Мета роботи: Дослідження розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації. Завдання


Акумуляція та створення інформаційних електронних ресурсівСторінка2/5
Дата конвертації10.09.2018
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5

Акумуляція та створення інформаційних електронних ресурсів

«Електронні ресурси – це сукупність електронних документів, створених умисне або як результат випадкових дій чи подій». (12)

Класифікація електронних ресурсів: Типологія електронних ресурсів визначається іманентними властивостями: дискретність, машиночитаність, однорідність масивів даних, залежність від програмно – апаратного використання, здатність до вміщення різнорідної інформації, можливість дистанційного управління електронними ресурсами; здатність до створення абсолютно ідентичних копій оригінального цифрового документу (обробка, копіювання, пересилання)

Класифікація електронних ресурсів за їх відношенням до друкованих ресурсів:

Електронні ресурси, які не мають друкованих аналогів, (електронна пошта, домашні сторінки та інші матеріали, веб-сайти, бази даних, мультимедійні матеріали і т.д.

Електронні ресурси, які створюються для збереження наявних друкованих ресурсів, наприклад для довгострокового збереження (електронні книги, цифрові версії друкованих документів) і т.д.

Електронні ресурси, які створюються на короткий період і будуть знищені після короткотермінового використання (копії матеріалів для передачі по МБА, для доставки документів на ПК, електронні довідки, квитанції).

Незамінні (поки що) види друкованих документів (грамоти, нагороди, паспорти, права водіїв) кредитні карти білети з магнітним записом

Основні типи електронних ресурсів (відмінність від традиційних документів):

Повнотекстові документи, електронні журнали з можливостями пошуку, гіперпосиланнями;

Таблиці з розширеними функціями обробки даних і демонстрації результатів;

Бібліографічні, реферативні, адресно-довідкові, фактографічні, повнотекстові та інші бази даних з можливостями пошуку, бібліотечні електронні каталоги різних типів і бібліографічні посібники;

Аудіо записи і музика, відео, комп’ютерна анімація;

Цифрові карти, картографічна інформація,

Комп’ютерні програми, в тому числі програми і команди безпосереднього виконання;

Мультимедійні матеріали (поєднання різних видів ресурсів, наприклад – текст і звук; зображення, текст, звук; текст і анімація).

Одним з пріоритетних напрямків діяльності РДОБ є створення електронних ресурсів.

Сектор акумуляції та створення інформаційних ресурсів РДОБ спільно з іншими відділами книгозбірні формує єдиний довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, електронні каталоги. Використовується автоматизована бібліотечно-інформаційна система АБІС ІРБІС, яка розроблена спеціалістами ДПНТБ Росії і Міжнародною асоціацією користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій. (ЕБНІТ).» Система автоматизації бібліотек ІРБІС представляє собою типове інтегроване рішення в галузі автоматизації бібліотечних технологій і призначена для використання в бібліотеках будь-якого типу і профілю. Система повністю відповідає міжнародним вимогам, які пред’являються до подібних систем, і підтримує всі вітчизняні бібліографічні стандарти і формати. Система дозволяє описувати всі види видань.» (22). РДОБ працює на повній версії програми яка складається з п’яти модулів – «Комплектатор», «Каталогізатор», «Читач», «Книговидача», «Адміністратор» під управлінням операційної системи МS WINDOWS 2000 і вище. Перевага системи «ІРБІС» в тому, що вона підтримує довільну кількість баз даних, максимальний обсяг однієї БД до 16 млн. БЗ, число баз не обмежене. Передбачена також передача інформації на зовнішніх носіях. Ця система орієнтована на роботу в локальній мережі і являє собою сукупність, взаємопов’язаних автоматизованих робочих місць. В своїй роботі бібліографи використовують АРМ «Каталогізатор». Система передбачає оригінальну технологію опису періодичних видань, що забезпечує, з однієї сторони, наявність зведеного опису видання в цілому, що включає відомості про надходження всіх його номерів. З іншого боку – наявність опису окремого видання (див. мал. 1).


Мал. 1
Формується ЕБД систематичної картотеки статей за участю провідних спеціалістів галузевих відділів. Щорічно постатейно розписується 250–260 назв періодичних видань, з них відділом обслуговування користувачів технічними документами – 40 назв, відділом обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики – 13, відділом мистецтв – 17, сектором акумуляції та створення інформаційних ресурсів – 180 назв.

Перехід на ІРБІС дає можливість підвищити оперативність та якість обробки первинної інформації, збільшити кількість статей які підлягають розпису (за винятком таких, які носять тимчасовий характер, або реклами). Якщо на початку запровадження програми ІРБІС щорічно розписувалося понад 13.0 тис. статей, то з набуттям навиків роботи та кваліфікації бібліотечних працівників спостерігається динаміка їх зростання (Див додаток №5). На кінець 2006 року в ній нараховувалось 232.0 тис. БЗ. Моніторинг звернень читачів за довідково – бібліографічною інформацією засвідчив, що більшість користувачів звертається до ЕКС. Вона забезпечує більш швидкий пошук інформації за елементами БЗ, ключовими словами та предметними рубриками.

Одним із специфічних об’єктів каталогізації є опис електронних ресурсів, яких у РДОБ близько 150. Це в основному додатки до журналів, які надходять у відділ технічної літератури на СD-ROM. У базовому форматі UNIMARC системи АБІС ІРБІС для опису електронних ресурсів введено ряд полів, які призначені для опису їх специфічних характеристик. Зокрема всі поля заповнюються за даними із супровідної етикетки електронного ресурсу у відповідності до вимог стандарту «Библиографическая запись. Библиографичесмкое описание электронных ресурсов» 7.82–2001. Обов’язковим є загальне визначення матеріалу (у квадратних дужках наводиться визначення [електронний ресурс]), основні характеристики в області виду, розміру та обсягу ресурсу, дані про фізичний носій, системні вимоги, які включають дані про технічні пристрої, мова програмування, операційні системи та інші специфічні характеристики.

Зведений систематичний краєзнавчий кататог (ЗвСКК) – основна ланка краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату. Він містить вичерпну інформацію про краєзнавчі документи, які є у фондах бібліотек регіону що формують каталог. У БЗ робиться відмітка (сигл бібліотеки) про місце знаходження документа. У формуванні ЗвСКК беруть участь: Рівненська державна обласна бібліотека, центральні районні, міські бібліотеки, обласний краєзнавчий музей. 1.01.2007 року ЗвСКК містив 13.5 тис. БЗ документів, які мають довідкові анотації, що розкривають зміст документа. Подаються також предметні, географічні рубрики, персоналії, хронологічні підрубрики тощо.

В 2004 році в РДОБ створено нову модель корпоративної каталогізації. В об’єднанні працює 22 бібліотеки різного рівня та різних систем і відомств регіону. Головні завдання, корпоративного об’єднання:  • створення єдиного регіонального інформаційного простору

  • впровадження системи організаційної, технічної і технологічної взаємодії бібліотек-учасниць; створення інформаційної мережі бібліотек регіону;

  • формування кожною бібліотекою – учасницею локальних електронних каталогів на базі АБІС «ІРБІС»;

  • корпоративна обробка періодичних видань, що забезпечить уникнути дублювання процесів роботи, зменшить затрати кадрових ресурсів та технічних засобів;

  • створення зведених ЕК і забезпечення доступу до них через мережу Інтернет

Між членами корпорації перерозподілено 159 назв періодичних видань, в локальні каталоги імпортовано БЗ 476 назв періодичних видань.


Назва бібліотеки

Обробка періодичних видань, к-ть назв

Імпорт в локальні каталоги БЗ, к-ть назв

РДОБ

40

61

Бібліотека Остроз. Академії

15

27

Бібліотека аграрного коледжу

4

36

Володимирецька ЦРБ

8

13

Березнівська ЦРБ

10

14

Здолбунівська ЦРБ

9

13

Радивилівська ЦРБ

9

20

Рокитнівська ЦРБ

8

5

Костопільська ЦРБ

15

44

Сарненська ЦРБ

10

21

Гощанська ЦРБ

3

47

Острозька ЦРБ

5

28

Дубровицька

2

30

Рівненська ЦРБ

6

41

ЦМБ м. Кузнецовська

8

16

ЦМБ м. Рівне

7

60

Всього:

159

476

Рівненська державна обласна бібліотека розписує 40 назв періодичних видань, отримує від членів корпорації БЗ з 61 періодичного видання. Таким чином в РДОБ за рахунок членів корпорації надійшло 6 тис. БЗ, які імпортувалися в БД «Бібліограф» або 30% всіх БЗ, які наповнювали БД протягом року. Це дало можливість вивільнити ще одного працівника відділу для сектору корпоративного об’єднання.

Електронні каталоги бібліотек корпорації виставлені в мережу Інтернет. Доступ до них здійснюється через Веб-сервер РДОБ. В якості Веб-сервера використовуються Apache 1.3.27 на платформі Windows 2000. http://irbis.libr.rv.ua/WebIrbis3/. Відповідно до положення «Про актуалізацію ЕК» вони щоквартально (до 25 числа останнього місяця) поповнюються новими БЗ. Положенням визначено терміни редагування БД (протягом 5-ти днів) та працівників, відповідальних за редагування БД книг, періодичних видань.

Каталоги відображають нові надходження (188.4 тис. БЗ) до бібліотек регіону за 2 останні роки: книги, статті з періодичних видань.


Огляд регіональних електронних ресурсів мережі Інтернет

Бібліотека

Обсяг ЕК (тис. БЗ)

К-сть робочих місць

АБІС

РДОБ

72.2

ПК-20

ІРБІС – повна версія

Березнівська ЦБС

14712

ПК-8

ІРБІС – міні версія

Володимирецька ЦБС

12246

ПК-2

ІРБІС – міні версія

Здолбунівська ЦБС

20273

ПК-4

ІРБІС – повна версія

Костопільська ЦБС

19307

ПК-3

ІРБІС – повна версія

Кузнецовська ЦМБ

11333

ПК-4

ІРБІС – повна версія

Острозька ЦБС

1346

ПК-2

ІРБІС – повна версія

Рокитнівська ЦБС

11785

ПК-3

ІРБІС – міні версія

Радивилівська ЦБС

9312

ПК-3

ІРБІС – демоверсія

Сарненська ЦБС

21557

ПК-4

ІРБІС – міні версія

Дубровіцька ЦБС

324

ПК-2

ІРБІС – демоверсія

Гощанська ЦБС

2823-

ПК-2

ІРБІС – демоверсія

Корецька ЦБС

128-

ПК-2

ІРБІС – демоверсія

Рівненська ЦРБ

1710-

ПК-2

ІРБІС – міні версія

Рівненська ЦМБ

-

ПК-2

ІРБІС – міні версія

Дубнівська ЦРБ
ПК-2

ІРБІС – демоверсія

Всього:

188410


РДОБ представляє також в мережі Інтернет каталог книг, Каталог книг іноземної літератури. В мережі інтернет на сервері РДОБ виставлено «Зведений каталог періодичних видань,» які щорічно передплачують бібліотеки області всіх систем і відомств – 1.5 – 2 тис БЗ. Біля кожної назви періодичного видання проставлені бібліотек, які передплатили на поточній рік і в попередні роки конкретний журнал чи газету. Вказані адреси сайтів і при наявності електронної версії користувач зможе переглянути повні тести. Зведений електронний каталог дає можливість оперативно знайти місце знаходження періодичного видання, задовольняти запити користувачів.

Рівненська РДОБ взяла на себе функції центру каталогізування для бібліотек регіону. Оперативно опрацьовуючи книги державного замовлення головна книгозбірня розсилає бібліографічні записи в ЦРБ, які після незначного редагування імпортуються в локальні каталоги. Щорічно створюється електронний «Типовий каталог навчальної літератури» (ТКШБ), що дає можливість шкільним відділенням бібліотек-філіалів запозичувати БЗ при формуванні каталогів навчальної літератури. Доповненням до ТКШБ є база даних статей з періодичних видань, яку РДОБ, використовуючи корпоративний ресурс щоквартально передає в бібліотеки – філіали на CD-ROM дисках. Це перш за все періодика видавництва «Педагогічна преса», інші періодичні видання, які отримують публічно – шкільні бібліотеки. Таким чином бібліотеки – філіали які оснащені комп’ютерами, або використовують техніку загальноосвітніх шкіл (відповідно до укладених угод) мають можливість формувати електронні каталоги і надавати доступ користувачам до них.

До послуг користувачів правова база «Лiгa Закон,» яка надає доступ до офіційних документів держави. Об’єм БД - 460 тис. документів. Оновлюється БД щомісячно. Універсальна система пошуку, орієнтована на різні типи нормативної, довідкової, консультативної, фінансової та іншої інформації і включає такі основні види пошуку: за реквізитами, назві, номером, даті або періоду прийняття документів та реєстрації в Міністерстві юстиції України і т.д.

По контексту: миттєвий контекстний пошук будь-якого слова, або словосполучення.

По динамічних навігаторах, що надають можливість знайти документи впорядкованому ієрархічному дереві, динамічно побудованому за обраними реквізитами: типу, тематичних напрямках, даті прийняття документа і т.д. Правовою базою «Ліга Закон» скористалося більше 2,5 тис. читачів» – в основному це студенти, науковці, пенсіонери.

Працівники сектору формують БД рішень органів місцевої влади – це повні тексти документів рішень сесій міської та обласної ради.

Сектором розпочато формування Електронної бібліотеки.» Електронна бібліотека – локальні або розподілені електронні ресурси, які об’єднані загальною ідеологією структуризації і доступу.» (13) Метою створення електронної бібліотеки є:

Надання доступу до текстової інформації зображень, інших видів мультимедійної інформації;

Забезпечення доступу до матеріалів, які знаходяться в різних колекціях і фондах;

Розширення кола потенційних поставщиків та одержувачів інформації, в тому числі і за межами бібліотеки;

Надання необмеженого доступу до інформації людям з обмеженими можливостями;

Розширення можливостей доставки інформації на будь-який ПК;

Отримання інформації в будь який час протягом доби;

Забезпечення збереження друкованих матеріалів в першу чергу рідкісних і цінних видань, надання нових якостей друкованим і рукописним матеріалам.

Електронна бібліотека забезпечує обслуговування різними видами машиночитаних ресурсів, а саме:

Ресурсами розміщеними в приміщенні бібліотеки, розміщених на серверах в її приміщенні.

Віддаленими ресурсами розміщених на серверах поставщиків інформації, доступ до яких ліцензований.

Віддаленими ресурсами, які оцінюються працівниками бібліотеки з врахуванням якості інформації та надійності джерела. Електронна бібліотека вже має 1 тис. повних текстів статей з періодичних видань, книг до яких наданий безкоштовний доступ в мережі Інтернет. Створені РДОБ традиційні та електронні каталоги надають необмежений доступ до ресурсів книгозбірні. Сформовані членами корпорації та виставлені в мережу Інтернет каталоги бібліотек регіону надають необмежений доступ користувачам до Регіональних інформаційних ресурсів, сприяють оперативному їх обслуговуванню. Використання АБІС ІРБІС при формуванні електронних каталогів дозволяє значно скоротити час на всі процеси обробки документів, здійснювати пошук в різних БД. Доповненням до ресурсів РДОБ є повнотекстові електронні журнали електронної бібліотеки. При формуванні ЕК потребує вирішення питання створення провідними книгозбірнями країни предметного рубрикатора, який сприяв би стандартизації при систематизації документів в межах всієї держави та уніфікації при визначенні предметних рубрик, що мало б позитивний вплив на інформаційне забезпечення користувачів бібліотек.


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка