Медсестринство в геронтології та геріатріїСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3
Тема : М/с процес при захворюваннях кровотворної системи у пацієнтів похилого та старечого віку. Анемії ( етіологія, класифікація, клініка, профілактика, участь медичної сестри у лікуванні).

Актуальність теми : в зв'язку із особливостями харчування, супутніми захворюваннями,анемії нерідко зустрічаються в людей похилого та старечого віку, призводячи до кисневого голодування тканини та органів і інших негативних впливів на організм вцілому. Таким чином, своєчасна діагностика анемій, встановлення етіологічних факторів їх виникнення, вивчення особливостей клінічної картини та лікування є актуальним питанням сучасної медицини.

Навчальні цілі

 1. показники загального аналізу крові в нормі;

 2. показники біохімічного аналізу крові в нормі

 3. чинники ризику у анемій;

 4. класифікацію анемій;

 5. клінічну картину ( залізодефіцитної, В12 – дефіцитної та гемолітичної) анемії;

 6. - принципи лікування анемій (залізодефіцитної, В12 – дефіцитної та гемолітичної) ;Вміти:

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта при захворюваннях кровотворної системи системи;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

- здійснювати догляд за важкохворим;

Контрольні питання теми:

1. показники загального аналізу крові в нормі

2. етіологічні чинники розвитку анемій в людей похилого віку;

3. особливості клінічної картини анемій (залізодефіцитної, В12 – дефіцитної та гемолітичної) в людей похилого віку;

4. особливості клінічної картини протікання гепатиту, цирозу в людей похилого та старечого віку;

5.визначення існуючих та потенційних проблем при захворюваннях крові;

6. м/с догляд за пацієнтами при захворюваннях кровотворної системи ;

7. рекомендації щодо харчування при залізодефіцитній та В12 – дефіцитній анеміях.

8.особливості догляду за важкохворим пацієнтом.Самостійна аудиторна робота студента:

Реферативні доповіді.

Питання для самоконтролю знань:

1. Лейкоцитарна формула в нормі.

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати при верифікації діагнозу анемії.

3. Перелічіть групи препаратів, які використовуються при лікуванні анемій ( залізодефіцитної, гемолітичної, В12 – дефіцитної).

4. Участь медичної сестри у виконанні стернальної пункції.

Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 14

Тема : Виявлення та вирішення дійсних, супутніх проблем та потреб пацієнта при ЦД 2 тип. Невідкладна допомога при коматозних станах.

Актуальність теми : ЦД типу II є небезпечний своїми ускладненнями

( ретинопатією, нефропатією, ангіопатією, гіпоглікемічним станом, гіпо- та гіперглікемічними комою, лактатацидемічною та гіперосмолярною комою).Навчальні цілі

Знати:

 • показники глюкози крові в норві;

 • визначення терміну « Цукровий діабет».

 • чинники ризику у розвитку ЦД типу II;

 • класифікацію стадій ЦД;

 • клінічну картину ЦД;

- принципи лікування ЦД .

Вміти:

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта при ЦД;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • здійснювати догляд за важкохворим;

- надати невідкладну допомогу при гіпо- та гіперглікемічній комі.

Контрольні питання теми:

1. показники глюкози крові внормі;

2. етіологічні чинники розвитку ЦД в людей похилого віку;

3. особливості клінічної картини розвитку ЦД в людей похилого віку;

4. стадії ЦД типу II.

5.визначення існуючих та потенційних проблем при ЦД;

6. інсулінотерапія.

7. рекомендації щодо харчування при ЦД

8.особливості догляду за важкохворим пацієнтом.

9. невідкладна допомога при при гіпо- та гіперглікемічні

Самостійна аудиторна робота студента:

Реферативні доповіді.

Питання для самоконтролю знань

1. Лейкоцитарна формула в нормі.

2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати при верифікації діагнозу анемії.

3. Перелічіть групи препаратів, які використовуються при лікуванні анемій ( залізодефіцитної, гемолітичної, В12 – дефіцитної).

4. Участь медичної сестри у виконанні стернальної пункції. Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 15

Тема : Медсестринська діагностика захворювань сечової й статевої систем. Складання плану сестринських втручань: підготовка пацієнтів до лабораторних та інструментальних методів обстеження.

Актуальність теми : грамотне виконання діагностичних процедур та інструментальних обстежень є запорукою вірної верифікації діагнозу. Вміння медичної сестри (ендоскопічного, рентгенологічного кабінету, медичної сестри лабораторії) підготувати пацієнта до інструментальних, рентгенологічних та ендоскопічних обстежень є важливим її функціональним обов`язком.

Навчальні цілі

Знати:

- методи рентгенологічних обстежень нирок, сечового міхура, сечоводів;

-методи ендоскопічних обстежень нирок, сечового міхура, сечоводів;

-методи інструментальних обстежень нирок, сечового міхура, сечоводів;

-лабораторні методи обстеження сечо-вивідних шляхів (загальний аналіз сечі, метод забору сечі по-Зимницькому, Амбурже, Нечипоренку).Контрольні питання теми:

1. Перелічіть рентгенологічні методи обстеження; 1. Перелічіть ендоскопічні методи обстеження ;

 2. Перелічіть інструментальні методи обстеження;

 3. Підготова пацієнтів до рентгенологічних методів обстеження ;

5. Підготова пацієнтів до ендоскопічних методів обстеження ;

6. Підготова пацієнтів до інструментальних методів обстеження ;

7. Підготова пацієнтів до лабораторних методів обстеження .Самостійна аудиторна робота студента:

Усна відповідь на тестові завдання (тренування крок М)

Питання для самоконтролю знань:

1. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати при верифікації діагнозів: пієлонефрит. цистит, СКХ)

2. Перелічіть групи препаратів, які використовуються при лікуванні пієлонефриту, циститу,СКХ.

3. Участь медичної сестри у виконанні ендоскопічних, рентгенологічних обстежень сечо-видільної системи).

Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 16

Тема : Медсестринський процес при захворюваннях опорно - рухового апарату (остеопороз, остеоартроз): виявлення проблем пацієнта, встановлення медсестринсьеих діагнозів, планування медсестринських втручань.

Актуальність теми : за даними ВООЗ, остеопороз – одна із найбіль небезпечних патологій суглобів, зустрічається в 22,8 – 46,5% серед жінок і чоловіків.

Навчальні цілі

Знати:

- визначення поняття «остеопороз»;

- визначення поняття «остеоартроз»;

-етіологічні чинники виникнення «остеопорозу»;

- етіологічні чинники виникнення «остеоартрозу».

Після вивчення предмету студент повинен вміти:


 • здійснити клінічний розбір пацієнта із діагнозом «остеопороз»

 • здійснити клінічний розбір пацієнта із діагнозом «остеоартроз»

Контрольні питання теми:

1. - визначення поняття «остеопороз»;2 - визначення поняття «остеоартроз»;

3-етіологічні чинники виникнення «остеопорозу»;

4. етіологічні чинники виникнення «остеоартрозу»;

5. клініко – симптоматика при остеоартрозі;

6. клініко – симптоматика при остеопорозі;

7. принципи діагностики та лікування остеопорозу;

8.принципи діагностики та лікування остеоартрозу.

Самостійна аудиторна робота студента:

Усна відповідь на тестові завдання (тренування крок М)

Питання для самоконтролю знань:

1.назвіть фактори ризику остеопорозу;

2. назвіть фактори ризику остеоартрозу;

3.назвіть «тріаду остеопорозу»;

4.назвіть критерії діагностики остеопорозу;

5. .назвіть критерії діагностики остеоартрозу.

Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства .

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 17

Тема : Підсумкове заняття з особливостей захворювання людей похилого віку при патології ШКТ, ендокринної,кровотворної, сечовидільної систем та опорно - рухового апарату.

Актуальність теми: вивчення геронтології та геріатрії медичними сестрами визначається швидкими темпами постаріння населення в Україні та необхідністю надання специфічної кваліфікованої медичної допомоги, спрямованої на забезпечення якості життя пацієнта похилого і старечого віку.

Навчальні цілі

Знати:

 • підрозділи геронтології;

 • функції геріатричного кабінету поліклініки;

 • АФО шлунково-кишкового тракту в людей похилого віку;

 • АФО кровотворної системи в людей похилого віку;

 • АФО ендокринної системи в людей похилого віку;

- АФО сечовидільної системи в людей похилого віку;

- АФО опорно - рухової системи в людей похилого віку;

 • Вміти:

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені для фаху « сестра медична».

Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття « геронтологія», « геріатрія».

 2. Функції медичної сестри геріатричного кабінету поліклініки.

 3. Структура закладу Хоспіс.

 4. Структура будинку – інтернату для літніх людей.

 5. Розділи геронтології.

 6. Анатомо – фізіологічні особливості організму людей похилого та старечого віку.

 7. Визначення існуючих та потенційних проблем при захворюваннях ШКТ;

 8. Визначення існуючих та потенційних проблем при захворюваннях ендокринної системи ;

 9. Визначення існуючих та потенційних проблем при змінах в сечовидільній системі;

 10. Визначення існуючих та потенційних проблем при захворюваннях опорно-рухового апарату;

 11. Надання невідкладної допомоги при: нирковій кольці, гострій затримці сечі, гіпо- та гіперглікемічній кома

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань:

1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати при захворюваннях ШКТ, ендокринної системи, сечовидільної системи та опорно – рухового апарату;

2. Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати при захворюваннях ендокринної системи;

3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати при захворюваннях сечовидільної системи;

4.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати при захворюваннях опорно – рухового апарату;

5.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати при захворюваннях ШКТ, ендокринної системи, сечовидільної системи та опорно – рухового апарату;

Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

 1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 2. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедривід ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.
Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj koledzh -> Sestryns ka sprava
Sestryns ka sprava -> Зміст спеціальності "сестринська справа", місія, ціль і завдання. Етичні аспекти філософії сестринської справи
Sestryns ka sprava -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Sestryns ka sprava -> Методика проведення диференційованого заліку із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»
Medychnyj koledzh -> Програма для вищих медичних навчальних закладів
Sestryns ka sprava -> Міністерство охорони здоров’я україни
Sestryns ka sprava -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medychnyj koledzh -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка