагора є першим головних провідників у світ гармонії……….10

2.2. Використання та значення теореми Піфагора………………………..……..12

РОЗДІЛ 3.«Золотий переріз»………………………….……………………..…....13

3.1.«Золотий переріз» - прояв гармонії навколишнього світу………………….14

3.2. «Золотий переріз» у математиці…………………………… …………..…...15

РОЗДІЛ 4. Застосування «золотого перерізу»…… …………………………..….17

4.1 Математика і фізіологія……………………………………………….……….17

4.2. Математика і архитектура………………………………………………….…17

4.3. Математика і живопис……………………………………………………...…18

4.4. Математика і музика…………………………………………………….….....18

РОЗДІЛ 5. Учнівське дослідження ………………………………….…………....31

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...…...32

СПИСОК КВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….…………..……33

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..…34

ВСТУП

Краса тішить розум, серце, душу людини. Цю незвичайну красу, красу розуму, красу науки не раз оспівували поети, філософи, митці… Ще у Стародавній Греції вважали, що краса розуму — це найвеличніше! Краса науки полягає у відкритті нових істин, у виявленні стрункого ладу там, де ще недавно панував хаос.Математика в усі часи була і є “першою красунею” серед наук, отже, й естетичні принципи науки як такої найяскравіше виявляються у математиці. Саме математика вносить красу в будь-яку науку, у цьому полягає, зокрема, її естетична цінність. Як наука неможлива без творчості, так і творчість неможлива без краси. Математичної творчості це стосується насамперед: “Всюди, де число, там і краса”, — казали ще давні греки.

Математика - це не тільки струнка система законів, теорем, задач, але і унікальний засіб пізнання краси. Краса багатогранна і багатолика. Краса допомагає з радістю сприймати навколишній світ, математика дає можливість усвідомити явища і зміцнити знання про гармонію всього світу. Спостерігаючи за гармонією у природі, людина завжди шукала звязок між формами та залежностями у розмірах. Спостерігаючи за гармонією у природі, людина завжди шукала звязок між формами та залежностями у розмірах. Математика, допомогла розкрити найцікавіші тайни, описавши їх числами.

Гармонія математики полягає в тому,що поринаючи у цей світ та вивчаючи математичні твердження бачиш,як на перший погляд різні речі можуть доповнювати один одного та як різними способами зобразити різні речі. Коли ми поринаємо у математичний вимір розум розкладає усе по поличкам та дає можливість насолоди від порядку та логічності розподілу знань,не тільки з точних,але й гуманітарних наук. Тому моя робота присвячена актуальній темі – пошуку математичних критеріїв гармонії.

Людство не бачить гармонії у звичайних речах. А учні, які вивчають математику, вважають її нудною та складною,завдання цієї роботи спростувати це визначення та показати як насправді усі теореми, задачі, вирази гармонічно пов’язані. Усе це я спробую розкрити та описати. Ми не можемо існувати окремо від інших людей, природи та науки. Математика дуже часто пов’язує ці поняття. Хоча на перший погляд цього не видно.

Вивчаючи математику без зв’язку з життям, без наочності заважає розвитку логічного мислення. Занадто погано вважати марними навіть ті напрями математики,які не можливо використати для життєвих потреб. Холодні числа та сухі формули математики повні внутрішньої краси та полум’я. Людина повинна цінувати цю красу думки, стрункість висновків та побудов зазвичай несподіваних та сильних. Тільки математика чиста від усього помилкового та недостовірного. Незаперечним аргументом на користь вивчення математики, який був актуальним ще за античних часів, є можливість її використання як знаряддя для розвитку інтелекту, "різок для мислення". Дуже влучно, хоча, можливо , й занадто категорично, висловлювався з цього приводу ще ХІІІ столітті Роджер Бекон – англійський філософ і природознавець: "Той, хто не знає математики , не може пізнати ніякої іншої науки, не може навіть збагнути свого невігластва, а тому не шукає ліків від нього". Цю цитату недаремно наведено у підручнику з геометрії. Вивчаючи математику без зв’язку з життям, без наочності неможливо, це заважає розвитку логічного мислення. Занадто погано вважати марними навіть ті напрями математики, які не можливо використати для життєвих потреб. Холодні числа та сухі формули математики повні внутрішньої краси та полум’я. Людина повинна цінувати цю красу думки, стрункість висновків та побудов зазвичай несподіваних та сильних.

Метою моєї роботи є зображення та дослідження гармонії математики, відкриття нових горизонтів для учнівського розуміння цієї науки, подання всього гармонійного як математичної моделі, дослідити, що гармонія є не що інше як числове вираження, що явища у Всесвіті підкоряються числовим співвідношенням це органічно пов'язана із сутністю числа. Переконатись, що теорема Піфагора є першим та одними з головних провідників у світ гармонії. Одним із розділів роботи є розкриття гармонії на прикладі «золотого перерізу», та застосування золотого перерізу у повсякденному житті та переконатись,що таємниця золотого перерізу нікого і ніколи не зможе залишити байдужими. Усі предмети, які нас оточують, ми сприймаємо за формою. Інтерес до певної форми може викликатись потребою життя або красою форми. Найкраще сприймається форма предмета, будова якого ґрунтується на симетрії і золотому перерізі. Саме такі предмети викликають у нас відчуття гармонії та краси.

  Ціле завжди складається із частин, частини різної величини знаходяться в певному відношенні один до одного і до цілого. Золотий переріз - вищий прояв структурної та функціональної досконалості цілого і його частин у мистецтві, науці, техніці, природі.

Дослідницька робота, проводилась задля кращого розуміння математики та світу, їх гармонічне поєднання.

Хоча у роботі багато теорії, вона має також практичне значення,тому що пов’язана безпосередньо з кожною людиною. Та спростування думки про негармонічність математики. Уся робота допоможе краще зрозуміти навколишній світ, побачити красу математики та гармонію і зв'язок між усім існуючим.

В своїй роботі я пропоную задуматися — чи завжди навко­лишній світ гармонійний і доцільний?


ВИСНОВКИ

Щоб стати успішними людьми, учні мають набути в школі компетентності в різних сферах людського життя, навчитися здобувати знання самостійно і застосовувати їх.

Проводячи дослідження я побачив, що все в нашому житті підкоряється законам математики і числа в цьому відіграють велику роль, я побачив, як працюють закони в природі, підкоряючись прин­ципам «золотого» перерізу. Довідався, що в основі всього лежить «золота» пропорція, і навіть людина, як вінець природи, ство­рена за законами «золотого» перерізу морфологічно, анатомічно й фізіологічно.

«Математична подорож у світ гармонії» дозволила мені не тільки глибше зануритися в математику, а й навчить застосовувати знання на практиці, сприятиме досягненню рівня математичної підготовки, який характеризується, в першу чергу, вмінням розв’язувати нестандартні задачі, які розвивають стійкий пізнавальний математичний інтерес створює умови для інтелектуального, морального розвитку і саморозвитку.

Після проведеної праці я з’ясував багато нових аспектів математики. Поглибв знання з математики.

Значення математики постійно збільшується. У математиці народжуються нові методи та ідеї. Зараз важко знайти галузь діяльності людей,в якій би не було математики. Математика є провідником людини скрізь час та простір, розумінню нового та гармонічного світу. Вона проникає у наше життя з незвичайним поглядом на речі, стає обов’язковою і для інженера, і для художника. Головними стимулами математики є жага до знань та краси.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Балашевич Р. Золота пропорція як прояв гармонії навколишнього світу

/ Роман Балашевич // Світогляд. - 2009. - №1. С. 62-71.

2. Бугаенко В. Золотое сечение и числа Фибоначчи / В. Бугаенко // Квант. - 2008. - №6. - С. 29 - С. 31-34.

3. Васютинский Н.А. Золотая пропорция / Н.А. Васютинский. - М: Мол. Гвардия, 1990. - 238 с.

4. Вергазова О.Б. Золотая пропорция: от древнерусских саженей до современного дизайна / О.Б. Вергазова // Математика в школе. - 2007. - №.8.. - С. 59-64.

5. Волошинов А.В. Союз математики и эстетики / А.В. Волошинов // Математика в школе. - 2006. - №8. - С. 65-71.

6. Каменева Т. Золотой треугольник в задачах / Т. Каменева, А. Козлов, А..Урмузов. - М.: Чистые пруды, 2008. - 32 с.

7. Математическая энциклопедия / [Ред. упоряд. И.М. Виноградов]. - т. 2 - М.: «Советская Энциклопедия», 1979. - 1104 с.

8. Математический энциклопедический словарь / [Ред. упоряд. Ю.В. Прохоров] - М.: Сов. Энциклопедия, 1988. - 847 с.Інтернетресурси: http://www.animationfactory.com/en

http://help.yandex.ru/images

http://www.zhurnal.ru/search

 http://5fan.ru/wievjob.php?id=52419
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 40.07 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка