Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»Сторінка11/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Підсумковий контроль

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточних контрольних заходів і становить 100 балів максимально.

Якщо студент набрав більше за 100 балів, то він отримує залік, не виконуючи підсумкової модульної контрольної роботи.


УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

А


80-89

добре

зараховано

В

70-79

С

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F6.2.Заочна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


СЕСІЙНИЙ ПЕРІОДзаняття


Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттяхТема 1. Інституційна сутність і характерні риси міжнародних організацій

Міні-семінар – розгорнута бесіда з елементами дискусії

2Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій

Міні-семінар – розгорнута бесіда з елементами дискусії

2Тема 3. Система Організації Об’єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво

Тестовий контроль знань

4Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіону

Міні-семінар – мозковий штурм

2Тема 7. Регіональні економічні організації держав Америки (американський регіон)

Міні-семінар – мозковий штурм

2Тема 8. Економічні регіональні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Міні-семінар – мозковий штурм

2Тема 9. Регіональні економічні організації арабських держав (арабські країни – Перська затока)

Міні-семінар – мозковий штурм

2Тема 10. Регіональні економічні організації держав Африки (африканський регіон)

Міні-семінар – мозковий штурм

2Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі

Міні-семінар – розгорнута бесіда

4
Тема 12. Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Бреттон-Вудські міжнародні фінансові організації

Тема 13. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – конференція


Тестовий контроль знань

6
Тема 14. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Тема 15. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).

Північний інвестиційний банк (ПІБ). Банк міжнародних розрахунків (БМР). Паризький та Лондонський клуби


Міні-лекція (конспект)


Міні-семінар – конференція
Тестовий контроль знань

4
Тема 16. Міжнародні організації як інститути глобального управління. Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України

Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань

4


Усього балів за контактні заняття

36

За виконання модульних (контрольних) завдань
5.

Самостійна робота (1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень. 2. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

Поточний контроль

14

Усього балів за контактні заняття

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.
Порядок поточного оцінювання знань
Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є самостійні роботи з дисципліни “Міжнародні організації”, які представляють собою обов’язкові позааудиторні індивідуальні завдання та індивідуальні роботи за вибором.

Залік проводиться за завданнями складеними в повній відповідності з програмою дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року.

Залік індивідуальних домашніх контрольних робіт проводиться потоком в усній формі (обговорення/захист у ході співбесіди) під час дня заочника та письмовій формі (модульна контрольна робота) за розкладом занять, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії.


міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання


Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання (написання реферату)

(письмова)

за 2 тижні до початку сесії

Захист (за бажанням студента у випадку отримання незадовільного результату) за графіком «Дня заочника»

25

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

2. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100


Самостійно виконані домашні роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди.
Довідкова інформація:


ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Данилюк Наталія Іванівна, доцент, к.е.н.

e-mail: kaf404-mm@mail.ruАдреса, телефон та режим роботи кафедри

пр.-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, аудиторія 404, тел. 456-24-47,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30,

та у день заочника


Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр.-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, аудиторія 411-а, тел. 371-62-17,

з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, та у день заочникаКаталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка