Медичного факультетуСторінка2/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.39 Mb.
#134
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ДОСЛІД 3. Визначення колірного показника крові.

Визначивши кількість еритроцитів та гемоглобіну, розраховують колірний показник (КП).3 х Hb г/л

КП = __________________________________________ = ___________ =

перші 3 цифри еритроцитів
Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1.Механізми ускладнень при крововтраті.

2.Роль еритропоетину в механізмі еритроцитопоезу. Механізми порушень регуляції кровотворення.
Література для підготовки рефератів:


 1. Диагностика и оценка степени тяжести больных с кровотечениями/ И.Е. Голуб, С.М. Кузнецов, Е.С. Нетесин //Вестник интенсивной терапии. - 2003. - N4. - C. 12-16

 2. Еритропоетиндефіцитна анемія та її медикаментозна корекція./ Д. Іванов, С. Кушніренко, Т. Іванова //Ліки України. - 2003. - № 4.. - C. 11-12

 3. І. Дудар, Н. Степанова, М. Величко, Е. Красюк //Ліки України. - 2003. - N5. - C. 10-12

 4. Застосування еритропоетину при лікуванні онкогематологічних захворювань/ Д.А. Лисенко, О.М. Луценко //Лікарська справа. - Київ: Здоров'я. - 2005. - N4. - C. 69-75

Перевірка кінцевого рівня знань.
Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» - 2011р.
1. Жінка, 55-ти років, звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. Об’єктивно: блідість шкіри. У крові Hb – 70г/л, ер.-3,2х1012, КП - 0,6, лейк.-6,0х109/л, ретикулоцити – 1%; гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої?

A. Хронічна постгеморагічна

B. Гемолітична

C. Залізодефіцитна

D. Апластична

E. В12-дефіцитна


2. В клініку доставили пацієнта 32 років з масивною крововтратою внаслідок автодорожної травми. Пульс - 110 уд/хв., ЧД - 22 за хв., АТ - 100/60 мм.рт.ст. Що буде найбільш характерно через 1 годину після крововтрати?

A. Еритропенія

B. Гіпопротеїнемія

C. Гіповолемія

D. Лейкопенія

E. Гіпохромія еритроцитів


3. У хворої 36 років, яка лікувалася сульфаніламідами з приводу респіраторної вірусної інфекції, в крові гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку - зменшення кількості мієлокаріоцитів. Яка це анемія?

A Гіпопластична

B Гемолітична

C Постгеморрагічна

D В12-фолієводефіцитна

E Залізодефіцитна


4. Хвора поступила до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, задишку. Незадовго до звертання у клініку вона приймала левоміцетин для профілактики кишкових інфекцій. Аналіз крові: еритроцити - 1,9 Т/л, Нb - 58 г/л, КП - 0,9, лейкоцити - 2,2 Г/л. Про яку анемію це свідчить?

A Гіпопластичну

B Метапластичну

C Апластичну

D Гемолітичну

E Залізодефіцитну5. У хворого має місце хронічна постгеморагічна анемія, що супроводжується зниженням концентрації сивороткового заліза, гіпохромією еритроцитів, пойкіло- та анізоцитозом. Яка величина кольорового показника з перерахованих найбільш ймовірна при цьому?

A 0,7


B 0,8

C 0,9


D 1,0

E 1,1


Еталони відповідей:

1.А, 2.С, 3.А, 4.А, 5А.


Тести з бази даних «КРОК-1»за 2007-2010р.р.
1. У чоловіка, 50 років, на 5 добу після гострої шлункової кровотечі у периферичній крові зросла кількість ретикулоцитів. Про що може свідчити це явище?

А. Про наявність дефіциту кисню в організмі.

В. Про наявність запальної реакції в шлунку.

С. Про збільшення синтезу білків у печінці.

D. Про підвищення гемопоетичної активності кісткового мозку.

Е. Про наявність алергічної реакції.


2. Яке порушення загального об´єму крові виникає у разі абсолютного еритроцитозу?

A Поліцитемічна гіперволемія

B Олігоцитемічна гіперволемія

C Олігоцитемічна гіповолемія

D Проста гіперволемія

E Проста гіповолемія

3. У жінки після ускладнених пологів, які супроводжувались значною кровотечею, діагностована гіпохромна анемія. Які патологічні форми еритроцитів характерні для такої анемії?

А. Макроцити

В. Мішенеподібні еритроцити.

С. Серпоподібноклітинні еритроцити.

D.Сфероцити.

Е. Анулоцити.


4. Потерпіла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди втратила багато крові. Яке порушення загального об’єму крові має місце?

А. Нормоволемія поліцитемічна

В. Гіповолемія поліцитемічна

С. Нормоволемія олігоцитемічна

D. Гіповолемія проста

Е. Гіповолемія олігоцитемічна


5. На 30-ту добу після кровотечі у хворого з пораненням підключичної артерії зроблений аналіз крові. Що в мазку крові свідчить про посилення еритропоезу?

A. Пойкілоцитоз

B. Анізоцитоз

C. Ретикулоцитоз

D. Анізохромія

E. Гіпохромія


6. Дитина отримала термічні опіки до 40% поверхні тіла. Яка форма порушення загального об’єму крові спостерігається при цьому?

А. Поліцитемічна гіповолемія.

В. Поліцитемічна гіперволемія.

С. Олігоцитемічна гіповолемія.

D. Нормоцитемічна гіповолемія.

Е. Олігоцитемічна гіперволемія.


7. Внаслідок поранення хворий втратив 25% об’єму циркулюючої крові. Назвіть терміновий механізм компенсації крововтрати.

А. Находження міжклітинної рідини в судини

В. Відновлення білкового складу крові

С. Збільшення числа ретикулоцитів

D. Відновлення числа еритроцитів

Е. Активація еритропоезу


8. У хворого, що знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострої постгеморагічної анемії, на 6-й день проведено дослідження крові і виявлено ознаки підвищення регенераторних можливостей кістково-мозкового кровотворення. Назвіть орган, що є відповідальним за регуляцію еритропоезу (синтез еритропоетинів) в даному випадку.

A. Наднирники

B. Нирки

C. Селезінка

D. Щитоподібна залоза

E. Гіпофіз


9. При органічних і функціональних ураженнях печінки може спостерігатися збільшення швидкості зсідання еритроцитів. З яким з перерахованих механізмів найімовірніше пов'язане прискорення ШЗЕ?

 1. Зміною в'язкості крові

 2. Абсолютною гіперглобулінемією

 3. Збільшенням вмісту в крові жовчних пігментів

 4. Відносною гіперглобулінемією

 5. Зменшенням концентрації фібриногену в крові


10. У молодої вагітної жінка підвищена ШЗЕ. Що призводить до підвищення ШЗЕ:

 1. Значне зменшення кількості еритроцитів

 2. Підвищення концентрації фібриногену

 3. Збільшення концентрації ліпопротеїдів

 4. Підвищення концентрації імуноглобулінів

 5. Підвищення концентрації альбумінів


11. У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?

A. Лейкоцити

B. Еритроцити та лейкоцити

C. Тромбоцити

D. Еритроцити

E. Лейкоцити та тромбоцити


12. У хворого при обстеженні крові виявили такі показники: ер. – 2,0х1012/л, Нв - 60 г/л, КП – 1,0, ретикулоцитів немає, тромб. – 50х10 9/л, лейк. – 2,0х109/л. Про який вид анемії можна думати, ґрунтуючись на даних цього аналізу?

 1. Постгеморагічна

 2. Перніціозна

 3. Залізодефіцитна

 4. Апластична

 5. Гемолітична


13. Після 15% втрати крові за добу у хворого з'явилися поодинокі оксифільні нормоцити в крові. При прижиттєвому фарбуванні виявлено 25% ретикулоцитів. Який вид анемії у цього хворого за здатністю кісткового мозку до регенерації?

 1. Гіпорегенераторна

 2. Арегенераторна

 3. Гіперрегенераторна

 4. Регенераторна

 5. -


14. У клініку поступив чоловік 40 років, якого вкусила змія. Де переважно буде відбуватися гемоліз еритроцитів в цьому випадку?

A В кровоносному руслі

B В клітинах печінки

C В клітинах селезінки

D В кістковому мозку

E В паренхімі нирок


15. У хворої, у якої мають місце періодичні кровотечі в зв'язку з фіброміомою матки, розвинулася хронічна постгеморагічна анемія. Який тип хронічної постгеморагічної анемії має місце в даному випадку?

A Мегалобластична, гіперхромна, гіпорегенераторна

B Мегалобластична, гіпохромна, гіпорегенераторна

C Еритробластична, гіперхромна, гіпорегенераторна

D Еритробластична, гіпохромна, гіперрегенераторна

E Еритробластична, гіпохромна, гіпорегенераторна


16. Еритроцити - 2,3х1012/л, Нв – 75 г/л, КП -1,0 ретикулоц. – немає, тромбоц. - 67·109/л, лейкоц.- 2,1х109/л. Помірний макроцитоз, виражений пойкілоцитоз, нормоцитів немає. ШЗЕ- 20 мм/год. Для якої форми анемії з характерноа сукупність таких змін картини крові?

 1. Апластичної

 2. Гострої постгеморагічої

 3. Хронічної постгеморагічної

 4. Гемолітичної

 5. Залізодефіцитної


17. Ер. - 11,8х1012/л, Нв – 290 г/л, КП - 0,8, ретикулоц. - 3%, тромбоц. – 740х109/л, лейкоц. –11,2х109/л. Б-2, Е-6, Мц-0, Юн.-2, Пя-8, Ся-72, Л-10, М-0. Виражений анізоцитоз, поодинокі нормоцити. ШЗЕ -1 мм/год. Для якого виду патології є характерною дана картина крові?

 1. Абсолютного еритроцитозу

 2. Еритремії

 3. Відносного еритроцитозу

 4. Перерозподільного еритроцитозу

 5. Еритроцитопатії


18. При плановому обстеженні підлітків, що проживають в гірській місцевості, було відмічено збільшення у них кількості еритроцитів і гемоглобіну в периферичній крові. Чим обумовлений еритроцитоз?

A Екзогенною гіпоксією

B Бронхолегеневими захворюваннями

C Вродженими вадами серця

D Згущенням крові внаслідок великої втрати рідини

E Хворобою Вакеза
19. Людина тривалий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни в кровоносній системі у нього будуть?


 1. Збільшення кількості гемоглобіну

 2. Збільшення кількості лейкоцитів

 3. Зниження кількості лейкоцитів

 4. Зменшення діаметра кровоносних судин

 5. Збільшення діаметра кровоносних посудин


20. У пацієнта, носія спадкової серпоподібної аномалії еритроцитів, захворювання пневмонією супроводжувалося гемолітичним кризом і розвитком анемії. Що є безпосередньою причиною гемолітичного кризу в цьому випадку?

 1. Гіпоксія, викликана пневмонією

 2. Зміна осмолярності крові

 3. Гетерозиготність за HbS

 4. Мутація структурного гена

 5. Гіпероксія


21. У хворого, 42 років, скарги на біль в епігастральній ділянці, блювання; блювотні маси кольору “кавової гущі”, мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. При огляді: шкірні покриви бліді, ЧСС- 110 уд/хв; АТ – 90/50 мм.рт.ст. Аналіз крові: ер. – 2,8х1012/л , Нв - 90 г/л лейкоцити – 8х109/л. Вкажіть найбільш ймовірне ускладнення, яке виникло у хворого?

А. Пенетрація

В. Кровотеча

С. Перфорація

D. Переродження в рак

Е. Пілоростеноз


22. В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів і гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що підсилює утворення еритропоетинів?

 1. Гіпоосмія

 2. Гіперкапнія

 3. Гіпоксемія

 4. Гіперосмія

 5. Гіповолемія


23. У крові чоловіка 26 років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулястої й шипуватої форми. Інші еритроцити були у формі двовгнутих дисків. Як називається таке явище?

 1. Патологічний анізоцитоз

 2. Патологічний пойкілоцитоз

 3. Фізіологічний пойкілоцитоз

 4. Фізіологічний анізоцитоз

 5. Еритроцитоз


24. У хворого з гіпохромною анемією січеться й випадає волосся, відзначається підвищена ламкість нігтів, порушення смаку. Який механізм розвитку цих симптомів?

 1. Дефіцит залізовмісних ферментів

 2. Зниження продукції паратирину

 3. Зниження продукції тиреоїдних гормонів

 4. Дефіцит вітаміну В12

 5. Дефіцит вітаміну А


25. У хворого на 7-й день після крововтрати, яка була викликана травмою, в крові виявлено: ер. - 2,8х1012/л, Hb -78г/л, ретикулоцити - 15%. В мазку крові знайдені ацидофільні і поліхроматофільні нормобласти. Який найбільш вірогідний механізм появи регенераторних форм еритроцитів крові?

A Вихід з депо крові

B Підвищення проникності гемато-кістковомозкового бар'єру

C Підвищення регенерації еритроцитарного паростка кісткового мозку

D Пригнічення дозрівання еритроїдних клітин в кістковому мозку

E Пригнічення синтезу інгібітору еритропоетину


26. У хворого, 55 років, діагностована В12-дефіцитна анемія. Який гематологічний показник буде найбільш чутливим до патогенетичної терапії?

A Збільшення кількості еритроцитів

B Збільшення кількості ретикулоцитів

C Зменшення анізоцитозу

D Зниження ШЗЕ

E Підвищення рівня гемоглобіну


27. У хворого після гострої крововтрати розвинулася анемія. Які зміни крові типові на початку розвитку гострої постгеморагічної анемії?

A Наявність в крові мегалоцитів

B Відсутність ретикулоцитів

C Пойкілоцитоз, анізоцитоз

D Гіперхромія

E Нормохромія


Еталони відповідей:

  1. D. 2.А 3.Е 4. D. 5.С 6.А 7.А 8.В 9.А 10.В 11. D. 12. D. 13.С 14.А 15.Е 16.А 17.В 18.А 19.А 20.А 21.В 22.С 23.С 24.А 25.С 26.В 27.Е


Ситуаційні задачі:
1.Хворий скаржиться на загальну слабкість, швидку втому, зменшення кількості виділення сечі за добу. За останні дні виділяв 400мл за добу. В анамнезі хронічний гломерулонефрит.

1.Які зміни загального об’єму крові слід очікувати?

2. Характеристика даного порушення, причини і механізм розвитку.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на червоний колір обличча, часті підвищення артеріального тиску. Лабораторно виявлено збільшений вміст еритроцитів і гемоглобіну в крові, підвищену в’язкість крові.

1.Визначіть які зміни з боку загального об’єму крові слід очікувати?

2. Характеристика даного порушення, причини і механізм розвитку.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.Яке порушення загального об’єму крові слід очікувати в разі шоку, коли кров депонується у розширених судини черевної порожнини?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4.Хворий, що потрапив у ДТП втратив значну кількість крові. У клініці йому було перелито 1000 мл 0,9%NaCl та еритроцитарної маси -500мл.

1.Визначіть які зміни з боку загального об’єму крові слід очікувати?

2. Характеристика даного порушення, причини і механізм розвитку.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.В клініку доставили пацієнта 32 років з масивною крововтратою внаслідок автодорожної травми. Пульс - 110 уд/хв., ЧД - 22 за хв., АТ - 100/60 мм.рт.ст. Гематокрит 38%.

1.Що буде найбільш характерно через 1 годину після крововтрати?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Хворий доставлений в клініку з ознаками хронічної крововтрати. При обстеженні крові виявили такі показники: ер. – 2,0х1012/л, Нв - 60 г/л, КП – 1,0, ретикулоцитів немає, тромб. – 50х10 9/л, лейк. – 2,0х109/л. Гематокрит 28%.

1.Визначіть які зміни з боку загального об’єму крові слід очікувати?

2. Характеристика даного порушення, причини і механізм розвитку.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7.У хворого, 42 років, скарги на біль в епігастральній ділянці, блювання; блювотні маси кольору “кавової гущі”, мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. При огляді: шкірні покриви бліді, ЧСС- 110 уд/хв; АТ – 90/50 мм.рт.ст. Аналіз крові: ер. – 2,8х1012/л , Нв - 90 г/л лейкоцити – 8х109/л.

1.Вкажіть найбільш ймовірне ускладнення, яке виникло у хворого?

2. Які види даного порушення вам відомі. Їх характеристика.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


8.Хвора, 36 років, доставлена до клініки внаслідок ДТП. Об’єктивно: шкіра бліда. В аналізі крові: ер. – 3х1012/л, Нв–60г/л, ШЗЕ -12 мм/год.

 1. Вкажіть найбільш ймовірне ускладнення, яке виникло у хворої?

 2. Які причини даного порушення вам відомі?

 3. Механізми компенсації (захисні реакції організму) при гострій крововтраті.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Хвора С., 45 років, госпіталізована в гінекологічну клініку з приводу масивної маткової кровотечі. Об’єктивно: шкіра бліда, пульс прискорений. Картина крові: ер.-2,8х1012/л; Нв-65г/л, ретикулоцити-3%0; ШЗЕ-15мм/год.

 1. Назвіть патологію хворої .

 2. Розрахуйте колірний показник.

 3. Який механізм розвитку даної патології?

 4. Які зміни обєму циркулюючої крові слід очікувати у хворої? Поясніть патогенез змін.

 5. Охарактеризуйте дану патологію за здатністю кісткового мозку до регенерації. Ознаки регенерації.

 6. Охарактеризуйте дану патологію за колірним показником, за типом кровотворення

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


10.Хворий М., 50 років, який декілька днів перебував в горах, поступив в клініку зі скаргами на різку загальну слабкість. Об’єктивно: вишнево-червоне забарвлення шкіри та видимих слизових оболонок. АТ – 160/100 мм.рт.ст. Гематокрит – 80/20. Аналіз крові: Нв– 200г/л, ер. – 8×1012/л, КП – 0,96, лейкоцити - 10×109/л, тромбоцити - 500×109/л, ШЗЕ – 2 мм/год.

 1. Про яку патологію свідчить цей аналіз?

 2. Які причини виникнення та механізми розвитку цієї патології?

 3. Поясніть зміни в картині крові при цій патології.

 4. З якою патологією необхідно проводити диференціальну діагностику і в чому будуть полягати відмінності?

 5. Які зміни обєму циркулюючої крові слід очікувати у хворої? Поясніть патогенез змін.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


11. Хвора, 40 років, доставлена до хірургічної клініки з ножевим пораненням грудної клітки. Об’єктивно: шкіра бліда, АТ-70/40 мм рт. ст., тахікардія. В аналізі крові: ер. – 2х1012/л, Нв – 60г/л; ретикулоцити – 15%0, ШЗЕ -12 мм/год.

 1. Про що свідчить така картина крові?

 2. Розрахуйте колірний показник.

 3. Який механізм розвитку даної патології?

 4. Які зміни обєму циркулюючої крові слід очікувати у хворої? Поясніть патогенез змін.

 5. Охарактеризуйте дану патологію за здатністю кісткового мозку до регенерації

 6. Про що свідчить дана кількість ретикулоцитів?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Хвора С., 55 років, госпіталізована в гінекологічну клініку зі скаргами на тривалі і масивні маткові кровотечі протягом останнього року. Шкіра бліда, пульс прискорений. Картина крові: ер. –2,8х1012; Нв-65г/л, ретикулоцити - 3%0; ШЗЕ -15 мм/год. Залізо сироватки крові – 4,8 мкмоль/л.


 1. Назвіть патологію хворої .

 2. Розрахуйте колірний показник.

 3. Які регенеративні та дегенеративні зміни еритроцитів можливі в мазку крові при даній патології.?

 4. Охарактеризуйте дану патологію за патогенезом, за колірним показником, за типом кровотворення, за здатністю кісткового мозку до регенерації.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


13. Хвора, 40 років, доставлена до хірургічної клініки з ножевим пораненням грудної клітки. Об’єктивно: шкіра бліда, АТ-70/40 мм рт. ст., тахікардія. В аналізі крові: еритроцити – 2х1012/л, Нв – 60г/л; ретикулоцити – 15%0, ШЗЕ -12 мм/год.

 1. Про що свідчить картина мазка крові?

 2. Який механізм розвитку даної патології?

 3. Про що свідчить дана кількість ретикулоцитів?

 4. Про що свідчить картина мазка крові?

 5. Охарактеризуйте дану патологію за колірним показником, за типом кровотворення

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


14. Хвора, 36 років, доставлена до клініки з скаргами на загальну слабкість, запаморочення. Об’єктивно: шкіра бліда. В аналізі крові: ер. – 3х1012/л, Нв–60г/л, ШЗЕ -12 мм/год.

 1. Яка патологія у хворої?.

 2. Розрахуйте колірний показник.

 3. Який механізм розвитку даної патології?

 4. Охарактеризуйте дану патологію за здатністю кісткового мозку до регенерації. Перерахуйте ознаки регенерації кісткового мозку.

 5. Охарактеризуйте дану патологію за колірним показником, за типом кровотворення.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Гемоглобін – 49г/л, еритроцити – 1,2×1012/л, лейкоцити – 3,0×109/л. Мазок крові: мегалоцити, мегалобласти, анізоцитоз, пойкілоцитоз, зустрічаються еритроцити з тільцями Жоллі і кільцями Кабо. У хворого атрофія сосочків язика, хитка хода.

 1. Для якого виду анемій характерна така картина крові?

________________________________________________________________

 1. Підрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. Який механізм розвитку даної патології?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Які дегенеративні зміни з боку крові є в мазку крові? Їх харектеристика.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка