Медичний факультетСторінка1/6
Дата конвертації08.12.2018
Розмір3.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила ГалицькогоІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ECTS

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лікувальна справа

2012/2013

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького:

Інформаційний пакет ECTS. Медичний факультет. Лікувальна справа. 2012/2013. Зіменковський Б.С., Львів. 2012. – 258 с.

У інформаційному пакеті подано інформацію щодо навчального і адміністративного устрою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та його медичних факультетів; структури навчальних програм додипломної підготовки лікарів, виражені у кредитах ECTS.

Довідкова інформація може бути корисною для університетів-партнерів, студентів та викладачів. Електронна версія Інформаійного пакета доступна в мережі Інтернет за адресою: www.meduniv.lviv.ua/index.php
Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Головний редактор Б.С. Зіменковський
Редакційна колегія: М.Р. Гжегоцький, І.І.Солонинко

ЗМІСТ


1.

Вступ - Європейська система перезарахування кредитів (ECTS)

7


2.

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького..................................................................


10

Адреса університету........................................................................

10
Керівництво університету..............................................................

11
Історія та сучасність університету.............................................

12
Факультети......................................................................................

14
Координатори ECTS…......................................................................

17
Англомовне відділення факультету іноземних студентів...........

19
Медичний факультет. Спеціальність „Лікувальна справа”.......

20
Опис шкали оцінювання....................................................................

22
Академічний календар......................................................................

24


3.

Загальна інформація..........................................................................

25
Львів....................................................................................................

25
Доїзд до Львова..................................................................................

28
Розташування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького...........................................

304.

Практичні інформації........................................................................

31
Клімат.................................................................................................

31
Страхування здоров’я.......................................................................

31
Забезпечення житлом.......................................................................

31
Орієнтовні ціни..................................................................................

31
Курси валют.......................................................................................

32
Важливі номери телефонів...............................................................

33
Консульства, представництва.........................................................

34
Відпочинок в Україні..........................................................................

36


5.

Структура навчального плану за спеціальністю „Лікувальна справа”.................................................................................................

37

План навчального процесу за спеціальністю „Лікувальна справа”.................................................................................................

386.

Опис програм дисциплін за спеціальністю „Лікувальна справа”

45

6.1.

Перший рік (перший семестр)...........................................................

46
Анатомія людини................................................................................

46
Медична хімія......................................................................................

47
Медична та біологічна фізика...........................................................

49
Медична біологія................................................................................

51
Латинська мова та медична термінологія....................................

54
Іноземна мова.....................................................................................

55
Ділова українська мова.....................................................................

56
Основи психології. Основи педагогіки..............................................

58
Основи економічних теорій.............................................................

60
Фізичне виховання..............................................................................

62

6.2.

Перший рік (другий семестр)...........................................................

64
Анатомія людини................................................................................

64
Гістологія, цитологія та ембріологія.............................................

66
Медична та біологічна фізика...........................................................

68
Медична біологія................................................................................

69
Латинська мова та медична термінологія....................................

71
Іноземна мова.....................................................................................

73
Біологічна та біоорганічна хімія......................................................

74
Історія медицини................................................................................

76
Культурологія....................................................................................

77
Соціологія та медична соціологія.....................................................

79
Курси за вибором...............................................................................

81

6.3.

Другий рік (третій семестр).............................................................

82
Анатомія людини................................................................................

82
Гістологія, цитологія та ембріологія.............................................

83
Іноземна мова.....................................................................................

84
Біоорганічна та біологічна хімія......................................................

86
Фізіологія...........................................................................................

89
Філософія...........................................................................................

92
Медична інформатика.....................................................................

94
Догляд за хворими (практика).........................................................

97

6.4.

Другий рік (четвертий семестр).....................................................

101
Іноземна мова.....................................................................................

101
Філософія...........................................................................................

102
Фізіологія...........................................................................................

105
Біоорганічна та біологічна хімія......................................................

108
Мікробіологія, вірусологія та імунологія........................................

112
Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією).......................................................................................

115
Медицина надзвичайних ситуацій...................................................

117
Курси за вибором...............................................................................

120

6.5.

Третій рік (п’ятий семестр).............................................................

121
Мікробіологія, вірусологія та імунологія........................................

121
Патоморфологія................................................................................

122
Патофізіологія..................................................................................

124
Фармакологія.....................................................................................

126
Гігієна та екологія..............................................................................

129
Пропедевтика внутрішньої медицини..............................................

132
Пропедевтика педіатрії....................................................................

133
Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією).......................................................................................

136
Радіологія...........................................................................................

140

6.6.

Третій рік (шостий семестр)...........................................................

143
Патоморфологія................................................................................

143
Патофізіологія..................................................................................

145
Фармакологія.....................................................................................

149
Гігієна та екологія..............................................................................

152
Пропедевтика внутрішньої медицини..............................................

154
Пропедевтика педіатрії....................................................................

156
Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією).......................................................................................

158
Радіологія...........................................................................................

160
Сестринська практика.....................................................................

161
Курси за вибором...............................................................................

164

6.7.

Четвертий рік (сьомий семестр)....................................................

165
Внутрішня медицина........................................................................

165
Фтизіатрія........................................................................................

167
Хірургія...............................................................................................

169
Офтальмологія.................................................................................

171
Неврологія..........................................................................................

172
Фізична реабілітація, спортивна медицина..................................

175
Дерматологія, венерологія...............................................................

177

6.8.

Четвертий рік (восьмий семестр)..................................................

181
Внутрішня медицина (в т.ч. ендокринологія)................................

181
Педіатрія...........................................................................................

182
Акушерство і гінекологія..................................................................

187
Соціальна медицина, організація охорони здоров’я.......................

189
Біостатистика..................................................................................

193
Урологія...............................................................................................

194
Оториноларингологія........................................................................

196
Психіатрія, наркологія......................................................................

198
Судова медицина, медичне законодавство.....................................

200
Медична психологія...........................................................................

203
Курси за вибором...............................................................................

204
Виробнича лікарська практика.........................................................

204

6.9.

П’ятий рік (дев’ятий семестр)........................................................

209
Внутрішня медицина........................................................................

209
Онкологія..............................................................................................

212
Клінічна фармакологія......................................................................

214
Педіатрія, дитячі інфекції................................................................

215
Медична генетика..............................................................................

222
Соціальна медицина, організація охорони здоров’я.......................

225
Травматологія і ортопедія..............................................................

228
Акушерство і гінекологія..................................................................

229
Основи стоматології.........................................................................

232
Секційний курс....................................................................................

233

6.10.

П’ятий рік (десятий семестр)........................................................

235
Інфекційні хвороби............................................................................

235
Епідеміологія......................................................................................

238
Професійні хвороби............................................................................

240
Хірургія, дитяча хірургія...................................................................

243
Клінічна імунологія та алергологія..................................................

245
Анестезіологія та інтенсивна терапія...........................................

248
Радіаційна медицина.........................................................................

250
Нейрохірургія.....................................................................................

251
Курси за вибором...............................................................................

255
Виробнича лікарська практика.........................................................

255


Вступ
Європейська система перезарахування кредитів (ECTS)

Що таке ECTS?

Європейська комісія ставить за мету сприяти міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської співпраці та покращення можливостей зростання їх навчальної і професійної кар’єри, працевлаштування через визнання дипломів. Реалізація програм міжуніверситетської співпраці доводить, що навчання за кордоном дає цінний досвід не лише на шляху до пізнання інших країн, культур, мов та поглядів, але й має значний вплив на формування наукової та професійної кар’єри.

Визнання періодів навчання, академічних успіхів студентів за кордоном і дипломів іноземних навчальних закладів є невід’ємною умовою створення „Європи без кордонів” у галузі освіти, де студенти і викладачі могли б пересуватися без обмежень. Тому в експериментальному проекті, організованому в рамках Програми „Еразмус”, було розроблено Європейську систему перезарахування кредитів (ECTS) як засіб покращення визнання освіти для навчання за кордоном. Зовнішнє оцінювання ECTS продемонструвало потенціал системи і Європейська комісія включила ECTS до своєї програми „Сократес”, зокрема до розділу 1 про вищу освіту („Еразмус”). Сьогодні ECTS розвивається у напрямку від обмеженої вузької експериментальної стадії до ширшого використання, як елементу європейського масштабу у вищій освіті.

ECTS (European Credit Transfer System) – Європейська кредитно-трансферна система – система, що базується на обліку обсягу навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння завдань (цілей) програми навчання. Цілі формулюються у вигляді результатів навчання та компетенцій. В основу ECTS покладено принцип, згідно з яким загальний обсяг роботи (навчальне навантаження) студента протягом року дорівнює 60 кредитам. Завданням ECTS є збільшення прозорості систем навчання в різних країнах та сприяння студентським обмінам в країнах Європи шляхом надання можливості студентові здійснювати трансфер (перезарахування) та накопичення кредитів.

ECTS є інструментом, що будує мости між навчальними закладами і розширює можливості вибору для студентів. Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів навчальними закладами через використання загальнозрозумілої системи оцінювання – кредитів та оцінок, а також забезпечує засоби інтерпретації національних систем вищої освіти.

ECTS базується на трьох ключових елементах: інформації (щодо навчальних програм і здобутків студентів), взаємній угоді (між закладами-партнерами і студентом) і використанні кредитів ECTS (визначають навчальне навантаження для студентів)
Складові ECTS
Система ECTS базується на трьох основних елементах, якими є: інформація (про навчальні програми та досягнення студентів), взаємна згода (між освітнім закладом та студентом) і оцінювання кредитів ECTS (для обліку обсягу роботи, виконаної студентом). Ці три ключові елементи ECTS приводяться в дію через використання трьох основних документів: інформаційного пакету, анкети (заяви) студента / навчального контракту та переліку оцінок з дисциплін.

Перш за все ECTS використовується студентами, викладачами і навчальними закладами, які хочуть зробити навчання за кордоном невід’ємною частиною освіти студента. За своєю суттю ECTS самостійно не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних програм. Це питання якості, яке визначається і узгоджується самими вищими навчальними закладами при укладенні двосторонніх чи багатосторонніх угод про співпрацю. Система ж ECTS являє собою інструмент для відображення умов навчання та зарахування дисциплін у партнерському навчальному закладі, дозволяє забезпечити прозорість і сприяє визнанню освіти.

Повне визнання освіти в рамках міжнародних програм означає, що період навчання за кордоном (включаючи іспити чи інші форми оцінювання) відповідає порівнюваному періоду навчання в „рідному” університеті (включаючи іспити чи інші форми оцінювання), хоча зміст погодженої програми навчання може відрізнятися.

Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі та переконанні щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів. Кожен університет сам обирає своїх партнерів.


Прозорість системи перезарахування кредитів
ECTS гарантує прозорість системи зарахування періодів навчання через такі засоби:


  • Кредити ECTS – одиниця виміру („вартість”) середнього обсягу (часу) роботи, необхідного студентам для оволодіння компетенціями, визначеними освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Кредит є узагальненою величиною, яка відображає повні витрати часу студента на засвоєння навчального матеріалу з метою досягнення необхідних результатів навчання. Кредити відображають обсяг роботи, якої вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання, тобто лекції, практичні роботи, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна та індивідуальна робота – в бібліотеці чи вдома та екзамени чи інші види діяльності, пов’язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами (годинами контакту). Кредити ECTS – це відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження студента, що лише визначає, яку частину загального річного навчального навантаження займає одна дисципліна. У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік і, зазвичай, 30 кредитів на семестр або 20 кредитів на триместр.
  • Інформаційний пакет - дає письмову інформацію студентам і викладачам про навчальні заклади, факультети, організацію та структуру навчання та дисциплін.
  • Навчальний контракт - стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і кредитів ECTS, які будуть присвоюватися за успішне її завершення, є обов’язковим як для місцевого і закордонного закладів, так і для студентів.
  • Перелік оцінок з дисциплін – всебічно і загальнодоступно показує здобутки студентів у навчанні та легко використовується у всіх навчальних закладах.

Студентам, які навчаються за кордоном надається можливість вибору занять з повного діапазону дисциплін, що вивчаються на факультеті / в університеті, створюються умови для участі студентів у регулярних заняттях з дисципліни, а не у спеціально підготовлених для них заняттях (не варто позбавляти студентів можливості виконувати вимоги, необхідні для одержання ступеня чи диплома закордонного закладу).

ECTS окрім цього, дає можливість продовжувати навчання за кордоном. З ECTS студент не обов’язково повернеться до попереднього навчального закладу після періоду навчання за кордоном, а може віддати перевагу подальшому навчанню у закордонному університеті, аби здобути ступінь, або, навіть перейти до третього навчального закладу. До компетенції університетів належить вирішувати прийнятне це, чи ні і які умови студент повинен виконати, щоб одержати диплом чи реєстрацію перезарахування. Навчальні здобутки студентів, оцінка яких допоможе навчальним закладам приймати відповідні рішення, подаються у переліку оцінок з дисциплін.
Присвоєння студентам кредитів ECTS
Студенти, які беруть участь у програмі ECTS отримують кредити про зарахування програми навчання у партнерському університеті. Ці кредити можуть трансферуватись з одного навчального закладу до іншого, якщо між університетами-учасниками заздалегідь було укладено відповідну угоду про співпрацю.

Студенти можуть брати участь у програмі ECTS за умови наявності місць у партнерському навчальному закладі та за згодою університету, де вони навчаються.Здебільшого студенти, які беруть участь у програмі ECTS виїжджають на навчання у закордонний університет на певний, передбачений угодою термін, а потім повертаються у свій навчальний заклад. У ситуації, коли студент виконав програму навчання, що була узгоджена обома навчальними закладами, відбувається перезарахування кредитів. Завдяки цьому студент може продовжити навчання без будь-якої втрати часу чи кредитів. Якщо студент вирішить залишитись у закордонному навчальному закладі і отримати там диплом, то він змушений буде пристосувати свою програму навчання до вимог відповідної країни, університету, факультету.


Львівський

національний медичний університет

імені Данила Галицького


вул. Пекарська 69

79010 м.Львів

УкраїнаКаталог: files -> info -> katalog ects
info -> Інформатика. 9 клас. Тема Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем
info -> Інформаційний лист вірусний гепатит А. Актуальність на сучасному етапі. Основні відомості
katalog ects -> Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
info -> Правила оформлення наукових робіт Підготував: О. В. Кузьменко Правила оформлення наукових робіт
katalog ects -> Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка