Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники І переносники збудників інфекцій та інвазійСкачати 39.42 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір39.42 Kb.
ТипЛекція
 • Вінницький національний медичний університет
 • імені М. І. Пирогова
 • Кафедра медичної біології
 • ЛЕКЦІЯ № 13
 • ТЕМА: МЕДИЧНА АРАХНОЕНТОМОЛОГІЯ. ЧЛЕНИСТОНОГІ ЯК ЗБУДНИКИ І ПЕРЕНОСНИКИ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙ ТА ІНВАЗІЙ
 • Лектор: Заслужений працівник освіти України,
 • Лауреат Державної премії в галузі
 • науки і техніки, Доктор біологічних наук,
 • професор Піскун Раїса Петрівна

МЕДИЧНА АРАХНОЕНТОМОЛОГІЯ. ЧЛЕНИСТОНОГІ ЯК ЗБУДНИКИ І ПЕРЕНОСНИКИ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙ ТА ІНВАЗІЙ

 • Переносники трансмісійних захворювань.
 • Природно-осередкові захворювання. Природний осередок і його головні елементи.
 • Види природних осередків: синантропні, антропонози і зоонози.
 • Роль Павловського в розробці вчення про природні осередки.
 • Основні принципи профілактики захворювань в медичній паразитології. Методи профілактики: особиста, громадська, екологічна, імунологічна, біологічна.
 • Членистоногі, їх загальна характеристика, медичне значення, класифікація.

1. Переносники трансмісійних захворювань.

 • 1. Переносники трансмісійних захворювань.
 • Переносник - кровосисні членистоногі, здатні в природних умовах передавати збудника від донора до реципієнту.
 • ПЕРЕНОСНИК
 •  
 • специфічний неспецифічний
 • (облігатний) (механічний)
 • Кровосисне членистоноге, Вид членистоногого, який
 • в якому паразит проходить не бере участь в життєво-
 • одну із стадій розвитку і без му циклі паразита і без яко-
 • якого не можливе його існу- го він може існувати. Пере-
 • вання (комар). носять паразита від одного
 • організму до іншого або в
 • осередку (мухи, таргани).

Захворювання, збудники яких передаються від одного організму до іншого за допомогою кровососних переносників (комахи, кліщі), називаються трансмісійними (малярія, тайговий енцефаліт).

 • Захворювання, збудники яких передаються від одного організму до іншого за допомогою кровососних переносників (комахи, кліщі), називаються трансмісійними (малярія, тайговий енцефаліт).
 • ТРАНСМІСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
 •  
 • облігатно-трансмісійні - факультативно-трансмісійні
 • збудники яких передаються збудники яких можуть передава-
 • через специфічних перенос- тися як через переносників, так і
 • ників (малярія – комарами з іншими шляхами (зараження ту-
 • роду Anopheles, тайговий ляримією і сибірською язвою
 • енцефаліт – тайговими клі- можливе через численних пере-
 • щами). носників і при обробленні туш
 • хворих тварин).

Будь-яке трансмісійне захворювання являє собою тричленну систему, яка включає:

 • Будь-яке трансмісійне захворювання являє собою тричленну систему, яка включає:
     • паразита — збудника;
     • хребетного — хазяїна;
     • членистоногого — переносника (кліщі, комахи).

2. Природно-осередкові захворювання. Природний осередок і його головні елементи.

 • 2. Природно-осередкові захворювання. Природний осередок і його головні елементи.
 • Природно-осредковими називаються хвороби, пов’язані з комплексом природних умов. Вони існують в певних біогеоценозах незалежно від людини і для їх підтримки важливе значення мають трофічні зв’язки.
 • Є.Н. Павловський дав наступне визначення природно-осередкових захворювань: «Природна осередковість трансмісійних захворювань — це явище, коли збудник, специфічний його переносник і тварини-резервуари збудника протягом зміни своїх поколінь необмежено довгий час існують в природних умовах незалежно від людини, як по ходу своєї уже минулої еволюції, так і в теперішній її період».

Природний осередок — це найменша територія одного чи декількох ландшафтів, де здійснюється циркуляція збудника без заносу його ззовні необмежено довгий період.

 • Природний осередок — це найменша територія одного чи декількох ландшафтів, де здійснюється циркуляція збудника без заносу його ззовні необмежено довгий період.
 • Компоненти природного осередку захворювання:
 • 1) збудник захворювання;
 • 2) сприйнятливі до даного збудника організми;
 • 3) переносники збудники;
 • 4) певні умови середовища (біотоп).

В осередку відбувається циркуляція збудника від хворих тварин (донорів збудника) через переносника до здорових (реципієнтів), які в подальшому стають донорами збудника. Переносниками являються кровососисні членистоногі, а донорами і реципієнтами можуть бути гризуни і птахи. Якщо людина попадає в природний осередок захворювання, то він стає спочатку реципієнтом, а потім і донором збудника. Природні осередки існують довгий час, але епідеміологічне значення вони набувають тоді, коли в них попадає і заражається людина.

 • В осередку відбувається циркуляція збудника від хворих тварин (донорів збудника) через переносника до здорових (реципієнтів), які в подальшому стають донорами збудника. Переносниками являються кровососисні членистоногі, а донорами і реципієнтами можуть бути гризуни і птахи. Якщо людина попадає в природний осередок захворювання, то він стає спочатку реципієнтом, а потім і донором збудника. Природні осередки існують довгий час, але епідеміологічне значення вони набувають тоді, коли в них попадає і заражається людина.

Природний осередок чуми

 • Природний осередок чуми
 • Блоха специфічний переносник
 • Гризуни Людина
 • (щурі)
 • Гризуни Людина

3. Види природних осередків: синантропні, антропонози і зоонози.

 • 3. Види природних осередків: синантропні, антропонози і зоонози.
 • КЛАСИФИКАЦІЯ ПРИРОДНИХ ОСЕРЕДКІВ
 •   
 • природні синантропні антропургічні змішані
 • (кліщовий існують в на- виникають в ре- (трихінельоз)
 • енцефаліт) селеному зультаті перетво-
 • пункті, де рення природного
 • циркулює осередку людиною
 • збудник, (опісторхоз в місцях
 • здійснюється штучного створення
 • за рахунок си- водойм)
 • нантропних
 • тварин
 • (короста)

Антропоноз - існування збудника забезпечується повністю завдяки постійній передачі його від людини до людини. Тварини до збудників антропонозів нечутливі (амебіаз, лямбліоз, трихомоноз кишковий, малярія, трипаносомози, лейшманіози);

 • Антропоноз - існування збудника забезпечується повністю завдяки постійній передачі його від людини до людини. Тварини до збудників антропонозів нечутливі (амебіаз, лямбліоз, трихомоноз кишковий, малярія, трипаносомози, лейшманіози);
 • Зооноз – існування збудника відбувається серед тварин, людина заражається від тварин, але при цьому являється біологічним «тупіком». Збудники цих хвороб паразитують в організмі певних видів тварин (балантидіаз, трихінельоз).

4. Роль Павловського в розробці вчення про природні осередки.

 • 4. Роль Павловського в розробці вчення про природні осередки.
 • Роль Є.Н. Павловського:
 • Розробив вчення про природну осередкованість трансмісійних захворювань.
 • Виділив компоненти природно-осередкових захворювань.
 • Разробив критерії паразитизму.
 • Разробив основи екологічної паразитології в книзі «Організм як середовище існування», запропонував термін паразитоценоз.

5. Основні принципи профілактики захворювань в медичній паразитології:

 • 5. Основні принципи профілактики захворювань в медичній паразитології:
 • Знання життєвих циклів окремих паразитів.
 • Проведення заходів з переривання життєвих циклів паразитів:
   • Санітарний благоустрій житла;
   • Санітарний контроль за продуктами (м’ясом і рибою);
   • Обеззараження фекалій, які використовуються як добриво;
   • Систематичний медичний огляд;
   • Очистка питної води.
 • Боротьба з кровосисними комахами на всіх етапах розвитку.
 • Комплексне перетворення біогеоценозів з природно-осередковими захворюваннями в напрямку виключення циркуляції збудника.

Комплексний вплив на:

 • Комплексний вплив на:
  • Джерело збудника інфекції;
  • Механізм передачі;
  • Сприйнятливе населення.

Методи профілактики:

 • Методи профілактики:
 • Особисті:
   • Особиста гігієна: мити руки, овочі, фрукти, слідкувати за чистотою речей, білизни, житла;
   • Застосування репелентів;
   • Достатня термічна обробка продуктів (м’яса, риби);
   • Кип’ятіння води;
   • Застосування протикомарних сіток.

Громадські:

 • Громадські:
   • покращення санітарно-комунального благоустрою населених пунктів;
   • покращення матеріальних і житлових умов населення;
   • виявлення хворих, паразитоносіїв, заражених тварин;
   • ізоляція і їх лікування;,
   • диспансерний облік перехворілих;
   • захист навколишнього середовища від зараження: грунту, води;
   • знищення бродячих кішок і собак;
   • боротьба з кровосисними комахами на всіх стадіях розвитку;
   • перевірка донорів.

Екологічні:

 • Екологічні:
   • оздоровлення навколишнього середовища;
   • меліорація земель;
   • переорювання земель в напівпустельних і пустельних районах з метою знищення нір гризунів;
   • боротьба з гризунами в пустелях, напівпустелях;
   • спалювання сухої трави під ріллю;
   • розрідження диких копитних;
   • перевірка пасовиськ на наявність мурашників і молюсків.
 • Імунологічні:
   • щеплення;
   • вакцинація;
   • хіміотерапія хворих.

Біологічні:

 • Біологічні:
   • виведення видів природних ворогів переносників трансмісійних захворювань, в т.ч. патогенних мікроорганізмів (бактерії, віруси, гриби) паразитичних і хижих комах;
   • розповсюдження стерильних самок кровосисних комах над екваторіальними і тропічними зонами;
   • проведення дератизації, дезінсекції, застосування інсектицидів проти кровосисних двокрилих;
   • комбінація біопрепаратів з отрутохімікатами;
   • застосування атрактантів – речовин, які володіють специфічним запахом і приваблюють комах в пастки;
   • застосування деяких видів риб.

6. Членистоногі, їх загальна характеристика, медичне значення, класифікація.

 • 1. Тришаровість, тобто розвиток 3-х зародкових листків у ембріона (ектодерми, мезодерми і ентодерми).
 • 2. Білатеральна симетрія.
 • 3. Гетерономна членистість тіла, виражена в тому, що сегменти тіла мають різну будову і виконують різні функції.
 • 4. Злиття сегментів у відділи тіла.
 • 5. Поява членистих кінцівок, які являються багатоколінчастим важелем.
 • 6. Відокремлення м’язів і поява посмугованої мускулатури.
 • 7. Зовнішній хітинізований скелет, який захищає від шкідливих зовнішніх впливів і призначений для прикріплення м’язів.
 • 8. Порожнина тіла — міксоцель, яка утворюється в період ембріонального розвитку в результаті злиття первинної і вторинної порожнин тіла.

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)

 • 9. Наявність систем органів:
 • Травної системи, яка складається з трьох відділів: переднього, середнього і заднього, закінчується задньопрохідним отвором. Середній відділ забезпечується великими травними залозами.
 • Видільна система - органи виділення являються видозміненими метанефридіями. Є також шкірні залози або мальпігієві судини, зелені залози, жирове тіло.
 • Дихальна система – представлена органами дихання: у водних форм — зябра, у наземних — легені і трахеї.
 • Кровоносна система — представлена пульсуючим органом — серцем, розміщеним на спинній стороні тіла. Але на відмінну від кільчастих червів у членистоногих кровоносна система незамкнена.

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)

 • Нервова система — вузлового типу, складається з надглоткового ганглія, який виконує функцію головного мозку, навкологлоткових комісур, черевного нервового ланцюга. У членистоногих відбулося ускладнення цього загального типу будови нервової системи, що полягає в злитті нервових вузлів, особливо в головному відділі.
 • Розвинуті всі органи відчуття.
 • У членистоногих поряд з ускладненою нервовою системою з'являється ендокринна система.
 • Статева система — добре розвинена; членестоногі різностатеві з яскраво вираженим статевим диморфізмом. Розмноження статеве. Постембріональний розвиток у більшості представників членистоногих – непряме (з метаморфозом), а у деяких – пряме (без перетворення).

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ

 • КЛАСИФІКАЦІЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
 • Тип ЧЛЕНИСТОНОГІ
 • Підтипи
 • Зябродихальні Хеліцерові Трахейні
 • Класи
 • Ракоподібні Павукоподібні Комахи
 • Підкл.
 • Нижчі Вищі
 • раки раки
 • Ряди Фаланги, таргани, клопи,
 • скорпіони, павуки, воші, блохи,
 • кліщі двокрилі
 • Родини
 • Іксодові, комарі, бабки,
 • Аргасові, мухи, мошки, мокреці,
 • Гамазові гедзі

Медичне значення членистоногих

 • Механічні чи специфічні переносники збудників захворювань (мухи, блохи).
 • Збудники хвороб (коростяний кліщ, воші).
 • Проміжні хазяїни гельмінтів (нижчі ракоподібні для ришти і лентеця).
 • Отруйні (павуки, скорпіони).

Клас Павукоподібні

 • Отруйні представники:
 • Скорпіон:
 • Життєвий цикл – розвиток прямий – живородні, отрута викликає нейротропну і кардіотоксичну дію. В результаті виникають ритмічні скорочення нервових волокон.
 • Місцева реакція – біль, оніміння, можливі набряки.

Загальні прояви – з'являються через 5хв.-24 години:

 • Загальні прояви – з'являються через 5хв.-24 години:
   • Відчуття страху, пропасниця, головна біль, тахікардія, екстрасистолія;
   • Температура нестабільна;
   • Задишка;
   • Слиновиділення;
   • Нудота;
   • Судоми;
   • Хворий може загинути від зупинки дихання.
 • Перша допомога:
   • Холод на місце укусу;
   • Іммобілізація пошкодженої частини тіла;
   • Багато пити;
   • Змащувати олією;
   • Антитоксична сироватка.

Каракурти:

 • Каракурти:
 • Патогенна дія – отрута має нейротоксичну дію, гальмуючий і паралітичний вплив на нервову систему, вражають в основному центри спинного мозку.
 • Місцева реакція - невеликий, швидко зникаючий набряк червонуватого кольору, зниження шкірної чутливості. Потерпілий часто не відчуває укусу.

Загальні прояви – пекуча біль через

 • Загальні прояви – пекуча біль через
 • 5-30 хв. після укусу:
   • Напруга м’язів кінцівок, черевного пресу, судоми кінцівок;
   • Порушення ритму дихання;
   • Екзофтальм, мідріаз (вузькі зіниці);
   • Бронхоспазм;
   • Затримка сечовипускання и дефекації;
   • Підвищується АТ;
   • Хворий збуджений, відчуття страху міняється апатією;
   • Отруєння проходить тяжко і часто закінчується смертю.

Перша допомога:

 • Перша допомога:
   • Іммобілізація пошкодженої кінцівки;
   • Холод на місце укусу;
   • Блокада новокаїном;
   • Багато пити;
   • Антикаракуртна антитоксична сироватка.

Тарантули:

 • Тарантули:
 • Патогенетична дія – отрута викликає підвищення проникності судин і порушення кальцієвого балансу, що призводить до розвитку геморагій, некрозу в місці укусу і у внутрішніх органах.
 • Місцева реакція – сильний біль в момент укусу; почервоніння шкіри і набряк. Біль триває добу. В місці укусу – дві плями (сліди хеліцерів).

Загальні прояви – відсутні або слабо виражені. При гіперчутливості до отрути – запаморочення, слабкість, втрата свідомості.

 • Загальні прояви – відсутні або слабо виражені. При гіперчутливості до отрути – запаморочення, слабкість, втрата свідомості.
 • Перша допомога:
   • Холод на місце укусу;
   • Багато пити;
   • В тяжких випадках – протикаракуртова сироватка;
   • Знеболювальне.

Кліщі

 • Мають несегментоване тіло;
 • Ротовий апарат гризуна, ріжучо-сисний чи інших типів;
 • Дихання трахейне чи всією поверхнею тіла;
 • Розвиток із метаморфозом: яйце → личинка → німфа → статевозріла особа. Кількість німфальних стадій від одного до шести.

Іксодові кліщі

Медичне значення іксодових кліщів:

 • Медичне значення іксодових кліщів:
 • Тимчасові ектопаразити людини і тварин;
 • Переносники інфекційних захворювань:
   • Тайговий кліщ – переносник тайгового кліщового енцефаліту;
   • Собачий кліщ – переносник туляремії, весняно-літнього енцефаліту, шотландського енцефаліту, буковинської геморагічної лихоманки;
   • Кліщі роду Dermacentor – переносники бруцельозу, кліщового висипного тифу, туляремії;
   • Кліщі роду Hyalomma – переносники кримської геморагічної лихоманки.

Аргасові кліщі

Медичне значення аргасових кліщів:

 • Медичне значення аргасових кліщів:
 • Тимчасовий ектопаразит людини і тварин;
 • Кліщі роду Ornithodorus – переносники кліщового поворотного тифу.
 • Перша допомога при укусах:
 • Місце присмоктування кліща змазують йодною настоянкою;
 • Накидають петлю з щільної нитки на хоботок кліща, затягують на поверхні шкіри і витягують, розхитуючи спочатку зі сторони в сторону;
 • Якщо хоботок залишився (чорна точка), його видаляють голкою;
 • Місце присмоктування змащують йодом.

Коростяний кліщ

 • Таргани
 • Постільний клоп (блощиця)- слина блощиці містить отруйний секрет, тому укуси її болючі. Перенесення блощицею будь-яких збудників хвороб не встановлено. Для боротьби з клопами використовують інсектициди.
 • Клоп поцілунковий є проміжним хазяїном і переносником збудників американського трипаносомозу (хвороба Чагаса). Після кровоссання клоп випорожнюється в ранку на місце укусу, трипаносоми із кишківника клопа потрапляють в організм людини.
 • Боротьба з клопами полягає в застосуванні інсектицидів.
 • Москіт – переносники збудників шкірного і вісцерального лейшманіозу. Географічне поширення обмежене переважно субтропіками.
 • Заходи боротьби з москітами: очищення території від сміття. Для знищення москітів у місцях днювання використовуються контактні інсектициди.
 • Мошки – злісні кровососи. Укуси болючі. Людина втрачає кров, слина мошок має отруйні властивості. Небезпеку створюють мошки як специфічні переносники мікрофілярій – личинок круглих червів – філярій з роду Onchocerca. Мошки можуть бути механічними переносниками збудників туляремії і сибірки, а також передавати збудників сапу, пркази, чуми та деяких інших інфекційних захворювань.
 • Мокреці – настирливі кровососи й за їх великої чисельності завдають людям непомірних страждань. При нападі на людину 50-ти мокреців неможливо виконувати будь-яку роботу. Мокреці переносять збудників філяріатозів. В Україні з мокреців виділено нейротропного віруса.
 • Жигалка осіння - дорослі мухи харчуються кров'ю великої рогатої худоби, коней і людини. Переносники збудників сибірської виразки, туберкульозу, бруцельозу, пики свиней, чуми птахів, паратифу, кокцидіозов і проміжні господарі парафілярій. Заходи щодо боротьби включають заходи по ліквідації місць виплода  періодичну дезинсекцію тваринницьких приміщень і територій ферм.
 • Комарі

Каталог: downloads -> medbiology
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
medbiology -> Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів

Скачати 39.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка