Методична документація для організації самостійної роботи Модуль 1, 2Скачати 168.95 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір168.95 Kb.
Методична документація для організації самостійної роботи

Модуль 1, 2
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Форми контролю

Література

1.

Переклад та аналіз художніх адаптованих текстів з домашнього читання (11 занятть, по 4 год. на підготовку до 1 заняття (15 стор.)

160 стор.40

Аналіз уривків текстів, складання плану, виклад

змісту з елементами аналізу проблемТвори німецьких авторів


2.

Переклад та аналіз навчальних текстів:

Тема 1. Die Mahlzeiten. Im Restaurant. Тексти:

-„Die Mahlzeiten“;

- „In der Kantine“;

-„Der Käse“.


3

33

Бесіда,

рольова гра, словниковий диктант


ОЛ: 4, с. 204-205;

ОЛ: 3, с. 261;

ОЛ: 3, с. 272-273.3.

Тема 2. “Die Küche der Welt”. Тексти:

-„Was isst und trinkt man in Deutschland“

-„Das Weihnachtsgebäck“


3

3Рольова гра, бесіда,

словниковий диктантДЛ: 25, с. 37-40;

ДЛ: 25, с. 37-40.


4.

Тема1.“Die Reise”. Тексти:

-“Mein Urlaub“,

-„Die Reise“.

3

3Бесіда, словниковий диктант,

рольова гра


ОЛ: 1, с. 221-224;

ОЛ: 7, с. 51-61.


5.

Тема 2.“Im Hotel”.

Тексти:


- „Im Hotel“;

-„Hotel Stadt Berlin“ (Teil1);3

3Бесіда,

рольова гра,

словниковий диктант


ОЛ: 7, с. 70-76;

ОЛ: 9, с. 215-217.


6.

Тема 1. “Beim Arzt”. Тексти:

-„Ein Krankenbesuch“

-„Beim Zahnarzt“

3

3


Рольова гра.

Бесіда.

ОЛ: 1, с. 240-243;

ОЛ: 6, с. 73-78.


7.

Тема 2 “Sport”.

Тексти:


-„Der Sport“

-„Paralympics“,,,Die Olympischen Sommerspiele“3

3Бесіда, словниковий диктант,

рольова граОЛ: 3, с. 386-387;

ОЛ: 6, с. 21-26.


8.

Тема 1. “Das Äußere”. Тексти:

-„Schönheitsideal in Deutschland“

-„Kann man von dem Äußeren eines Menschen auf seinen Charakter schliessen?“

3

3Рольова гра. Бесіда.


ОЛ: 5, с. 58-60.

ОЛ: 5, с. 86-87.


9.

Тема 2. “Der Charakter des Menschen”. Тексти:
    1. -“Text 2. Charakter des Menschen

3


Бесіда, словниковий диктант,

рольова граОЛ: 5, с. 107-112.

10.

Підготовка повідомлень, „круглих столів” та проектів до тем :

„Die Mahlzeiten ”,

„Im Restaurant“,

„Die Küche der Welt“,

„Die Reise“,

„Im Hotel“,

„Beim Arzt“,

„Sport“,

„Das Äußere“,

„Der Charakter des Menschen“3

33

3

33

3

33

Виступ з повідомленням, презентація проектів


11.

Вивчення глосарію до тем:

„Die Mahlzeiten ”,

„Im Restaurant“,

„Die Küche der Welt“,

„Die Reise“,

„Im Hotel“,

„Beim Arzt“,

„Sport“,

„Das Äußere“,

„Der Charakter des Menschen“3

33

3

33

3

33

Бесіда,

Перевірка глосарію


12.

Переклад та аналіз художніх адаптованих текстів з індивідуального читання.

(8 разів контроль, по 4 год. на підготовку (15 стор.))


    1. 120 стор.


12

Усний виклад змісту з елементами аналізу

Твори німецьких авторів.
Модуль 3, 4
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Форми контролю

Література

1.

Читання, переклад та аналіз художніх текстів з позааудиторного читання (12 занять, по 4 год. підготовки до 1 заняття (10-15 стор.).

48

Аналіз уривків тексту, складання плану, переклад

Твори німецьких авторів.


2.

Переклад навчальних текстів:

Змістовий модуль 4

Тема 1. Österreich.

Тексти:

„Traditionelle Volksfeste und altes Brauchtum in Österreich“


Тема 2.“Schweiz”,

Тексти:“Geschichtlicher Überblick“;


„Diglossie in der deutschen Schweiz“; „Verwendungsbereiche von Dialekt- und Einheitssprache“


4

4


4
4

Бесіда


Бесіда
Бесіда

ОЛ: 4, с. 90-100.


ОЛ: 4, с. 113-117.

ОЛ: 4, с. 126-130


3.

Підготовка повідомлень до матеріалів навчальної тематики:

Змістовий модуль 3

Тема 1. Die BRD. (повідомлення про національні звичаї та порівняння їх з українськими);


Тема 2. Das Bildungswesen in der BRD
Змістовий модуль 4

Тема Österreich. (повідомлення про федеральні землі Австрії)8
8

6


Реферат, бесіда
Повідомлення на тему “Проблеми виховання дітей в сім’ї та школі”
Реферат, бесіда

ОЛ: 1; 3; 5; 14.

ОЛ: 7; 8.


ОЛ: 4.


4.

Вивчення лексичного мінімуму до тематики усного та писемного мовлення змістових модулів 3, 4 (теми: “Німеччина”, “Учні та студенти” (система освіти) “Австрія”, “Швейцарія”)

70

Словниковий диктантКолоквіум


ОЛ: 1; 2; 3; 4.


5.

Індивідуальне читання (читання, переклад та аналіз художніх творів) (8 разів контроль, по 4 год. на підготовку (15 стор.) )

32

Усний виклад змісту з елементами аналізу

Твори німецьких авторів


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Модулі 1, 2

Основна література

 1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). — М. : ЧеРо, 2000. — 336 с.

 2. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О. та ін. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. — 2-е видання, виправлене та доповнене. — Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. — 334 с.

 3. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. — К. : А.С.К., 2000.— Кн. 1. — 400 с.; Кн. 2. — 320 с.

 4. Щербань Н.П., Кушнерик В.І., Німецька мова: Підручник. — Чернівці : Книги — ХХІ, 2003. — 500 с.

 5. Казимір В.О., Боднарчук Т.В. Das Äußere und der Charakter des Menschen: Навчально-методичний посібник. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. — 248 с.

 6. Крецька Ю.А., Чистяк О.О., Боднарчук Т.В. Sport und Gesundheit. — Кам’янець-Подільский: ПП Буйницький О.А., 2010. — 172 с.

 7. Микуляк М.І. Praktisches Deutsch. Eine Reise ist immer ein Erlebnis: навчально-методичний посібник / М. І. Микуляк, Г. Г. Братиця – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2013. – 176 с.

 8. Юдина Е.В. Практический курс немецкого языка. — СПб.: КАРО, 2004. — 608 с.

 9. Popov A.A., Ivanowa N.D., Obnossov N.S. Praktisches Deutsch für Hochschulen, ІI. St. — Moskau : Vysschaja schkola, 1998.

 10. Sokolowa N. Deutsche Übungsgrammatik. – М., Просвещение, 1989.

 11. Moment mal. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 2.-Langenscheidt.-1996.

 12. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 1.— Max Verlag.— 1992.

Допоміжна

 1. Корольова М.Р., Лисенко Е.І., Турова З.М. Підручник німецької мови. — К. : Вища школа, 1980.

 2. Россихина Г.Н. Немецкий глагол в упражнениях. — М., 2002.

 3. Паремская Д.А. Практическая граматика (немецкий язик).— Мн.; 2001.

 4. Kessler H. Deutsch für Ausländer. — Verlag für Sprachmethodik, 1977.

 5. Бориско Н. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка. В 2-х томах. — К. : Логос. — М. : Рольф, 2000.

 6. Samara G. Guten Tag, Deutschland. — М.. : Рольф, 2001.

 7. Schäpers R., Grundkurs Deutsch, Verlag für Deutsch. — Ismaning/München; К. : Методика, 2000.

 8. Єнакієва К.В. Підручник німецької мови. — К., 1964.

 9. Захаров Ю.М., Вишневська Н.В., Онуфрієва Л.А. Deutsch für Hochschulen: Навчальний посібник з німецької мови для студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2010. — 352 с.

 10. Kusnezowa O.F., Birkenhof G.M., Romm S.M. Praktikum der deutschen Grammatik. — M., 1968.

 11. Кольский М.И., Штайнмец Л.М. Практикум устной и письменной речи на немецком языке. — М., 1963.

 12. Енциклопедія німецьких тем. Вікторовський В.Г.— Харків,2002.

 13. Іванова Л.О., Іотко Л.Б. Deutsche Feste und Bräuche: Німецькі звичаї та свята: Навчальний посібник. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційний відділ, 2006. — 194 с.

 14. Fandrych Christian, Tallowitz Ulrike. Sage und Schreibe. Посібник для вивчення лексики німецької мови: Навчальний посібник. — Київ : Методика, 2004. — 304 с.

 15. Themen neu Zertifikatsband. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. — Max Verlag, 2002.

 16. Німецька мова: посібник-порадник для старшокласників та вступників до ВУЗ/Укладачі Гінка Б.І. та ін. — Тернопіль:1998. — 200 с.

 17. Kudina O. Die Länder, wo man Deutsch spricht: Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства. — Вінниця : Нова книга, 2002. — 344 с.

 18. Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Українсько - німецький розмовник. — Л. : Освіта, 1994


Модулі 3, 4

Основна література

   1. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. — К. : А.С.К., 2000.— Кн. 1. — 400 с.; Кн. 2. — 320 с.

 1. Samara G. Guten Tag, Deutschland! – М.: Рольф, 2001. – 304 с.

 2. Іванова Л.О., Іотко Л.Б. Deutsche Feste und Bräuche: Німецькі звичаї та свята: Навчальний посібник. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційний відділ, 2006. — 194 с.

 3. Die Deutschen, die ein jeder kennen muss. — М., 1989.

 4. Гусєва П.Т., Гоголєва Г.В., Корогодіна С.Ф. Streiflichter aus Deutschland. Ein Lehrbuch für Schüler. (Стисло про Німеччину. Посібник для учнів). – Х. : Веста: Вид-во «Ранок», 2006. — 80 с.

 5. Гусєва П.Т., Гоголєва Г.В., Корогодіна С.Ф. Streiflichter aus deutschsprachigen Ländern. Deutschland. Ein Lehrbuch für Schüler. (Стисло про німецькомовні країни. Посібник для учнів). — Х.: Веста : Вид-во «Ранок», 2006. — 96 с.

 6. Путилина Г. Die Schule. — Л. : Просвещение, 1970. — 125 с.

 7. Жомек Г. И. Hochschule. — М. : Просвещение, 1965. — 106 с.

 8. Popov A.A., Rybikowa T.A., Obnossov N.S. Praktisches Deutsch für Hochschulen, III. St. — Moskau : Vysschaja skola, 1984.

 9. Tatsachen über Deutschland. — Societäts Verlag, 1996.

 10. Соколова Н.Б., Молчанова И.Д. Справочник по грамматике немецкого языка для У-ХІ классов школ с углубленным изучением немецкого языка. — М. : Просвещение, 1989. — 304 с.

 11. Німецька мова: Підручник/ Щербань Н.П., Кушнерик В.І. - Чернівці: Книги – ХХІ, 2003.

 12. Россихина Г. Н. Ульянова Е. С. Немецкий глагол в упражнениях: Учеб. пособие. — М. : Лист Нью, 2002. — 192 с.

 13. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О. та ін. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. — 2-е видання, виправлене та доповнене. — Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. — 334 с.

 14. Schendels E. Deutsche Grammatik. — M., 1988.

 15. Arssenjewa M.G. Grammatik der deutschen Sprache. — M., 1963.

 16. Петренко. О. В. Совершенствуем знание немецкого языка. — К. : Методика, 1996. — 336 с.

 17. Ярнатовская В.Е. Австрия и Швейцария. — М., 1989.


Допоміжна

 1. Панасюк Х. Г. Германия: Страна и люди. — 2-е узд., исправл. — Минск. : Высш. шк., 1998. — 365 с.

 2. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 2. — Max Hueber Verlag, 1992.

 3. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch 1. – Max Hueber Verlag, 1992.

 4. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch 2. – Max Hueber Verlag, 1992.

 5. Fandrych Christian, Tallowitz Ulrike. Sage und Schreibe. Посібник для вивчення лексики німецької мови: Навчальний посібник. — Київ : Методика, 2004. — 304 с.

 6. Погадаев В.А. Немецкий язык: учебное пособие. – М. : «Слово», 2000.

 7. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 3. – Max Hueber Verlag, 1992.

 8. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. – Харків : Торсінг, 2002.

 9. Kudina O. Die Länder, wo man deutsch spricht. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства. – Вінниця: Нова книга. — 2002. — 344 с.

 10. Безсмертна Н. Deutsch – intensiv. — Київ : Либідь, 1995.

 11. Kuntsch L. Deutsch – Land und Leute. Ein Lehrbuch. — Kiew, 1993. — 374 S.


Електронні ресурси


№ з/п

Адреси веб-порталів

Характеристка

1.

http://www. auslandsschulwesen.de

Веб-сторінка центру іноземної шкільної освіти

2.

http://www.b-o.de

Навчальні матеріали в онлайновому режимі

3.

http://www.bildungsserver.de

Інтернет-сторінка німецького освітнього серверу

4.

http://www.daf.uni-mainz.de

Цікаві теми з відеозаписом

5.

http://www.deutsch-als-fremdsprachе.de

Форум «Німецька мова як іноземна». Спрямованість – матеріали для практичного застосування на заняттях.

6.

http://www.deutsch-online.com

Навчальні теми і завдання з різних аспектів мовної і мовленнєвої компетенції.

7.

http://www.focus.de

Веб-сторінка журналу «Focus»

8.

http://www.goethe.de

Веб-портал Гете-інституту. Містить різноманітні навчальні матеріали та Інтернет-вправи.

9.

http://www.gutenberg.aol.de

Тексти більш ніж 300 класиків

10.

http://www.inter-nationes.de

Навчальні матеріали з усіх аспектів навчання

11.

http://www.juma.de

Веб-сторінка молодіжного журналу „Juma“

12.

http://www.kommon.de

Спільна веб-сторінка німецьких міст

13.

http://www.meinestadt.de

Інформація про міста Німеччини

14.

http://www.movieline.de

Огляд фільмів

15.

http://www.neue-rechtschreibung.de

Матеріали з правопису

16.

http://www.schule.de

Відкрита мережа шкіл Німеччини

17.

http://www.spiegel.de

Віб-сторінка про школи і шкільні газети

18.

http://www.1000tests.com

Збірка різноманітних тестів

19.

http://www.tu-dresden.de

Проекти за аспектом «Німецька мова як друга іноземна» (DaF)

20.

http://www.zdf.de

Перший канал німецького телебачення (ZDF) в режимі онлайн

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 168.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка