Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинствіСкачати 198.55 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір198.55 Kb.
ТипПрограма
Матеріали для студентів
2015-2016 навчальний рік
Судовий контроль у кримінальному судочинстві

Спеціальність «Правознавство» 7.03040101

Спеціалізація «Прокуратура та слідство»

(V курс)


ЗМІСТПрограма навчальної дисципліни 2

Структура навчальної дисципліни 4

Теми семінарських занять 4

Самостійна робота 7

Питання для підготовки до заліку 8

Рекомендована література 10

Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Поняття і значення судового контролю на досудових стадіях кримінального провадження.
Поняття і значення судового контролю за законністю на досудових стадіях.

Форми судового контролю на досудових стадіях.

Співвідношення судового контролю із прокурорським наглядом і відомчим контролем на досудових стадіях кримінального процесу.

Співвідношення функції правосуддя й судового контролю в діяльності судів України.

Контроль за відповідністю закону дій і рішень органів досудового провадження в судових стадіях кримінального провадження. Форми реагування суду на встановлені порушення вимог кримінально-процесуального законодавства у досудових стадіях.
Тема 2. Суд, сторони, інші учасники та основні засади кримінального провадження, їх взаємодія при здійсненні судового контролю.
Слідчій суддя – новела кримінального провадження, та історія виникнення. Визначення поняття, формування корпусу слідчих суддів, їх повноваження та основна мета діяльності, при здійсненні судового контролю.

Сторони кримінального провадження їх повноваження та основні функції під час здійснення досудового розслідування

Інші учасники кримінального провадження, доповнення складу за КПК України 2012 року.

Повага до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність,

недоторканність житла чи іншого володіння особи, доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень, розумність строків та інші основні засади кримінального провадження, їх співвідношення та застосування в рамках здійснення судового контролю за досудовим слідством.

Тема 3. Контроль суду за дотриманням законності прав та свобод громадян, захист їх інтересів в стадії досудового розслідування

Новела КПК України 2012 року - Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Форми досудового розслідування, компетентні органи його здійснення, його початок та проведення слідчих дії, строки досудового розслідування я елементи новітніх стандартів дотримання прав людини під час досудового розслідування.

Судовий контроль в стадії проведення таких гласних слідчих дій як допит, огляд житла чи іншого володіння особи, обшук, пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент, залучення експерта.

Голова апеляційного суду, його правовий статус та процесуальне становище як слідчого судді. Питання судового контролю щодо негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальні рішення з цих питань.

Міри запобіжного заходу. Мета і підстави застосування запобіжного заходу, обставини, що враховуються при обранні.

Виключно судова підвідомчість питань про обрання запобіжних заходів судам, як одна із форм судового контролю за дотриманням прав людини на досудовому слідстві.

Строк тримання під вартою і його продовження.

Розгляд судом подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою.

Судові рішення за результатами розгляду цих питань.

Застава. Порядок обрання.

Інші слідчі дії, провадження яких вимагає судового рішення. Порядок внесення клопоьань про провадження окремих слідчих дій, їх розгляд в суді. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді.


Тема 4. Судовий контроль в стадії закінчення досудового розслідування. Рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування та прокурора які можуть бути оскаржені слідчому судді.

Вичерпний перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого прокурора які можуть бути оскаржені.

Суб'єкти, порядок та строки оскарження цих рішень.

Розгляд в суді скарг, та рішення слідчого судді за результатами розгляду.

Оскарження рішень слідчого судді, суб’єкти, строки та порядок подання скарг.

Рішення суду апеляційної інстанції з цих питань.

Підготовче провадження, питання, що вирішуються в даній стадії. Розгляд заперечень на ухвали слідчого судді як контрольна стадія.

Форми й межі судового контролю за законністю дій і рішень, прийнятих на досудових стадіях кримінального провадження, при підготовці справи до розгляду.


Тема 5. Форми контролю суду за законністю дій і рішень, прийнятих на досудовому слідстві, при судовому розгляді в судах.

Сутність і значення стадії судового розгляду. Форми і межі перевірки законності дій і рішень, прийнятих на досудових стадіях, при розгляді справи по першій інстанції.

Винесення судом окремої ухвали (постанови) у зв'язку із установленням фактів порушення прав громадян і інших порушень закону, допущених при провадженні дізнання і досудового слідства. Зміст окремої ухвали.

Стадії, у яких здійснюється перевірка законності й обґрунтованості судових рішень, що не набрали законної сили, по кримінальних справах.

Стадії, у яких відбувається перевірка судових рішень, що набрали законної сили.

Підстави, порядок винесення окремих ухвал апеляційними судами й Верховним Судом України.Структура навчальної дисципліни№з/пНазва теми


Денне навчання

лекції


с/з


с/р

1.

Поняття і значення судового контролю на досудових стадіях кримінального провадження

2

2

6

2.

Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження, їх взаємодія щодо здійснення судового контролю

4

4

6

3.

Контроль суду за дотриманням законності прав та свобод громадян, захист їх інтересів в стадії досудового розслідування

8

8

6

4.

Судовий контроль в стадії закінчення досудового розслідування. Рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування та прокурора які можуть бути оскаржені слідчому судді. Підготовче провадження, як остання стадія судового контролю.

4

4

6

5.

Форми контролю суду за законністю дій і рішень, прийнятих на досудовому слідстві, при судовому розгляді в судах.

2

4

6
Усього

20

22

30

Теми семінарських занять

Тема 1. Поняття і значення судового контролю на досудових стадіях кримінального провадження (2 години)
 1. Поняття і значення судового контролю за законністю на досудових стадіях.

 2. Форми судового контролю на досудових стадіях.

 3. Співвідношення судового контролю із прокурорським наглядом і відомчим контролем на досудових стадіях кримінального процесу.

 4. Співвідношення функції правосуддя й судового контролю в діяльності судів України.

 5. Контроль за відповідністю закону дій і рішень органів досудового провадження в судових стадіях кримінального провадження. Форми реагування суду на встановлені порушення вимог кримінально-процесуального законодавства у досудових стадіях.Завдання 1. Написати письмову відповідь на питання: Повноваження суду в кримінальному судочинстві.
Теми рефератів:

1)Сутність і значення контрольних повноважень суду в кримінальному судочинстві. 2)Співвідношення прокурорського нагляду й судового контролю за законністю на досудових стадіях кримінального процесу

3)Форми судового контролю за законністю на досудових стадіях кримінального провадження.

Тема 2. Суд, сторони, інші учасники та основні засади кримінального провадження, їх взаємодія при здійсненні судового контролю (4 години)
 1. Слідчій суддя – новела кримінального провадження, та історія виникнення. Визначення поняття, формування корпусу слідчих суддів, їх повноваження та основна мета діяльності, при здійсненні судового контролю.

 2. Сторони кримінального провадження їх повноваження та основні функції під час здійснення досудового розслідування

 3. Інші учасники кримінального провадження, доповнення складу за КПК України 2012 року.

 4. Повага до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність,

 5. недоторканність житла чи іншого володіння особи, доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень, розумність строків та інші основні засади кримінального провадження, їх співвідношення та застосування в рамках здійснення судового контролю за досудовим слідством.


Теми рефератів:

1) Спеціалізація суддів – слідчий суддя, значення цієї посади та порядок здійснення повноважень.

2) Судове забезпечення права поваги людської гідності, права на особисту недоторканість.

Тема 3. Контроль суду за дотриманням законності прав та свобод громадян, захист їх інтересів в стадії досудового розслідування (8 годин)


Новела КПК України 2012 року - Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Форми досудового розслідування, компетентні органи його здійснення, його початок та проведення слідчих дії, строки досудового розслідування я елементи новітніх стандартів дотримання прав людини під час досудового розслідування.

Судовий контроль в стадії проведення таких гласних слідчих дій як допит, огляд житла чи іншого володіння особи, обшук, пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент, залучення експерта.

Голова апеляційного суду, його правовий статус та процесуальне становище як слідчого судді. Питання судового контролю щодо негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальні рішення з цих питань.

Міри запобіжного заходу. Мета і підстави застосування запобіжного заходу, обставини, що враховуються при обранні.

Виключно судова підвідомчість питань про обрання запобіжних заходів судам, як одна із форм судового контролю за дотриманням прав людини на досудовому слідстві.

Строк тримання під вартою і його продовження.

Розгляд судом подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою.

Судові рішення за результатами розгляду цих питань.

Застава. Порядок обрання.

Інші слідчі дії, провадження яких вимагає судового рішення. Порядок внесення клопоьань про провадження окремих слідчих дій, їх розгляд в суді. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді.

Теми рефератів:

1) Оскарження в суді рішень, прийнятих у стадії попереднього розслідування. Порядок і строки розгляду скарг.

2) Процесуальний порядок одержання дозволу на провадження слідчих дій, пов'язаних з обмеженням прав громадян і організацій.

3) Процесуальний порядок обрання на досудовому слідстві запобіжного заходу.

Тема 4. Судовий контроль в стадії закінчення досудового розслідування. Рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування та прокурора які можуть бути оскаржені слідчому судді (4 години)


 1. Вичерпний перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого прокурора які можуть бути оскаржені, суб'єкти, порядок та строки оскарження цих рішень.

 2. Розгляд в суді скарг, та рішення слідчого судді за результатами розгляду.

 3. Оскарження рішень слідчого судді, суб’єкти, строки та порядок подання скарг та

рішення суду апеляційної інстанції з цих питань.

 1. Підготовче провадження, питання, що вирішуються в даній стадії.

Форми й межі судового контролю за законністю дій і рішень, прийнятих на досудових стадіях кримінального провадження, при підготовці справи до розгляду.

Тема 5. Форми контролю суду за законністю дій і рішень, прийнятих на досудовому слідстві, при розгляді справи в судах (4 години)


1.Повернення справи на додаткове розслідування зі стадії як «рудимент» кримінального провадження.

2.Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді.

3.Винесення судом окремої ухвали у зв'язку з виявленням фактів порушення прав громадян і інших порушень закону, допущених при провадженні дізнання й досудового слідства. Зміст окремої ухвали.

4. Стадії, у яких здійснюється перевірка законності й обґрунтованості судових рішень, що не набрали законної сили, по кримінальних справах.

5. Стадії, у яких відбувається перевірка судових рішень, що набрали законної сили.
Теми рефератів:

1)Форми й межі судового контролю за законністю дій і рішень, прийнятих на досудовому слідстві, у стадії судового розгляду.

2)Межі судового розгляду.

3)Зміна обвинувачення в суді першої інстанції.Самостійна робота

Тема 1. Поняття і значення судового контролю на досудових стадіях кримінального провадженняТеми рефератів:

1)Сутність і значення контрольних повноважень суду в кримінальному судочинстві. 2)Співвідношення прокурорського нагляду й судового контролю за законністю на досудових стадіях кримінального процесу

3)Форми судового контролю за законністю на досудових стадіях кримінального провадження.

Тема 2. Суд, сторони, інші учасники та основні засади кримінального провадження, їх взаємодія при здійсненні судового контролюТеми рефератів:

1) Спеціалізація суддів – слідчий суддя, значення цієї посади та порядок здійснення повноважень.

2) Судове забезпечення права поваги людської гідності, права на особисту недоторканість.
Тема 3. Контроль суду за дотриманням законності прав та свобод громадян, захист їх інтересів в стадії досудового розслідування

Теми рефератів:

1) Оскарження в суді рішень, прийнятих у стадії попереднього розслідування. Порядок і строки розгляду скарг.

2) Процесуальний порядок одержання дозволу на провадження слідчих дій, пов'язаних з обмеженням прав громадян і організацій.

3) Процесуальний порядок обрання на досудовому слідстві запобіжного заходу.


Тема 4. Судовий контроль в стадії закінчення досудового розслідування. Рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування та прокурора які можуть бути оскаржені слідчому судді

Теми рефератів:

 1. Форми й межі судового контролю за законністю дій і рішень, прийнятих на досудових стадіях кримінального провадження.

 2. Форми й межі судового контролю за законністю дій і рішень, прийнятих на досудових стадіях кримінального провадження при підготовці справи до розгляду.

Тема 5. Форми контролю суду за законністю дій і рішень, прийнятих на досудовому слідстві, при розгляді справи в судахТеми рефератів:

1)Форми й межі судового контролю за законністю дій і рішень, прийнятих на досудовому слідстві, у стадії судового розгляду.

2)Межі судового розгляду.

3)Зміна обвинувачення в суді першої інстанції.Питання для підготовки до заліку 1. Слідчий суддя – новела Кримінального процесу, формування корпусу слідчих суддів, їх компетенція та повноваження.

 2. Предмет та об’єкт судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу.

 3. Межі судового контролю на досудових стадіях кримінального провадження.

 4. Судовий контроль у системі процесуального контролю в кримінальному судочинстві.

 5. Співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду, основні відмінності

 6. Суд і підсудність.

 7. Сторона обвинувачення їх права та повноваження.

 8. Сторона захисту їх права та повноваження.

 9. Потерпілий його правовий статус.

 10. Інші учасники кримінального провадження.

 11. Основні засади кримінального провадження.

 12. Дотримання основних засад під час проведення досудового розслідування та судовий контроль за їх дотриманням.

 13. Заходи забезпечення кримінального провадження.

 14. Міри запобіжного заходу виключна компетенція слідчого судді, загальний порядок обрання.

 15. Звернення слідчого до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу, законодавчі вимоги до клопотання, випадок відсутності права у слідчого на звернення до суду з таким клопотанням.

 16. Домашній арешт та залог нові правила обрання.

 17. Тримання під вартою та нові учасники кримінального провадження в стадії обрань цього запобіжного заходу.

 18. Порядок звільнення особи з під варти після внесення суми застави.

 19. Продовження строку утримання під вартою і максимальний термін.

 20. Судовий розгляд подання про продовження строків тримання під вартою.

 21. Арешт майна і судовий контроль за вирішенням цього питання.

 22. Інші заходи забезпечення кримінального провадження та судовий контроль під час їх застосування.

 23. Затримання особи без рішення суду, проникнення до житла у виключних випадках без рішення слідчого судді, порядок легалізації таких дій.

 24. Слідчі дії, поняття.

 25. Гласні слідчі дії порядок їх здійснення та способи фіксації

 26. Слідчий суддя його роль в здійсненні судового контролю під час допиту свідків.

 27. Особливості допиту неповнолітніх свідків.

 28. Проведення обшуку, порядок вчинення такої дії, суттєві зміни в кримінальному провадженні та посилення судового контролю в цій стадії.

 29. Негласні слідчі дії, голова апеляційного суду – слідчий суддя його компетенція.

 30. Закінчення досудового розслідування.

 31. Виключний перелік скарг які подаються слідчому судді на рішення, дії та бездіяльність слідчого та прокурора.

 32. Загальний порядок їх розгляду та прийняття рішень.

 33. Оскарження ухвали слідчого судді як рішення щодо здійснення судового контроль, строки, суб’єкти та порядок.

 34. Рішення апеляційного суду з цих питань.

 35. Підготовче судове засідання важлива стадія здійснення судового контролю, її учасники та рішення суду які приймаються в ції стадії.

 36. Роль апеляційного суду при здійсненні судового контролю формування судовій практиці.

 37. Вищий спеціалізований та Верховний суд України їх повноваження, щодо перевірки законності рішень судів першої та апеляційної інстанції, пленум Вищого спеціалізованого та Верховного судів.

 38. Рішення Верховного суду України як прецедент.

 39. ОкремеРозумні строки - важлива гарантія дотримання прав людини.
Рекомендована література


 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 2 “Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування” // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - №3.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року №3 “Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов)
  у кримінальних справах” // Вісник Верховного Суду України. – 2008. - №4.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненко Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-процесуального кодексу України від 11 грудня 2007 року

 • Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 6 лютого 2003 року // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - №2. – с. 25-26

 • Амброскин В.Л., Войтович Є.М. Розвиток інституту судового контролю в кримінальному процесі України // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_pravo/2011_4/files/LA411_28.pdf

 • Беднарская В. М. Полномочия суда при пересмотре судебных решений в связи с вновь открывшимися обстоятельствами // Вісник Луганської академії внутрішніх справ / Відп. ред. Б. Г. Розовський. – Луганськ: Луганська академія внутрішніх справ, 2005. – Вип. 2.

 • Бобечко Н. Вказівки касаційного суду як засіб усунення виявлених недоліків кримінально-процесуальної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №6.

 • Бобечко Н. Заборона “повороту на гірше” при перегляді судових рішень в порядку виняткового провадження // Право України. – 2003. - №12.

 • Бобечко Н. Концептуальні питання апеляційного та касаційного провадження за чинним КПК України: необхідність нового підходу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіон. наук.-практ. конф. (8-9 лют. 2007р.; Львів) / Львів: ЛНУ, 2007

 • Бобечко Н. Межі та обсяг перевірки кримінальної справи касаційним судом // Право України. – 2006. - №4

 • Бобечко Н.Р. До питання про характерні риси стадії перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2002. – Вип. VІІІ

 • Бобечко Н.Р. Особливості касаційного оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - №2.

 • Бойко В. Основні риси касації в світлі нового кримінально-процесуального законодавства України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. - Вип. 39

 • Бойко В.П. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії. – Київ: Атіка, 2008.

 • Герасименко С.Г. Співвідношення понять «судовий контроль», «прокурорський нагляд» та «відомчий контроль» на досудових стадіях кримінального процесу // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетров сь кого державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №1. – С. 193-202.

 • Герасименко С.Г. Судовий контроль під час провадження досудового слідства: теоретичні та практичні проблеми // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_pravo/2010_3/files/LA310_28.pdf

 • Гловюк И.В. Доступ к суду в уголовном процессе: проблемы теории // Уголовное судопроизводство. – 2009. - №3. – С. 10-12.

 • Гловюк І.В. Судовий контроль проведення окремих слідчих дій // Актуальні проблеми держави та права: Збірник наукових праць. – 2007. - Вип. 32.

 • Гловюк І.В. Дозвільна функція суду у досудовому провадженні: порядок реалізації // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - №1. // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-1/09givppr.pdf

 • Гловюк І.В. Проблемні питання визначення кола учасників судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 44. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С. 186-191.

 • Гловюк І.В. Слідчий суддя як суб’єкт судової діяльності у досудовому провадженні // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 33.

 • Гловюк І.В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика / І.В. Гловюк. - Одеса: Фенікс, 2010. – 232 с.

 • Гультай М.М. Направлення апеляційним судом справ на новий судовий розгляд після скасування рішень суду першої інстанції (за матеріалами практики Апеляційного Суду Харківської області) // Проблеми законності. – 2008. – Вип. 95.

 • Денісова Г. Процесуальні та психологічні аспекти виконання функції судового контролю на стадії досудового розслідування // Юридична Україна. – 2008. - №3.

 • Дроздов О.М. Щодо проблеми ефективності надання дозволів судом на обмеження прав людини у кримінальному судочинстві // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні: Матеріали наук. конф., 15 трав. 2008 р. / Ред. кол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2008. – С. 113-116

 • Захаров Д.О. Сутність апеляційного провадження і проблема визначення меж судового розгляду в апеляційному суді // Проблеми законності. 2003. – Вип. 64.

 • Коріняк О. Правові аспекти конституційного та судового контролю в сфері захисту прав і свобод людини у кримінальному судочинстві України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – №4. – С. 117-123.

 • Костюченко О.Ю. Порядок і строки апеляційного оскарження у кримінальному судочинстві України // Судова апеляція. – 2006. - №3.

 • Кримінальний процесуальний Кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Харків: Право, 2012.

 • Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2011. – 976 с.

 • Кульчак Л. Недопустимість погіршення становища засудженого (виправданого) в стадії касаційного провадженні кримінальної справи за кримінальним судочинством України: проблеми теорії і практики // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіон. наук.-практ. конф. (8-9 лют. 2007р.; Львів) / Львів: ЛНУ, 2007

 • Кульчак Л. Окремі риси касації за чинним КПК України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. - Вип. 39

 • Лобач В. Перспективи кримінального процесу. Роль прокурора і суду в перегляді судових рішень у кримінальних справах за нововиявленими обставинами // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - №3.

 • Маляренко В., Шаповалова О. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки // Право України. – 2012. - №10. – С. 9-19.

 • Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів. – К.: Юрінком Інтер, 2005

 • Міщенко С. М. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 6(9). – С. 88-96.

 • Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

 • Морщакова Т.Г. Квалификация процессуальных нарушений и основания отмены (изменения) приговоров // Советское государство и право. – 1985. - №12.

 • Назаров В.В. Судовий контроль за законністю обмеження конституційних прав людини у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 167-173.

 • Ольшанська Н. Відновлення справ за нововиявленими обставинами // Вісник прокуратури. – 2006. - №12.

 • Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду у кримінальних справах // Право України. – 2003. - №10

 • Омельяненко Г.М. Сутність істотних порушень кримінально-процесуального закону як підстава для скасування вироку судом вищої інстанції // Наше право. – 2007. - №1.

 • Пінчук М.Г. Предмет судового дослідження та проблеми підвищення ефективності застосування законодавства про проведення обшуку, огляду чи виїмки з житла чи іншого володіння особи // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні: Матеріали наук. конф., 15 трав. 2008 р. / Ред. кол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2008. – С. 117-120.

 • Рубащенко М.А. Судовий контроль на досудових стадіях провадження по кримінальній справі / М.А. Рубащенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. – Спец. вип. № 5. – С. 343.

 • Сліпченко В. Завдання апеляційного проваження як форми судового контролю на стадії досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №10.

 • Сліпченко В.І. Природа та порядок надання додаткових матеріалів в апеляційну та касаційну інстанцію // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №11.

 • Сліпченко В.І. Співвідношення моделей апеляційного та касаційного провадження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. - №3.

 • Сліпченко В.І. Функціональне призначення апеляційного провадження // Право і суспільство. – 2008. - №5.

 • Темерецький В. Сутність і зміст доповнення та зміни апеляції в кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №7.

 • Темерецький В.І. Проблеми реалізації принципів кримінального судочинства України у стадії апеляційного провадження // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К. – Харків, 2002

 • Тищенко О.І. Особливості судового розгляду при обранні запобіжного заходу тримання під вартою // Проблеми законності. – 2005 – вип. 73

 • Туманянц А.Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні // Форум права. – 2011. - № 2 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11tarudp.pdf

 • Уголовный процессуальный Кодекс Украины. Научно-практический комментарий /отв. Редакторы: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Харьков: «Одиссей, 2013. – 1184 с.

 • Филин Д.В. Проблемы апелляции в современном уголовно-процессуальном законодательстве Украины // Государство и право. – 2005. - №2.

 • Філін Д.В. Функції суду в досудових ста діях кримінального процесу / Д.В. Філін // Право України. – 2005. – № 1. – С. 65–67.

 • Шевченко Т.В. Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ // Вісник Верховного Суду України.– 2003.– №4(38)

Каталог: Programy -> Den
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 плани семінарських занять 8 самостійна робота 54 індивідуальні завдання 83
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Адміністративне право Спеціальність «Правознавство»
Den -> Кримінологія Спеціальність «Правознавство»
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми семінарських занять 4 Самостійна робота 7 питання для самопідготовки 8
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Кримінальна відповідальність та форми її реалізації
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 структура навчальної дисципліни 5 теми семінарських занять 7 рекомендована література 23
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Запобігання злочинності неповнолітніх
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми І плани семінарських занять 7 Самостійна робота 54 тестові завдання 87

Скачати 198.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка