Матеріали для участі в розгляді моделей превентивної освіти у навчальному закладіДата конвертації19.11.2018
Розмір2.38 Mb.
#64814

Матеріали для участі в розгляді моделей превентивної освіти у навчальному закладі


Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 44 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради

 

м. Дніпродзержинськ


Заклад, який ставить перед собою завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу свою діяльність будує на створенні умов для повноцінного гармонійного розвитку учнів на основі матеріальної бази,а також шляхом забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов.

 • Заклад, який ставить перед собою завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу свою діяльність будує на створенні умов для повноцінного гармонійного розвитку учнів на основі матеріальної бази,а також шляхом забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов.
 • Другою важливою складовою діяльності школи сприяння здоров’ю є використання здоров’яутворюючих технологій, технологій превентивної освіти.
 • На основі цих важливих двох складових будується весь навчально – виховний процес. Вплив соціуму, батьків і вчителів через формування складових здоров’я – фізичного, психічного, духовного, інтелектуального і соціального здоров’я забезпечує формування здорової особистості.

Пріоритети діяльності:

 • передача учням сучасних, достовірних знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, на підставі чого здійснюється вплив на свідомий і зважений вибір школярами власного способу життя та відповідальної поведінки за нього;
 • сприяння розповсюдженню знань про здоров’я в школі, родині, навколишньому середовищі;
 • залучення школярів до активної пропаганди здорового способу життя серед однолітків.

Мета діяльності:

 • збереження , зміцнення здоров’я школярів;
 • особистісно орієнтоване навчання в єдиному інформаційному просторі школи, родини, громадського середовища з урахуванням вікових потреб дітей;
 • формування свідомого ставлення до здоров’я і зваженого вибору власного способу життя;
 • формування соціальної компетенції свідомості школярів.

Завдання, що стоять перед педагогічним колективом:

 • впровадження нових здоров’язберігаючих технологій навчання;
 • проведення моніторингу стану фізичного, психічного та соціального здоров’я школярів;
 • розробка спортивно-оздоровчих заходів;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • підвищення престижу здоров’я і здорового способу життя серед учнів, учителів, батьків, широкої громадськості;
 • здоров’язберігаюче наповнення всіх, без винятку, аспектів виховання, навчання розвитку дитини.

У нашому навчальному закладі основою розробки власної динамічної моделі превентивної освіти стала комплексно-цільова програма, яка визначила стратегію роботи школи у виконанні задачі щодо забезпечення учнів протягом 11 років навчання, а взагалі і випускника школи, високим рівнем реального здоров’я, озброєння його необхідним багажем знань, умінь, навичок, необхідних для ведення здорового способу життя та виховання культури здоров’я.

 • У нашому навчальному закладі основою розробки власної динамічної моделі превентивної освіти стала комплексно-цільова програма, яка визначила стратегію роботи школи у виконанні задачі щодо забезпечення учнів протягом 11 років навчання, а взагалі і випускника школи, високим рівнем реального здоров’я, озброєння його необхідним багажем знань, умінь, навичок, необхідних для ведення здорового способу життя та виховання культури здоров’я.

МЕТА превентивної освіти

 • Метою є створення умов для повноцінного гармонійного розвитку особистості, збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, формування у підростаючого покоління позитивної мотивації до здорового способу життя, а також залучення державних організацій та установ, батьківської громадськості до вирішення завдань збереження здоров’я дітей, формування культури здоров’я учнів та здійснення профілактичної роботи негативних проявів у молодіжному середовищі. Формування і розвиток фізично , психічно , інтелектуально, соціально і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для самоствердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті.

СТРАТЕГІЯ: Надання пріоритетності проблемі формування здорового способу життя дітей та молоді

 • Гуманізація та демократизація відносин учасників навчально-виховного процесу, забезпечення у навчальному закладі сприятливого психологічного мікроклімату та відповідного інформаційно-предметного середовища;
 • Залучення учнівської молоді до активної участі у просвітницькій та волонтерській роботі з пропаганди здорового способу життя в середовищі однолітків;
 • Підтримка, розвиток національних та родинних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини; широке залучення батьків до цього процесу;
 • Послідовне формування культури здоров’я педагогів як необхідної умови розвитку позитивної мотивації учнів на здоровий спосіб життя.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Конкретними шляхами реалізації є:

 • Розробка проектної системи спортивно-оздоровчих заходів, підвищення престижу здоров’я та здорового способу життя серед учнів, вчителів, батьків, широкої громадськості;
 • Участь у обласній мережі Шкіл сприяння здоров’ю;
 • Створення умов, за яких навчальний заклад забезпечує гармонійний розвиток фізичного, психологічного, духовного, соціального та інтелектуального здоров’я дитини;
 • Моніторинг ефективності впровадження різних типів здоров’язберігаючих, здров’ярозвиваючих та здоров’язміцнюючих технологій;
 • Здійснення самоаналізу діяльності Школи культури здоров’я.

Розробка проектної системи спортивно-оздоровчих заходів, підвищення престижу здоров’я та здорового способу життя серед учнів, вчителів, батьків, широкої громадськості;

 • Розробка проектної системи спортивно-оздоровчих заходів, підвищення престижу здоров’я та здорового способу життя серед учнів, вчителів, батьків, широкої громадськості;
 • Участь у обласній мережі Шкіл сприяння здоров’ю;
 • Створення умов, за яких навчальний заклад забезпечує гармонійний розвиток фізичного, психологічного, духовного, соціального та інтелектуального здоров’я дитини;
 • Моніторинг ефективності впровадження різних типів здоров’язберігаючих, здров’ярозвиваючих та здоров’язміцнюючих технологій;
 • Здійснення самоаналізу діяльності Школи культури здоров’я.

СКЛАДОВІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес;
 • удосконалення методів та форм навчання;
 • створення сприятливого психологічного мікроклімату;
 • підтримання санітарно-гігієнічних умов;
 • урегулювання рухового режиму дітей;
 • забезпечення раціонального харчування;
 • впровадження медичного контролю та оздоровчих процедур,
 • позаурочна робота.

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Процес упровадження та реалізації завдань превентивної освіти проходить за участю всіх учасників навчально-виховного процесу:

 • адміністрації;
 • вчителів;
 • учнів;
 • класних керівників;
 • психолога;
 • соціального педагога;
 • батьків;
 • медичного працівника;
 • представників громадськості;
 • технічного персоналу;
 • бібліотекаря.

ЗДОРОВ’ЯУТВОРЮЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

• здоров’язберігаючі:

 • ранкова гімнастика,
 • фізкультхвилинки,
 • диспансеризація учнів;
 • профілактичні щеплення;
 • забезпечення рухової активності;
 • організація здорового харчування (включаючи дієтичне);
 • заходи санітарно-гігієнічного характеру, пов'язані з респіраторно-вірусними інфекціями, зокрема грипом.
 •  
 • • оздоровчі:

 • фізична підготовка,
 • вітамінотерапія.
 • фізіотерапія,
 • спелеотерапія,
 • кисневі коктейлі,
 • часникові інгаляції,
 • лікувальна фізкультура.
 • • технології навчання здоров’ю та виховання культури здоров’я:

 • гігієнічне навчання (раціональне харчування, догляд за тілом тощо);
 • формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо);
 • профілактика травматизму та вживання шкідливих речовин;
 • статеве виховання;
 • волонтерський рух «Здоров’я- це спосіб життя»;
 • агітбригада «Ми та здоров’я» ;
 • акція «Молодь обирає здоров’я»;
 • місячник спорту і здоров’я.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • години спілкування;
 • тренінги;
 • «круглі столи»;
 • спільні з батьками заходи;
 • консультаційні пункти;
 • діяльність органів учнівського самоврядування;
 • інтелектуальні та розвивальні ігри;
 • гуртки та клуби за інтересами;
 • конференції, дебати, дискусії;
 • уроки;
 • відеолекторії;
 • батьківські збори;
 • фестивалі соціальної реклами;
 • моніторинг;
 • просвітницькі акції;
 • колективна творча справа;
 • шкільна газета.

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ

Школа – «територія здоров’я». Проекти у школі:

Життя – це те, що люди більш за все

намагаються зберегти і менше за все бережуть. Ж. Лабрюйер

Школа створила цілісну систему, яка стала механізмом для перетворення школи в «територію здоров’я».

Основна мета системи:

 • створення стійкої позитивної мотивації до збереження й зміцнення власного здоров’я;
 • формування психологічного, фізичного і духовного здоров’я учня як важливих факторів здоров’я людини взагалі;
 • профілактика психосоматичних захворювань.
 • Система створена з урахуванням вікових, фізичних и психологічних особливостей учнів.

  Виховний напрямок системи реалізується в межах шкільних проектів.

Проект «Здорова дитина - здорова нація»

Тип проекту: просвітницький

Мета проекту:

 • розширювати світогляд учнів з питань охорони здоров’я;
 • заохочувати дітей до здорового способу життя;
 • підвищувати санітарно-гігієнічний рівень знань учнів;
 • виховувати дбайливе ставлення до свого організму та навколишнього середовища.
 • Тези проекту: Людина та здоров`я. Здоровий спосіб життя. Регуляція життєдіяльності організму людини. Взаємозв’язок життєдіяльності людини, систем органів та їх функцій. Оригінальні погляди на загартування, харчування, спосіб життя. Алкоголізм, куріння, наркоманія, токсикоманія: розповсюдження, форми прояву і стадії розвитку. Вплив шкідливих звичок на психіку людини. Профілактична робота.

Проект «Стежина здоров’я»

Тип проекту: практично-орієнтований

Мета проекту:

 • популяризація занять учнями фізичної культурою та спортом;
 • активізація занять учнів в шкільних та міських спортивних секціях;
 • формування навиків здорового способу життя;
 • розвиток фізичних здібностей та навичок;
 • виховання відповідальності за колективні справи, взаємної підтримки, почуття дружби, колективізму, толерантного ставлення один до одного.

Проект «Шкільна газета Вітімін»

Дитина має право на вільне висловлювання, тобто “свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини” (Стаття 13 Конвенції ООН про права дитини).

Ідея створення проекту «Шкільна газета» виникла в 2000 році. Головним його завданням стало виховання демократичних цінностей в учнів, уміння поважати думку іншого, обстоюючи власну позицію, вміння спілкуватись з дорослими на рівних.

Автори проекту добре розуміли, що створення шкільної газети — це дуже важлива справа, адже школа — це маленька держава, яка повинна мати свій засіб масової інформації. Видання шкільної газети у сучасному форматі дозволяє в комплексі вирішити цілу низку важливих завдань:

 • забезпечення права дитини на вільне висловлювання своїх думок, розширення знань учнів із громадянської освіти;
 • розвиток у школярів навичок критичного мислення;
 • створення умов для реалізації учнями власних здібностей в найрізноманітніших видах діяльності: адміністративно-організаторській, редакторській, журналістській тощо;
 • надання можливості першої публікації поетам і письменникам початківцям;
 • створення навколо шкільної газети широкого кола толерантного неформального спілкування, у яке, крім школярів, включаються вчителі, батьки, випускники школи;
 • формування в процесі реалізації проекту навчально-інформаційної компетентності школярів: уміння самостійно знаходити необхідну інформацію в різних джерелах (у тому числі в Інтернеті), опрацьовувати її, швидко реагувати на події.

Міжнародний проект «Школи – партнери проти СНІДу, Захисти себе від ВІЛ»

 • З 2004 року школа приймає активну участь в Міжнародному проекті «Профілактика ВІЛ-інфекції в системі шкільної освіти». З 2013 року в програмі «Захисти себе від ВІЛ» Програми відпрацьовані з учнями 9-х, 10-х та 11-х класів. Учні школи приймають активну участь в заходах щодо профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції.
 • Питання роботи школи по проекту висвітлюються на засіданнях методичної ради, педагогічної ради школи, на батьківських зборах. Публікації учителів, учнів, батьків друкуються в шкільній газеті «Вітамін 44» та в міській пресі. Ефективним інструментом для досягнення основної мети – виховання не лише освіченої, а й добре вихованої, гармонійно розвиненої та стійкої особистості, яка знає, що хоче в житті і як цього досягти, - є уроки в формі тренінгу.

Виступ агітбригади « Ми за здоровий спосіб життя»

Виступ агітбригади « Ми за здоровий спосіб життя»

Волонтерський Рух

Тренінги

Тренінги

Маршрут Безпеки

Маршрут Безпеки

Маршрут Безпеки

ДІЮЧА МОДЕЛЬ превентивної освіти ДОЗВОЛИЛА - ДОСЯГТИ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • на рівні учнів:
 • високі досягнення в заходах різних рівнів.

  зменшення порушення дисципліни, зацікавленість власними якостями, рівнем

  розвитку, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення;

  покращення стосунків «вчитель-учень», «учень-батьки»;

  позитивні зрушення у вирішенні проблеми щодо порушення постави,

  сколіозу, плоскостопості, органів зору тощо.

 • на рівні класу:
 • активізувалася участь у спільній діяльності;

  підвищився рівень згуртованості колективів;

  підвищилася психологічна, емоційна єдність, співпереживання;

  зявилося бажання бути кращими;

 • на рівні вчителів:
 • спостерігається позитивна динаміка зростання педагогічної майстерності вчителів;

  більш глибоке усвідомлюється сутність педагогічної взаємодії;

  позитивна мотивація професійного самовдосконалення;

 • на рівні сім’ї:
 • доброзичливі стосунки;

  у більшості батьків виникло бажання знати про проблеми та досягнення учнів;

  батьки активніше залучаються до життя школи;

  активізувалася діяльність батьківського комітету школи.

 • на рівні школи, громади:
 • підвищилася якість надання освітніх послуг;

  сформувалася мотивація на здоровий спосіб життя;

  розвиваються партнерські відносин з батьками, мешканцями мікрорайону;

  підтверджена ефективність упровадження програми «Школа сприяння здоров’ю».

   


Каталог: files -> files
files -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування
files -> Міжнародна трудова міграція українців до країн європейського союзу: фактори впливу международная трудовая миграция украинского населения в страны европейского союза: факторы влияния
files -> М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення
files -> Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст
files -> Реферат актуальність теми. Одним із перспективних напрямків розвитку обчислювальних систем є хмарна архітектура з
files -> Людина І світ
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка