Матеріали міжнародної науково-практичної конференціїСторінка3/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.32 Mb.
#506
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Намагаючись підвести підсумок, я хочу наголосити, що питання ефективності норм міжнародного права – важливе, але необхідно враховувати специфіку міжнародного права, специфіку його судового застосування, його основне призначення і те середовище, в якому воно існує, і те, що воно істотним чином відмінне від національного права. І, безумовно, ефективнішим міжнародне право, особливо в гуманітарній своїй частині, може стати лише тоді, коли міжнародне співтовариство стає більш тісно пов’язане між собою, коли ці цінності, які є спільними для міжнародного співтовариства, не ставляться під сумнів, коли навпаки вони збільшуються в обсязі, їх юридичний захист теж стає міцнішим. Дякую за увагу.Коментар на доповнення Леоніда Дмитровича Тимченка та відповідь на питання Ліліани Олексіївни Тимченко.

Гнатовський М.М.: «Погоджуюсь з Леонідом Дмитровичем. Дійсно міжнародне право – ефективне. Щодо збройного конфлікту, дійсно, наскільки мені відомо у гострій фазі збройних конфліктів міжнародного характеру немає. Поки триватиме окупація Ізраїлем палестинських територій, це вже 40 років, міжнародне гуманітарне право міжнародних збройних конфліктів буде застосовуватися. Ви абсолютно праві в тому, що внутрішні збройні конфлікти – це основна проблема. Вони інтернаціоналізовані. Це добре, що міжнародне право має норми, що до них застосовуються.

Шановна Ліліана Олексіївна, стосовно Вашого питання, то цього не буде, і ми з вами знаємо чому. Думаю Ви хотіли, щоб я озвучив. Тому що це питання виключно політичне. Не має більш політичного інституту у міжнародному праві, ніж визнання держав. Там є кілька звичаєвих норм, кілька основних принципів, які це питання регулюють, але при цьому інститут має політичний характер, оскільки держава залишається повністю вправі казати «так» чи «ні», при цьому ігноруючи, навіть, об’єктивні критерії державності тощо. Як написано в Конституції України, Президент має право визнавати держави. Дякую».

Уточнення на доповнення Володимира Федоровича Антипенка.

Гнатовський М.М.: «Міжнародне право – це живий організм, значно живіший за національне право, тому що воно існує через багатоманітність своїх форм. Ви правильно вказуєте на те, що міжнародне право не зовсім встигало за глобалізацією. Але, все-таки, реагувало, не стояло на місці. Наприклад, вся історія зі Світовою організацією торгівлі, поява права Світової організації торгівлі, її механізмів розв’язання спорів – це реакція на глобалізацію. Сьогодні ми перебуваємо на етапі глобальної економічної кризи і, напевно, для міжнародного права є також свої завдання. Але ми усі пред’являємо претензії до міжнародного права. Насамперед, міжнародне право – це продукт діяльності держав, міжнародних міжурядових організацій. Питання до тих, хто може посприяти вдосконаленню норм міжнародного права. У даному разі функція вчених полягає у тому, щоб справді підказати державам, як їм діяти».

«Шановний Олександре Миколайовичу Костенко, дякую за Ваші ремарки. Стосовно Вашого питання про кризу в доктрині і у праві. Що таке «доктрина»? Міжнародне право має доктрину не тільки національну, але й глобальну, оскільки воно у нас одне, спільне для усіх. Тому доктрина інтернаціональна. Криза у доктрині буває тоді, коли немає нових ідей, коли наука не здатна сприймати реальність. Доктрина міжнародного права дуже багатоманітна, з величезною кількістю шкіл, які розвиваються постійно. Вона не так тісно пов’язана з позитивним міжнародним правом. Доктрина міжнародного права і міжнародне право – це не одне і те саме. В XVII столітті за часів Гуго Гроція, на якого Ви посилалися, це було приблизно одне і теж, особливо за умов, коли дипломатична практика держав була секретна. Тоді дійсно, те, про що писав Гроцій, це і було міжнародне право. Доктрина сьогодні формує точку зору тих, хто впливає на прийняття рішень у міжнародному правотворчому і правозастосовному процесі. Її читають дипломати, судді, юристи та інші. Сучасна доктрина дуже строката. Криза національної доктрини може бути, бо вона може впертися в щось одне, особливо коли йдеться не про вільну, а тоталітарну державу. Сьогодні в ліберальному суспільстві значно легше. Міжнародна система постійно у кризі, вона не буває не у кризі.

Процес формування ООН триває достатньо давно. Слід враховувати, що створена тоді ООН відповідала тому порядку речей, який існував на 1945 рік. Чи вистачить сил змінити систему, наприклад, постійних членів Ради Безпеки ООН? В абсолютному плані вона неефективна, з точки зору можливого давайте спробуємо зробити щось інше і отримати на це згоду всього міжнародного співтовариства. Це справді важко».Е.В. Горян

доцент кафедри міжнародного права

Національного авіаційного університету
Ісламська концепція міжнародного права в контексті діалогу цивілізацій
Ще в недавньому минулому роль релігії в міжнародних відносинах часто не бралася до уваги. Проте сьогодні більшість дослідників приходять до висновку, що релігійний компонент просто неможливо ігнорувати.

У більшості ЗМІ та виступах політиків відчувається певна тенденція відмовити ісламу в праві бути різним, у праві на внутрішню диференціацію. Але ж не можна іудейохристиянську цивілізацію асоціювати тільки з виникненням на грунті цієї культури фашизму, оскільки християнство є різним: є православні, католики, протестанти. Так само різноманітним є й іслам. Але невірною є тенденція представляти його однаковим і таким чином демонізувати. Політичний ісламізм, який виник на грунті ісламу, по суті, аналогічний фашизму в християнстві. Адже переважна більшість мусульман не причетна до діянь цієї секти і вони, можливо, більше інших обурені ними, оскільки не з чуток знають миролюбну сутність ісламу.

Прийнято вважати, що в ісламі акумульовану позицію конфесії висловлюють улеми, тобто вчені - знавці шаріату. Але, на жаль, зараз їх голос ігнорується. Улеми традиційного ісламу не допускаються до інформаційного поля. Весь світ обговорює так звані «фетви» Усами бен Ладена, який не має теологічної освіти, або ж представників мусульманських сект, дуже далеких від ісламської ортодоксії, чи то іранські шиїти та їхні опоненти саудівські ваххабіти. Думка ж дійсно традиційних вчених - улемів Ісламу – практично ігнорується. Ця змова мовчання дозволяє деяким колам ототожнювати ісламізм з ісламом взагалі. Тому особливості актуальності набуває дослідження ісламської концепції міжнародного права, яка грунтується на традиційному ісламі.

Ісламське міжнародне право увібрало в себе здобутки як грецької, і римської систем міжнародного права. Крім впливу християнства, можна відзначити зовнішній вплив інших правових систем на ісламське міжнародне право в період його формування (звичайного права арабських громад, а також буддизму і зороастризму, що мають вплив на території виникнення ісламу). До того ж схожість мусульманського права і римського права народів відзначається дослідниками вже на рівні основ, ключових правових принципів.

По-перше, мусульманське міжнародне право надає більшої ваги етичним цінностям, оскільки, незважаючи на те, що вивчення міжнародного права виділено в окрему галузь науки, воно все-таки продовжує бути пов'язаним з релігією.

По-друге, в мусульманському міжнародному праві ми вперше знаходимо в письмовій історії повне викладення визнаних прав ворога в мирний і воєнний період.

Крім того, мусульманські юристи вперше розробили науку міжнародного права як незалежну галузь в загальній теорії права, що відрізняється від політичної науки.

Сучасна ісламська концепція світового правопорядку враховує традиційні для ісламу правові уявлення, в яких право тісно переплітається з морально-релігійними нормами, а також відсутній чіткий розподіл на внутрішньодержавне і міжнародне право.

Традиційне ісламське право виходить з існування двох компонентів світового правопорядку: співтовариства мусульманських народів («умма») і всього іншого світу. Однак на практиці, в тому числі у відносинах між мусульманськими державами, основна регулююча роль приділяється сучасному міжнародному праву, включаючи такі актуальні області його застосування, як підтримання міжнародного правопорядку, міжнародний захист прав і свобод людини, врегулювання міжнародних суперечок і збройних конфліктів.

З іншого боку, практично всі країни, що формально оголосили себе ісламськими державами, є членами ООН, і в цій якості вони повинні сумлінно виконувати взяті на себе за Статутом ООН зобов'язання.

Не менш важливою в новітній міжнародно-правовій доктрині ісламу є тенденція до постійного розширення кола норм і принципів діючого міжнародного права, які «приписуються або допускаються ісламом в сучасних міжнародних відносинах».

Прийнято звертати увагу на так званий миротворчий потенціал ісламу, пов'язаний в першу чергу із забезпеченням згоди між людьми віри Аллаха (простір «дар аль харб» і «дар ас салам»). Особливого ​​тлумачення заслуговує така досить суперечлива категорія традиційного ісламського права, як джихад (боротьба за віру). Підкреслюється оборонний характер джихаду, його спрямованість в сучасних умовах на зміцнення політичної і соціально-економічної самостійності мусульманських держав.

Ісламська наука міжнародного права знаходиться в процесі розвитку, в ході якого її представники намагаються примирити традиційні цінності ісламу з основоположними принципами сучасного міжнародного права.

В ісламській концепції міжнародного права джерела поділяються первинні джерела (незаперечні - Коран і сунна) і вторинні, що виникли в результаті кодифікаційної діяльності. Особливо слід виділити «іджмаа» - одностайну думку, колективне одноголосне застосування як джерело міжнародного права, що виникло під впливом римського права. «Іджмаа» може бути виражена словом, дією або мовчанням, тобто будь-яка форма згоди або невозражением на колективній основі відповідно до принципу консиліуму.

Еволюція ісламської концепції міжнародного права активно відбувається за допомогою «іджтіхаду». Це застосування принципів юридичної практики мусульманського права в нових умовах, що вимагають прийняття юридичного рішення, тобто «іджтіхад» може бути використаний як метод адаптації класичного права до сучасних умов. Конгрес улемів (визнаних авторитетів у теорії та практиці ісламу) в Каїрі ще у квітні 1962 року прийняв резолюцію, згідно з якою право «іджтіхаду» надавалося особам, які мають необхідну кваліфікацію, на основі «іджмаа» і тільки тоді, коли ортодоксальні школи права не зможуть дати відповідь. Сучасні мусульманські реформатори визначають «іджтіхад» як пошук керівництва до дії у нових ситуаціях, що виникають.

Однією з відмінних рис ісламської концепції прав людини є поділ правового статусу мусульман і немусульман, серед яких особливе місце займають зіммі - народи, які сповідують єдинобожжя, мають свого пророка і відповідну книгу одкровень (християни, зороастрійці, іудеї). Їхній правовий статус більш широкий, ніж правовий статус немусульман, але вужчий, ніж у мусульман. Іншою відмінною рисою є визнання індивіда суб'єктом міжнародного права. Слід зазначити, що сьогодні різниця між правовим статусом мусульман і немусульман практично відсутня (йдеться про громадянські, політичні і соціально-економічних прав людини і громадянина).

Класична мусульманська доктрина війни - джихаду - нагадує як концепції релігійних воєн давнього періоду (які відбуваються з метою поширення своєї релігії), так і традиційні християнські концепції священної війни і справедливої ​​війни. У мусульманському праві розрізняють кілька видів джихаду в залежності від поставленої мети поширення релігії ісламу. Поняття джихаду охоплює як наступальні, так і превентивні або оборонні військові дії. Сучасні юристи розглядають джихад в другій іпостасі - як захисні дії.

Відомий дослідник М.А. Буазар, автор книги «Гуманізм ісламу» (Boisard MA L'humanismede l'Islam, 1979), поставив за мету спростувати поширене уявлення про ставлення ісламу до прав людини, в тому числі і під час збройного конфлікту, вважаючи, що арабо-ісламська цивілізація «зробила свій дуже істотний внесок у систему, що забезпечує повагу до людської особистості і регулює відносини між народами. Якщо цей внесок і не був насправді предметом, що систематично замовчується західними авторами, тим не менш, він залишається річчю, відомою тільки фахівцям і не стала надбанням широкої освіченої публіки». На думку М.А. Буазара, положення Корану, а також перекази про Мухаммеда «демонструють пацифістську спрямованість ісламу і у воєнний, і в мирний час». Буазар вважає, що, «прокламуючи універсальні правила щодо ведення військових дій, іслам, який може пишатися тим, що ніколи не знав систематично проведеного геноциду чи концентраційних таборів, і тепер ще характеризується поміркованістю і мудрістю, якими здатний принести користь людству». Таким чином, тенденція представити іслам і його правову концепцію, в тому числі і з питань гуманітарного права, як універсальну, простежується від перших халіфів і теологів аж до науковців теперішнього часу.

Слід зазначити достатню прогресивність ісламської концепції міжнародного гуманітарного права, яка з часом мало змінилася і полягає в наступному: 1) не робиться відмінності між видами воєн чи збройних конфліктів - правила ведення воєн залишаються незмінними, область їх застосування простирається в часі і просторі на збройні конфлікти будь-якого виду та назви, відповідно, конфлікти не диференціюються на внутрішні і міжнародні, і в цьому сенсі «міжнародність» ісламської концепції гуманітарного права є відносною; 2) милосердя і обмеження у формах і методах застосування насильства трактуються як положення, що задовго передували застереженню Ф. Мартенса, включеного в право Гааги і Женеви; 3) декларування гідності і недоторканності людської особистості, заборони каліцтва, тортур та іншого принизливого поводження з противником у збройному конфлікті.

Ісламське право міжнародних договорів представлено численними нормами. На сьогоднішній день теорією і практикою розроблена велика класифікація міжнародних договорів, які мають певні особливості: 1) предметом їх регулювання в більшості випадків є взаємини з неісламським державами та особами, які не сповідують іслам, 2) основні види договорів пов'язані з наслідками ведення військових дій з неісламським державами; 3) головним критерієм дійсності договорів виступає відповідність їх положень Корану і Сунні, 4) суб'єктами договору можуть бути як держави, так і фізичні особи (мусульмани), 5) предмет регулювання визначається волевиявленням сторін, причому якщо немає дозволу або заборони в Корані або Сунні, то рішення може бути прийняте на основі «іджтіхаду»; 6) договори не є основними джерелами правового регулювання міжнародних відносин в ісламі, де існує абсолютний примат внутрішнього права, в тому числі і з питань джерел правового регулювання міжнародних відносин.

Сучасна наука ісламського права не тільки підтримує принципи сучасного міжнародного права, але також прагне збагатити доктрину міжнародного права, оскільки для ісламського правознавства характерні свої особливі цінності, оригінальний спосіб юридичного мислення і специфічна методологія вирішення правових проблем.
К.В. Горян

викладач кафедри міжнародного права

Національного авіаційного університету
Християнські концепції міжнародного права: постановка проблеми
Історично європейська наука міжнародного права виникла і розвивалася в лоні Католицької Церкви та її теологічної думки, завдяки чому міжнародне право (право народів) називали правом «християнських народів». Так, наприклад, такий юрист-міжнародник, як Вулсі (Woolsey) визначав міжнародне право, як сукупність «правил, які християнські держави визнають обов’язковими у своїх відносинах одна з одною, а також до своїх підданих».

На слушну думку українського юриста-міжнародника О. Мережка, в межах теорії «християнського міжнародного права» необхідно говорити не стільки про єдине, загальнохристиянське міжнародне право, скільки про три головні концепції цього права: католицьку, православну та протестантську. Так само як колись «протестантська етика», про що писав соціолог Макс Вебер, визначила «дух капіталізму», так само етико-правові концепції трьох головних напрямів християнства визначили дух відповідних концепцій міжнародного права. Навіть в умовах сучасного секуляризованого світу релігійні настанови, може навіть не завжди свідомо, продовжують впливати на зміст зовнішньої політики та міжнародно-правову концепцію певної країни. Найяскравіший приклад цієї тези — США, в яких переважно протестантський менталітет американської зовнішньополітичної еліти суттєво впливає на її ставлення до міжнародного права. Не є випадковим, що досить нігілістичний підхід адміністрації президента Буша-молодшого до міжнародного права (так звана «зовнішньополітична концепція Буша», яка передбачала можливість превентивної війни незалежно від вимог міжнародного права) був пов’язаний з тим, що в цій адміністрації домінували так звані «неоконсерватори», чий релігійний світогляд отримав назву «неопротестантизм». Сутність цього неопротестантського світогляду полягала в тому, що Бог нібито наділив США у світі особливою місією, яка дає змогу ігнорувати норми и принципи міжнародного права, а сам президент Буш-молодший був переконаний у власній «богообраності», що особливо чітко проявилося під час несанкціонованої Радою Безпеки ООН війни в Іраку.

Привертає до себе увагу й те, що стосовно питання про початок війни в Іраку спостерігалось зіткнення двох концепцій міжнародної політики та міжнародного права, а саме – протестантської, точніше навіть «неопротестантської», та католицької, яку озвучив тодішній Папа Римський Іван Павло II, який рішуче висловився проти цієї протиправної війни і закликав до мирного вирішення цього конфлікту. Мабуть, вже у цьому можна побачити першу суттєву різницю між класичною наукою міжнародного права, що має католицькі коріння, та «сучасною» наукою міжнародного права, батьком якої часто називають голландського юриста Гуго Гроція, який був протестантським теологом, і це суттєво вплинуло на його міжнародно-правовий світогляд. Якщо класична католицька доктрина усіляко наголошує на міцності зв’язку науки та практики міжнародного права з Богом, виводить його з Божественного права (jus divinum), то Гроцій став першим вченим, який, по суті, відірвав міжнародне право від християнської теології і створив раціональну концепцію міжнародного права, що ґрунтується на природному праві розуму. До того ж Гроцій наголошував, що є такі закони розуму, на яких ґрунтується й міжнародне право, які є чинними незалежно від того, чи є Бог. Природне право, яке диктується людським розумом, і на яке спирається міжнародне право, на думку Гроція, є незмінним і не може бути зміненим навіть самим Богом.

На жаль, у сучасній науці міжнародного права ще не має ґрунтовної всеохоплюючої праці, спеціально присвяченій релігійним концепціям міжнародного права. У своїх наукових творах окремі аспекти католицької концепції міжнародного права висвітлював Джеймс Браун Скотт – аналіз поглядів творців науки міжнародного права – католицьких теологів Франциска де Віторіа (Francisco de Vitoria) та Франциска Суареза (Francisco Suarez). Вперше питання про необхідність дослідження релігійних (культурологічних) концепцій міжнародного права взагалі та католицької зокрема поставив український юрист-міжнародник Олександр Мережко.

Внесок Івана Павла ІІ у розвиток католицької концепції міжнародного права можна охарактеризувати як вагомий та багатоаспектний, оскільки питання, на які він намагався дати відповідь, стосувалися таких проблем, як: 1) етичні засади права взагалі та міжнародного права зокрема; 2) міжнародна правосуб’єктність; 3) права людини та права національних меншин; 4) держава як суб’єкт міжнародного права; 5) європейське право; 6) гуманітарна інтервенція; 7) поняття війни та миру.

Заслуговує на увагу юристів-міжнародників концепція гуманітарної інтервенції Івана Павла II, яка полягає в наступному: 1) держави мають моральний обов’язок роззброїти агресора після вичерпання усіх дипломатичних засобів з метою допомоги народу, який є жертвою жорстокого насильства; 2) на першому місці гуманітарної інтервенції стоїть не стільки збройна акція, скільки будь-яка акція, метою якої є роззброєння агресора; 3) засада гуманітарної інтервенції має пріоритет щодо таких основних засад міжнародного права, як засада невтручання держав у внутрішні справи одна одної та засада суверенітету, оскільки ці засади не повинні бути ширмою, за якою дозволяється безкарно вбивати та піддавати тортурам; 4) оскільки Католицька Церква вважає ООН вищою міжнародною владою, то саме їй належить переважне право здійснення гуманітарної інтервенції.

Необхідність створення православної концепції міжнародного права вперше відзначив у своїй монографії український юрист-міжнародник О.О.Мережко у своїй монографії «Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права».

Підтримуючи твердження директора Інституту стратегічних досліджень Гарвардського університету Самуеля П. Хантінгтона про т.зв. «зіткнення цивілізацій», а також тезу українського засновника наукової школи з міжнародної кримінології В.Антипенка про кризу «західної» протестантської парадигми християнської цивілізації, що знаходить своє відображення у нездатності сучасного міжнародного права ефективно вирішувати міжнародні конфлікти, вважаємо, що існує потреба у дослідженні та подальшому синтезі православної концепції міжнародного права як «східної» парадигми християнської цивілізації, що зберегло, зокрема, ознаки традиційного суспільства. На нашу думку, саме підтримання традиційних суспільних цінностей православною концепцією міжнародного права і допоможе вести діалог з іншими суб’єктами міжнародного права, які є прихильниками, зокрема, ісламської концепції міжнародного права.

Проблема співвіднесення двох ціннісних парадигм - ліберальної і традиційної - ставиться досить гостро не тільки на сторінках монографій і підручників, але й у реальному житті. Ліберальний стандарт активно нав'язується суспільству через вимоги узаконити ювенальну юстицію, пропаганду гомосексуалізму, евтаназію, нетрадиційні моделі сім'ї тощо. Зрештою, це питання про співвідношення «свободи від» і «свободи для» (А. Шопенгауер, М. Бердяєв), питання про обов'язки і права людини.

Крім того, в юридичній літературі було приділена певна увага католицькій концепції міжнародного права, загальновизнаною є думка, що сучасне міжнародне право бере свої витоки з протестантської концепції міжнародного права, окремий масив наукової літератури присвячений ісламській концепції міжнародного права, а православна концепція міжнародного права ще потребує свого обгрунтування та окреслення.

Православна концепція прав людини є більш широкою, ніж світська концепція. Так, наприклад, з практики Європейського суду з прав людини випливає, що людина має право на життя лише з моменту її народження, тоді як християнська концепція обґрунтовує необхідність захищати право людини на життя з моменту зачаття, оскільки у вічності для Бога навіть ще ненароджена дитина є людиною в повному сенсі цього слова.

Основними принципами міжнародного права згідно православної концепції є суверенітет держав та територіальна цілісність. Ці два принципи розглядаються як базові для захисту народом його законних інтересів і є наріжним каменем міждержавних угод, а отже, і всього міжнародного права.

На принципі обережного підходу, який є наріжним каменем багатьох міжнародних документів у сфері міжнародного екологічного права, наголошується в православній концепції міжнародного права. Навколишнє середовище (природа) розглядається не відокремлено, як замкнена структура: рослинний, тваринний та людський світи взаємопов'язані. Підкреслюється антропологічний характер екологічних проблем. Подвійна криза суспільства: духовна та екологічна, проявляється у втраченні людиною смислу буття, яке зводиться лише до фізичного існування. Навколишня природа за такого ставлення до життя вже не сприймається як «середовище перебування» з витікаючим звідси споживацьким до неї ставленням.

Засадничим принципом врегулювання міжнародних конфліктів є участь та згода всіх сторін, життєві інтереси яких зачіпаються в кожному конкретному випадку. Ухвалення зобов'язальних рішень без згоди держави, на яку ці рішення впливають безпосередньо, можливе лише в разі агресії або масових вбивств людей в самій країні.

Окрема увага в православній концепції міжнародного права приділяється економічному та культурно-інформаційному вимірам глобалізації. Ігнорування традицій та релігійних особливостей народів, які залучаються до глобальної економічної системи, призводить до втрати пріоритету праці й людини над капіталом та засобами виробництва. Підкреслюється, що у культурно-інформаційній сфері глобалізація супроводжується спробою встановлення панування багатої еліти над іншими людьми, одних культур і світоглядів над іншими, що особливо неприпустимо в релігійній сфері. У результаті спостерігається прагнення нав'язати як єдино можливу універсальну бездуховну культуру, засновану на розумінні свободи занепалої людини, яка не обмежує себе ні в чому, як абсолютній цінності та мірилі істини. Одним із наслідків такої політики є протистояння представників традиційних суспільств, в тому числі збройне, що виражається в терористичних конфліктах.

Звертається увага на внутрішню суперечність процесів глобалізації і пов'язану з ними небезпеку: а) зміна традиційних способів організації суспільства та здійснення влади; б) доступність позитивних плодів глобалізації меншості людства зі схожими економічними та політичними системами; в) боргова залежність більшості народів від фінансових систем промислово розвинених країн, що унеможливлює створення належних умов для існування і призводить до зростання незадоволення та розчарування, що детермінує міжнародні конфлікти.

Вирішення вищевказаних проблем вбачається, по-перше, у всебічному контролі за транснаціональними корпораціями та за процесами, що відбуваються у фінансовому секторі економіки з метою підпорядкування будь-якої підприємницької та фінансової діяльності інтересам людини й народу; а по-друге – у забезпеченні доступу країн і народів до базових технологічних ресурсів, що дають можливість глобального поширення й отримання інформації.

Православна концепція міжнародного права оперує поняттям справедливої війні, яка характеризується такими моральними імперативами: любов до своїх ближніх, свого народу й Вітчизни; розуміння потреб інших народів; переконання в тому, що на благо свого народу не можна служити аморальними засобами. Однією з явних ознак, за якою можна робити висновок про праведність чи несправедливість тих, що воюють, є методи ведення війни, а також ставлення до полонених і мирного населення противника, особливо до дітей, жінок, старих. Війна має вестися з гнівом праведним, але не із злобою, жадібністю та хтивістю. Найправильнішу оцінку війни як подвигу або, навпаки, розбою можна зробити, лише виходячи з аналізу морального стану тих, хто воює.

Внесок Святійшого Патріарха Кирила до православної концепції міжнародного права полягає, насамперед, у розробці та обгрунтуванні відповідної концепції прав людини, яка є за своїм грунтується на традиційних, а не на ліберальних цінностях: а) врахування моральних норм, що панують у суспільстві; б) необхідність навчання людини користуватися своєю свободою і своїми правами з метою недопущення вседозволеності; в) активне залучення до цього процесу громадських інститутів (наприклад, шкіл та релігійних організацій); г) висвітлення засобами масової інформації «позитивних приклади використання свобод», не насаджуючи заради рейтингу та фінансової вигоди ті «ідеали», які найбільш затребувані занепалою людською природою.

Підсумовуючи вищевикладене, варто сказати про об’єктивну потребу у дослідженні релігійних концепцій міжнародного права, насамперед, християнських: католицької, протестантської та православної. На нашу думку, варто говорити і про неопротестантську концепцію міжнародного права як про результат неспроможності сучасного міжнародного права вирішити проблеми ХХІ століття. Діалог цивілізацій, про який заявлено Організацією Об’єднаних Націй, має відбуватися і в площині цінностей, притаманних тим чи іншим традиційним суспільствам, а релігія є тим культурним феноменом, який визначає зовнішню політику суб’єктів міжнародного права.


Каталог: bitstream -> NAU -> 14911
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> О. В. Шевчук-Клюжева Національний авіаційний університет мовна політика: особливості визначення та вживання терміна Реферат


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка