Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівліСторінка10/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі

Міні- семінар – розгорнута бесіда

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу основних засад розвитку системи багатостороннього регулювання торговельно-економічних відносин, сучасного етапу розвитку регулювання світових товарних ринків.

 • Засвоєння основ базових знань щодо місця Світової організації торгівлі (СОТ) в системі міжнародного регулювання торговельних відносин, основних цілей, принципів, функцій та організаційної структури організації, особливостей процедур вступу та ін.

 • Базові загальні знання щодо характеристики найбільш впливових організацій з регулювання світових товарних ринків (Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Міжнародний торговий центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Спільний ринок Східної і Південної Африки (СРСПА), Митний та економічний союз Центральної Африки (МЕСЦА) та інші.

 • Засвоєння основ базових знань щодо відносини України з торгово-економічними організаціями.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку міжнародної інвестиційної діяльності (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння визачати особливості системи міжнародного регулювання торговельних відносин; принципів та спеціальних умов, якими керується СОТ та інші торговельно-економічні організації у процесі регулювання міждержавних торговельних відносин.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, системи наддержавного регулювання торговельної та економічної політики (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття).

 • Знання нормативно-правового забезпечення міжнародного регулювання торговельно-економічних відносин.

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Володіння методологією здійснення наддержавного регулювання торговельної та економічної політики.

 • Здатність характеризувати міжнародні товарні угоди.

 • Професійно оцінювати перспективні напрями діяльності СОТ.

 • Уміння критично визначати роль міжнародних консультативних комітетів і міжнародних дослідницьких груп у розвитку торгівлі сировинними товарами.

 • Визначати особливості застосування тарифних інструментів у процесі регулювання міждержавних торговельних відносин.

 • Визначати види програм, у межах яких здійснюють свою діяльність регіональні торговельні організації (Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Спільний ринок Східної і Південної Африки (СРСПА), Митний та економічний союз Центральної Африки (МЕСЦА) та інші).

 • Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати напрямки співробітництва України з торгово-економічними організаціями.

 • Використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна у сфері міжнародного регулювання торговельно-економічних відносин.


Питання для обговорення:

 1. В чому полягає сутність багатобічного регулювання світових товарних ринків?

 2. Які механізми реалізації міжнародних товарних угод?

 3. Які основні передумови створення стабілізаційних міжнародних товарних угод?

 4. Значення регулювання світових товарних ринків для розвитку міжнародних торгових відносин.

 5. Світова організація торгівлі як інституційна основа митної взаємодії країн.

 6. Вектори реалізації митної політики України.

 7. Які особливості застосування тарифних інструментів?

 8. Які основні переваги та недоліки після вступу України до СОТ?

 9. Членство в СОТ як необхідна умова інтеграції країни у світове господарство.Розділ 5. Міжнародні фінансові інституції

Тема 12. Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Бреттон-Вудські міжнародні фінансові організації

Тема 13. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку

Міні-семінар-конференція

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:

Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу стратегічних пріоритетів міжнародних фінансових інституцій

 • Здатність проаналізувати систему міжнародних валютно-кредитних організацій.

 • Засвоєння основ базових знань щодо сутності діяльності фінансових організацій.

 • Усне спілкування рідною мовою під час виступу на конференції та обговоренні дискусійних питань.

 • Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел).

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) для виокремлення тенденцій у діяльності Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час виступу на семінарі-конференції.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо співвідношення векторів міжнародної економічної діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність до навчання щодо аналізу та практичних рекомендацій діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати самостійно при підготовці виступів на конференції.

 • Турбота про якість виступу.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією (програмні питання 2, 3, 5,6).

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (при підготовці та обговоренні питань 2, 3, 5, 6 семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати основну роль Банку міжнародних розрахунків в міжнародному валютному співробітництві

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності у сфері надання міжнародних фінансових послуг.

 • На основі аналізу тенденцій світового ринку послуг класифікувати та визначати потреби суспільства.

 • Визначати адекватність обраних методів, форм, засобів надання міжнародних фінансових послуг.

 • Запропонувати шляхи виправлення ситуації із співвідношенням прибутку і валових адміністративних витрат у МБРР.

 • Використовувати основні положення законодавства з регулювання діяльності міжнародних організацій в Україні.

 • Запропонувати практичні аспекти усунення проблемних питань валютно-кредитних відносин та удосконалення механізмів співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.


Питання для обговорення:
Практичне завдання 12

 1. Яка роль Банку міжнародних розрахунків в міжнародному валютному співробітництві?

 2. Регіональні банки розвитку в системі міжнародних валютно-кредитних відносин. Європейські фінансові інститути.

 3. Організації з регулювання зовнішньої заборгованості і їх роль в регулюванні валютно-кредитних відносин.

 4. Еволюція механізмів зовнішнього фінансування країн міжнародними фінансовими інституціями.

 5. Чим відрізняються Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк, і що між ними спільного?

 6. Чи можуть колишні соціалістичні країни Європи, об’єднавшись, впливати на рішення МБРР та заблокувати прийняття небажаних для них політичних чи економічних рішень?

 7. Запропонуйте шляхи виправлення ситуації із співвідношенням прибутку і валових адміністративних витрат у МБРР.

 8. Що спільного і яка різниця в стратегіях співробітництва Міжнародного валютного фонду, групи Всесвітнього банку, Європейського банку реконструкції та розвитку з Україною?

 9. Як Ви оцінюєте ефективність та перспективи співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними організаціями?Практичне завдання 13

 1. Специфіка кредитної політики МВФ в Україні.

 2. Роль кредитів МБРР та ЄБРР в інвестиційній політиці трансформаційних процесів в Україні

 3. Технічна допомога як важливий компонент взаємодії України з МФО.

 4. .Структура, принципи організації та функції зовнішнього фінансування МФО.

 5. Роль зовнішнього фінансування у трансформаційних процесах країн з перехідною економікою.

 6. 3.Поняття та розвиток інституціональної структури міжнародних валютно-кредитних відносин.

 7. Загальні принципи боргової стратегії та особливості фінансування бюджетного дефіциту України на сучасному етапі.

 8. Історичний аспект залучення Україною фінансових ресурсів з різних джерел

 9. Динаміка надання міжнародними фінансовими організаціями кредитних ресурсів Україні

 10. Практичні аспекти усунення проблемних питань валютно-кредитних відносин та удосконалення механізмів співпраці з міжнародними фінансовими організаціямиРозділ 6. Регіональні міжнародні фінансові організації
Тема 14. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Тема 15. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).

Північний інвестиційний банк (ПІБ). Банк міжнародних розрахунків (БМР). Паризький та Лондонський клуби

Міні-семінар-конференція

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу стратегічних пріоритетів міжнародних фінансових інституцій.

 • Здатність проаналізувати систему регіональних міжнародних валютно-кредитних організацій.

 • Засвоєння основ базових знань щодо сутності діяльності фінансових організацій.

 • Усне спілкування рідною мовою під час виступу на конференції та обговоренні дискусійних питань.

 • Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел).

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) для виокремлення тенденцій у діяльності регіональних міжнародних валютно-кредитних організацій.

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час виступу на семінарі-конференції.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо співвідношення векторів міжнародної економічної діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність до навчання щодо аналізу та практичних рекомендацій діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати самостійно при підготовці виступів на конференції.

 • Турбота про якість виступу.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

- Визначати основну роль Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку в регіональному міжнародному валютному співробітництві.

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності у сфері надання міжнародних фінансових послуг.

 • На основі аналізу тенденцій світового валютно-фінансового ринку класифікувати перспективні напрямки діяльності Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР), Північного інвестиційного банку (ПІБ).

 • Визначати адекватність обраних методів, форм, засобів надання міжнародних фінансових послуг.

 • Визначати основні моделі, схеми та умови реструктуризації боргів міждержавними неурядовими валютно-фінансовими організаціями.

 • Використовувати основні положення законодавства з регулювання діяльності міжнародних організацій в Україні.

 • Запропонувати практичні аспекти усунення проблемних питань валютно-кредитних відносин та удосконалення механізмів співпраці з регіональними міжнародними фінансовими організаціями.


Питання для обговорення:

 1. Яка роль Банку міжнародних розрахунків в міжнародному валютному співробітництві?

 2. Регіональні банки розвитку в системі міжнародних валютно-кредитних відносин. Європейські фінансові інститути.

 3. Організації з регулювання зовнішньої заборгованості і їх роль в регулюванні валютно-кредитних відносин.

 4. Еволюція механізмів зовнішнього фінансування країн міжнародними фінансовими інституціями.

 5. Чим відрізняються Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк, і що між ними спільного?

 6. Чи можуть колишні соціалістичні країни Європи, об’єднавшись, впливати на рішення МБРР та заблокувати прийняття небажаних для них політичних чи економічних рішень?

 7. Запропонуйте шляхи виправлення ситуації із співвідношенням прибутку і валових адміністративних витрат у МБРР.

 8. Що спільного і яка різниця в стратегіях співробітництва Міжнародного валютного фонду, групи Всесвітнього банку, Європейського банку реконструкції та розвитку з Україною?

 9. Як Ви оцінюєте ефективність та перспективи співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними організаціями?Розділ 7. Формування стратегії глобального управління
Тема 16. Міжнародні організації як інститути глобального управління.

Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України

Міні-семінар – розгорнута бесіда

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Засвоєння основ базових знань щодо формування інституційних передумов системи глобального управління.

 • Здатність визначати місце та роль регіональних міжурядових інститутів у глобальному управлінні.

 • Здатність характеризувати діяльність глобальних інститутів регулювання соціальних асиметрій.

 • Засвоєння основ базових знань щодо можливих наслідків формування фінансової архітектури для України.

 • Усне спілкування рідною мовою під час виступу на конференції та обговоренні дискусійних питань.

 • Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел).

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) для виокремлення тенденцій у діяльності регіональних міжнародних валютно-кредитних організацій.

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час виступу на семінарі-конференції.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо оцінки шляхів підвищення результативності глобального управління.

 • Здатність до навчання щодо аналізу та практичних рекомендацій діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати самостійно при підготовці виступів на конференції.

 • Турбота про якість виступу.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетенції:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, формування фінансової архітектури (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетенції

 • Визначати роль міжнародних організацій як інститутів глобального управління.

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності у сфері надання міжнародних фінансових послуг.

 • На основі аналізу тенденцій світового валютно-фінансового ринку класифікувати перспективні напрямки діяльності регіональних міжурядових інститутів у глобальному управлінні.

 • Визначати адекватність обраних методів, форм, засобів надання міжнародних фінансових послуг.

 • Визначати основні схеми та умови доктрини «Вашингтонського консенсусу» як основи світової фінансової архітектури.

 • Аналізувати, оцінювати та прогнозувати участь міжнародних фінансових організацій у заходах із реформування світової фінансової архітектури.

 • Використовувати основні положення законодавства з регулювання діяльності міжнародних організацій в Україні.

 • Запропонувати практичні аспекти усунення наслідків світової економічної кризи в контексті заміщення домінуючих технологічних устроїв.


Питання для обговорення:

 1. Формування глобальної інституціональної взаємодії.

 2. Міжнародні організації як інститути глобального управління.

 3. Місце і роль регіональних міжурядових інститутів у глобальному управлінні.

 4. Міжнародні неурядові організації як гравці глобального управління.

 5. Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України.

 6. Доктрина «Вашингтонського консенсусу» – основа світової фінансової архітектури.

 7. Необхідність перегляду концептуальних засад світової фінансової архітектури.

 8. Світова економічна криза в контексті заміщення домінуючих технологічних устроїв.

 9. Глобальні інститути регулювання соціальних асиметрій.4.3. Плани навчальної роботи для студентів заочної форми навчання в міжсесійний період
У міжсесійний період студентами заочної форми навчання запроваджується такий порядок видачі, підготовки до виконання та контролю виконання індивідуальних завдань:

 • Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Такі завдання включаються до навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни, розміщується на сайті університету або видаються безпосередньо студентам. Студент повинен мати можливість отримати індивідуальні завдання і по закінченні сесії.

 • У міжсесійний період проводяться групові чи індивідуальні консультації за графіком кафедри, доведеним до студентів під час начитки лекцій.

 • За 2 тижні до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру виконані домашні роботи. Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

 • Під час сесії студенти, захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

 • Виконання і перевірка аудиторних контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Згідно Положення «Про порядок проведення «Дня заочника» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відповідно до уніфікованого графіку проводиться «День заочника», виключно в суботу, як правило, на другому і четвертому тижні кожного місяця впродовж навчального року з вересня по травень з 9.00 до 15.00 години на кафедрі або у спеціально передбачених навчальним центром аудиторіях.
Тема

Кількість годин

Форма індивідуально-консультативної роботи

1

Тема 1. Регулювання світового господарства в умовах глобалізації

Інституційна сутність і характерні риси міжнародних організацій1

консультація

2

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій

1

індивідуальні заняття, консультація3

Тема 3. Історія створення, цілі та принципи діяльності Організаційно-функціональна структура ООН

Тема 4. Регіональні комісії ООН

Спеціалізовані установи ООНТема 5. Фонди, програми і робочі органи ООН

Участь України в діяльності ООН
4

індивідуальні заняття, консультація
4

Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіону

2

консультація, перевірка та захист завдань, які винесено на поточний контроль

5

Тема 7. Регіональні економічні організації держав Америки

(американський регіон)1

консультація

6

Тема 8. Економічні регіональні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону

1

консультація

7

Тема 9. Регіональні економічні організації арабських держав.

(арабські країни – Перська затока)1

індивідуальні заняття, консультація

8

Тема 10. Регіональні економічні організації держав Африки

(африканський регіон)1

індивідуальні заняття, консультація

9

Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі

1

індивідуальні заняття, консультація

10

Тема 12. Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Бреттон-Вудські міжнародні фінансові організації

Тема 13. Міжнародний валютний фонд

Група Світового банку

4

індивідуальні заняття, консультація
11

Тема 14. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Тема 15. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).

Північний інвестиційний банк (ПІБ). Банк міжнародних розрахунків (БМР). Паризький та Лондонський клуби
2


індивідуальні заняття, консультація12

Тема 16. Міжнародні організації як інститути глобального управління.

Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України1

консультація, перевірка та захист завдань, які винесено на поточний контроль5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Для реалізації самостійної роботи у процесі вивчення дисципліни «Міжнародні організації» студентам пропонується вирішення наступних проблемних питань та питань для дискусії:
Тема 1. Інституційна сутність і характерні риси міжнародних організацій

 1. Охарактеризуйте динаміку створення та історичні тенденції змін сутності міжнародних організацій.

 2. Чому в міжнародні організації вступають: а) держави; б) юридичні особи; в) фізичні особи?

 3. Дайте свій прогноз розвитку міжнародних організацій різних типів.

 4. Чому уряди розглядають членство в міждержавних організаціях як один з головних засобів здійснення своєї зовнішньої політики?

 5. Чим пояснити той факт, що більшість міждержавних економічних організацій мають регіональний та субрегіональний характер?

 6. Яка міждержавна економічна організація, на Ваш погляд, буде більш впливовою – міжнародна чи наднаціональна? Чому? Наведіть приклади.

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій 1. Чим обумовлена об’єктивна необхідність у міжнародно-правовому регулюванні світових зв’язків?

 2. За якими напрямками здійснюється регулювання міжнародних економічних відносин?

 3. Проаналізуйте глобальні проблеми сучасності.

 4. Охарактеризуйте основні етапи становлення і розвитку міжнародних економічних організацій.

 5. Порівняйте діяльність дипломатичного представництва держави (посольства) і постійного представництва держави при міжнародній організації.


Теми 3-5 Система Організації Об’єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво

  1. Як Ви оцінюєте місце і сучасну роль ООН в системі міжнародного економічного співробітництва?

  2. Які особливості діяльності регіональних економічних комісій? Чому? Наведіть приклади.

  3. Існує декілька проектів реформування системи ООН. З чим, на Ваш погляд, це пов’язано?

  4. Як Ви уявляєте найефективнішу модель ООН?


Теми 6-10 Регіональна економічна інтеграція

 1. Чим ЄС відрізняється від типових міжнародних організацій.

 2. Міжнародна інтеграція як рівень міжнародних економічних відносин

 3. Форми міжнародної інтеграції (на прикладі ЄС)

 4. Ефективність моделі розвитку ЄС

 5. Аналіз сучасного стану економічного співробітництва України з Європейським Союзом

 6. Оцінка конкурентоспроможності економіки ЄС в системі світового господарства та шляхи її підвищення

 7. Взаємовідносини України з країнами Центральноєвропейської зони вільної торгівлі

 8. Напрями поглиблення інтеграційних процесів між Європейським Союзом та Україною

 9. Механізми економічної конвергенції України та Європейського Союзу


Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі

1.Світова організація торгівлі як інституційна основа митної взаємодії країн.

2. Вектори реалізації митної політики України.

3. Які особливості застосування тарифних інструментів.

4. Які основні переваги та недоліки після вступу України до СОТ.

5. Членство в СОТ як необхідна умова інтеграції країни у світове господарство.


Теми 12-13 Міжнародні фінансові інституції

 1. Яка роль Банку міжнародних розрахунків в міжнародному валютному співробітництві?

 2. Регіональні банки розвитку в системі міжнародних валютно-кредитних відносин. Європейські фінансові інститути.

 3. Організації з регулювання зовнішньої заборгованості і їх роль в регулюванні валютно-кредитних відносин.

 4. Еволюція механізмів зовнішнього фінансування країн міжнародними фінансовими інституціями.

 5. Чим відрізняються Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк, і що між ними спільного?

 6. Чи можуть колишні соціалістичні країни Європи, об’єднавшись, впливати на рішення МБРР та заблокувати прийняття небажаних для них політичних чи економічних рішень?

 7. Запропонуйте шляхи виправлення ситуації із співвідношенням прибутку і валових адміністративних витрат у МБРР.

 8. Що спільного і яка різниця в стратегіях співробітництва Міжнародного валютного фонду, групи Всесвітнього банку, Європейського банку реконструкції та розвитку з Україною?

 9. Як Ви оцінюєте ефективність та перспективи співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними організаціями?


Теми 14-15 Регіональні міжнародні фінансові організації

 1. Структура, принципи організації та функції зовнішнього фінансування МФО.

 2. Роль зовнішнього фінансування у трансформаційних процесах країн з перехідною економікою.

 3. Поняття та розвиток інституціональної структури міжнародних валютно-кредитних відносин

 4. Специфіка кредитної політики МВФ в Україні.

 5. Роль кредитів МБРР та ЄБРР в інвестиційній політиці трансформаційних процесів в Україні

 6. Технічна допомога як важливий компонент взаємодії України з МФО.

 7. Загальні принципи боргової стратегії та особливості фінансування бюджетного дефіциту України на сучасному етапі.

 8. Історичний аспект залучення Україною фінансових ресурсів з різних джерел

 9. Динаміка надання міжнародними фінансовими організаціями кредитних ресурсів Україні

 10. Практичні аспекти усунення проблемних питань валютно-кредитних відносин та удосконалення механізмів співпраці з міжнародними фінансовими організаціями


Тема 16. Міжнародні організації як інститути глобального управління

 1. Формування глобальної інституціональної взаємодії..

 2. Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України.

 3. Доктрина «Вашингтонського консенсусу» – основа світової фінансової архітектури.

 4. Необхідність перегляду концептуальних засад світової фінансової архітектури.

 5. Світова економічна криза в контексті заміщення домінуючих технологічних устроїв.

 6. Глобальні інститути регулювання соціальних асиметрій.

Формами контролю за якістю самостійної роботи студентів є: • Рубіжний контроль, який проводиться після опрацювання відповідних тем програмного матеріалу;

 • Підсумковий контроль, який проводиться з метою виявлення та оцінювання результатів навчання в цілому6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:
6.1. Очна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

Тема 1. Регулювання світового господарства в умовах глобалізації

Інституційна сутність і характерні риси міжнародних організаційПопередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

5

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій

Підготовка презентації/ доповіді на обрану тему; аналітичний розгляд наукової публікації

Семінар-дискусія

5

Тема 3. Історія створення, цілі та принципи діяльності Організаційно-функціональна структура ООН

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

Аналітичний розгляд проблемних ситуаційСемінар - конференція

Робота в малих творчих групах

5


Тема 4. Регіональні комісії ООН

Спеціалізовані установи ООНТема 5. Фонди, програми і робочі органи ООН. Участь України в діяльності ООН

Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіону

Написання есе на задану тему

Семінар - мозковий штурм

5

Тема 7. Регіональні економічні організації держав Америки (американський регіон)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар - мозковий штурм

5

Тема 8. Економічні регіональні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар - мозковий штурм

5

Змістовий модуль №2

Тема 9. Регіональні економічні організації арабських держав (арабські країни – Перська затока)

Підготовка презентацій

Семінар - мозковий штурм

5

Тема 10. Регіональні економічні організації держав Африки (африканський регіон)

Підготовка презентацій

Семінар - мозковий штурм

5

Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі

Підготовка аналітичної доповіді

Семінар – розгорнута бесіда

5

Тема 12. Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Бреттон-Вудські міжнародні фінансові організації

Тема 13. Міжнародний валютний фонд Група Світового банку

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Семінар - конференція


5


Тема 14. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Тема 15. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).

Північний інвестиційний банк (ПІБ). Банк міжнародних розрахунків (БМР). Паризький та Лондонський клубиПідготовка аналітичного звіту з висвітлення діяльності відповідної організації

Семінар - конференція

5

Тема 16. Міжнародні організації як інститути глобального управління.

Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для УкраїниНаписання есе на задану тему

Семінар-конференція

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

50

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

30

Разом балів за СРС

100ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Знання програмного матеріалу дисципліни, оцінюється максимально в 100 балів.

1. Об'єктами поточного оцінювання знань студентів як правило є1:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійної роботи;

в) самостійна робота над підготовкою рефератів;

г) виконання модульного завдання - тестування по темах;

д) відвідування семінарських занять.

Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських, практичних заняттях та колоквіумах; активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту рефератів, експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи, розроблені кафедрою.

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; підготовка рефератів, есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Під час виконання модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.


2. Для дисципліни «Міжнародні організації» (поточна успішність — 100 балів):

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях — не менше 50 балів;

б) виконання завдань для самостійної роботи — 0 - 20 балів;

в) виконання модульних контрольних робіт — 0 - 20 балів;

г) відвідування семінарських занять – 0 - 10 балів.
3. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності —в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Для забезпечення рівномірності систематичного опанування компетенціями під час сесійного та міжсесійного періодів, навчальний семестр умовно розділений на три підсумкові періоди. Достатня мінімальна кількість балів для першого підсумкового періоду становить 20 балів, для другого підсумкового періоду – 40 балів і для третього підсумкового періоду - 40 балів.


Достатня мінімальна кількість балів для кожного підсумкового періоду семестру:

Підсумковий період семестру

Тиждень навчання

Достатня мінімальна кількість балів

І період підсумкових балів

2-6 тиждень

20

ІІ період підсумкових балів

7-11 тиждень

40

ІІІ період підсумкових балів

12-16 тиждень

40

Сума балів

100

Студенти мають право відпрацювання семінарських занять лише в межах зазначеного нижче розкладу відпрацювань: за перший підсумковий період – не пізніше 7 тижня навчання, за другий підсумковий період – не пізніше 12 тижня навчання і за третій підсумковий період - не пізніше 17 тижня навчання.


Розклад відпрацювань для кожного підсумкового періоду семестру:

Підсумковий період семестру

Тиждень навчання

І період підсумкових балів

не пізніше 7 тижня

ІІ період підсумкових балів

не пізніше 12 тижня

ІІІ період підсумкових балів

не пізніше 17 тижня

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка