Медичного факультетуСторінка8/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.39 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

ДОСЛІД 2. Обчислення лейкоцитарної формули при хронічному мієлозі, хронічному лімфолейкозі та недиференційованому лейкозі.


Хронічний мієлолейкоз.


Базофіли

Еозинофіли

Мієлобласти

Промієлоцити

Мієлоцити

Нейтрофіли

Моноцити

Лімфоцити

Юні

Паличкоядерні

СегментоядерніХронічний лімфолейкоз.


Базофіли

Еозинофіли

Нейтрофіли

Моноцити

Пролімфоцити

Лімфоцити

Юні

Паличкоядерні

Сегментоядерні

Недиференційований лейкоз


Базофіли

Еозинофіли

Нейтрофіли

Моноцити

Лімфоцити
Юні

Паличкоядерні

Сегментоядерні

Бластні клітини

Висновок:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Перевірка кінцевого рівня знань
Тести з бази даних «КРОК-1» - 2011р.
1. Загальна кількість лейкоцитів-90х109/л. В лейкоцитарній формулі: е-1%, б-0%, ю-0%, п-2%, с-20%, пролімфоцити-2%, лімфоцити-70%, м-5%, тіні Боткіна-Гумпрехта. У хворого збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої патології характерна така картина крові?

 1. Гострий лімфолейкоз.

 2. Лімфогранульоматоз.

 3. Інфекційний мононуклеоз.

 4. Хронічний лімфолейкоз

 5. Хронічний мієлолейкоз.


2. Хворий, 23-х років, скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38-400С. Об’єктивно: печінка і селезінка збільшені. У крові: Hb – 100г/л, ер.-2,9х1012, лейк.-4,4х109/л, тромб.-48х109/л, нейтрофіли сегментоядерні – 17%, лімфоцити -15%, бластні клітини – 68%. Всі цитохімічні реакції негативні. Дайте гематологічний висновок:

 1. Гострий мієлобластний лейкоз

 2. Гострий еритромієлоз

 3. Хронічний мієлолейкоз

 4. Гострий лімфобластний лейкоз

 5. Недиференційований лейкоз


3. У хворого, 42 років, виявлено такі зміни в периферичній крові: еритроц. - 3,2х1012/л; Нв -80 г/л; лейкоц.- 250х109/л. Лейкоцитарна формула: Б-5%, Е-9%, мієлобласти -3%, промієлоцити-8%, Мц-11%, Юн.-22%, Пя-17%, Ся-19%, Л-3%, М-3%. Який найбільш імовірний діагноз?

 1. Нейтрофільний лейкоцитоз

 2. Мієлобластний лейкоз

 3. Еритромієлоз

 4. Хронічний мієлолейкоз

 5. Еозинофільний лейкоцитоз

Еталони відповідей: 1.D, 2. Е, 3. D.

Тести з бази даних «КРОК-1»за 2007-2010р.р.
1. У хворого П. виявлені наступні зміни в периферичній крові: ер. - 3,0x1012/л, Нв-80г/л, лейк. – 1,0x109/л. Лейкоцитарна формула: базофіли - 0%, еозинофіли - 0%, мієлобласти - 64%, промієлоцити - 0%; мієлоцити - 0%, метамієлоцити - 0%, паличкоядерні - 1%, сегментоядерні - 8%, лімфоцити - 24%, моноцити - 3%. Визначте патологію, яка відповідає даній картині крові.

 1. Хронічний мієлолейкоз.

 2. Еритремія.

 3. Нейтрофільний лейкоцитоз.

 4. Гострий мієлобластний лейкоз

 5. Лімфоцитоз


2. У хворого С. виявлені наступні зміни в периферичній крові: ер.- 3,2x1012/л, Нв. - 80г/л, лейк. - 25x109/л. Лейкоцитарна формула: базофіли - 5%, еозинофіли - 9%, мієлобласти - 3%, промієлоцити - 8%; мієлоцити - 11%, метамієлоцити - 22%, паличкоядерні - 17%, сегментоядерні - 19%, лімфоцити - 3%, моноцити - 3%. Визначте патологію, яка відповідає даній картині крові.

 1. Гострий мієлобластний лейкоз

 2. Еритромієлоз

 3. Нейтрофільний лейкоцитоз

 4. Еозинофільний лейкоцитоз

 5. Хронічний мієлолейкоз


3. Хворий протягом останнього року став відмічати підвищену втомлюваність, загальну слабість. Після дослідження крові направлений в стаціонар. Аналіз крові: Ер–4.1х1012/л, Hb–119г/л, КП–0.87, лейкоцити – 57х109/л, лейкоцитарна формула: ю–0%, п/я–0%, с/я–9%, е–0%, б–0%, лімфобласти–2%, пролімфоцити–5%, лімфоцити–81%, м–3%, тромбоцити–160х109/л. Велика кількість тіней Боткіна–Гумпрехта. Про яку патологію крові свідчить дана гемограма?

 1. Хронічний лімфолейкоз.

 2. Хронічний мієлолейкоз

 3. Гострий лімфобластний лейкоз

 4. Гострий мієлобластний лейкоз

 5. Хронічний монолейкоз


4. За даними клінічного дослідження у хворого - хронічний мієлолейкоз. Які зміни з боку лейкоцитарної формули можуть підтвердити діагноз?

 1. Лейкемічний провал

 2. Тільця Боткіна-Гумпрехта

 3. Гіперрегенеративний зсув лейкоцитарної формули вліво

 4. Дегенеративний зсув формули вліво

 5. Наявність метамієлоцитів


5. У хворого при гематологічному дослідженні отримана наступна картина: ер – 2,8х1012/л, Нв – 80г/л, КП – 0,85, тромбоц. – 160х109/л, лейкоц. – 60х109/л; б – 2%, е – 8%, промієлоц. – 5%, мієлоц. – 5%, ю – 16%, п/я – 20%, с/я – 34%, л – 7%, м – 3%. Про яку патологію можна думати?

 1. Гострий мієлолейкоз.

 2. Хронічний мієлолейкоз

 3. Гіпопластична анемія.

 4. Недиференційований лейкоз.

 5. Гемолітична анемія.


6. У хворого на мієлолейкоз в крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз. Який варіант ядерного зсуву лейкоцитарної формули вліво є найбільш типовим для хронічного мієлолейкозу?

 1. Гіперрегенеративний

 2. Регенеративний

 3. Дегенеративний

 4. Регенеративно-дегенеративний

 5. -


7. Хворий М., 20 років, поступив в гематологічне відділення зі скаргами на підвищену температуру, біль в кістках, кровоточивість ясен. Аналіз крові: ер.– 2,5х1012/л; Hb – 80г/л, лейкоцити – 2,0х109/л; тромбоцити – 60х109/л. Лейкоцитарна формула: е – 1%, п – 1%, с – 10%, бластні клітини – 75%, л – 10%, м – 3%. Для якої патології характерна така картина крові?

 1. Хвороба Ходжкіна.

 2. Лімфома Беркітта.

 3. Інфекційний мононуклеоз (хвороба Філатова).

 4. Хронічний мієлолейкоз.

 5. Гострий лейкоз.


8. Для якої патології крові характерна наявність в клітинах периферичної крові та кісткового мозку філадельфійської хромосоми?

 1. Гострий мієлолейкоз.

 2. Лімфогранульоматоз.

 3. Хронічний мієлолейкоз.

 4. Лімфома Беркітта.

 5. Хронічний лімфолейкоз.


9. У хворого на гострий мієлоїдний лейкоз виявлено збільшення печінки, селезінки, анемію, мієлобласти в периферичній крові. Яка принципова ознака відрізняє гострий мієлоїдний лейкоз від хронічного ?

 1. Анемія

 2. Панцитопенія

 3. Лейкемічний провал

 4. Бластні клітини в периферичній крові

 5. Тромбоцитопенія


10. При обстеженні хворого на хронічний мієлолейкоз встановлено наявність гіперплазії, анаплазії, метаплазії. Які характерні зміни в периферичній крові спостерігаються тільки при хронічному мієлолейкозі?

 1. Еритроцитоз

 2. Лімфоцитоз

 3. Базофільно-еозинофільна асоціація

 4. Лейкемічний провал

 5. Еозинопенія


11. При обстеженні хворого на хронічний мієлолейкоз у крові виявлено: еритроц. -3,1х1012/л; Нв -88 г/л; К. П. -0,85; лейкоц.- 93х109/л. Лейкоцитарна формула: Б-4%, Е-9%, Мієлобласти -1%, промієлоцити -6%, Мц -12%, Юн.-20%, Пя-13%, Ся-20%, Л -10%, М -5%. Тромбоц.- 190х109/л. Які зміни з боку крові найбільш імовірні для цього захворювання?

 1. Збільшення відсотка базофілів й еозинофілів

 2. Зменшення відсотка паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів

 3. Збільшення кількості лейкоцитів

 4. Поява в крові поодиноких мієлобластів, промієлоцитів і мієлоцитів

 5. Нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом вліво


12. При надходженні до лікарні у хворого в аналізі крові: : еритроц. -3,1х1012/л; ретикулоц.-0,4%; Нв -90 г/л; К. П. -0,85; лейкоц.- 82х109/л; тромбоц.- 340х109/л. Лейкоцитарна формула: Б-4%, Е-9%, мієлобласти -1%, промієлоцити-6%, Мц-20%, Юн.-20%, Пя-13%,Ся-12%, Л-10%, М-5%. Які гематологічні зміни спостерігаються у цього хворого?

 1. Мієлобластний лейкоз

 2. Перніціозна анемія з нейтрофільним лейкоцитозом

 3. Нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво

 4. Лейкоцитарна реакція мієлоїдного типу

 5. Хронічний мієлолейкоз із метапластичною анемією


13. Чоловік, 52 років, скаржиться на підвищену стомлюваність, головний біль, кровоточивість ясен. Об'єктивно: шкіра червоно-ціанотична, селезінка збільшена. Аналіз крові: еритроц. -6х1012/л; Нв -180 г/л; К. П. -0,9; лейкоц.- 10,5х109/л; Лейкоцитарна формула: Б-0%, Е-4%, Мц-0%, Юн.-0%, Пя-7%, Ся-60%, Л -25%, М -4%,. Тромбоц.- 500х109/л. ШЗЕ - 1 мм/год. Після обстеження діагностовано еритремію. Який патологічний процес лежить в основі цього захворювання?

 1. Запалення

 2. Гіпоплазія

 3. Пухлина

 4. Гіпертрофія

 5. Гіперплазія


14. Хворий В., 38 років. Протягом останнього року почав відзначати підвищену стомлюваність, загальну слабість. Після дослідження крові направлений у стаціонар. Аналіз крові: еритроц. -3,3х1012/л; Нв -110 г/л; К. П. -1,0; тромбоц. -160х109/л, лейкоц.- 57х109/л. Лейкоцитарна формула: С/я -9%, лімфобласти -7%, лімфоцити-81%, моноцити-3%. У мазку: нормохромія, велика кількість тіней Боткіна-Гумпрехта. Про яку патологію системи крові свідчать ці зміни?

 1. Лімфобластний лейкоз

 2. Хронічний лімфолейкоз

 3. Гемолітичну анемію

 4. Залізодефіцитну анемію

 5. Туберкульоз


15. У хворого при дослідженні периферичної крові виявлено: еритроц. – 1,5х1012/л; Нв -48г/л; К. П. -0,95; ретикулоцитів немає; тромбоц. -36х109/л; Виражений анізо- і пойкілоцитоз; лейкоцити -100х109/л. Лейкоцитарна формула: Б -0%, Е -0%, мієлобласти – 80%, Мц -0%, Юн. -0%, Пя-5%, Ся -15%, Л -0%, М- 0%. Про яку патологію системи крові свідчать ці зміни?

 1. Хронічний мієлоїдний лейкоз

 2. Гострий мієлоїдний лейкоз

 3. Недиференційований лейкоз

 4. Хронічний моноцитарний лейкоз

 5. Лейкемоїдну реакцію


16. У хворої, 56 років, при дослідженні периферичної крові виявлено: еритроц. – 3,6х1012/л; Нв -95г/л; К. П. -0,8; ретикулоцити – 1,5%; тромбоцити -350х109/л; анізо- і пойкілоцитоз; ШЗЕ -22 мм/год.; лейкоцити -31х109/л. Лейкоцитарна формула: Б -3%, Е -14%, мієлобласти -5%, промієлоцити -4%, Мц-5%, Юн.-8%, Пя-16%, Ся-41%, Л- 4%, М -0%. Назвіть найбільш імовірний діагноз:

 1. Гострий мієлоїдний лейкоз

 2. Лейкемоїдна реакція

 3. Недиференційований лейкоз

 4. Хронічний мієлоїдний лейкоз

 5. Хронічний моноцитарний лейкоз


17. У хворого при гематологічному дослідженні встановлено: еритроц. – 3,2х1012/л; Нв -90 г/л; К.П. -0,8; ретикулоцити – 0,8%; тромбоцити – 200х109/л; анізо- і пойкілоцитоз; лейкоцити – 100,0х109/л. Лейкоцитарна формула: Б – 0%, Е -0%, Мц- 0%, Юн.- 0%, Пя- 2%, Ся- 10%, Л -0%, М -0%, лімфобласти – 88%. Про яку патологію системи крові свідчать ці зміни?

 1. Хронічний лімфолейкоз

 2. Хронічний мієлолейкоз

 3. Хронічний моноцитарний лейкоз

 4. Лейкемоїдну реакцію

 5. Гострий лімфолейкоз


18. У хворого Б. при гематологічному дослідженні виявлено: еритроц. – 2,9х1012/л; Нв -90 г/л; К.П. -0,95; Лейкоц. -43,0х109/л. Лейкоцитарна формула: Б – 0%, Е -0%, Мц-0%, Юн.- 0%, Пя -1%, Ся -1%, лімфобласти -5%, Л- 93%, М- 0%. Тіні Боткіна-Гумпрехта. Який найбільш імовірний діагноз?

 1. Хронічний лімфолейкоз

 2. Хронічний мієлолейкоз

 3. Хронічний моноцитарний лейкоз

 4. Лейкемоїдна реакція

 5. Гострий лімфолейкоз


19. У хворої дитини при гематологічному дослідженні встановлено: еритроц. – 1,8х1012/л; Нв -60 г/л; К. П. -1,0; ретикулоцитів немає; тромбоцити – 80х109/л; лейкоцити -2,3х109/л. Лейкоцитарна формула: Б-0%, Е-0%, Мц-1%, Юн.-1%, Пя-2%, Ся-17%, Л-7%, М-0%, бласти-72%. Який найбільш імовірний діагноз?

 1. Мієлобластний лейкоз

 2. Хронічний мієлоїдний лейкоз

 3. Недиференційований лейкоз

 4. Лейкемоїдна реакція

 5. Постгеморагічна анемія


20. При гематологічному дослідженні у хворого виявлено: еритроцити – 11х1012/л; Нв -290 г/л; К.П. -0,8; ретикулоцити-3%; тромбоцити - 740х109/л; лейкоцити – 11,2х109/л. Лейкоцитарна формула: Б-2%, Е-6%, Мц-0%, Юн.-2%, Пя-8%, Ся-72%, Л-10%, М-0%. Виражений анізоцитоз, поодинокі нормоцити, ШЗЕ - 1мм/год. Для якого виду патології характерні дані цього аналізу?

 1. Перерозподільного еритроцитозу

 2. Абсолютного еритроцитозу

 3. Еритроцитопатії

 4. Еритремії

 5. Відносного еритроцитозу


21. В аналізі крові: еритроц. – 4,1х1012/л; Нв -123 г/л; К.П. - 0,9; тромбоц. - 210х109/л; лейкоц. - 51х109/л. Лейкоцитарна формула: Б-0%, Е-1%, Мц- 0%, Юн.- 0%, Пя- 1%, Ся- 24%, лімфобласти-2%, Л-70%, М-2%. Тіні Боткіна-Гумпрехта. Який вид патології крові представлений у цьому аналізі?

 1. Хронічний лімфоїдний лейкоз

 2. Хронічний мієлоїдний лейкоз

 3. Лімфоцитоз

 4. Гострий лімфоїдний лейкоз

 5. Лейкемоїдна реакція


22. Видалення зуба у хворого на хронічний лімфолейкоз ускладнилося тривалою кровотечею. Що лежить в основі геморагічного синдрому у цього хворого?

 1. Анемія

 2. Лімфоцитоз

 3. Тромбоцитопенія

 4. Нейтропенія

 5. Еозинопенія


23. У хворого на мієлобластний лейкоз в картині крові відзначається наявність лейкемічного провалу. Які гематологічні показники є свідченням цього?

 1. Велика кількість бластних і наявність невеликої кількості зрілих елементів за відсутності проміжних

 2. Базофільно-еозинофільна асоціація

 3. Зсув нейтрофілів вліво

 4. Зменшення кількості лімфоцитів

 5. Зменшення кількості моноцитів


24. У хворої, що перебувала на обстеженні у зв’язку із появою множинних крововиливів на шкірі, діагностовано хронічний лімфолейкоз. При дослідженні крові виявлено: еритроцити – 3,6х1012/л, гемоглобін – 100г/л, К.П. – 0,83,лейкоцити – 6,5х109/л. лейкоцитарна формула: Б-6%, Е-0%, Мц-0%, Юн-0%, Пя-1%, Ся-18%, лімфобласти-2%, пролімфоцити -8%, лімфоцити-63%, моноцити-2%. Тромбоцити-130х109/л. Які зміни в гемограмі найбільш ймовірні для цього захворювання?

 1. Лімфоцитоз

 2. Значне збільшення відсотка лімфоцитів, поява поодиноких лімфобластів і пролімфоцитів

 3. Різке зниження гранулоцитів

 4. Тромбоцитопенія

 5. Анемія


25. У хворого, 42 років, при дослідженні периферичної крові виявлено: еритроцити – 3,0х1012/л, Нв-80г/л, лейкоцити – 18х109/л. Лейкоцитарна формула: Б-4%, Е-7%, мієлобласти -3%, промієлоцити-8%, мієлоцити -11%, Юн-19%, Пя-18%, Ся-19%, Л-6%, М-5%. Яка патологія крові найбільш ймовірна у хворого?

 1. Еозинофільний лейкоцитоз

 2. Нейтрофільний лейкоцитоз

 3. Мієлобластний лейкоз

 4. Еритромієлоз

 5. Хронічний мієлолейкоз


26. У хворої, 57 років, при гематологічному дослідженні встановлено: еритроц. - 2,5х1012/л; Нв -66 г/л; КП -0,8; ретикулоцити -0,02%, тромбоцити – 250х109/л; анізо- і пойкілоцитоз; ШЗЕ -30 мм/год.; лейкоцити -20х10%. Лейкоцитарна формула: Б – 0%, Е -2%, Мц-0%, Юн.- 4%, Пя -8%, Ся -22%, лімфобласти -2%, Л- 22%, М – 40%. Про яку патологію системи крові свідчать ці зміни?

 1. Недиференційований лейкоз

 2. Інфекційний мононуклеоз

 3. Гострий моноцитарний лейкоз

 4. Хронічний моноцитарний лейкоз' ,

 5. Лейкемоїдну реакцію


27. У хворої при гематологічному дослідженні отримано наступну картину периферичної крові: еритроц. -3,65х1012/л; Нв -100 г/л; К. П. -0,8; ретикулоцитів - 1,5%; тромбоц. -350х109/л; виражений анізоцитоз, пойкілоцитоз, поодинокі нормоцити; лейкоц.-31х109/л. Лейкоцитарна формула: Б-3%, Е-14%, Мц-3%, Юн.-8%, Пя-16%, Ся-41%, Л-6%, М-0%, промієлоцити -4%, мієлобласти -5%. Для якої форми патології крові характерна така картина?

 1. Перніціозної анемії

 2. Мієлобластного лейкозу

 3. Лімфобластного лейкозу

 4. Хронічного мієлоїдного лейкозу

 5. Гемолітичної анемії


28. В аналізі крові: еритроц. - 3,5х1012/л; Нв -105 г/л; К.П. -0,9; тромбоц.- 150х10%; лейкоц.-80х10%. Лейкоцитарна формула: Б-0%, Е-0%, Мц-0%, Юн.-І%, Пя-2%, Ся-30%, Л-2%, М-0%, мієлобласти – 65%. ШЗЕ - 25 мм/год. Який вид гемобластозів представлений у цьому аналізі?

 1. Недиференційований лейкоз

 2. Мієлобластний лейкоз

 3. Хронічний лімфоїдний лейкоз

 4. Моноцитарний лейкоз

 5. Хронічний мієлоїдний лейкоз


29. У хворого при гематологічному дослідженні отримана така картина: Ер. -2,8х1012/л; Нв -80 г/л; К. П. -0,85; ретикулоц. -0,1%; тромбоц.- 160 х109/л; лейкоц.- 60х109/л. Б-2%, Е-8%, промієлоц. -5%, Мц-5%, Юн.-Іб%, Пя-20%, Ся-32%, Л-10%, М-2%. Про яку форму патології крові свідчить ця картина?

  1. Хронічний мієлоїдний лейкоз '

  2. Гострий мієлоїдний лейкоз

  3. Гіпопластичну анемію

  4. Недиференційований лейкоз

  5. Гемолітичну анемію


30. У хворого при гематологічному дослідженні отримано таку картину: Ер. -2,7х1012/л; Нв -80 г/л; К. П. -0,9; ретикулоц. -1,5%; поодинокі нормоцити; виражений анізо- і пойкілоцитоз; ШЗЕ - 22 мм/год.; тромбоц. -350 х109; лейкоц.- 31х109/л. Б – З%, Е – 14%, промієлоцити -4%, мієлобласти -6%, Юн. – 8%, Пя – 14%, Ся-43%, Л-8%, М-0%. Для якої форми патології крові характерна така картина?

 1. Гіпопластичної анемії

 1. Гемолітичної анемії

 1. Мієлобластного лейкозу

 2. Хронічного мієлоїдного лейкозу

 3. Недиференційованого лейкозу

31. Чоловік, 54 років, звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабість, часті простудні захворювання, постійні синці на тілі. В аналізі крові: Ер. -2,6х10 12/л; Нв -80 г/л; К. П. -0,9; ретикулоц. -немає; тромбоц.-50 х109/л; лейкоц.- 58х109/л. Б-5%, Е-15%, мієлобласти-8%, Мц-10%, Юн.-Іб%, Пя-26%, Ся-10%, Л-8%, М-2%. ШЗЕ -40 мм/год. Який гематологічний висновок?

 1. Гострий мієлоїдний лейкоз

 2. Геморагічний синдром

 3. Хронічний мієлоїдний лейкоз

 4. Лейкемоїдна реакція

 5. Базофільно-еозинофільний лейкоцитоз


Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка