Медсестринство в геронтології та геріатріїСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3
Тема : Планування та виконання медсестринського процесу при захворюваннях органів дихання в похилому та старечому віці: бронхіт ( гострий), пневмонії, ХОЗЛ.

Актуальність теми : зважаючи на екологічно – несприятливі умови навколишнього середовища, шкідливі звички населення та супутні захворювання , останнім часом зросли у процентному співвідношенні захворювання бронхолегеневої системи. Зважаючи на АФО легеневої системи в людей похилого віку вивчення даної проблеми є актуальне.

Навчальні цілі:

Знати :

 • анатомо – фізіологічні особливості бронхолегеневого апарату у людей похилого та старечого віку;

 • етіологічні чинники винекнення пневмоній

 • етіологічні чинники винекнення ХОЗЛ;

 • класифікацію пневмоній;

- клінічну картину розвитку бронхообструктивного синдрому;

- принципи лікування пневмонії ;

 • принципи лікування ХОЗЛ;

 • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при пневмонії, ХОЗЛ.

Вміти:

 • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при пневмонії;

 • виявити існуючі та потенційні проблеми при ХОЗЛ;

 • надати невідкладну допомогу при бронхообструктивному синдромі;

- верифікувати медсестринський діагноз;

- скласти план сестринських втручань; • виконати заплановані дії .Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

Контрольні питання теми:

1. Анатомо – фізіологічні ососбливості бронхолегеневої системи в людей похилого та старечого віку.2.Визначення, етіологія, класифікація пневмоній;

3. Визначення, етіологія, класифікація ХОЗЛ ;

4. Клініка, профілактика, лікування пневмоній;

5. Клініка, профілактика, лікування ХОЗЛ;

6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження (рентгенографії ОГП, спірометрії, комп′ютерної томографії);

7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : забору крові на : загальний аналіз, взяття харкотиння на: загальний аналіз, посів на бакдослідження, визначення добової кількості харкотиння);

8. Заходи невідкладної допомоги при бронхообструктивному синдромі.

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу ХОЗЛ, пневмонії;

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу пневмонії в осіб похилого та старечого віку;

3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці ХОЗЛ в осіб похилого та старечого віку;

4.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці ХОЗЛ в осіб похилого та старечого віку;

Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С. Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 8

Тема : Планування та виконання медсестринського процесу при захворюваннях органів дихання в похилому та старечому віці: емфіземі легень, раку легень. Надання долікарської та невідкладної допомоги при задишці, ядусі, легеневій кровотечі.

Актуальність теми : зважаючи на екологічно – несприятливі умови навколишнього середовища, шкідливі звички населення та супутні захворювання , останнім часом зросли у процентному співвідношенні захворювання бронхолегеневої системи. Зважаючи на АФО легеневої системи в людей похилого віку вивчення даної проблеми є актуальне.

Навчальні цілі

Знати:

 • анатомо – фізіологічні особливості бронхолегеневого апарату у людей похилого та старечого віку;

 • етіологічні чинники виникнення емфіземи легень;

 • етіологічні чинники виникнення раку легень;

- клінічну картину нападу задишки, ядухи;

- клінічну картину легеневої кровотечі;

- принципи лікування емфіземи легень ;

 • принципи невідкладної допомоги при нападі ядухи;

 • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при емфіземі легень, раку легень.

Вміти:

 • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при емфіземі легень;

 • виявити існуючі та потенційні проблеми при раку легень;

 • надати невідкладну допомогу при нападі ядухи;

 • надати невідкладну допомогу при легеневій кровотечі;

- верифікувати медсестринський діагноз;

- скласти план сестринських втручань;

виконати заплановані дії .

Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

Контрольні питання теми:

1. Анатомо – фізіологічні ососбливості бронхолегеневої системи в людей похилого та старечого віку.2.Визначення, етіологія емфіземи легень;

3. Етіологічні чинники та фактори ризику в розвитку раку легень;

4. Клініка, профілактика, лікування емфіземи легень;

5. Клініка, профілактика, лікування раку легень;

6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження (рентгенографії ОГП, спірометрії, комп′ютерної томографії);

7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : забору крові на : загальний аналіз, взяття харкотиння на: загальний аналіз, посів на бакдослідження, визначення добової кількості харкотиння);

8. Заходи невідкладної допомоги при нападі ядухи синдромі;

9. Заходи невідкладної допомоги при легеневій кровотечі.

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу емфіземи легень, раку легень;

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу емфіземи легень в осіб похилого та старечого віку;

3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці раку легень в осіб похилого та старечого віку;

4.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці раку легень в осіб похилого та старечого віку;

Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 9

Тема : Психоневрологічні особливості людей похилого віку.

Актуальність теми : : на фоні атеросклеротичного ураження судин головного мозку, в людей похилого та старечого віку, змінються тип поведінкових реакцій, знижується пам′ять, увага. З метою попередження ускладнень, викликаних вищезгаданими змінами, необхідно акцентувати увагу на їх вивченні.

Навчальні ціліЗнати:

 • анатомо – фізіологічні особливості ЦНС у людей похилого та старечого віку;

 • етіологічні чинники виникнення амнезії;

 • етіологічні чинники виникнення фобій;

 • інструментальні методи обстеження, які доцільно виконати при психоневрологічних змінах у людей похилого та старечого віку;

 • лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при психоневрологічних змінах у людей похилого та старечого віку.

Вміти:

 • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при розладах ЦНС у людей похилого та старечого віку;

- верифікувати медсестринський діагноз;

- скласти план сестринських втручань; • виконати заплановані дії .

Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

Контрольні питання теми:

1. Анатомо – фізіологічні ососбливості ЦНС в людей похилого та старечого віку.2. Етіологічні чинники в розвитку змін психолоневрологічної сфери в людей похилого та старечого віку ;

3. Особливі типи поведінкових реакцій при зміні психоневрологічної сфери;

6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження (УЗД – судин головного мозку, доплерографії судин головного мозку та шиї, комп′ютерної томографії);

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати в разі зміни поведінкової реакції пацієнта похилого віку ;

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати в разі зміни поведінкової реакції осіб похилого та старечого віку;

3. Перелічіть відомі вам проблеми ЦНС в осіб похилого та старечого віку;

4. Навчання родичів пацієнта особливостям догляду за пацієнтами із проблемами в психоневрологічній сфері.Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 10

Тема : Підсумкове заняття з особливостей роботи геріатричної служби та захворювань ССС, органів дихання у людей похилого та старечого віку.

Актуальність теми: вивчення геронтології та геріатрії медичними сестрами визначається швидкими темпами постаріння населення в Україні та необхідністю надання специфічної кваліфікованої медичної допомоги, спрямованої на забезпечення якості життя пацієнта похилого і старечого віку.

Навчальні цілі

Знати:

 • підрозділи геронтології;

 • функції геріатричного кабінету поліклініки;

 • структуру та функції будинку – інтернату для літніх людей;

 • структуру та функції закладу Хоспіс;

вікові анатомо – фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та с

 • визначити календарний та біологічний вік людини;таречому віці. • Вміти:

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені лля фаху « сестра медична».

Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття « геронтологія», « геріатрія».

 2. Функції медичної сестри геріатричного кабінету поліклініки.

 3. Структура закладу Хоспіс.

 4. Структура будинку – інтернату для літніх людей.

 5. Розділи геронтології.

 6. Анатомо – фізіологічні особливості організму людей похилого та старечого віку.

 7. Визначення існуючих та потенційних проблем при захворюваннях ССС;

 8. Визначення існуючих та потенційних проблем при захворюваннях бронхолегеневої системи ;

 9. Визначення існуючих та потенційних проблем при змінах в психоневрологічній сфері;

 10. Надання невідкладної допомоги при: серцевій астмі, набряку легень, гіпертонічному кризі, нападу стенокардії;

 11. Надання невідкладноїдопомоги при легеневій кровотечі.Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати в разі зміни поведінкової реакції пацієнта похилого віку ;

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати в разі зміни поведінкової реакції осіб похилого та старечого віку;

3. Перелічіть відомі вам проблеми ЦНС в осіб похилого та старечого віку;

4. Навчання родичів пацієнта особливостям догляду за пацієнтами із проблемами в психоневрологічній сфері.Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 11

Тема : Оволодіння навичками м/с обстеження, визначення дійсних, супутніх проблем та планування м/с втручань у пацієнтів похилого віку із захворюваннями ШКТ: гастрит, виразкова хвороба, рак шлунка. Надання невідкладної та долікарської допомоги в разі шлунково – кишкової кровотечі, перфорації виразки.

Актуальність теми : Старіння – руйнівний біологічний процес, що неминуче приходить з віком, призводить до обмеження адаптаційних можливостей організму, характеризується розвитком вікової патології і збільшенням імовірності смерті. Особливості захворювань шлунково – кишкового тракту, як і інших органів і систем старіючого організму, в значній мірі визначається комплексом вікових змін, які є важливими для вивчення.

Навчальні цілі

Знати:

 • АФО шлунково – кишкового тракту в людей похилого віку;

 • чинники ризику у розвитку гастриту, виразкової хвороби та раку шлунку;

 • особливості перебігу гастриту, виразкової хвороби в людей похилого віку;

 • особливості перебігу раку шлунку в людей похилого віку;

 • принципи лікування гастриту, виразкової хвороби, раку шлунку в людей похилого віку;

 • клінічні ознаки при кровотечі ШКТ.

Вміти:

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта при захворюваннях ШКТ;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • надавати невідкладну долікарську допомогу при шлунково – кишковій кровотечі;

 • здійснювати догляд за важкохворим;

 • проводити комплексну профілактику пролежнів.

Контрольні питання теми:

1. АФО органів ШКТ в людей похилого віку;

2. етіологічні чинники розвитку гастриту та виразкової хвороби в людей похилого віку;

3. етіологічні чинники розвитку раку шлунку в людей похилого віку;

4. особливості клінічної картини гастриту, виразкової хвороби в людей похилого віку;

 1. особливості клінічної картини протікання раку шлунку в людей похилого та старечого віку;

 2. визначення існуючих та потенційних проблем при захворюваннях ШКТ;

 3. м/с догляд за пацієнтами при захворюваннях ШКТ;

 4. ускладнення виразкової хвороби;

 5. надання невідкладної допомоги при шлунково – кишковій кровотечі;

 6. особливості догляду за важкохворим пацієнтом.

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати при підозрі на виразкову хворобу, рак шлунку.

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати при підозрі на виразкову хворобу, гастрит, рак шлунку.

3. Перелічіть групи препаратів, які використовуються при лікуванні виразкової хвороби.

4. Назвіть причини виникнення шлунково – кишкової кровотечі.

5. Допомога пацієнту при блюванні та при блюванні в непритомному стані.Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 12

Тема : Оволодіння навичками м/с обстеження, визначення дійсних, супутніх проблем та планування м/с втручань, у пацієнтів похилого віку при захворюваннях гепатобіліарної системи: ЖКХ, гепатиті, цирозі. Надання невідкладної долікарської допомоги в разі кровотечі із розширених вен стравоходу.

Актуальність теми : захворювання гепатобіліарної системи є надзвичайно поширеною патологічною нозоологією медицини із неухильною тенденцією до зростання. Особливості перебігу даної проблеми пов'язана із АФО гепатобіліарної системи людей похилого віку.

Навчальні цілі

Знати:

 • АФО гепатобіліарної системи в людей похилого віку;

 • чинники ризику у розвитку гепатиту, ЖКХ та цирозу печіки;

 • особливості перебігу гепатиту, цирозу в людей похилого віку;

 • особливості перебігу ЖКХ в людей похилого віку;

 • принципи лікування гепатиту, цирозу, ЖКХ;

 • клінічні ознаки при кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу.

Вміти:

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта при захворюваннях гепатоюіліарної системи;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • надавати невідкладну долікарську допомогу при кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу;

 • здійснювати догляд за важкохворим;

 • проводити комплексну профілактику пролежнів.

Контрольні питання теми:

1. АФО органів гепатобіліарної системи в людей похилого віку;

2. етіологічні чинники розвитку гепатиту та цирозу в людей похилого віку;

3. етіологічні чинники розвитку ЖКХ в людей похилого віку;

4. особливості клінічної картини гепатиту в людей похилого віку;

 1. особливості клінічної картини протікання гепатиту, цирозу в людей похилого та старечого віку;

6.визначення існуючих та потенційних проблем при захворюваннях гепатобіліарної системи;

м/с догляд за пацієнтами при захворюваннях гепатобіліарної системи;

 1. ускладнення цирозу;

 2. надання невідкладної допомоги при кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу;

 3. особливості догляду за важкохворим пацієнтом.Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати при підозрі на гепатит, цироз печінки, ЖКХ.

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати при підозрі на гепатит, цироз печінки, ЖКХ.

3. Перелічіть групи препаратів, які використовуються при лікуванні гератиту, цирозу, ЖКХ.

4. Назвіть причини виникнення кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу.

5. Участь м/с у виконанні абдомінальної пункції.Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 13


Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj koledzh -> Sestryns ka sprava
Sestryns ka sprava -> Зміст спеціальності "сестринська справа", місія, ціль і завдання. Етичні аспекти філософії сестринської справи
Sestryns ka sprava -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Sestryns ka sprava -> Методика проведення диференційованого заліку із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»
Medychnyj koledzh -> Програма для вищих медичних навчальних закладів
Sestryns ka sprava -> Міністерство охорони здоров’я україни
Sestryns ka sprava -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medychnyj koledzh -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка