Медичного факультету


ТЕМА 26 : ПАТОЛОГІЯ БІЛОЇ КРОВІ. (ЛЕЙКОЗИ. ЛЕЙКЕМОЇДНІ РЕАКЦІЇ)Сторінка7/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
ТЕМА 26 : ПАТОЛОГІЯ БІЛОЇ КРОВІ. (ЛЕЙКОЗИ. ЛЕЙКЕМОЇДНІ РЕАКЦІЇ)
Актуальність теми.

Серед захворювань пухлинної природи окреме місце належить пухлинам кровотворної системи – гемобластозам. До гемобластозів відносяться лейкози та гематосаркоми. Лейкозами називають пухлини з первинним ураженням кісткового мозку. Гематосаркоми – це пухлини кровотворних клітин позакістковомозкової локалізації. Аналіз крові є одним з основних методів діагностики лейкозів. В останні роки організм людини все більше піддається впливам хімічних, фізичних та біологічних мутагенів. Всі ці фактори можуть бути причиною виникнення лейкозів.

Вивчення картини крові при окремих видах лейкозів є важливим кроком для ранньої діагностики захворювань крові, а також критерієм оцінки ефективності лікування лейкозів.
Загальна мета заняття. Засвоїти етіологію, механізми розвитку та зміни морфологічного складу крові при різних формах лейкозів та лейкемоїдних реакцій.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):


 1. Виділяти основні причини виникнення лейкозів та лейкемоїдних реакцій.

 2. Пояснити механізми їх розвитку.

 3. Визначати вид лейкозу за морфологічною картиною крові.

 4. Підрахувати лейкоцитарну формулу при лейкозах, пояснити її зміни.

 5. Відрізняти лейкози від лейкемоїдних реакцій.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання – уміння:

 1. Загальна кількість лейкоцитів, лейкоцитарна формула. (кафедра фізіології)

 2. Функції лейкоцитів. (кафедра фізіології)

 3. Морфологічні особливості різних форм лейкоцитів (кафедра гістології)


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Фізіологія людини. За ред. М.Р.Гжегоцького, В.І.Філімонова та ін.,К. «Книга плюс», 2005р., стор. 264-269.

 2. Фізіологія людини. За ред. Вільяма Ф. Ганонга, Л., 2002р., стор.473-493.

 3. Гістологія людини. За ред. О.Д.Луцик, А.Й.Іванова та ін., К., «Книга плюс», 2003р., стор.145-160.

Для з’ясування відповідності вихідного рівня знань-умінь необхідному пропонуємо виконати представлений нижче ряд завдань. Правильність його рішення звірте з еталонними рішеннями. 1. Дайте визначення лейкозу.

 2. Назвіть види лейкозів за морфологічною картиною крові.

 3. Назвіть типи лейкозів за видом ураженого паростка кровотворення.

 4. Назвіть форми лейкозів за кількістю лейкоцитів у периферичній крові.

 5. Що означає лейкемічна форма лейкозу?

 6. Що означає сублейкемічна форма лейкозу?

 7. Що означає алейкемічна форма лейкозу?

 8. Що означає лейкопенічна форма лейкозу?

 9. Що таке лейкемічний провал?

 10. Що таке бластний криз?

 11. Що таке лейкемоїдна реакція?

 12. Назвіть види лейкемоїдних реакцій.

 13. Що таке пухлинна прогресія?


Еталони відповідей:

 1. Це системне захворювання крові пухлинного походження з обов’язковим первинним ураженням кісткового мозку, що характеризується гіперплазією, метаплазією та анаплазією кровотворної тканини.

 2. А) Гострі Б) Хронічні

 3. А) Лімфолейкоз Б) Мієлолейкоз

В) Еритремія Г) Моноцитарний лейкоз

Д) Мегакаріобластний лейкоз Е) Недиференційований лейкоз 1. А) Лейкемічна Б) Сублейкемічна В) Алейкемічна

Г) Лейкопенічна

 1. Загальна кількість лейкоцитів у периферичній крові більше 50х109/л.

 2. Загальна кількість лейкоцитів у периферичній крові в межах 15х109/л - 50х109/л.

 3. Загальна кількість лейкоцитів у периферичній крові в межах норми (4х109/л–9х109/л).

 4. Загальна кількість лейкоцитів у периферичній крові менше 4х109/л.

 5. Це відсутність проміжних форм лейкоцитів між бластними та зрілими.

 6. Це гематологічний прояв, який характеризується зникненням перехідних і зрілих форм лейкоцитів, що були притаманні для хронічного лейкозу, і наявністю бластних форм лейкоцитів у кістковому мозку та периферичній крові.

 7. Це реакція, яка за картиною крові подібна до лейкозу, але не має пухлинного походження і ніколи не перетворюється на лейкоз, до якого подібна.

 8. А) Мієлоїдні (нейтрофільного, базофільного, еозинофільного типу)

Б) Лімфоїдні

В) Змішані 1. Це процес набуття лейкозними клітинами більшої злоякісності.


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Уявлення про гемобластози.Принципи класифікації лейкозів.

 2. П Лейкози у дітей.

 3. Етіологія лейкозів. Механізми розвитку.

 4. П. Аномалії генотипу і конституції як фактори ризику виникнення і розвитку лейкозів. “Піки” лейкозів у дітей.

 5. Типові закономірності та особливості патогенезу гострих і хронічних лейкозів: порушення клітинного складу кісткового мозку та периферичної крові. Прогресія лейкозів, поняття про «бластний криз». Метастазування лейкозів.

 6. П. Механізми порушень функцій організму при лейкозах у дітей.

 7. Принципи діагностики і лікування лейкозів.

 8. Лейкемоїдні реакції. Види. Причини, механізми розвитку, відмінності від лейкозів.

 9. Еритремія, визначення поняття. Причини виникнення. Механізми розвитку основних проявів. Картина крові. Відмінність від еритроцитозів.


Література:

Основна:

 1. Патофізіологія: підручник за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. 3-євид. Переробл. і допов. – К.: Медицина, 2010р, С.420-427.

 2. Патологічна фізіологія, за ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця; К: "Вища школа", 1995р., стор. 392-396.

 3. О.В.Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В: "Нова книга", 2007 р., стор.271-281.


Додаткова:

  1. Руководство по гематологии: В 2 т./Под ред. А.И.Воробьева – М.: Медицина,1985г.

  2. Патофизиология крови /Шиффман Ф.Дж. – М.: Бином; Санкт-Петербург; Невский диалект,2000г.

  3. Болезни системы крови/Под ред. Гусевой С.А., Вознюк В.П., Бальшина М.Д – Киев: Лагос,2001г.Самостійна робота
Після засвоєння перерахованих вище питань студенти повинні ознайомитись з проведенням практичної частини заняття.
Мета заняття : познайомити студентів з особливостями кровотворення при лейкозах на основі морфологічного складу крові. Розглянути зрушення лейкоцитарної формули при лейкозах.


ДОСЛІД 1. Мікроскопія мазків крові хворих на хронічний мієлолейкоз, хронічний лімфолейкоз, гострий лейкоз.

Мазки хворих, що знаходяться на лікуванні в гематологічному відділенні обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова.
Гострий лейкоз Хронічний мієлолейкоз Хронічний лімфолейкоз1,2,3 – бластні клітини 1,2,3 – мієлобласти 1,2 - мієлобласти

4 – паличкоядерний 4 – еозинофільний 3 – пролімфоцит

нейтрофіл мієлоцит

5 – сегментоядерний 5 – нейтрофільний 4 – лімфоцит

нейтрофіл мієлоцит 5 – тіні Боткіна

6 – лімфоцит 6 – базофільний Гумпрехта

7 – нейтрофільний 6 – сегментоядерний

8 – паличкоядерний нейтрофіл

нейтрофіл

9 – сегментоядерний нейтрофіл

Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка