Має кваліфікаційну категорію „Спеціаліст вищої категорії”, звання “Учитель-методист”Дата конвертації11.12.2018
Розмір7.81 Mb.
 • Портфоліо
 • Має кваліфікаційну категорію
 • „Спеціаліст вищої категорії”,
 • звання “Учитель-методист”
 • Претендує на підтвердження кваліфікаційної категорії„Спеціаліст вищої категорії”,
 • підтвердження звання “Учитель-методист”
 • ЗМІСТ
 • І. Мета портфоліо. Педагогічне кредо.
 • ІІ. Методична картка вчителя.
 • ІІІ. Результати педагогічної діяльності.
 • -Моніторингове дослідження успішності учнів з предмету за 3 роки.
 • IV. Науково-методична діяльність:
 • *тема самоосвіти;
 • *доповіді;
 • *плани відкритих уроків;
 • *методичні доробки.
 • V. Позаурочна діяльність з предмета.
 • Методична картка вчителя
 • Прізвище, ім’я та по батькові: Застєнкіна Наталія Миколаївна
 • Дата і місце народження : 28.02.1953 р.н.,
 • м.Донецьк
 • Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом: Донецький державний університет, в 1975 році, спеціальність вчитель хімії та біології,.
 • Місце роботи
 • Донецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №23 ,
 • Стаж роботи : загальний - 36
 • у тому числі педагогічний – 36
 • Кваліфікаційна категоріяспеціаліст вищої категорії , педагогічне звання “Учитель-методист”
 • Класи, в яких викладаєтехімія з 7 по 11 клас.
 • Мова викладанняукраїнська
 • Проблема (тема) над якою працюю: «Ігрові прийоми навчання на уроках хімії»
 • Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються:
 • Методи: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Ажурна пилка», рольові ігри, конкурси, робота в малих групах, «Навчаючи – учусь», розв'язування розрахункових задач.
 • Самоосвітня діяльність
 • Термін проходження курсової перепідготовки
 • курси вчителів хімії при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, посвідчення СПК № 1585 від 06.03.20010р.
 • Проблема, над якою працює у міжатестаційний період
 • Ігрові прийоми навчання на уроках хімії
 • Після курсове завдання
 • Інноваційні форми та методи навчанн на уроках хімії
 • Досвід який презентує
 • Ігрові прийоми навчання на уроках хімії
 • Термін
 • Форма
 • Присутні
 • Січень
 • .2011 р.
 • Засідання вікового мудуля 8-11 класів
 • презентація
 • Члени вікового модуля
 • січень
 • 2011 р.
 • Засідання методичної ради школи
 • презентація
 • Члени методичної ради школи
 • Березень 2011 р.
 • Засідання районної методичної ради
 • презентація
 • Члени районної методичної ради
 • Презентація досвіду
 • «Ігрові прийоми навчанняна уроках хімії”
 • Тиждень досвіду
 • Дата
 • Клас
 • Назва
 • заходу
 • Оцінка
 • адміністрації
 • колег
 • учнів,
 • батьків
 • січень
 • 2011р.
 • 10
 • Відкритий урок
 • Урок-вікторина“Щасливий випадок”
 • Високий рівень
 • Високий рівень
 • Високий рівень
 • Січень
 • 2011 р.
 • 10
 • Відкритий урок
 • “Граничні одноатомні спирти.
 • Високий рівень
 • Високий рівень
 • Високий рівень
 • Творчий звіт
 • Дата
 • проведення
 • Зміст
 • Оцінка
 • адміністрації
 • колег
 • учнів,
 • батьків
 • 28.01.2011 р
 • Презентація досвіду «Ігрові прийоми навчання на уроках хімії”
 • Високий рівень
 • Високий рівень
 • Високий рівень
 • Виставка творчих робіт учнів
 • Високий рівень
 • Високий рівень
 • Високий рівень
 • Рівень діяльності педагогічного працівника визначається за відповідною шкалою:
 • К = 0,8 – 1,0 – високий рівень
 • К = 0,6 – 0,8 – середній рівень
 • К = 0,3 – 0,5 – низький рівень
 • Результати анкетування
 • оцінювання діяльності педагогічного працівника учнями
 • Застєнкіної Наталії Миколаївни, вчителя хімії __
 • (П.І.Б. педагогічного працівника, посада, напрямок діяльності)
 • (вибірка 40 осіб)
 • Рівень діяльності педагогічного працівника визначається за відповідною шкалою:
 • К = 0,8 – 1,0 – високий рівень
 • К = 0,6 – 0,8 – середній рівень
 • К = 0,3 – 0,5 – низький рівень
 • Участь у методичній роботі на рівні району, міста, області
 • 2007-2008
 • 2008-209
 • 2009-2010
 • 2010-2011
 • Виступ на семінарі «Від традиційної педагогіки до педагогіки взаємодії»
 • Виступ на педраді «компетентнісно-орієнтований підхід до розвитку творчих здібностей школярів»
 • Виступ на педраді «нова якість освіти, потреби оцінки, шляхи досягнення»
 • Виступ на семінарі «Форми та методи в організації диференційного підходу до навчального процесу»
 • Виступ на педраді
 • «Я вчитель. Форми підвищення мотивацій учнів до навчання»
 • Засідання ШМР «Критерії оцінки творчої активності і професійної компетентності вчителя»
 • Педагогічна виставка «Реалізація особистісної системи навчання »
 • Моніторингове дослідження якості знань та успішності учнів за 2007-2008 н.р.
 • Моніторингове дослідження якості знань та успішності учнів за 2008-2009 н.р.
 • Моніторингове дослідження якості знань та успішності
 • учнів за 2009-20010 н.р.
 • Наталія Миколаївна працює вчителем хімії 36 років ,а у ДЗОШ № 23 з1996 року. За цей період показала ґрунтовну професійну підготовку.
 • Вона на високому рівні володіє методикою викладання хімії. Має відмінну теоретичну підготовку, яка сприяє розвитку розумових здібностей учнів. Методична підготовка дозволяє вчителю використовувати на практиці інноваційні технології навчання. Вчитель постійно вдосконалює свою професійну майстерність, приділяє увагу диференційному навчанню учнів, сприяє розвитку їх самоосвітньої діяльності. Систематично аналізує результативність навчання завдяки чому досягає хороших результатів.
 • Пріоритетні напрямки в роботі - диференційний підхід до оцінювання рівня навчальних досягнень учнів і компетентнісно - орієнтований підхід до виховання особистості дитини. На уроці Наталія Миколаївна завжди створює ситуацію успіху, дає можливість кожній дитині самореалізуватися та самоствердитись. Старанно продумує кожний етап уроку. Стимулює активність учнів на уроці, розвиває пам'ять, логічне мислення, формує навички самостійної роботи. Вона досвідчений, творчий учитель, який забезпечує умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні державних вимог. Постійно удосконалює свою методику викладання. Формує в учнів комунікативні, пізнавальні, полікультурні, соціальні компетентності.
 • Наталія Миколаївна володіє високою педагогічною культурою і тактом,своєю працездатністю, творчим підходом, щирістю душі здобула заслужену повагу колег, учнів та їх батьків.
 • Директор школи С.М.Коростельова
 • Працює 36 років .
 • Застєнкіна Наталія Миколаївна як учитель має високу науково-теоретичну підготовку, досконало володіє сучасними методиками викладання. Вона весь час працює над собою, вивчає передовий досвід та вміло застосовує його на практиці. Проводить відкриті уроки, чим забезпечує надання методичної допомоги колегам своєї школи та району.
 • Учитель бере активну участь у роботі творчої групи з питань підготовки завдань для зовнішнього незалежного оцінювання.
 • На засіданнях районного методичного об’єднання виступає з доповідями, вносить пропозиції з удосконалення освітнього процесу.
 • У своїй роботі керується такими принципами, як навчання на високому рівні складності та провідна роль теоретичних знань. Надає перевагу проведенню нестандартних уроків: уроку-лекції, уроку-семінару, уроку-змагання та інші.
 • Підвищує інтерес учнів до хімії , їх активність під час навчання уроки - презентації та інші.
 • Заслуговують увагу дидактичні матеріали для проведення тематичного оцінювання з хімії у 10 класі , розробки диференційованих контрольних робіт. Учитель постійно розробляє індивідуальні завдання підвищеної складності та приділяє увагу практичній підготовці старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії /
 • Керівник РМО вчителів хімії Я.К. Калакайло
 • Застєнкіна Наталія Миколаївна працює в ЗОШ № 23 з 1996 року. 3 самого початку своєї педагогічної діяльності виявила себе знаючим спеціалістом, який має глибокі теоретичні знання і прагне передати їх дітям. Вона розвиває в учнів творчі здібності не тільки на уроках хімії , але і в заходах позакласної роботи. Під час уроку використовує наочний, практичний, проблемно - пошуковий методи навчання, ефективно використовує технічні засоби. Активізує навчальну діяльність, звертаючи увагу на практичне значення матеріалу, використовує нові педагогічні технології. Також використовує міжпредметні зв'язки з історією, фізикою, , літературою.
 • Наталія Миколаївна добре знає вікові психологічні особливості дітей та використовує індивідуальний підхід у навчанні, розвиває творчі здібності, самостійне мислення учнів, використовує педагогіку співробітництва. Впроваджує у викладанні хімії інтерактивні освітні технології. Вона постійно працює над підвищенням професійного рівня.
 • Здійснює в своїй роботі особистісно-орієнтований підхід, створює умови вільного вибору творчих завдань для всіх учнів відповідно до їх здібностей та прагнень. Учитель створює умови для самоосвіти та самореалізації учнів. Наталія Миколаївна розвиває не тільки загально-навчальні уміння та навички, але й креативне мислення.
 • Вона прищеплює учням любов до хімії не тільки на уроках, але й бере активну участь в різноманітних заходах з позакласної роботи. Так проводила «Тиждень хімії », де була виставка творчих робіт її дітей.
 • Рейтингова оцінка знань учнів показала, що Наталія Миколаївна сприяє підвищенню культури хімії та вихованню всебічно розвиненої особистості.
 • Своїм досвідом ділиться з молодими спеціалістами, колегами вікового модуля 8-11 класів , надаючи їм як методичні поради, так і практичні матеріали.
 • Керівник ШМР Тринєєва О.М.
 • Дякую за увагу!

Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка