Механізм формування витрат банкуСторінка8/13
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипРеферат
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Як свідчать наведені дані, процентні витрати банку в абсолютному значенні зросли з 412522 тис. грн. до 1201950 тис. грн., тобто в 1,91 рази або на 789428 тис. грн. Головною причиною цього вважаємо зростання залишків платних пасивів банку за період дослідження на 15106086 тис. грн. або
в 1,71 рази.

Унаслідок зростання процентних витрат при суттєвому зменшенні витрат банку на формування резервів під активні операції призвело до того, що їх частка у загальних витратах зросла на 34 пп. і станом на 01.01.2013 склала 49 % всіх витрат банку.

Основну складову (58,45 %) в процентних витратах становлять витрати на оплату коштів клієнтів (55,51 % зобов’язань), тому проаналізуємо їх більш детально.

Найбільшу частку (майже 35 %) в процентних витратах банку займають витрати за строковими коштами фізичних осіб. Як свідчать дані додатку Б, вони зросли з 147432 тис. грн. до 416211 тис. грн., тобто в 1,82 рази або на 268779 тис. грн. Залишки строкових коштів фізичних осіб за період дослідження зросли на 5653196 тис. грн. або на 72,3 %.

Процентні витрати за поточними рахунками фізичних осіб, що становлять 2,28 % процентних витрат станом на 01.01.2013, зросли з 19025 тис. грн. до 27349 тис. грн. (на 44 % або на 8324 тис. грн.). Залишки даної складової за період дослідження зросли на 827955 тис. грн. або на 56 %.

Процентні витрати за строковими коштами юридичних осіб, що становлять 15,8 % процентних витрат, зросли з 55007 тис. грн. до 189822 тис. грн. (в 2,45 рази або на 134815 тис. грн.). Залишки строкових коштів юридичних осіб за період дослідження зросли на 1514097 тис. грн. або на 56 %.

Процентні витрати за поточними рахунками юридичних осіб становлять 3,64 % процентних витрат. За період дослідження вони зросли з 18 193 тис. грн. до 43730 тис. грн. (в 1,4 рази або на 25537 тис. грн.). Залишки коштів юридичних осіб на поточних рахунках в банку за період дослідження зросли на 1005564 тис. грн. або на 53 %.

Вагоме місце займають процентні витрати банку на оплату ресурсів, залучених з недепозитних джерел, зокрема оплату строкових депозитів інших банків. За період дослідження вони зросли з 122346 тис. грн. до 369988 тис. грн. (в 2 рази або на 247642 тис. грн.). У результаті зазначених динамічних змін їх частка у процентних витратах склала 30,78 %. Залишки даного види ресурсу за період дослідження зросли на 4674874 тис. грн. або в 1,29 рази.

Починаючи з 2011 року банк почав використовувати такий інструмент залучення недепозитних ресурсів, як облігації, в результаті емісії яких було залучено 772787 тис.грн. У 2012 році в результаті їх часткового погашення їх залишки зменшились до 692386 тис.грн. Витрати банку на формування даного виду ресурсу зросли на 90617 тис.грн. і склали 7,54 % процентних витрат.

Для залучення ресурсів банк використовує субординований борг, залишки якого за період дослідження зменшились на 54236 тис.грн. або 12 %. Витрати банку на формування даного виду ресурсу зменшились на 10863 тис.грн. або на 23 % і склали 3 % процентних витрат.

Для поглибленого аналізу процентних витрат банку використаємо дані таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 – Динаміка витратності платних зобов’язань ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» у розрізі основних складових за 2010-2012 рр., %

Показник

2010

2011

2012

Відхилення за 2012-2010 рр.

Витратність строкових депозитів фізичних осіб

6,80

7,21

5,32

-1,48

Витратність строкових депозитів корпоративних клієнтів

6,79

10,18

8,17

1,38

Витратність поточних рахунків корпоративних клієнтів

2,02

1,43

2,29

0,27

Витратність поточних рахунків фізичних осіб

4,74

2,45

2,22

-2,51

Витратність строкових депозитів інших банків

2,86

3,04

4,46

1,61

Витратність субординованого боргу

10,01

7,84

8,70

-1,31

Витратність боргових цінних паперів

0

8,95

13,09

13,09

Середня витратність платних зобов’язань банку

4,45

4,88

4,93

0,48

Загальна тенденція свідчить про зростання середньої витратності платних зобов’язань, порівняно з 01.01.2011, показник виріс на 0,48 пп. і становить 4,93 %, що є максимальним значенням за період дослідження.

Слід відмітити, що кошти фізичних осіб є найбільш суттєвим (35 % зобов’язань банку) і порівняно дешевим джерелом ресурсів для банку. Витратність строкових депозитів фізичних осіб у 2012 році становить 5,32 %, порівняно з 2010 роком вона зменшилась на 1,48 пп. Витратність поточних рахунків фізичних осіб у 2012 році становить 2,22 %, порівняно з 2010 роком вона зменшилась на 2,51 пп. Позитивним є те, що банк залучає кошти фізичних осіб за ціною, нижчою за середньоринкову (див. табл. 2.2).

Кошти юридичних осіб займають меншу частку в структурі платних зобов’язань (майже 19 %) і є досить дорогими для банку. Витратність строкових депозитів юридичних осіб у 2012 році становить 8,17 %, порівняно з 2010 роком вона зросла на 1,38 пп. Витратність поточних рахунків юридичних осіб у 2012 році становить 2,29 %, порівняно з 2010 роком вона зросла на 0,27 пп. Позитивним є те, що банк залучає кошти юридичних осіб за ціною, нижчою за середньоринкову (див. табл. 2.2).

Строкові депозити інших банків займають значну частку в структурі платних зобов’язань (майже 35 %), а їх витратність нижче рівня, середнього за банком, – 4,46 та 4,93 % відповідно.

Кошти, залучені шляхом емісії цінних паперів власного боргу займають майже 3 % платних зобов’язань, а їх витратність значно вище рівня, середнього за банком, – 13,09 та 4,93 % відповідно.

Субординований борг займає незначну частку в платних зобов’язаннях банку (близько 2 %), але він має високий рівень витратності – 8,7 % у 2012 році, порівняно з 2010 роком він знизився на 1,31 пп.

Для визначення ефективності управління процентними витратами ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» проведемо аналіз співвідношення процентних доходів та витрат, що показує його здатність отримувати прибуток від залучення та розміщення ресурсів (рис. 2.8).Як свідчать наведені дані, здатність ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» отримувати прибуток від залучення та розміщення ресурсів за період дослідження зменшилась, оскільки показник співвідношення процентних доходів та витрат зменшився з 2,52 за 2010 рік до 2,04 за 2012 рік. Позитивним є те, що значення даного показника перевищують середньогалузевий рівень.

Рисунок 2.8 – Динаміка процентних доходів та витрат ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» за 2010-2012 роки


За результатами проведеного дослідження можемо зробити висновок, що банк намагається оптимізувати процентні витрати шляхом залучення ресурсів з джерел з меншою вартістю (коштів фізичних осіб та строкових депозитів інших банків). Негативний вплив на обсяги процентних витрат банку мало зростання залишків практично всіх складових платних зобов’язань й подорожчання коштів, залучених від юридичних осіб.

Питома вага комісійних витрат протягом періоду дослідження є відносно стабільною (1,93 % станом на 01.01.2013) і незначною та суттєво не впливає на фінансовий результат банку. За період дослідження їх обсяги зросли на 35469 тис. грн. або в 3 рази. Аналіз комісійних витрат банку проведемо на основі таблиці Г.1 та рисунку 2.9.Як свідчать наведені, найбільшу частку в комісійних витратах (64,47 %) займають витрати за розрахунковими операціями, які з період дослідження збільшились на 22653 тис. грн. або в 2,9 рази. Другою за значущістю (35,42 %) є витрати за гарантіями, які з період дослідження збільшились на 12971 тис. грн. або в 3,43 рази.

Рисунок 2.9 – Динаміка комісійних витрат ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» за 2010-2012 роки, тис. грн.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка