Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького лісова зоологія (Курс лекцій)


ЛЕКЦІЯ 13. КЛАСИ ЗЕМНОВОДНІ ТА РЕПТИЛІЇСторінка8/10
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.75 Mb.
#13273
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛЕКЦІЯ 13. КЛАСИ ЗЕМНОВОДНІ ТА РЕПТИЛІЇ.

Еволюційні особливості будови: 1. поява парних важільних суглобових кінцівок з добре розвиненою мускулатурою, що в значній мірі втратила сегментацію;

 2. розвиток комірчастих легенів, два кола кровообігу;

 3. серце трикамерне, часткове розділення артеріальної і венозної крові;

 4. поява середнього вуха.

Амфібії — перші наземні хребетні, їх не можна вважати повністю наземними тваринами тому, що в них (за рідкісним виключенням) розвиток личинки відбувається у водному середовищі.

Будова легень і механізм їх вентиляції у земноводних недостатній для того, щоб забезпечити поглинання потрібної кількості кисню. У зв'язку з цим частину дихальної функції бере на себе шкіра,
що перешкоджає розвитку міцних покривів, які б не допускали ви
паровування і робить неможливим повне розділення артеріальної
і венозної крові.

На поверхні епідермісу відкривається безліч залоз, продукуючих слиз, який оберігає шкіру від висихання. Покриви земноводних проникні для Води.

У хребті амфібій виділяють, такі відділи: шийний (один хребець), тулубний (від семи до ста), крижовий (один), хвостовий (до
ста). Шийний хребець забезпечує обмежену рухомість голови. З ту
лубними хребцями хвостатих земноводних (наприклад, тритонів)
зчленовуються короткі ребра, які, проте, не зв'язані з грудниною,
так що грудна клітка в усіх амфібій відсутня. Крижовий хребець
править за опору для задніх кінцівок. У безхвостих земноводних
(ропухи, жаби) всі хвостові хребці зростаються. Верхні дуги всіх
хребців утворюють спинномозковий канал. Хорда в більшості ви
падків редукується. У черепі є тенденція до зрощення кісток і змеішення їх кількості.

Пояс передніх кінцівок (коракоїд, ключиця і лопатка) лежить
у товщі мускулатури й не прикріплюється ні до черепа, ні до хребта. Тазовий пояс (клубова та сіднична кістки, лобковий хрящ) з'єднується з крижовим хребцем. Передні кінцівки представлені плечем (складається з плечової кістки), передпліччям (складаєтьсяз ліктьової та променевої кісток, які у безхвостих часто зростаються), кистю (кістки зап'ястка, п'ястка та фаланги пальців). Задні кінцівки представлені стегном (складається із стегнової кістки), гомілкою (складається з великої і малої гомілкових кісток, які також можуть зростатися), стопою (кістки передплесна, плесна, фаланги пальців).

Сегментарна будова м'язів зберігається в деякій мірі тільки
в тулубному відділі. М'язи кінцівок у зв'язку з їх сильним диференціюванням втрачають метамерію.Передній мозок складається з двох півкуль, вкритих первинною
корою. У спинному мозку є два потовщення, які відповідають переднім і заднім кінцівкам.

Зір у амфібій не дуже добрий, що пов'язано з переходом у нове середовище існування. Є рухомі повіки, які захищають очі від пилу. З'являється порожнина середнього вуха, відокремлена від зовнішнього середовища барабанною перетинкою. Органи бічної лінії є тільки у личинок і деяких безхвостих, які повернулися до водного способу життя.

Дорослі амфібії живляться дрібними безхребетними, яких ахоплюють у багатьох випадках за допомогою довгого язика. У захопленні здобичі можуть брати участь зуби (у жаб вони відсутні). У ротоглоткову порожнину відкриваються протоки слинних залоз.

Їх секрет змочує їжу, але не містить травних ферментів, їжа надходить у короткий стравохід, далі в шлунок, тонкий і товстий кишечник. Пряма кишка відкривається в клоаку. Печінка та підшлункова залоза розвинені добре.

Легені амфібій мають комірчасту структуру. Оскільки грудна
.клітка відсутня, дихання здійснюється роботою ротоглоткового насоса: повітря через хоани проходить у ротову порожнину, а скороченнями м'язів глотки нагнітається В легені. У більшості земноводних істотну роль відіграє шкірне дихання.

У багатьох безхвостих є голосові складки, що беруть участь
у відтворенні звуків, які можуть посилюватися резонаторами
(у самців), здатними роздуватися (рис.38).

Серце трикамерне, складається з двох передсердь і шлуночка.
У ліве передсердя надходить артеріальна кров з легень (по легене-
вих венах), а в праве — венозна кров від усього тіла, змішана з арте-
ріальною кров'ю із судин шкіри. У шлуночку артеріальна та веноз-
на кров частково змішуються, проте завдяки особливому механізму
галова одержує насичену киснем кров, інші органи — змішану, а до
легень легеневими артеріями потрапляє венозна кров.

Виділення продуктів метаболізму (сечовини) здійснюється тулубними нирками. По сечоводах сеча потрапляє в сечовий міхур, де
відбувається часткове всмоктування води, а далі — в клоаку.

Чоловічі статеві органи (сім'яники), відкриваються в клоаку


сечостатевим отвором, а жіночі (яєчники) — яйцепроводами. Запліднення у більшості безхвостих зовнішнє, а у хвостатих і безногих переважає внутрішнє. Личинки (пуголовки),що виходять з яєць безхвостих, мають зябра, хвіст як орган руху та бічну лінію, як додатковий орган дихання — ознаки, характерні для риб. Далі відбувається метаморфоз, і пуголовок перетворюється на маленьку жабу.

В інших амфібій метаморфоз може відбуватися просто в яйці.
У більшості безногих спостерігається живородіння. Багато видів піклуються про своє потомство.

Клас Земноводні включає близько 4 тис. видів, об'єднаних у три
ряди: Безногі, Хвостаті і Безхвості.
Клас Плазуни, або Рептилії. Еволюційні особливості будови:

 1. збільшується поверхня легенів, з'являються повітроноснї шляхи, тож шкіра перестає виконувати дихальну функцію; дихання відбувається за рахунок рухів грудної клітки;

 2. більша рухливість голови забезпечується появою другого шийного хребця;

 3. розвивається вторинна (тазова) нирка, що забезпечує ефективнішу реабсорбцію води;

 1. шлуночок серця має неповну перегородку;

 1. виникають зародкові оболонки, які забезпечують розвиток ембріона в наземних умовах.

Розвиток легенів, ороговіння шкіри, поява зародкових оболонок дозволили багатьом рептиліям розвиватися без води, в посушливих районах, що було дуже важливо для їх розселення на суходолі та конкуренції з амфібіями та ссавцями (рис.39).

Верхні шари епідермісу зроговівають, що перешкоджає випаровуванню вологи та проникненню мікроорганізмів. Шкіра практично позбавлена залоз.

Шийний відділ хребта складається з двох хребців — атланта
і епістрофея, що забезпечує значну рухомість голови. До грудних
хребців прикріплюються ребра, які з'єднуються нижніми кінцями
з грудниною, так що утворюється грудна клітка (у змій і безногих
ящірок груднина відсутня). Ребра, що відходять від хребців поперекового відділу, вільно лежать у товщі мускулатури. Череп практично повністю костеніє. Він складається з не великої кількості кісток, що полегшує його вагу. Пояс передніх кінцівок (лопатка, коракоїд, ключиця) кріпиться до груднини і через неї з'єднується з хребтом.Тазовий пояс складається з трьох пар зрощених кісток (клубової, сідничної та лобкової).

Передній мозок значно більший за всі інші відділи. Півкулі
вкриті корою. Добре розвинений мозочок. Очі захищені повіками
та мигальною перетинкою (у змій повіки зростаються в прозору
оболонку).Орган слуху подібний до такого ж у амфібій. Деякі види мають
особливі органи, які сприймають зміни температури.

Зуби не диференційовані. Язик і його мускулатура розвинені добре. З ротової порожнини їжа потрапляє у стравохід, потім у шлунок й у відносно довгий кишечник, який відкривається в клоаку. Печінка та підшлункова залоза розвинені добре.

Комірчасті легені мають велику поверхню. Вентиляція легень


здійснюється роботою грудної клітки. Повітря надходить у легені
по трахеї, що розгалужується на два бронхи.

Серце трикамерне, з неповною перегородкою шлуночків (у крокодилів — чотирикамерне). У праве передсердя надходить венозна
кров від усіх органів, у ліве — артеріальна кров з легеневих вен.
Від правої частини шлуночка з венозною кров'ю відходить легенева артерія, від середньої — ліва дуга аорти із змішаною кров'ю, від
лівої — права дуга аорти з артеріальною кров'ю (від цієї дуги від
ходять сонна та підключична артерії, які несуть збагачену киснем
кров до голови та передніх кінцівок відповідно). На спинному боці
тіла дуги аорти зливаються в непарну спинну аорту, так що решта
органів одержує змішану кров. Таким чином, у рептилій ще не від
бувається повного розділення артеріальної та венозної крові.

У рептилій з'являється вторинна (тазова) нирка, яка мас досконаліший механізм реабсорбції води і розчинених у ній речопин.
З нирки сеча надходить у сечовий міхур і клоаку, де також відбувається всмоктування води. Важливе пристосування для утримання рідини в організмі — утворення як продукту виділення сечової
кислоти, виведення якої вимагає значно меншої витрати води, ніж
сечовини в амфібій.

Запліднення внутрішнє. Під час проходження по яйцепроводах
запліднене яйце оточується яйцевими оболонками (шшіралуповою,
білковою), які роблять можливим розвиток зародка поза водою.
Щкаралупа дозволяє запобігти випаровуванню води і висиханню
зародка, а також збільшити розмір яєць і об'єм запасених у ньому
прживних речовин.


У рептилій зустрічається також яйцеживородіння (деякі змії)
і живородіння (деякі гадюки). Скельні ящірки розмножуються
шляхом партеногенезу. Самці в цих видів невідомі.

Клас Плазуни включає 6 тис. сучасних видів, згрупованих у ряди: Черепахи, Крокодили, Дзьобоголові, Лускаті.
ЛЕКЦІЯ 14. КЛАС ПТАХИ.

Еволюційні особливості будови: 1. поява чотирикамерного серця і повне відділення артеріального
  кровотоку;

 2. набуття теплокровності — здатності підтримувати постійну
  температуру тіла незалежно від умов навколишнього середовища.

Птахи оволоділи повітряним середовищем, і всі особливості їх
організації спрямовані на пристосування до польоту (рис.40). Передні кін
цівки перетворені на крила, хребці тулубного відділу зростаються
в єдину кістку — опору для плечового поясу, а груднина утворює виріст (кіль), який служить місцем прикріплення сильної грудної
мускулатури. Кістки черепа тонкі й легкі — це необхідно для переміщення центру ваги до центру тіла. Подвійне дихання і підвищена активність травних ферментів забезпечують збереження високої температури тіла та високої швидкості роботи м'язів.

Шкіра позбавлена залоз. Виключення складає куприкова залоза, жироподібний секрет якої, особливо у водоплавних, призначений для змазування пір'я, надання йому еластичності та незмочуваності. Пір'я — похідне шкіри; воно вкриває більшу частину тіла
птахів і поділяється на контурне, пухове та ниткоподібне.


Контурні пера представлені маховими перами першого, другого і третього порядків — вони розташовані на крилі і забезпечують
політ; покривними — вкривають крило зверху і знизу; рульовими — локалізовані на хвості — беруть участь у маневрах. Основою
контурного пера є роговий стрижень, оточений опахалом, і очин,
занурений у дерму. Опахало складається з борідок першого поряд
ку, розташованих паралельно одна одній, від яких відходять борідки другого порядку з гачечками (рис.41).

Пухові пера знаходяться під контурними. Вони не мають суцільного опахала і виконують теплоізоляційну функцію.

Ниткоподібні пера розташовані в куточках рота багатьох комахоїдних птахів (наприклад, ластівок) і є органами дотику.

Доглядаючи за своїм пір'ям, птах розгладжує його дзьобом,
змащує секретом куприкової залози, відновлюючи взаємне розташування борідок першого і другого порядків (рис.42). Зношене пір'я періодично замінюється новим.
Череп птахів легкий, має великі очні ямки. Щелепи значно
зредуковані та позбавлені зубів. Верхня щелепа вкрита роговим наддзьобком, а нижня — піддзьобком. Обидві є рухливими щодо
мозкового черепа. Хребет складається з п'яти відділів: шийного,
грудного, поперекового, крижового і хвостового. Шийний відділ
дуже рухливий, представлений 11—25 хребцями. Відростки ший
них хребців утворюють канал для судин і нервів. Хребці грудного,
поперекового, крижового та частково куприкового відділів зростаються.

Від грудних хребців відходять ребра, нижні кінці яких з'єднуються з грудниною. На груднині розміщений кіль (немає у страусоподібних), який є

місцем прикріплення грудної мускулатури.

Пояс передніх кінцівок утворений лопатками, коракоїдами та
ключицями, що зростаються у вилочку. Передні кінцівки склада
ються з плечової, ліктьової та променевої кісток; частина кісток
зап'ястка зливається з п'ястком, а пальці піддаються редукції. Тазовий пояс утворений трьома зрощеними кістками (сідничною, клубовою, лобковою) і міцно сполучений з хребтом, будучи опорою для
нижніх кінцівок, на які припадає вага тіла під час ходьби. Кістки
трубчасті, заповнені повітрям, що полегшує їхню вагу (рис.43).

Головний мозок добре розвинений. Великих розмірів досягає
мозочок. Зір виконує важливу роль у житті птахів. Орган слуху
складається з внутрішнього (завитка), середнього (порожнина з однією слуховою кісточкою, сполученою з барабанною перетинкою)
і зовнішнього (слуховий прохід зі шкірними складками) відділів.
У птахів добре розвинені органи дотику і смаку; нюх слабкий.

Форма і розміри дзьоба визначаються способом живлення. Різноманітна форма та розміри язика. Секрет слинних залоз змочує
їжу, але не містить травних ферментів. З ротової порожнини їжа
потрапляє в стравохід, який у багатьох птахів (голубів, папуг)
розширяється в зоб. Далі йде шлунок, що складається зазвичай
з двох відділів — залозистого та мускульного. Стінки залозистого
шлунка виділяють травні ферменти. У м'язовому шлунку частково переварена їжа перетирається, чому сприяють камінчики, які
проковтнув птах. Кишечник диференційований на відділи — тонку, товсту та пряму кишку. Підшлункова залоза й печінка добре
розвинені.


Повітря потрапляє в легені через дихальні шляхи — гортань,
трахею, бронхи. Дихальна поверхня легенів дуже велика. Крім того,
від бронхів відходять вирости — повітряні мішки. Вони знаходяться в грудній, черевній порожнині, заповнюють порожнини кісток.
Основна функція — забезпечення подвійного дихання. Коли крила
піднімаються — грудна клітка розширюється і повітря засмоктується в легені та повітряні мішки. Опускання крил призводить до
стиснення грудної клітки, виходу повітря з легень і надходження
в них повітря з повітряних мішків. Подвійне дихання дозволяє інтенсивно забезпечувати працюючі грудні м'язи киснем.

Серце велике, чотирикамерне. У праве передсердя надходить
венозна кров від усього тіла, а з правого шлуночка до легенів ідуть
легеневі артерії. У ліве передсердя відкриваються легеневі вени,
які несуть насичену киснем кров. У разі скорочення лівого шлуночка артеріальна кров крізь праву дугу аорти потрапляє до внутрішніх органів. Редукція лівої дуги аорти дозволила повністю
розділити артеріальну та венозну кров і підвищити кількість кис
ню, що доставляється до тканин.

Видільна система представлена тазовими нирками. Від кожної
нирки відходить сечовід, який відкривається в клоаку. У птахів,
як і в більшості рептилій, продуктом виділення є не сечовина, а сечова кислота. Птахи, які п'ють солону воду (пелікан, чайки, буревісник) мають додаткові органи виділення — носові залози, крізь
які виводиться надлишок солей.

Статеві органи самця представлені сім'яниками; сім'явивідні протоки відкриваються в клоаку. Органів парування немає —
сперма потрапляє в статеві шляхи самки під час дотику клоак
птахів. У самок розвиваються лише лівий яєчник і яйцепровід,
що пов'язано, очевидно, з відкладанням великих яєць. Під час
проходження заплідненої яйцеклітини по яйцепроводу навколо неї формуються яєчні оболонки.

Яйця птахів мають великий запас жовтка (джерело поживних речовин длязародка) і білка (джерело води). На одному з полюсів яйця є повітряна камера, що містить запас повітря (рис.44).За способом розвитку пташенят види птахів поділяють на виводкових і нагніздних. Пташенята виводкових птахів (журавлі, гагари, чайки, фламінго) відразу після виходу з яйця можуть самостійно пересуватися, а деякі здатні розшукувати їжу. Молоді нагніздні птахи (дятли, пелікани, голуби, зозулі) виходятьз яйця із слаборозвиненою мускулатурою кінцівок, неопушені,сліпі. Ці пташенята абсолютно безпорадні й перший час життя проводять у гнізді (рис.45).

Розвиток крила як засобу до польоту допомагає хижим птахам в пошуках та ловлі здобичі (рис.46).
Каталог: load
load -> Лекція і семінар. Модульно-рейтингова система. 1 модуль: доісторичні часи епоха феодалізму
load -> Збірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу
load -> Написання І оформлення письмових робіт з правових дисциплін
load -> Робоча програма навчальної дисципліни 263, Цивільний захист Напрям підготовки: 20 Аграрні науки та продовольство
load -> Контрольные вопросы и задания 34 Глава Содержание школьного курса информатики и икт- 36
load -> Программа утверждена коллегией мо арк от 29. 10. 2003г. №5/5
load -> Реферат з образотворчого мистецтва Учениці 9-а класу Десятерик Аліни Нікополь 2014 Зміст Вступ
load -> Реферат з образотворчого мистецтва: Підготувала учениця 9-а класу Башмакова Єлизавета М. Нікополь 2014р Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка