МатематикаСторінка1/9
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.98 Mb.
#65622
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
КАЛЕНДАРНЕ-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

2 КЛАС

2013-2014 н.р.

МАТЕМАТИКА

136годин (4 години на тиждень)

ПідручникТема уроку

завдань
І
УЗАГАЛЬНЕНЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 1 КЛАС. АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД.
15год

1
Задачі уроків математики у 2 класі. Лічба в межах 20. Одноцифрові та двоцифрові числа. Задачі на знаходження суми і різниці(остачі).

1-10
2
Утворення чисел у межах 100. Послідовність чисел першої сотні. Порівняння чисел. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

11-19
3
Розряд десятків. Розряд одиниць. Додавання та віднімання на основі десяткової нумерації. Порівняння двох числових виразів.

20-26
4
Істині та хибні числові рівності. Об’єднання фігур за спільною ознакою. Одиниці вимірювання часу: доба і тиждень.

27-36
5
Додавання і віднімання на основі десяткової нумерації. Задачі на різницеве порівняння.

37-43
6
Геометричні поняття:точка, пряма, відрізок, промінь. Круглі числа. Задачі, які містять зайві дані.

44-51
7
Одиниці вимірювання довжини. Вимірювання і побудова відрізків. Додавання і віднімання іменованих чисел.

52-60
8
Зв’язок компонентів при додаванні. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка.

61-68
9
Переставний закон додавання. Розв’язування задач за схемами.

69-78
10
Назви компонентів і результату дії віднімання. Знаходження невідомого компонента. Задачі на знаходження остачі.

79-85

11
Одиниця вимірювання маси. Рівняння. Розв’язування задач на знаходження невідомого від’ємника.

86-93
12
Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Одиниці вартості. Дії з іменованими числами.

94-101
13
Одиниця вимірювання місткості. Розв’язування задач за малюнками і схемами.

102-109
14
Контрольна робота.15
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого. Додавання і віднімання у межах 100. Розв’язування задач. Многокутники.

110-117
ІІ
ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД.
19 год

16
Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Креслення відрізків. Пряма і обернена задача.

118-124
17
Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Ламана її довжина. Розв’язування простих задач.

125-134
18
Додавання і віднімання числа 4. Вимірювання довжини ламаної. Розв’язування і порівняння простих задач.

135-142
19
Вираз із змінною. Знаходження значення виразу на одну дію. Кут. Побудова прямого кута.

143-152
20
Додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Поняття складеної задачі.

153-161
21
Многокутник та його елементи. Периметр многокутника.

162-169
22
Додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прямокутник та його елементи. Властивості протилежних сторін прямокутника.

170-179
23
Додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Периметр прямокутника. Задачі на 2 дії.


180-188
24
Розв’язування задач за коротким записом. Порівняння іменованих чисел. Квадрат. Самостійна робота.


189-198
25
Додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування задач на знаходження невідомого зменшуваного.

199-208
26
Знаходження значень виразів з буквеними даними. Периметр многокутника. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.

209-219
27
Додавання і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту.

220-227
28
Закріплення додавання і віднімання чисел з переходом через десяток. Застосування різних способів обчислення. Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Периметр квадрата.

228-236
29
Додавання і віднімання іменованих чисел. Пояснення заданого розв’язання задачі. Порівняння периметра фігур.

237-245
30
Застосування дужок для запису чисел. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Складання і розв’язування задач за коротким записом.

246-255
31
Додавання до суми двох чисел. Віднімання числа від суми двох чисел. Розв’язування задач на дві дії.

256-264
32
Додавання до числа суми двох чисел. Віднімання суми двох чисел від третього числа. Знаходження значень виразів із зміною на дві дії.

265-273
33
Контрольна робота.34
Аналіз контрольної роботи. Порівняння двох числових виразів. Розв’язування задач за коротким записом за допомогою виразу. Знаходження периметра прямокутника..

274-283
ІІІ
УСНЕ ДОДАВНЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 100 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД.
27год

35
Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 37+6. Складені задачі.

284-291
36
Застосування прийомів усного додавання одноцифрового числа до двоцифрового у процесі розв’язування прикладів і задач.

292-300
37
Виконання додавання способом округлення. Розв’язування задач на дві дії.

301-308
38
Прийом округлення. Розв’язування задач двома способами. Геометричний матеріал.

309-317
39
Усне віднімання виду 40-8. Порівняння іменованих чисел.

318-326
40
Усне віднімання виду 35-7. Творча робота над задачею.

327-335
41
Закріплення прийому загального випадку віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Творча робота над задачею.

36-350
42
Вирази зі змінною. Знаходження периметра геометричних фігур. Задачі із зайвими числовими даними.

351-360
43
Додавання виду 27+16. Розв’язування задач на 2 дії.

361-369
44
Додавання двоцифрових чисел виду 45+27 різними способами. Розв’язування задач на 2 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

370-377
45
Додавання і віднімання іменованих чисел. Правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. Знаходження периметра прямокутника.

378-386
46
Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач на знаходження суми трьох доданків виразом.


387-395
47
Контрольна робота.48
Аналіз контрольної роботи. Віднімання виду 45-27 різними способами. Довжина ламаної. Розв’язування задач на 2 дії.

396-404
49
Порядок виконання дії у виразах з дужками та без дужок. Задачі на дві дії, які містять вирази із дужками.

405-414
50
Одиниця вимірювання маси – центнер. Розв’язування задач двома способами

415-424
51
Віднімання виду 40-27 трьома способами

425-433
52
Знаходження значень виразів із зміною на одну та дві дії. Прямий кут. Побудова прямого кута на аркуші в клітинку.

434-442
53
Утворення істинних рівностей. Розв’язування складених задач а планом.

443-451
54
Перетворення іменованих чисел. Задачі на дві дії. Визначення периметра многокутників.

452-459
55
Самостійна робота. Коло, круг та їх елементи. Розв’язування та складання обернених задач до заданих.

460-467
56
Вимірювання радіусу та діаметра кола. Істинні висловлювання. Вирази зі змінною. Задачі на дві дії.

468-484
57
Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Порівняння математичного виразу та числа. Розв’язування складених задач на дві та три дії.

485-492
58
Порівняння іменованих чисел. Складені задачі на збільшення числа на кілька одиниць та на знаходження решти.

493-500
59
Істинні рівності. Порівняння числових виразів. Складені задачі.

501-508
60
Контрольна робота.61
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого. Вибіркове повторення.

509-515
ІV
МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕНЯ.
55 год

62
Множення (ознайомлення з дією). Знак множення.

516-521
63
Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Складання і запис рівностей на множення за малюнками.

522-530
64
Переставний закон множення. Порівняння виразу на множення. Визначення довжини ламаної.

531-539
65
Зв’язок множення з додаванням. Таблиці множення та додавання числа 2. Задачі на множення.

540-547
66
Заміна додавання множенням. Поняття «на ..більше», « в.. більше».

Задачі на множення.548-557
67
Самостійна робота. Ділення (ознайомлення з дією). Знак ділення. Задачі на ділення.

558-566
68
Зв’язок дій ділення і множення. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення.

567-573
69
Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

574-582
70
Знаходження значень виразів. Вирази із зміною. Задачі на множення та ділення.

583-592
71
Назви чисел при діленні. Поняття «на ..менше», « в .. менше». . Розв’язування задач за малюнками.

593-599
72
Порядок дій у виразах. Порівняння числових виразів. Задачі на ділення.

600-610
73
Вирази зі змінною. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Периметр квадрата.

611-619
74
Властивості множення і ділення на 1. Порівняння виразів.

620-627
75
Контрольна робота.76
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого.77
Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на ділення.

628-635
78
Порядок дій у виразах з дужками.

635-644
79
Взаємозв’язок дій ділення і множення. Вирази зі змінною. Задачі на ділення.

645-655
80
Складання таблиці ділення на 3. Розв’язування задач на ділення

на 3.


656-663
81
Вправи на застосування таблиці множення та ділення на 3.

664-673
82
Знаходження значень виразів із зміною на одну та дві дії. Геометричний матеріал.

674-692
83
Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування прикладів і задач.

693-700
84
Складання таблиці ділення на 4. Приклади і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом.

701-708
85
Залежність між компонентами при множенні. Рівняння на знаходження невідомого множника. Геометричний матеріал.

709-718
86
Засвоєння таблиць множення і ділення. Залежність між компонентами при діленні. Рівняння на знаходження невідомого діленого і дільника.

719-728
87
Математичний диктант. Розв’язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 4.

729-735
88
Складання таблиці множення числа 5. Розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці множення числа 5.

736-743
89
Складання таблиці ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення і множення на 5.

744-752
90
Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Розв’язування задач.

753-761
91
Само диктант. Розв’язування рівнянь. Знаходження значень виразів.

Периметр квадрата.763-772
92
Складання таблиці множення числа 6. Доба, година, хвилина, секунда.

773-781
93
Визначення часу за годинником. Поняття високосний рік.

782-789
94
Математичний диктант. Табель-календар. Розв’язання задач на засвоєння таблиць множення і ділення.

790-799
95
Таблиця ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці. Складання задач за схемою.

800-809

96
Розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язання задач двома способами..

810-816
97
Порівняння задач. Складання задач за коротким записом.

817-825
98
Складання таблиці множення числа 7. Вправи і задачі на засвоєння таблиці.

826-834
99
Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Розв’язання задачі шляхом складання рівняння.

835-845
100
Таблиця ділення на 7. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7.

846-854
101
Математичний диктант. Складання виразів за таблицею. Знаходження їх значення.

855-864
102
Залежність значення добутку від зміни одного множника при сталому другому. Залежність значення частки при зміні дільника. Порівняння виразів, не виконуючи дій.


865-877
103
Порівняння виразів. Визначення часу за годинником. Вправи на засвоєння таблиць ділення і множення.

878-887
104
Складання таблиці множення числа 8. Знаходження периметра

прямокутника.888-896
105
Математичний диктант. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Геометричний матеріал.

897-904
106
Таблиця ділення на 8. Істинні та хибні рівності та нерівності. Задачі а дві дії.

905-914
107
Математичний диктант. Задачі з буквеними даними.

914-923
108
Складання таблиці множення числа 9. Вправи на засвоєння таблиці.

924-931
109
Математичний диктант. Вправи і задачі на засвоєння таблиць ділення і множення.

932-941
110
Таблиця ділення на 9. Приклади і задачі на засвоєння таблиць ділення і множення.

942-948
112
Множення 0. Множення на 0.Ділення 0. Неможливість ділення на 0.

949-957
113
Множення числа 10. Ділення на 10. Розв’язання задачі на 3 дії.

958-967
114
Вправи на засвоєння таблиць ділення і множення. Задача на кратне порівняння. Геометричний матеріал.

968-976
115
Контрольна робота.116
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого. Розв’язання логічних задач.

977-985
V
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 2 КЛАСІ.117
Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд.

1-7
118
Додавання і віднімання виду 26+8, 26-8. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Задачі на 2 дії.

8-16
119
Додавання виду 35+27. Розв’язування рівнянь. Знаходження довжини ламаної лінії.

17-26
120
Віднімання виду 34-18. Розв’язування задач.

27-34
121
Контрольна робота.122
Аналіз контрольної роботи. Повторення дії множення та ділення. Назви чисел примноженні та діленні. Задачі на 2 дії різного ступеня.

35-43Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка