Мета роботи: Дослідження розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації. Завдання


Сектор краєзнавчої літератури та бібліографіїСторінка5/5
Дата конвертації10.09.2018
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5

Сектор краєзнавчої літератури та бібліографії

До історії рідного краю, біографії його міст і сіл звертаються сотні рівнян, котрі хочуть знати, чиї вони діти і якою була наша минувшина, далека і близька.

Унікальним з огляду на це є фонд краєзнавчих документів сектору краєзнавчої літератури та бібліографії РДОБ, який почав формуватися у 1940 році одночасно із заснуванням бібліотеки.

З року в рік зберігається тенденція збільшення надходжень краєзнавчих документів. Якщо на 1.01.1985 року фонд сектору краєзнавчої літератури та бібліографії складав 1116 примірників, то вже на 1.01.2007 р. він становив 7356 примірників. За 20 років фонд краєзнавчих документів збільшився майже у 6 разів. Помітні темпи приросту регіональних документів, хоч в порівнянні із загальними надходженнями вони незначні.

Поповнення бібліотечного фонду здійснювалося відповідно до «Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року» затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.2002 р. №900. На виконання цієї Постанови було розроблено обласну «Програму поповнення бібліотечних фондів Рівненської області на період до 2005 р.»

Переважна більшість краєзнавчих документів, які надходять до РДОБ, – це обов’язковий місцевий примірник. (Відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів»: Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 січня 2002 року №2953-III, від 6 липня 2005 року №2734-IV).

Суттєвим джерелом поповнення фонду є дарунки організацій, товариств: Рівненської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, Рівненської міської організації спілки краєзнавців, Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України, Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка, а також приватних осіб, краєзнавців області. За останні 15 років фонд краєзнавчих документів значно збільшився за рахунок місцевих періодичних видань (обласні, міські, районні). Якщо у 1990 році сектор отримував 20 назв місцевих періодичних видань, то у 2006 році їх надійшло вже 50 назв, з яких 6 – часописи. Великим попитом користується фонд місцевих періодичних видань, найдавніші з яких відносяться до 1945 року). Краєзнавчий фонд постійно поповнюється папками з актуальних тем, які формуються шляхом ксерокопіювання статей із періодичних видань, фрагментів документів краєзнавчого змісту. Такі папки є одиницею обліку і зберігаються у фонді. Популярністю користуються тематичні папки «Видатні діячі Рівненщини», «Ніл Хасевич: До 100-річчя з дня народження», «Улас Самчук»: До 100-річчя з дня народження», «УПА на Рівненщині», інші.

Збагатився фонд довідкових бібліографічних посібників енциклопедіями, словниками, довідниками, календарями, путівниками, бібліографічними покажчиками, в тому числі підготовленими працівниками сектору

Краєзнавча бібліографія виконує важливу роль у забезпечення інформаційних потреб різних груп користувачів. Це єдиний вид бібліографії, в посібниках якої максимально повно представлені твори друку і аудіовізуальні документи, що вміщують різноманітні відомості про край.

Відповідно до «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури i мистецтв України» визначено основні види посібників, які рекомендовані для видання ОУНБ. Рівненська державна обласна бібліотека готує науково-допоміжні, універсальні поточні покажчики літератури про край, бібліографічні рекомендаційні краєзнавчі посібники «календарі знаменних i пам'ятних дат краю».

За останнє десятиліття спостерігається активізація роботи РДОБ з підготовки науково-допоміжних бібліографічних посібників.

Історію родоводу, культурних надбань відображає посібник «Україна: Історія. Народознавство».

Основу опрацьованих i рекомендованих читачам джерел складають журнальні статті 1990–1992 pp., а також літописи, монографії, книги вітчизняних та зарубіжних дослідників, праці які десятиліттями не перевидавалися. Ці публікації, а також твори місцевих авторів представлені 1990–1992 роками видання. Виняток становлять лише книги, надіслані на адресу обласної бібліотеки Сидором Кравцем з Канади із його особистої бібліотеки. Це документи, видані в Аргентині, Канаді та Німеччині.

Анотований посібник складається з двох частин:

1. Витоки та обереги пам'яті;

2. Спадщина.

Дати та власні імена подаються за першоджерелами. Допомагають в користуванні посібником допоміжні покажчики: іменний, покажчик назв, предметний, географічний та покажчик назв періодичних видань. Література, подана в посібнику, відображає фонди РДОБ та бібліотеки РДІК. Тираж -1000 примірників.

Науково-допоміжний посібник розрахований на педагогів-вихователів дошкільних закладів, учителів середніх шкіл, шкіл-ліцеїв, коледжів, викладачів вузів.

Зроблено першу спробу виявити, зібрати і систематизувати публікації про Берестецьку битву. До 340-ї річниці битви під Берестечком РДОБ підготовлено науково-допоміжний бібліографічний посібник «340 років Берестецькій битві». При підготовці посібника опрацьовано джерела із фондів 14 бібліотек країни. Інформація в посібнику згрупована за розділами: 1. Визвольна війна українського народу i Берестецька битва; 2. Література про дослідників Берестецької битви; 3. Музей-заповідник «Козацькі могили»; 4. Берестецька битва та її учасники в народній поетичній творчості та художній літературі; 5. Битва та її учасники в образотворчому мистецтві; 6. Бібліографічні посібники. Допомогу в користуванні посібником надає допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик назв творів, географічний покажчик, список переглянутих джерел. Покажчик адресований науковцям, педагогам, краєзнавцям, які досліджують історію рідного краю.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Одвічні джерела: Острогу – 900 підготовлено РДОБ до 900-річчя міста Острога спільно з працівниками бібліотек Острозького державного Історико-культурного заповідника, університету «Острозька Академія,» Рівненського державного обласного apxiвy. У ньому відображені документи опубліковані в XIX–XX ст., матеріали які публікувались на різних мовах: українською, російською, польською, англійською, німецькою.

Допоміжний апарат включає покажчики авторів, редакторів, укладачів, персоналії та назв підприємств, установ, організацій, територіальних та інших мікрооб'єктів; а також список переглянутих періодичних видань.

Серед універсальних поточних краєзнавчих бібліографічних посібників чільне місце належить новинам краєзнавчої літератури, які РДОБ видає з 1973 року. Посібник «Новини краєзнавчої літератури» містить інформацію про краєзнавчі документи з різних галузей знань. Виходить щоквартально на традиційних та електронних носіях.

Структура покажчика відповідає «Схемі Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу» і включає такі розділи:

Область в цілому.

Історія області. Археологія. Етнографія.

Природа i природні ресурси. Екологія.

Народне господарство області

Охорона здоров'я. Медичні установи.

Фізична культура i спорт.

Суспільно-політичне життя області.

Державна влада i управління.

Релігія. Діяльність церкви.

Наука, освіта в області.

Культурне i мистецьке життя області.

Літературне життя. Мови народів області. Фольклор.

Засоби масової інформації.

Бібліографічні посібники.

Серед рекомендаційних краєзнавчих посібників, які готує РДОБ, важливе місце належить «Календарям знаменних i пам'ятних дат Рівненщини».

Цей покажчик сприяє популяризації літератури з актуальних питань життя краю, його економіки, науки, освіти, літератури, мистецтва. Допомагає у проведенні виховної роботи серед учнівської молоді, проведенні масових заходів у публічних бібліотеках. Є корисним і для краєзнавчих громадських організацій.

До посібника відбираються «круглі дати», тобто, такі які позначають 10-річчя, 50-річчя, 100-річчя.

В основу покажчика покладена «Картотека місцевих дат», яка започаткована у РДОБ на початку 70-х років XX ст. На початок 2007 року зафіксовано понад 550 дат.

У 2004 році до 30 річчя від часу виходу першого випуску інформаційного бібліографічного посібника «Література до знаменних i пам’ятних дат Рівненщини», РДОБ підготовлено Ювілейне видання записане на CD-RОМ. БД містить інформацію про знаменні події краю. Представлено більше 40 позицій. Інформація подана так: історична або біографічна довідка, повні тексти документів доповнені ілюстраціями, в окремих випадках – звукозаписами або відео фрагментами.

Заслуговує на увагу видання РДОБ бібліографічних посібників із серії «Дослідники Рівненського краю». До 70 річчя від дня народження Гурія Бухала, кандидата історичних наук, вченого, педагога, краєзнавця, громадського діяча з цієї серії підготовлено посібник «Історіограф Волинської землі.» Тираж – 300 прим

Другий випуск посібника під назвою «Вибір на все життя» підготовлено до 65 – річчя Івана Григоровича Пащука, педагога, літератора, краєзнавця, журналіста.

РДОБ започаткована серія «Славетні земляки» присвячена видатним землякам – діячам науки, культури, літератури, краю, які живуть i працюють в області, або пов’язані з краєм – народженням, тимчасовим перебуванням тощо. Бібліографічний покажчик цієї серії приурочений 150 – річчю від дня народження письменника, публіциста В.Г. Короленка. В посібник включені фото ілюстрації з фонду обласного краєзнавчого музею про Короленка та Рівненську гімназію. Тираж-200 прим.

З цієї серії підготовлено бібліографічний посібник до 100 річчя від дня народження Уласа Самчука під назвою «Волинь: моє вірую й ісповідую».

За останнє десятиріччя активізувалась робота РДОБ з підготовки бібліографічних посібників. Започатковано серію «Славетні земляки» та «Дослідники краю.» Щоквартально готуються новини краєзнавчої літератури. Проте, щоквартальне видання «Новини краєзнавчої літератури» як і «Календар знаменних і пам’ятних дат» друкуються лише в одному примірнику. Робота з підготовки бібліографічних посібників не завжди координується з бібліотеками інших систем і відомств міста, а отже не залучаються для відображення в посібниках їх ресурси.

Віртуальна довідка як інформаційна послуга

Інформаційно-бібліографічне обслуговування є одним з головних напрямків діяльності регіонального інформаційного центру. Його основна ціль – якомога повніше задовольнити інформаційні потреби користувачів, надавши їм у зручній формі всю довідково-бібліографічну інформацію про документи. Поняття інформаційна потреба в тлумачному словнику (Воройский Ф.С. Систематизированний толковий словарь по информатике и вычислительной технике в терминах М.: Либерея, 1998.с. 21) визначається як «стан певної особи, колективу чи системи, що характеризується необхідністю отримання інформації для успішного досягнення якихось цілей чи виконання роботи.» Інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснюється не тільки за допомогою традиційних каталогів і картотек, але й за допомогою інформаційно-правової системи «Ліга: Закон», Інтернету, електронних каталогів, які надають нові, раніше недоступні бібліографу можливості. Сектор інформаційних послуг і консультування РІЦ щорічно обслуговує понад 7 тис. користувачів, які звертаються до бібліотеки з різноманітними запитами. В режимі запит – відповідь їм видається понад 24 тис. довідок. Центральне місце у технології обслуговування займає електронний каталог, який покликаний оперативно надати всі відомості про документи. Пошук за автором і назвою найбільш популярний, оскільки читач знає лише автора чи назву книги. Найчастіше читачі звертаються за пошуком документів з певної теми. Переваги електронного каталогу мають бути найбільшими саме при тематичному пошуку. Проте результат залежить від розробників системи і якості відображення змісту документа в ЕК. Найбільш розповсюдженими засобами тематичного пошуку є: предметна рубрика, ключові слова, тезаурус, рубрикатор. Ці засоби називаються Інформаційно-пошуковою мовою. Оперативність пошуку, підбір документів за тематикою в ЕК ставить на перше місце цей вид довідково-бібліографічної послуги. 70 відсотків користувачів бібліотеки звертаються саме до ЕК.

Виступаючи навігатором в інформаційному просторі, з 2004 року бібліотека запровадила нову послугу на основі використання веб-технологій службу «Віртуальна довідка.» «Термін «Віртуальна довідка», або «віртуальна довідково-інформаційна служба» (англ. virtual rejerence) використовують як синоніми до термінів «цифрова довідка», «електронна довідка», «жива довідка», «довідка в реальному часі», «інформаційна служба Інтернет». Всі вони означають організацію довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки через Інтернет, коли користувач може з ПК звернутися в бібліотеку за інформаційним запитом і отримати відповідь» (23). Запит може зробити будь – який користувач, не залежно від місця проживання, який має доступ до мережі Інтернет.

Для реєстрації запиту користувачу необхідно подати про себе такі відомості: ім'я, сайт, e-mail, ICQ (номер реєстрації в Міжнародній службі спілкування в реальному часі) i текст повідомлення – запиту.

Кожний запит (разом із відповіддю) автоматично отримує свій номер. Запити користувачів протягом місяця в 2007 році. (Див. додаток №7)

У 2006 році до сектору надійшло 4233 запитань.

Кількість запитів по місяцях розподілялася так:

Лютий – 270 Червень – 184 Жовтень – 469

Березень – 630 Липень – 124 Листопад – 291

Квітень – 936 Серпень – 180 Грудень – 228

Травень – 442 Вересень – 479

З наведених даних видно, що пік звернень користувачів до віртуальної довідки припадає на період підготовки молоді до сесії – березень, квітень і травень. Більшість цих запитів пов'язана з виконанням навчальних завдань: рефератів, курсових та дипломних робіт. А саме до цього часу належать терміни здачі дипломних робіт у навчальних закладах, що спонукає студента та учнів пришвидшити їх виконання. Менше запитів в літній період – червень, липень, серпень. (124–180 звернень в місяць). Серед джерел пошуку, що обираються бібліографами РДОБ, переважають електронні ресурси даної бібліотеки (електронні каталоги, картотека статей), електронні бази даних. Вони дають можливість відповісти на питання про наявність тих чи інших документів у бібліотеці (адресні запити), виконати тематичну довідку (підбір літератури з певної теми). Майже не виконуються запити з використанням бібліографічних посібників. Кількість відповідей підготовлених з використанням pecypciв Інтернету перевищує відповіді з використанням каталогу бібліотеки. Відповідно за 2006 рік з допомогою Інтернету виконано 1800 довідок i каталогу – 936. Для забезпечення найбільш повного задоволення потреб користувачів часто поєднується підбір джерел інформації pecypcів Інтернету i каталогу РДОБ. Таких довідок в 2006 році виконано – 1028. При цьому явно переважають тематичні i адресні довідки. Всі запитання і відповіді на них зберігаються у вигляді доступного для будь-якого користувача «архіві довідок», що дає можливість перед тим як задавати питання, здійснити в ньому пошук.

Переважають запити в яких читачі просять повні тексти документів з мережі Інтернет.

Аналіз виконаних запитів засвідчив, що до цієї послуги найчастіше звертаються під час наукових досліджень, впровадженні нових технологій. При пошуку інформації для науковців переглядаються сайти університетських бібліотек, зокрема їx електронні каталоги, електронні бібліотеки. Таким чином були підготовлені довідки з питань трудового права, захисту прав людини, методики викладання мистецтва, мовознавства та ін. Проте пошук інформації в мережі Інтернет з питань впровадження нових технологічних розробок, конкретних виробництв не завжди дає позитивну відповідь. Значна кількість веб-сайтів надає доступ до своїх ресурсів платно, або обмежується лише рекламною інформацією.

Результати пошуку подаються у відповідях у вигляді адрес сайтів з потрібною фактографічною або повнотекстовою інформацією. Надаються такі види відповідей (довідок): бібліографічні (адресні, тематичні, уточнюючі) та фактографічні, в окремих випадках консультації. Вид відповіді, як правило, визначається видом запиту. Так тематичний бібліографічний запит задовольняється тематичною бібліографічною довідкою (списки літератури чи веб-сайтів за темою), або бібліографічною консультацією (переліком джерел пошуку інформації, посиланням на сайти). На фактографічний запит дається фактографічна довідка або консультація.

За тематикою виконаних через «Віртуальну довідку» запитів переважають економічні та гуманітарні теми, частина запитів має краєзнавчий характер, зростає кількість запитів користувачів пов’язаних з їх захопленнями, хобі. Серед найбільш змістовних і таких що потребували розширеного пошуку довідки: «Судовий процес над Василем Стусом», «Біографія президента Чехії Вацлова Гавала.» Однотипними є звернення молоді за рефератами з мережі Інтернет. Це дало підставу відрегулювати умови, за якими читач самостійно звертається до Веб ресурсів за вказаними адресами.

Проведений аналіз діяльності служби «Віртуальної довідки» в РДОБ дає можливість стверджувати, що цей вид інформаційних послуг бібліотеки належить до найбільш перспективних і потребує подальшого розвитку та вдосконалення. Вивчення потребують питання, входження РДОБ до корпорації «Віртуальна довідка України».


Висновок

Проведене вивчення діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації дає можливість зробити висновки:

Рівненська обласна державна бібліотека – головна книгозбірня регіону, інформаційний, довідково-бібліографічний, культурно-просвітницький центр розміщена в новому просторому, сучасному приміщенні, що забезпечує комфортне обслуговування користувачів. РДОБ має розгалужену структуру, яка постійно вдосконалюється. За 62 роки, з часу заснування, активного розвитку вона набуває в 90 роках – період незалежності України. Відбувається перехід на нові форми господарювання, початок впровадження нових комп’ютерних технологій, створення електронних баз даних, надання користувачам безкоштовного доступу до мережі Інтернет. На початку 21 століття це одна з найпотужніших і найсучасніших, комп’ютеризованих бібліотек регіону. Формується нова структура бібліотеки як центру регіональної інформації.

В 2003 р. в РДОБ – створено відділ «Регіональний інформаційний центр» в якому виділено сектори:  • сектор акумуляції та створення інформаційних ресурсів,

корпоративної аналітико – синтетичної обробки документів;

  • сектор реалізації Програми «Регіональний інформаційний портал» та Web-сайту бібліотеки;

  • сектор краєзнавчої літератури та бібліографії;

  • сектор інформаційних послуг та консультування;

  • сектор технологічного забезпечення.

Відділ проводить велику роботу по створенню та акумуляції електронних ресурсів

Сформовані РІЦ електронні каталоги надають оперативний доступ до ресурсів книгозбірні, забезпечують якісне задоволення інформаційних потреб користувачів.

Аналітико-синтетична обробка періодичних видань на основі корпоративної взаємодії дає можливість скоротити фінансові затрати, трудові і матеріальні ресурси. Сформовані членами корпорації (РДОБ, центральні районні, міські бібліотеки, бібліотеки інших відомств) та виставлені на веб – сервері РДОБ електронні каталоги надають цілодобовий необмежений доступ віддаленим користувачам до регіональних довідково-бібліографічних ресурсів. Використання АБІС ІРБІС при формуванні електронних каталогів дозволяє значно скоротити час на всі процеси обробки документів, здійснювати оперативний пошук інформації в різних БД. Сектор акумуляції та створення інформаційних ресурсів приступив до формування електронної бібліотеки (повні тексти журналів та книг).

Великі можливості доступу користувачів до регіональних інформаційних ресурсів надає інформаційний Портал «Рівненщина». Портал (лат.porta – вхід, ворота) забезпечує через мережу Інтернет структурований доступ до інформації як місцевого, так і глобального значення, а також вдосконалює пошукові механізми посередників, створює рівні можливості для регіональних органів влади, недержавних організацій, закладів культури та освіти, бізнесових структур у презентуванні себе перед місцевими, національними та міжнародними спільнотами.

Портал відіграє важливу роль серед засобів взаємодії з місцевими органами влади, забезпечує доступ до інформації місцевих адміністрацій, а також загальнодержавного рівня, в таких галузях, як охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення, система пільг та субсидій, оподаткування, працевлаштування, право тощо

Організований на порталі «Форум» дає можливість користувачам обговорювати найрізноманітніші питання життєдіяльності, спілкуватися з депутатами, що сприяє залученню громадськості до участі в демократичних процесах.

Важливим інструментарієм інформаційного комплексу бібліотеки є Веб – сайт, який популяризує ресурси книгозбірні в мережі Інтернет, надає доступ віддаленим користувачам до електронних каталогів, електронних повнотекстових баз даних, неопублікованих документів, які створюють працівники бібліотеки. Приємний інтерфейс, зручна навігація дають можливість оперативно здійснювати пошук інформації як на сайті, так і в бібліотеках регіону, Хостинг для яких надає РДОБ, інших пошукових системах

Цінність для вивчення історії краю, збереження традицій і культури складають краєзнавчі інформаційні ресурси, рідкісні видання 19-початку 20 століття про історичну Волинь. РДОБ виступає центром з питань краєзнавства, акумулюючи всю інформацію про край на традиційних та електронних носіях. Спільно з державними обласними бібліотеками Житомирської, Волинської, Хмельницької, Тернопільської РДОБ реалізує проект Консорціум «Історична Волинь,» метою якого є створення в мережі Інтернет ББД про історичну Волинь, БД повнотекстових документів.

За останнє десятиріччя в РДОБ виробилася система підготовки бібліографічних посібників: науково-допоміжні бібліографічні посібники, універсальні поточні покажчики літератури про край – «Новини краєзнавчої літератури,» рекомендаційні краєзнавчі посібники «Календар знаменних i пам'ятних дат Рівненщини,» бібліографічні посібники із серії «Дослідники Рівненського краю» та з серії «Славетні земляки».

Одним з головних напрямків діяльності бібліотеки як регіонального інформаційного центру є інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів та консультування. Працівники РІЦ виступають посередниками, навігаторами у пошуку та відборі інформації не лише РДОБ, але й інформації представленої в мережі Інтернет. Успіхом у віддалених користувачів користується віртуальна довідково-інформаційна служба «Віртуальна довідка» Аналіз її використання дає підставу стверджувати, що цей вид інформаційних послуг бібліотеки належить до найбільш перспективних і потребує подальшого розвитку та вдосконалення.

Отже, Рівненська державна обласна бібліотека, як центр регіональної інформації, використовуючи традиційні і електронні ресурси книгозбірні та Мережі Інтернет оперативно і якісно задовольняє зростаючі інформаційні потреби користувачів

Вивчення діяльності РДОБ також показало:

1. Для надання необмеженого доступу до електронних ресурсів РДОБ та мережі Інтернет необхідно збільшення АРМ – на 5–10 комп’ютерів.

2. Розробити програму для окремих груп читачів з метою навчання їх користування ЕР бібліотеки, пошуку інформації в ББД.

3. Розробити інструкцію «ДОПОМОГА» при пошуку інформації в ЕБД

4. Розробити перспективний план підготовки бібліографічних посібників, скоординувавши цю роботу з бібліотеками, установами, та краєзнавчими організаціями.

Збільшити тираж щоквартальника «Новини краєзнавчої літератури» та щорічного посібника «Календар знаменних і пам’ятних дат».


Список літератури

1 Про бібліотеки і бібліотечну справу. Закон України // Законодавство – бібліотекам України: Довідк. видання. Вип. 1. – К., 2000. – с. 61–70

2. Про інформацію: Закон України // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – №13.-с. 281–291.

3. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України від 22 травня 2003 р. №851 // Офіційний вісник України. – 2003. – №25

4. Про науково – технічну інформацію: Закон України // Відомості Верх. Ради України // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – №3. – С. 281–291.

5. Про Національну програму інформатизації: Закон України // Голос України. – 1998. – 7 квіт. – С. 5–6.

6. Концепція формування системи національних електронних інформаційних pecypciв. Затверджено розпорядженням Кабінету Miністрів України від 5 травня 2003 р. №259-р // Офіційний вісник України. – 2003. – №18. – С. 864.

7. Аналітико-синтетична обробка документів: Підруч. для студ. ін-тів культури /Е.Т. Карачинська Є. А. Медведєва, В.К. Удалова. – Х.: ХДІК, 1996. – 228 с.

8. Велегжаніна Т. До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи // Бібл. планета. – 2005. – №1. – С. 15–18

9. Волян Н.П Веб–сайт – складова інформаційних ресурсів бібліотеки // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. Зб. ст. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – с. 58–62

10. Воройський В.С, Шрайберг Я.Л. Корпоративные автоматизированные библиотечно-информационные системы. Состояние, принципы построения и перспективы развития (аналитический обзор). – М.: 2003. – 132 с.

11. Гончаров М.В. Введение в Интернет: учеб. пособие в 9 ч. /М.В. Гончаров, Я.Л. Шрайберг. – М.: ГПНТБ России, 2001.

12. Земсков А.И. Электронные библиотеки: учебник / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. – М.: ГПНТБ России, 2001.-304 с.

13. Земсков А.И. Электронные библиотеки: учеб. пособие /А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. – 2 изд., испр. и доп. – М.: ГПНТБ России, 2004. – 120 с. – Библиогр.: 38 назв.

14. Земсков А.И. Электронные библиотеки: учеб. для вузов /А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг; [отв. ред. О. Бородин]. – М.: Либе-рея, 2003. – 352 с. – Библиогр.: 10 назв. – Прил.: с. 319–351.

15. Єрмаков С.Г., Стахевич А.М. Створення веб-сайта бібліотеки: питання методології та технології // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире. Десятая Международная конференция «Крым 2003». – М.: ГПНТБ России, 2003. – Т.1. – С. 275–278.

16. Інтернет для третього сектору: Підручник для НУО / Під ред. Р. Безпальга. – К.: 2003. – 171 с.

17. Каленюк Л.М Система краєзнавчих бібліографічних посібників РДОБ (1994–2004 рр.) // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. Зб. ст. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – С. 98–104

18. Костенко Л. Децентралізована корпоративна каталогізація (без центру каталогізації) // Бібл. вісник. – 1997. – №5. – С. 9–10

19. Костильова Л.А. Сучасні підходи до організації інформаційно-бібліографічної діяльності // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. Зб. ст. – – Рівне: Волин. обереги, 2006. – с. 84–90

20. Руководство по использованию Системы управления содержанием Регионального Портала в коробке / Ассоциация «Украина – развитие через Интернет». – К., 2004. – 31 с.

21. Сенченко М. На черзі корпоративна каталогізація // Вісник Книжкової палати. – 1997. – №8. – С. 3–4

22. Система автоматизации библиотек ИРБИС-64. Общее описание системы. – М.: ГПНТБ России, 2004. – 259 с.

23. Швецова-Водка Г.М. Віртуальна довідка: новий вид інформаційних послуг бібліотеки // Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Зб. ст. – Рівне: Перспектива, 2004. – С. 48 – 59.

24. Шрайберг Я.Л.10 лет в Судаке: пленарные и ежегодные доклады председателя Оргкомитета международных конференций «Крым» – Судак, Москва, 2006 – С. 43–77.25. Щербан Р.М Проектна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки: Зб. ст. і тез доп. наук. – практ. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2002. – С. 9 – 18.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка