Медичного факультету


ТЕМА 24: Гемолітичні анеміїСторінка3/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ТЕМА 24: Гемолітичні анемії та анемії, спричинені порушенням еритропоезу.
Актуальність теми:

Патологічні зміни можуть виникати в будь-якій із складових частин системи крові – в кровотворних органах, у крові, а також в органах і тканинах, де кров руйнується. Ці складові частини тісно взаємопов”язані, внаслідок чого патологічний процес, як правило, не буває строго ізольованим, і на нього реагує система крові в цілому, хоч виявленість реакцій з боку окремих компонентів її буває різною. Патологія системи крові може виявлятися у вигляді як самостійних захворювань (наприклад, В12-дефіцитна анемія), так і гематологічних синдромів, які супроводжують захворювання інших органів і систем (наприклад, еритроцитоз).

Тому знання причин виникнення, механізмів розвитку різних анемій є важливою складовою в діагностично - лікувальному процесі.
Загальна мета заняття: Вивчити етіологію, патогенез та морфологічний склад крові при різних анеміях (згідно класифікації).
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):


 1. Визначити причини виникнення та механізми розвитку анемій, пов'язаних з порушенням еритропоезу (залізодефіцитна, В12-дефіцитна).

 2. Пояснити причини та механізми розвитку гемолітичних анемій.

 3. Пояснити причини та механізми розвитку постгеморагічних анемій,

 4. Розрізняти анемії за морфологією крові.

 5. Пояснити патогенетичні принципи лікування анемій.

 6. Пояснити етіологію, механізми розвитку залізодефіцитних станів у дітей. Розкрити анемії новонароджених.

 7. Розкрити причини виникнення В12-дефіцитної анемії у дітей.

 8. Розкрити етіологію, патогенез гемолітичної хвороби новонародженого та принципи профілактики і патогенетичного лікування.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння

1. Будова еритроцитів та гемоглобіну (кафедра гістології)

2. Життєвий цикл еритроцитів (кафедра нормальної фізіології)

3. Регуляція кровотворення (кафедра нормальної фізіології)


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 262-286.

2. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 489-493.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 127-133, 142-160.

Для з’ясування відповідності вихідного рівня знань-умінь необхідному пропонуємо виконати представлений нижче ряд завдань.


 1. Анемія Аддісона-Бірмера це:

А. Залізодефіцитна анемія.

В. Порфіриндефіцитна анемія.

С. В12- дефіцитна анемія.

D. Фолієво-дефіцитна анемія.

Е. Таласемія.


 1. Білок, що забезпечує транспорт заліза в плазмі:

А. Ферритин.

В. Гемосидерин.

С. Транскобаламін.

D. Трансферрин.

Е. Гемоглобін


 1. У новонародженого встановлено діагноз “серпоподібноклітинна анемія”. Який тип гемоглобіну містять його еритроцити?

  1. HbА1

  2. Hb Bart

  3. Hb А2

  4. HbF

  5. HbS
 1. До сидеропенічного симптому відносяться всі ознаки, окрім:

А. Підвищена ламкість нігтів.

В. Спотворення смаку.

С. Набряки

D. Посилене випадіння волосся.

Е. Розвиток енергетичного дефіциту


 1. Які зміни з боку крові характерні для В12-дефіцитної анемії?

А. Ретикулоцитоз

В. Гіпохромія еритроцитів

С. Мегалоцити

D. Поліхроматофіли

Е. Анізохромія


 1. Які з наведених гемолітичних анемій відносяться до спадкових?

А. Мембранопатії

В. Ензимопатії

С. Таласемії

D. Серпоподібноклітинна анеміяЕ. Всі відповіді вірні

Еталони відповідей:

1.С , 2.D, 3. Е, 4. С, 5.С, 6. Е.Основні питання, що підлягають вивченню.

 1. Етіологічна класифікація (спадкові, набуті) гемолітичних анемій. Характеристика причинних факторів набутих гемолітичних анемій. Шляхи реалізації генетичних дефектів в патогенезі спадкових гемолітичних анемій (мембрано-, ферменто-, гемоглобінопатій).

 2. Гемоліз еритроцитів, внутрішньо судинний і внутрішньоклітинний, як механізми розвитку гемолітичних анемій. Характерні клінічні прояви гемолізу еритроцитів.

П. Гемолітична хвороба новонародженого. Класифікація анемій, пов’язаних з порушеннями еритропоезу у дітей. Загальна характеристика причин і механізмів розвитку.

 1. Етіологія, патогенез, типові зміни периферичної крові при залізодефіцитних анеміях.

 2. П. Етіологія, патогенез, типові зміни периферичної крові при залізодефіцитних анеміях у дітей. Анемія новонароджених. Ранній хлороз, причини виникнення. Патогенетичне лікування залізодефіцитних станів у дітей. Поняття про залізорефрактерні анемії у дітей. Відмінність від залізодефіцитних станів у дітей.

 3. Анемії, спричинені недостатністю вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Характеристика загальних порушень в організмі при дефіциті вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Гематологічна характеристика вітамін В12-, фолієводефіцитних анемій.

П. Причини виникнення і механізми розвитку абсолютного та відносного дефіциту вітаміну В12 і фолієвої кислоти у дітей.
Література.

Основна: 1. Патофізіологія: підручник за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. 3-євид. Переробл. і допов. – К.: Медицина, 2010р, С.392-409

 2. Патологічна фізіологія за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. К: " Вища школа ", 1995р.,С. 372-383

 3. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 245-264.

Додаткова: 1. А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. Механизмы развития болезней и синдромов. – СПб, 507с.

 2. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – 279с.

 3. С.А. Гусева, В.П. Вознюк. Болезни системы крови: Справочник. - 2-е изд., доп.и перераб.. - М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 488 с.

 4. Волкова С.А. Анемия и другие заболевания крови. Профилактика и методы лечения- М.: Центрполиграф, 2005. - 158 с

 5. Фред Дж. Шиффман „Патофизиология крови”. С.-П., 2000г.


Самостійна робота
Мета заняття : вивчити зміни морфологічної картини крові при різних видах анемії.

ДОСЛІД 1. Приготування мазків крові кроля з гемолітичною анемією.

Кролю за 2 дні до заняття підшкірно вводять 0,08-0,17 мл оцтовокислого свинцю на кг ваги. Роблять мазки крові, яку взяли з вуха кроля. Мазки висушують на повітрі, фіксують сумішшю Нікіфорова і фарбують за Романовським 30-40 хв.Гемолітична анемія

1 – еритроцит

2 – мікроцит

3 – макроцит

4 – пойкілоцит

5 – гіпохромний еритроцит

6 – еритроцит з базофільною пунктуацією

7 – поліхроматофільний еритроцит

8 – оксифільний нормобласт

9 – поліхроматофільний нормобласт

10 – базофільний нормобласт

11 – паличкоядерний нейтрофіл

12 – сегментоядерний нейтрофіл

13 – лімфоцит

ДОСЛІД 2. Мікроскопічне дослідження мазків крові хворих на залізодефіцитну та В12- дефіцитну анемії. Мазки крові хворих, що знаходяться на лікуванні в гематологічному відділенні обласної лікарні ім.М.І.Пирогова.
Залізодефіцитна анемія

1 – нормоцит

2 – мікроцит

3 – макроцит

4 – пойкілоцит

5 – шизоцит

6 – гіпохромний еритроцит

7 – сегментоядерний нейтрофіл

8 – лімфоцит
В12-дефіцитна анемія

1 – нормоцит

2 – пойкілоцит

3 – еритроцит з базофільною пунктуацією

4, 5 – еритроцити з тільцями Жолі

6,7 – еритроцити з кільцями Кабо

8 – макроцит

9 – оксифільний мегалоцит

10 – поліхроматофільний мегалоцит

11 – оксифільний мегалобласт

12 – поліхроматофільний мегалобласт

13 – полісегментоядерний нейтрофіл

14 – лімфоцит

Висновок____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірка кінцевого рівня знань
Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» - 2011р.
Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка