Метод проектів: сутність та умови застосуванняСкачати 15.43 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір15.43 Kb.

Метод проектів: сутність та умови застосування.

 • Метод проектів у вихованні та навчанні дітей з особливими освітніми потребами.
 • Савчук Л.О., к.п.н., доцент, зав. кафедри педагогіки та психології

Модель сучасної освіти

Місія освіти

 • Навчити людей бачити майбутнє, допомогти їм змінюватися, виходячи з потреб суспільства.
 • Тобто,діяти адекватно, застосовувати знання, брати відповідальність за певну діяльність, - формувати ціннісний досвід особистості у розв”язанні життєвих проблем (Концепція загальної середньої освіти(12 –річна школа), 2002.)

Компетентнісний підхід

 • Комепетентність – сукупність теоретичних знань,практичних, умінь, досвіду, особистісних якостей, який забезпечує ефективність та результативність діяльності.
 • Характеристики компетентності мають складові:
 • - розуміння суті завдань, що виконуються;
 • - наявність досвіду в цій сфері та активне його використання;
 • - уміння вибирати засоби, адекватні певним обставинам;
 • - почуття відповідальності за результати;
 • - здатність визнавати власні помилки і виправляти їх.

Три стовпи освіти

 • Здобувати знання
 • Навчитися працювати
 • Навчитися жити в соціумі

Проект – це педагогічна технологія, на основі особистісно-орієнтованої моделі освіти з використанням дослідницьких та творчих методів.

В основі методу проектів лежить креативність, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі і самостійно конструювати свої знання.

 • В основі методу проектів лежить креативність, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі і самостійно конструювати свої знання.
 • Діяльність учнів може бути індивідуальною, парною, груповою.
 • Робота ведеться протягом заданого відрізку часу й спрямована на розв”язання конкретної проблеми.

Основні умови застосування методу проектів

 • Існування значимої проблеми, що вимагає розв”язання шляхом дослідницького (творчого) пошуку
 • Значимість отриманих результатів
 • Застосування дослідницьких (творчих ) методів при проектуванні
 • Структурування етапів виконання проекту
 • Самостійна діяльність учнів у ситуації вибору

Проекти в молодших класах

 • Вимоги:
 • Всі теми мають бути зрозумілі дитині
 • Учень має розуміти не лише завдання, а й шляхи його розв”язання
 • Уміти складати план роботи за проектом(спочатку за допомогою вчителя)

Педагогічна цінність учнівського проекту

 • Здійснюється силами учня
 • Наявність у ньому нових проблем, що потребують нових навичок
 • Зацікавленість учня в роботі “від усього серця”
 • Наявність 3 моментів:вибір, планування, оцінка проекту.
 • Вибору проекту має передувати “спалах інтересу”

Види проектів для наймолодших

 • Проекти- спостереження (Зустрічаємо зиму)
 • Проект- розповідь (розповідь-рецензія, розповідь - картина, географічні, історичні, краєзнавчі розповіді, музична розповідь)
 • Конструктивні проекти(виготовлення матеріальних предметів: вітальних листівок, іграшок, сувенірів. Проектування ігор та атрибутів до них)
 • Алгоритм проектування - обгрунтування, добір можливих варіантів, вибір одного варіанту,рефлексія наприкінці роботи.

Екскурсійні проекти

 • Детальне планування
 • Конктерні відповіді про потребу від екскурсії
 • Питання, які ставляться перед дітьми, на які чекають отримати відповідь
 • Обговорення підсумків екскурсії(вербалізація вражень, спостережень)
 • Теми:Які птахи водяться в нашій місцевості?
 • Чому кульбаба так швидко розмножується?
 • Як павук тче свою павутину?
 • Як печеться хліб?
 • Як друкується газета?

Врахувати:

 • Зону найближчого розвитку дитини
 • Ситуативність інтересів, виконувати швидко, доки не згас інтерес
 • Підтримка мотивації
 • Максимально можливе дидактичне,інформаційне, та матеріальне забезпечення проектної діяльності (організація в школі Центру збагачення змісту освіти)

Приклади дитячих проектів

 • Творчий проект “Моя сім”я”
 • Мета: усвідомити роль сім”ї в житті дитини; вивчити історію своєї сім”ї, рід занять , родинні зв”язки і відносини, зрозуміти свою роль у сім”ї. Підібрати фото про важливі події у житті, сімейні подорожі, працю та відпочинок і т.д.
 • Педагогічна мета: розвивати комунікативні та творчі здібності дитини, навички співробітництва,емоційного спілкування, вміння збирати інформацію, осмислювати її і використовувати в проекті.
 • Результат проекту:розуміння своєї ролі та ролі сім”ї в житті людини . Практичне втілення роботи - альбом і розповідь про свою сім”ю.

Творчий проект ”Ландшафтний дизайн”

 • Мета:активізувати спостережливість і навички самостійної роботи щодо збору інформації; на основі своїх та наявних чужих ідей. Колективно виробити свою – нову ідею; розвинути навички взаємодії в групі при розв”язанні загальних завдань;виробити вміння втілювати задуману ідею; одержати перші навички в області ландшафтного дизайну під час роботи на пришкільній ділянці.

Творчий проект ”Топонімія Рівного”

 • Мета:познайомитися з планом свого району й центру міста, вивчити назви вулиць; за допомогою конструктора ”Лего” відтворити одну з вулиць у районі проживання за планом району; навчитися орієнтуватися у своєму районі та у центрі міста.
 • Педагогічна мета:ознайомити дітей з назвами вулиць, познайомитися з найважливішими орієнтирами в центрі міста розвивати моторику рук та просторову уяву за допомогою конструктора

Творчий проект ”Ми - захоплюємося”

 • Мета:активізувати творчі й комунікативні здібності дітей, ввести елементи дослідницької роботи (вік 10-11 років)
 • Партнери: школи сусіднього міста, країни.
 • Анотація: проект допоможе дітям краще зрозуміти один одного в процесі обміну інформацією про свої сім”ї, свійських тварин, інтереси, спортивні змагання.
 • Результати проектної діяльності: емблеми, газети, книга рекордів, паспорти учасників.
 • Використовувані засоби: Інтернет, E-mail

Керівництво проектною діяльністю

 • Пробудження інтересу до факту
 • Визначення основних напрямків пошуку
 • Методи обробки інформації та коментарі
 • Колективне обговорення
 • Результат роботи
 • Рефлексивний аналіз

9 відповідей на наболілі питання

 • 1-Скільки часу триває проект? - Визначає вчитель.
 • 2-Що таке навчання через проектну діяльність?- Це ряд тем, які виносяться на самостійне опрацювання в ході виконання проекту. Не можна завершувати курс лише захистом проекту,потрібно провести узагальнююче заняття.
 • 3-Проект і самостійна творча робота - це одне й те саме?- Ні. Обов”язковим елементом проекту є визначення потреби на її задоволення.
 • 4- Чим проект відрізняється від реферату?- Реферат - це короткий виклад змісту, а проект – це робота в структурі дослідницької діяльності.

5- Письмове оформлення проекту - зло чи благо?- Коротке письмове оформлення вчить грамотно формулювати рішення.

 • 5- Письмове оформлення проекту - зло чи благо?- Коротке письмове оформлення вчить грамотно формулювати рішення.
 • 6- Як педагогічно грамотно закінчувати проект? – За допомогою рефлексії, аналізу зробленого. Алгоритм проектної діяльності, це - “дизайн-петля”, зіставлення мети та результату.
 • 7-На які питання відповідає учень у процесі рефлексії?- Наскільки вдало реалізований проект та оцінює свою діяльность.
 • 8-Як оцінювати проект? - Оцінка інтегрована, за продуманими критеріями
 • 9- Які критерії успішності педагогічних зусиль у проектній діяльності профільного навчання?- Це - рейтингова оцінка = середньо колективній + самооцінка + оцінка викладача (за методичним посібником Романовської М.Б., Метод проектів у навчальному процесі.-Х.; Веста: Видавництво “Ранок”, 2007.- 160 с.)

Каталог: method kabinet -> biblioteka.php -> Інклюзивна%20освіта -> Матеріали%20онлайн-семінару%20«Професійна%20майстерність%20%20педагога%20як%20вирішальна%20%20умова%20для%20стійкого%20успіху%20інклюзивного%20навчання».
biblioteka.php -> Тематичний інтернет-навігатор
biblioteka.php -> "Із Кобзарем у серці" (Розвиток інтересу школярів до вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка засобами літературного краєзнавства)
Матеріали%20онлайн-семінару%20«Професійна%20майстерність%20%20педагога%20як%20вирішальна%20%20умова%20для%20стійкого%20успіху%20інклюзивного%20навчання». -> Сім складових підтримки інклюзивної освіти
Інклюзивна%20освіта -> Аксіома” 2009 ббк: 74. 3 Г. 12 Рецензенти: Синьов В. М
Матеріали%20онлайн-семінару%20«Професійна%20майстерність%20%20педагога%20як%20вирішальна%20%20умова%20для%20стійкого%20успіху%20інклюзивного%20навчання». -> Модернізація освітньої галузі. Особливості організації інклюзивного навчання
Матеріали%20онлайн-семінару%20«Професійна%20майстерність%20%20педагога%20як%20вирішальна%20%20умова%20для%20стійкого%20успіху%20інклюзивного%20навчання». -> Статья посвящаеться проблемам организации учебного

Скачати 15.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка