Медсестринство в геронтології та геріатріїСкачати 452.62 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір452.62 Kb.
#232
  1   2   3
Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства .

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 1
Тема : Робота медичної сестри в підрозділах геріатричної допомоги (геріатричний кабінет поліклініки, будинок – інтернат для літніх людей, Хоспіс).Актуальність теми вивчення геронтології та геріатрії медичними сестрами визначається швидкими темпами постаріння населення в Україні та необхідністю надання специфічної кваліфікованої медичної допомоги, спрямованої на забезпечення якості життя пацієнта похилого і старечого віку.

.

Навчальні цілі:

Знати:

 • підрозділи геронтології;

 • функції геріатричного кабінету поліклініки;

 • структуру та функції будинку – інтернату для літніх людей;

 • структуру та функції закладу Хоспіс;

 • вікові анатомо – фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та старечому віці.Вміти:

 • визначити календарний та біологічний вік людини;

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені лля фаху « сестра медична».Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття « геронтологія», « геріатрія».

 2. Функції медичної сестри геріатричного кабінету поліклініки.

 3. Структура закладу Хоспіс.

 4. Структура будинку – інтернату для літніх людей.

 5. Розділи геронтології.

 6. Анатомо – фізіологічні особливості організму людей похилого та старечого віку.


Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Причини пришвидшення старіння населення України», « Заклади Хоспіс».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань

 1. Розділи геронтології.

 2. Причини швидкого старіння населення України.

 3. Структура захворювань населення України в похилому та старечому віці.

 4. Теорії довголіття.

 5. Роль медичної сестри в догляді за людьми похилого віку.


Література


   1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

   2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

   3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

   4. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства .

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 2
Тема : Особливості роботи медичної сестри з догляду за пацієнтами похилого та старечого віку. Організація домашнього стаціонару. Ведення медичної документації.Актуальність теми : вивчення геронтології та геріатрії медичними сестрами визначається швидкими темпами постаріння населення в Україні та необхідністю надання специфічної кваліфікованої медичної допомоги, спрямованої на забезпечення якості життя пацієнта похилого і старечого віку.

Навчальні цілі

Знати:

 • підрозділи геронтології;

 • функції геріатричного кабінету поліклініки;

 • структуру та функції будинку – інтернату для літніх людей;

 • структуру та функції закладу Хоспіс;

 • вікові анатомо – фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та старечому віці;

 • медичну документацію.Вміти:

 • визначити календарний та біологічний вік людини;

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені фахом « сестра медична»;

 • організувати домашній стаціонар;

 • вести медичну документацію.Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття « геронтологія», « геріатрія».

 2. Функції медичної сестри в організації домашнього стаціонару.

 3. Структура закладу Хоспіс.

 4. Структура будинку – інтернату для літніх людей.

 5. Розділи геронтології.

 6. Анатомо – фізіологічні особливості організму людей похилого та старечого віку.

 7. Види медичної документації.

 8. Правила ведення медичної документації.


Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Причини швидкого старіння населення України», « Заклади Хоспіс», « Організація домашнього стаціонару».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань

 1. Розділи геронтології.

 2. Причини швидкого старіння населення України.

 3. Структура захворювань населення України в похилому та старечому віці.

 4. Теорії довголіття.

 5. Роль медичної сестри в догляді за людьми похилого віку.


Література


   1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

   2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

   3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

   4. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства .

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 3
Тема : Виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнтів похилого віку при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі. Планування медсестринських втручань та їх реалізація: підготовка пацієнтів до лабораторних досліджень крові та інструментальних методів обстеження.
Актуальність теми : захворювання ССС – одна із ведучих проблем 20 - століття. Атеросклероз і гіпертонічна хвороба є факторами ризику у розвитку ІМ, інсульту та РКС, особливо у людей похилого віку. Тому вивявлення проблем пацієнтів із вищезгаданою патологією, особливості перебігу у людей похилого віку, вивчення клінічної картини, діагностики та надання допомоги, яка передбачена фахом « сестра медична» є надзвичайно актуальним .
Навчальні цілі

Знати:

- анатомо – фізіологічні особливості ССС у людей похилого та старечого віку;

 • етіологічні чинники винекнення атеросклерозу та гіпертонічної хвороби;

 • класифікацію гіпертонічної хвороби;

 • клінічну картину розвитку атеросклерозу, гіпертонічної хвороби;

 • принципи лікування атеросклерозу та гіпертонічної хвороби;

 • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі.


Вміти:

- виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі;

 • надати невідкладну допомогу при гіпертонічному кризі;

 • верифікувати медсестринський діагноз;

- скласти план сестринських втручань;

 • виконати заплановані дії .


Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

Контрольні питання теми:

1. Анатомо – фізіологічні ососбливості ССС в людей похилого та старечого віку. 2.Визначення, етіологія, класифікація гіпертонічної хвороби;3. Визначення, етіологія, класифікація атеросклерозу ;

4. Клініка, профілактика, лікування гіпертонічної хвороби;

5. Клініка, профілактика, лікування атеросклерозу;

6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження ( ЕКГ – діагностики, ЕхоКС, добового моніторування АТ);

7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : загальний аналіз, біохімію, коалограму);

8. Назвіть ускладнення гіпертонічної хвороби та дайте характеристику їх клінічній картині;

9. Заходи невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі ;

Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Причини швидкого старіння населення України», « Особливості перебігу артеріальної хвороби у людей похилого віку», « Організація домашнього стаціонару».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань:

   1. Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

   2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

   3. Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;

4. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;


Література :


   1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

   2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

   3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

   4. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства .

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 4
Тема : Виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнтів похилого віку при ІХС, недостатності кровообігу. Планування медсестринських втручань та їх реалізація: підготовка пацієнтів до лабораторних досліджень крові та інструментальних методів обстеження. Навчання взаємо- та самодогляду.

Актуальність теми : захворювання ССС – одна із ведучих проблем 20 - століття. ІХС, недостатність кровообігу є факторами ризику у розвитку ІМ, інсульту та РКС, особливо у людей похилого віку. Тому вивявлення проблем пацієнтів із вищезгаданою патологією, особливості перебігу у людей похилого віку, вивчення клінічної картини, діагностики та надання допомоги, яка передбачена фахом « сестра медична» є надзвичайно актуальним .
Навчальні цілі:

Знати :

 • анатомо – фізіологічні особливості ССС у людей похилого та старечого віку;

 • етіологічні чинники винекнення ІХС та недостатності кровообігу;

 • класифікацію ІХС;

 • клінічну картину розвитку ІХС та недостатності кровообігу;

 • принципи лікування ІХС та недостатності кровообігу;

 • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при ІХС та недостатності кровообігу.Вміти:

 • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при ІХС, недостатності кровообігу;

 • надати невідкладну допомогу при нападі стенокардії;

 • верифікувати медсестринський діагноз;

- скласти план сестринських втручань;

 • виконати заплановані дії ;

 • навчити пацієнтів самодогляду та взаємодогляду;Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

Контрольні питання теми:

1. Анатомо – фізіологічні ососбливості ССС в людей похилого та старечого віку. 2.Визначення, етіологія, класифікація ІХС;3. Визначення, етіологія, класифікація недостатності кровообігу ;

4. Клініка, профілактика, лікування ІХС;

5. Клініка, профілактика, лікування недостатності кровообігу;

6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження ( ЕКГ – діагностики, ЕхоКС, добового моніторування АТ);

7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : загальний аналіз, біохімію, коалограму);

8. Заходи невідкладної допомоги при нападі стенокардії;

9. Правила та техніка виконання ШВЛ та непрямого масажу серця.

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;

4.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;


Література :


   1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

   2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

   3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

   4. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства .

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 5
Тема : Кризи при артеріальній гіпертонії, серцева астма, набряк легень у геріатричній практиці ( діагностика, клініка, надання невідкладної та дорлікарської допомоги).
Актуальність теми : захворювання ССС – одна із ведучих проблем 20 - століття. ІХС, недостатність кровообігу є факторами ризику у розвитку ІМ, інсульту та РКС, особливо у людей похилого віку. Тому вивявлення проблем пацієнтів із вищезгаданою патологією, особливості перебігу у людей похилого віку, вивчення клінічної картини, діагностики та надання допомоги, яка передбачена фахом « сестра медична» є надзвичайно актуальним .
Навчальні цілі:

Знати :

 • анатомо – фізіологічні особливості ССС у людей похилого та старечого віку;

 • етіологічні чинники винекнення ІХС та недостатності кровообігу;

 • класифікацію ІХС;

 • клінічну картину розвитку ІХС та недостатності кровообігу;

 • принципи лікування ІХС та недостатності кровообігу;

 • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при ІХС та недостатності кровообігу.Вміти:

 • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при ІХС, недостатності кровообігу;

 • надати невідкладну допомогу при нападі стенокардії;

 • верифікувати медсестринський діагноз;

- скласти план сестринських втручань;

 • виконати заплановані дії ;

 • навчити пацієнтів самодогляду та взаємодогляду;Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

Контрольні питання теми:

1. Анатомо – фізіологічні ососбливості ССС в людей похилого та старечого віку. 2.Визначення, етіологія, класифікація ІХС;3. Визначення, етіологія, класифікація недостатності кровообігу ;

4. Клініка, профілактика, лікування ІХС;

5. Клініка, профілактика, лікування недостатності кровообігу;

6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження ( ЕКГ – діагностики, ЕхоКС, добового моніторування АТ);

7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : загальний аналіз, біохімію, коалограму);

8. Заходи невідкладної допомоги при нападі стенокардії;

9. Правила та техніка виконання ШВЛ та непрямого масажу серця.

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;

4.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;
Література :


   1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

   2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

   3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

   4. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства .

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 5
Тема : Приступ стенокардії, ІМ, раптова зупинка серця ( діагностика, клініка, надання невідкладної та долікарської допомоги).
Актуальність теми : захворювання ССС – одна із ведучих проблем 20 - століття. ІМ, приступ стенокардії становлять пряму загрозу життю пацієнта. Тому вивявлення проблем пацієнтів із вищезгаданою патологією, особливості перебігу у людей похилого віку, вивчення клінічної картини, діагностики та надання допомоги, яка передбачена фахом « сестра медична» є надзвичайно актуальним .
Навчальні цілі:

Знати :

 • анатомо – фізіологічні особливості ССС у людей похилого та старечого віку;

 • етіологічні чинники винекнення ІМ та стенокардії;

 • класифікацію ІМ;

 • класифікація стенокардії;

 • клінічну картину розвитку ІМ;

 • клінічна картина нападу стенокардії;

 • принципи лікування ІМ ;

 • принципи лікування стенокардії

 • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при ІМ та стенокардії.Вміти:

 • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при ІМ;

 • виявити існуючі та потенційні проблеми при стенокардії

 • надати невідкладну допомогу при приступі стенокардії;

 • виконати реанімаційні заходи, а саме : ШВЛ, непрямий масаж серця;

 • верифікувати медсестринський діагноз;

- скласти план сестринських втручань;

 • виконати заплановані дії .Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

Контрольні питання теми:

1. Анатомо – фізіологічні ососбливості ССС в людей похилого та старечого віку.2.Визначення, етіологія, класифікація ІМ;

3. Визначення, етіологія, класифікація стенокардії ;

4. Клініка, профілактика, лікування ІМ;

5. Клініка, профілактика, лікування стенокардії;

6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження ( ЕКГ – діагностики, ЕхоКС, добового моніторування АТ);

7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : загальний аналіз, біохімію, коалограму);

8. Заходи невідкладної допомоги при нападі стенокардії;

9. Правила та техніка виконання ШВЛ та непрямого масажу серця.

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу ІМ, стенокардія;

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу ІМ в осіб похилого та старечого віку;

3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці стенокардії в осіб похилого та старечого віку;

4.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці стенокардії в осіб похилого та старечого віку;
Література :


   1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

   2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

   3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

   4. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства .

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 7

Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 3 kurs ms
3 kurs ms -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
3 kurs ms -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Sestrynska sprava -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»

Скачати 452.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка