Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органахСторінка4/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6Рекомендована література


Нормативно-правові акти

 1. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990, № 31, ст.429.

 2. Конституція України від 28.06.1996 р. // ВВР. – 1996, № 30, ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004 р. // ВВР. – 2005. – № 2, ст.44.).

Закони України:

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651а -VІ.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. // ВВР, 2004, № 40-41, 42, ст. 492 (із змінами).

 3. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. // ВВР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122 (із змінами та доповненнями).

 4. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. // ВВР, 1992, № 6, ст. 56 (із змінами та доповненнями).

 5. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV. // ВВР. — 2005, № 35-36, № 37, ст. 446 (із змінами).

 6. Про адвокатуру і адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VІ.

 7. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. № 22/98-ВР. // ВВР. — 1998, № 25, ст. 146 (із змінами).

 8. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 р. № 975-IV. // ВВР. — 2003, № 46, ст. 366 (із змінами).

 9. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781- XII. // ВВР. — 1994, № 11, ст. 50 (із змінами та доповненнями).

 10. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // № 202/98-ВР. // ВВР. — 1998, № 36-37, ст. 243

 11. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 р. № 2713-IV. // ВВР. — 2005, № 30, ст.409 (із змінами).

 12. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. // ВВР. — 1998, № 35, ст. 236 (із змінами та доповненнями).

 13. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ. // ВВР. — 1994, № 16, ст.93 (із змінами та доповненнями).

 14. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР. // ВВР. — 1996, № 49, ст. 272 (із змінами).

 15. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 р. № 0374. // ВВР. — 2003, № 12, ст. 89 (із змінами).

 16. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ. // ВВР. — 1991, № 4, ст. 20 (із змінами і доповненнями).

 17. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ. // ВВР. — 1993, № 39, ст. 383 (із змінами та доповненнями).

 18. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ. // ВВР. — 1992, № 22, ст. 303 (із змінами та доповненнями).

 19. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV // ВВР. — 2003, № 39, ст. 351 (із змінами).

 20. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014  р. № 1697VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/169718/page (із змінами та доповненнями).

 21. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17червня 1997 // ВВР. – 1997, № 40, ст.263.

 22. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 р. № 2331-ІІІ. // ВВР. — 2001, № 19, ст. 94 (із змінами).

 23. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ. // ВВР. — 1992, № 27, ст. 382 (із змінами та доповненнями).

 24. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453- VІ. // ВВР. — 2010, № 41-42, 43, 44-45, ст. 529 (із змінами та доповненнями).

 25. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 776-97/ВР. // ВВР. — 1998, № 20, ст. 99 (із змінами та доповненнями).

 26. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р.
  N 2657-XII ( 2657-12 ) (із змінами і доповненнями). 27. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р.
  N 3855-XII ( 3855-12 ) (із змінами і доповненнями). 28. Закон України "Про електронні документи та електронний
  документообіг" від 22.05.2003 N 851-IV ( 851-15 ) (із змінами
  і доповненнями). 29. Закон України "Про електронний цифровий підпис"
  від 22.05.2003 N 852-IV ( 852-15 ) (із змінами і доповненнями). 30. Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.2001
  N 2408-III ( 2408-14 ) (із змінами і доповненнями). 31. Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні
  установи" від 24 грудня 1993 р. N 3814-XII ( 3814-12 ) (із змінами
  і доповненнями). 32. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
  актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних
  документів" від 22.12.2006 р. N 534-V ( 534-16 ) (із змінами
  і доповненнями).

Міжнародно-правові акти

 1. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

 2. Конвенція про захист прав і основних свобод людини. Прийнята 4 листопада 1950 р. Ратифікована 17 липня 1997 р. // Голос України. – 2001, № 3 від 10.01.2001.

 3. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах. Прийнято 20 квітня 1959 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р. (із застереженнями). // Офіційний Вісник України. – 2004, № 26, ст. 1735

 4. Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах. Прийнято 17 березня1978 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р. // Офіційний Вісник України. – 2005, № 44, ст. 2825

 5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 р. Ратифіковано 19 жовтня 1973 р. // Док. ООН А/RES/2200 А (XXI)

 6. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 р. Приєднання – 25 грудня 1990 р. // ВВР. – 1991, № 5, ст. 26.

 7. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 листопада 1968 р. Прийнято резолюцією 2391 (XXII) Генеральної Асамблеї ООН. Ратифіковано 25 березня 1969 р. // Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1969. – № 14., ст.104.

 8. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах. Прийнято 15 травня 1972 р. Приєднання – 22 вересня 1995 р. // Офіційний Вісник України. – 2005, № 44, ст. 2822

 9. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, не людських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Прийнято 10 грудня 1984 р. Ратифіковано 26 січня 1986 р. // Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1989. – № 13. – Ст.108.

 10. Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Прийнято 26 листопада 1987 р. Ратифіковано 24 січня 1997 р. // Збірка договорів Ради Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2000.

 11. Конвенція про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах СНД. Прийнято 22 січня 1993 р. Ратифіковано 10 листопада 1994 р. (із застереженнями). // Офіційний Вісник України. – 2005, № 44, ст. 2824.

Підзаконні нормативно-правові акти:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
  Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших
  центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
  Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" від 17 жовтня
  1997 р. N 1153 ( 1153-97-п ) (із змінами і доповненнями). 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
  Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання
  документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
  які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави"
  від 27 листопада 1998 р. N 1893 ( 1893-98-п ) (із змінами
  і доповненнями). 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про електронний
  обмін службовими документами в органах виконавчої влади"
  від 17 липня 2009 р. N 733 ( 733-2009-п ) (із змінами
  і доповненнями). 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
  переліку платних послуг, які можуть надаватися державними
  архівними установами" від 7 травня 1998 р. N 639 ( 639-98-п )
  (із змінами і доповненнями). 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
  Правил надання послуг поштового зв'язку" від 5 березня 2009 р.
  N 270 ( 270-2009-п ) (із змінами і доповненнями). 6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
  Порядку ведення особових справ державних службовців в органах
  виконавчої влади" від 25 травня 1998 р. N 731 ( 731-98-п )
  (із змінами і доповненнями). 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р.
  N 1004 ( 1004-2007-п ) "Про проведення експертизи цінності
  документів". 8. Наказ Державного комітету архівів України "Про
  затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної
  влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ
  і організацій" від 16 березня 2001 р. N 16 ( z0407-01 )
  (із змінами і доповненнями). 9. Наказ Державного комітету архівів України "Про
  затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу
  державної влади, органу місцевого самоврядування, державного
  і комунального підприємства, установи та організації" від 6 серпня
  2002 р. N 58 ( z0682-02 ) (із змінами і доповненнями). 10. Наказ Державного комітету архівів України "Про
  затвердження Типового положення про експертну комісію державного
  і комунального підприємства, установи та організації" від 29 січня
  2003 р. N 16 ( z0112-03 ) (із змінами і доповненнями). 11. Наказ Державного комітету архівів України "Про
  затвердження Порядку надання державними архівними установами
  допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів
  Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання,
  реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду
  користування документами" від 25 квітня 2002 р. N 32 ( z0457-02 )
  (із змінами і доповненнями). 12. Наказ Головного управління державної служби при Кабінеті
  Міністрів України "Про затвердження методичних рекомендацій
  застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в
  органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових
  справ" від 5 липня 1998 р. N 24 ( z0453-98 ) (із змінами
  і доповненнями). 13. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті
  Міністрів України "Про затвердження Переліку типових документів,
  що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого
  самоврядування, інших установ, організацій і підприємств,
  із зазначенням термінів зберігання документів" від 20 липня
  1998 р. N 41 ( z0576-98 ) (із змінами і доповненнями). 14. Наказ Головного архівного управління України "Про
  затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними
  установами" від 16 вересня 1999 р. N 59 ( z0659-99 ) (із змінами
  і доповненнями). 15. ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система
  документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої
  документації. Вимоги до оформлювання документів" ( v0055609-03 ). 16. ДСТУ 2732-94 "Діловодство й архівна справа. Терміни
  та визначення". 17. ДСТУ 3844-99 "Державна уніфікована система документації.
  Формуляр зразок. Вимоги до побудови". 18. ДСТУ 3843-99 "Державна уніфікована система документації.
  Основні положення". 19. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схвалено Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 року, затверджено Наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 року № 123.

 20. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003
  "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система
  організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання
  документів" ( v0055609-03 ). 21. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 923.

 22. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 383/2011.

 23. Положення про Міністерство доходів і зборів України, затверджене Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013.

 24. Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 395-2011.

 25. Положенням про Апарат Вищого господарського суду України
  затверджене рішенням зборів суддів Вищого господарського суду
  України від 05.11.2010 р. N 9.
  34. Положення про автоматизовану систему документообігу суду,
  затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 р.
  N 30 ( vr030414-10 ).

 26. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
  Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах
  державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян,
  на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
  власності, в засобах масової інформації" від 14 квітня 1997 р.
  N 348 ( 348-97-п ) (із змінами і доповненнями). 27. Правила адвокатської етики: Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури України при Кабінеті міністрів України 1 жовтня 1999 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – № 7. – С.141-176.

 28. Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури: Указ Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93.

 29. Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 229.

 30. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затверджений рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 8 червня 2011 року № 1802/зп-11.

 31. Регламент Конституційного Суду України, затверджений рішенням Конституційного Суду України від 14 жовтня 2008 року № 34-р/2008.

Каталог: Programy -> Den
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 плани семінарських занять 8 самостійна робота 54 індивідуальні завдання 83
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Адміністративне право Спеціальність «Правознавство»
Den -> Кримінологія Спеціальність «Правознавство»
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми семінарських занять 4 Самостійна робота 7 питання для самопідготовки 8
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Кримінальна відповідальність та форми її реалізації
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 структура навчальної дисципліни 5 теми семінарських занять 7 рекомендована література 23
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Запобігання злочинності неповнолітніх
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми І плани семінарських занять 7 Самостійна робота 54 тестові завдання 87


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка