Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»Сторінка2/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   143. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Розділ І. Теоретичні основи та загальні аспекти діяльності міжнародних організацій
Тема 1. Інституційна сутність і характерні риси міжнародних організацій

Сутність поняття «міжнародної організації» та її основні ознаки. Чинники, що обумовлюють утворення міжнародних організацій - поділ праці, міжнародна економічна інтеграція, політичні стосунки між країнами, глобалізація міжнародних відносин. Порядок утворення міжнародних організацій.

Історія виникнення та етапи реалізації розвитку міжнародних організацій. Епоха рабовласницьких держав. Епоха феодальної роздробленості. Епоха великих географічних відкриттів, промислових революцій та формування світового ринку (становлення системи міжнародних організацій). Епоха між Першою та Другою світовими війнами (середина 40-х років – кінець 50-х р ХХ ст.: початок формування системи Об’єднаних Націй; кінець 50-х р. – активізація процесу утворення й поширення міжнародних регіональних організацій). Сучасна епоха (початок 90-х р. по теперішній час).

Класифікація міжнародних організацій. Основні критерії типології міжнародних організацій: за умовами участі міжнародних організаціях (відкриті та закриті); за ступенем інтеграції (зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз).

Типізація міжнародних організацій. Критерії типізації (членство суб’єктів МЕВ, географічне охоплення, компетенція, характер повноважень, характер діяльності, період функціонування, порядок вступу до організації) та характерні риси організацій відповідних типів.

Хронологія утворення й розвитку системи міжнародних організацій. Тенденції розвитку системи міжнародних угруповань. Глобальні проблеми сучасності і роль міжнародних організацій у їх вирішенні.
Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій

Правові норми і принципи функціонування міжнародних організацій: норми міжнародного права, договори, міжнародні звичаї, міжнародні конференції.

Прийняття рішень в міжнародних організаціях. Рекомендовані рішення, обов’язкові рішення, міжнародні кодекси поведінки.

Принципи та норми міжнародного права. Загальні принципи. Спеціальні принципи. Привілеї та імунітети. Санкції проти порушників норм поведінки.

Організаційно-функціональна структура міжнародних організацій: цілі, сфера компетенції, функції, організаційна структура, механізми прийняття рішень та їх виконання.

Методи прийняття рішень в міжнародних організаціях: одностайний, мажоритарний, консенсусний, метод зважених голосів.

Технічні процедури прийняття рішень в міжнародних організаціях: акламація, просте голосування, поіменне голосування, листове голосування, консенсус.

Міжнародні службовці. Основні ознаки статусу міжнародного службовця. Елементи статусу: призначення, права та обов’язки, гарантії, привілеї та імунітети.

Постійні представництва держав при міжнародних організаціях. Правові основи створення і функціонування інституту постійних представництв. Напрями діяльності постійних представництв держав при міжнародних організаціях. Призначення і повноваження глави постійного представництва. Кількісний і професійний склад персоналу представництва. Права і функції спостерігачів при міжнародній організації країни - не члена даної організації. Місії постійних спостерігачів.
Розділ 2. Система Об'єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво

Тема 3. Історія створення, цілі та принципи діяльності. Організаційно-функціональна структура ООН

Організація Об’єднаних Націй. Загальна характеристика, цілі, принципи та функції діяльності. Членство в ООН, формування бюджету ООН, офіційні умови організації. Міжнародні проблеми економічного характеру, які вирішує ООН.

Тема 4. Регіональні комісії ООН. Спеціалізовані установи ООН

Організаційно-функціональна структура ООН. Головні органи ООН: Генеральна Асамблея (ГА), Рада безпеки (РБ), Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР), Рада з опіки (РО) Міжнародний суд, Секретаріат.
Тема 5. Фонди, програми і робочі органи ООН Участь України в діяльності ООН

Регіональні комісії. Європейська економічна комісія ООН (ООН/ЕЄК), Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО), Економічна і соціальна комісія ООН для Західної Азії (ЕСКЗА), Економічна комісія для Латинської Америки і країн Карибського басейну (ЕКЛАК), Економічна комісія для Африки (ЕКА).

Фонди, програми і робочі органи ООН: Фонд розвитку інвестицій, Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Орган обслуговування проектів, Програма розвитку ООН (ПРООН), Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Всесвітня продовольча програма (ВВП), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Спеціалізовані установи ООН: Міжнародна організація праці (МОП), Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО), Організація з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Організація з промислового розвитку (ЮНІДО) та інші.

Автономні організації, пов’язані з ООН: Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ), Міжнародна рада з контролю за наркотичними засобами, Міжнародний торговий центр (МТЦ), Всесвітня торгова організація (ВТО), Всесвітня організація з туризму (ВОТ).

Україна в системі ООН і міжнародних організаціях. Історія і сучасність. Україна і міжнародні організації. Україна і спеціалізовані установи ООН. Пріоритетні сфери діяльності ООН для України.

Розділ 3. Регіональна економічна інтеграція
Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіону

Європейський Союз (ЄС). Утворення, цілі, принципи та структура діяльності ЄС.

Організації у рамках ЄС. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС),), Європейський валютний союз (ЄВС) – Єврозона, Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), Європейський економічний простір (ЄЕП).

Інші організації європейського регіону. Центральноєвропейська ініціатива (ЦЕІ), Європейська патентна організація (ЄПО), Європейське космічне агентство (ЄКА), Європейська організація ядерних досліджень (ЄЕРН), Рада держав Балтійського моря (РДБМ), Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Співдружність незалежних Держав (СНД), Організація Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС), ГУАМ.
Тема 7. Регіональні економічні організації держав Америки (американський регіон)

Економічна інтеграція в Америці. Особливості та форми економічної інтеграції в країнах американського регіону. Регіональні економічні організації держав Америки.

Економічні організації держав американського регіону. Організація Американських держав (ОАД), Латиноамериканська економічна система (СЕЛА), Латиноамериканська організація з енергетики (ЛАОЕ), Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ), Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), Організація східнокарибських держав (ОСКД), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Андська група, Міжамериканський банк розвитку (МАБР), Міжамериканська інвестиційна корпорація (МАІК), Карибський банк розвитку (КБР), Центральноамериканський банк економічної інтеграції (ЦАБЕІ).
Тема 8. Економічні регіональні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Економічна інтеграція в Азії і Тихоокеанському регіоні. Цілі організацій, перші регіональні угруповання в регіоні, регіональні економічні організації держав Азії і Тихоокеанського регіону.

Економічні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Азіатсько-Тихоокеанське співробітництво (АТЕС), Конфедерація азіатсько-тихоокеанських торгово–промислових палат (АІФРАТР), Тихоокеанська економічна рада (ТЕР), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), «План Коломбо» спільного економічного та соціального розвитку в Азії і Тихому Океані (План Коломбо), Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК), Азіатський банк розвитку (АзБР).
Тема 9. Регіональні економічні організації арабських держав (арабські країни – Перська затока)

Економічне співробітництво арабських держав. Організації, що здійснюють економічне співробітництво арабських держав. Регіональні економічні організації арабських держав. Ліга Арабських держав (ЛАД).

Організації у рамках Лігі Арабських Держав. Рада зі співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), Рада арабської економічної єдності (РАЕЄ), Угоди між країнами – членами ЛАД.

Інші організації регіону. Організація арабських країн-експортерів нафти (ОАПЕК), Ісламський банк розвитку (ІБР), Арабський валютний фонд (АВФ), Арабський банк економічного розвитку Африки (АБЕРА), Арабський фонд економічного і соціального розвитку (АФЕР).

Перспективи співпраці України з Арабськими державами
Тема 10. Регіональні економічні організації держав Африки (африканський регіон)

Економічна інтеграція в країнах Африки. Напрямки дій організацій країн Африки. Регіональні економічні організації держав Африки.

Регіональні економічні організації країн Африки. Організація африканської єдності (АОЄ), Економічне співтовариство держав Західної Африки (ЕКОВАС), Західноафриканський економічний і валютний союз (УЕМОА), Спільний ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА), Південноафриканське співтовариство розвитку (САДК), Митний та економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), Східноафриканський банк розвитку (САБР), Західноафриканський банк розвитку (БОАД).

Група Африканського банку розвитку. Африканський банк розвитку (АБР), Африканський фонд розвитку (АФР), Східноафриканський банк розвитку (ВАБР), Довірчий фонд Нігерії (ДФН).

Розділ 4. Багатосторонні міждержавні організації з питань торгової та економічної політики
Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі

Суть і етапи розвитку багатостороннього регулювання торгово-економічних відносин. Сутність, основні напрями багатостороннього регулювання світової торгівлі, міжнародні багатосторонні торгівельні переговори (раунди). Створення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Світова організація торгівлі (СОТ). Історія створення СОТ у системі регулювання міжнародної торгівлі. Процедури вступу до СОТ. Рекомендації щодо удосконалення процесу інтеграції до СОТ.

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). Створення ЮНКТАД, цілі, основні напрями діяльності, організаційна структура ЮНКТАД.

Міжнародний торговий центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ). Створення МТЦ, цілі, ключові сфери діяльності МТЦ, основні напрями співпраці МТЦ.

Регіональні торговельні організації: Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Спільний ринок Східної і Південної Африки (СРСПА), Митний та економічний союз Центральної Африки (МЕСЦА) та інші.

Відносини України з торгово-економічними організаціями. Історія процесу приєднання до СОТ, позитивні та негативні наслідки приєднання до СОТ.

Розділ 5. Міжнародні фінансові інституції
Тема 12. Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Бреттон-Вудські міжнародні фінансові організації

Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Чинники та мета виникнення міжнародних фінансових інститутів, критерії класифікації, типи, функції, вплив МФО на глобалізаційні процеси.
Тема 13. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку

Міжнародний валютний фонд (МВФ). Історія, передумови і мета створення, членство та організаційна структура МВФ. Основні цілі, принципи, завдання, напрями діяльності, функції та механізми фінансування. Джерела капіталу. Еволюція, напрямки, поточний стан та перспективи співробітництва України з МВФ.

Група Світового банку. Організації групи Група Світового банку, розподіл функцій між МВФ та Світовим банком.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Історія створення, основна мета та напрями діяльності, членство та організаційна структура МБРР. Джерела капіталу МБРР, види та умови надання кредитів. Членство України у МБРР. Еволюція, напрямки, поточний стан та перспективи співробітництва України з МБРР. Проектний портфель Банку в Україні.

Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Створення, основна мета, завдання та умови отримання кредитних коштів МАР.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Історія створення, основна мета та напрямки діяльності. Головні відмінності від інших організацій групи Світового банку. Функції, механізми фінансування та умови отримання кредитних коштів МФК. Членство України у МФК. Напрямки, поточний стан та перспективи співробітництва України з МФК.

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ). Створення БАГІ, основна мета та завдання діяльності. Механізми операцій.

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС). Створення МЦУІС, основна мета, завдання та напрями діяльності.

Розділ 6. Регіональні міжнародні фінансові організації
Тема 14. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Історія створення ЄБРР та основна мета діяльності. Членство, організаційна структура, основні функції та умови кредитування. Напрямки, поточний стан та перспективи співробітництва України з ЄБРР.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Історія створення ЄІБ. Членство та основна мета діяльності ЄІБ. Поточний стан та перспективні напрямки співробітництва України з ЄІБ.
Тема 15. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Північний інвестиційний банк (ПІБ). Банк міжнародних розрахунків (БМР). Паризький та Лондонський клуби

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Історія створення, членство, напрямки та основна мета діяльності. Поточний стан та перспективи співробітництва України з ЧБТР.

Північний інвестиційний банк (ПІБ). Історія створення, членство та основна мета діяльності. Поточний стан та перспективні напрямки співробітництва України з ПІБ.

Організаційні, процедурні, та правові засади розгляду, підготовки та реалізації проектів МФО в Україні. Правові основи розгляду, підготовки та реалізації проектів МФО.

Банк міжнародних розрахунків (БМР). Історія створення, основна мета та роль, членство, завдання та функції.

Паризький клуб. Історія створення, мета, принципи та основні напрями діяльності, країни-учасники, організаційна структура. Основні моделі, схеми та умови реструктуризації боргів. Взаємодія з іншими міжнародними організаціями.

Лондонський клуб кредиторів. Цілі, основні напрями діяльності, функції та структура організації. Основні моделі, схеми та умови реструктуризації боргів. Взаємодія з іншими міжнародними організаціями.

Розділ 7. Формування стратегії глобального управління
Тема 16. Міжнародні організації як інститути глобального управління. Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України

Формування глобальної інституціональної взаємодії

Міжнародні організації як інститути глобального управління

Міжурядові організації світового рівня як інститути глобального управлінняМісце і роль регіональних міжурядових інститутів у глобальному управлінні

Міжнародні неурядові організації як гравці глобального управління

Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України

Доктрина «Вашингтонського консенсусу» – основа світової фінансової архітектури

Необхідність перегляду концептуальних засад

світової фінансової архітектури

Світова економічна криза в контексті заміщення домінуючих технологічних устроївГлобальні інститути регулювання соціальних асиметрій

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ:
4.1.Плани семінарських (практичних) занять для студентів очної форми навчання

Розділ 1. Теоретичні основи та загальні аспекти діяльності міжнародних організацій
Тема 1. Інституційна сутність і характерні риси міжнародних організацій
Заняття 1: семінар-розгорнута бесіда, робота в малих творчих групах

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності, цілей, принципів, функцій та ролі міжнародних організацій в системі міжнародних економічних відносин, а також вигод й можливих втрат від участі України в міжнародних організаціях.

 • Здатність до організації і планування аналітичної діяльності у сфері формування зовнішньоекономічної політики держави.

 • Засвоєння основ базових знань щодо сутності та ролі міжнародних організацій в системі міжнародних економічних відносин, основних критеріїв їх типології та класифікації, хронології утворення й розвитку системи міжнародних організацій.

 • Засвоєння основ формування факторних передумов діяльності України в міжнародних організаціях. Опанування сутності поняття відкритої економіки, критерії, показники відкритості та відкрита економічна система України.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення: основних тенденцій розвитку світового господарства; чинників, що ведуть до утворення міжнародних організацій; рівнів регіональної економічної інтеграції (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Вміння працювати у команді.

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Здатність практичного застосування набутих знань.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей сучасного цивілізаційного розвитку, глобального економічного простору як середовища формування міжнародних організацій, особливостей структури і основних функцій механізму регулювання міжнародних економічних відносин (при підготовці та обговоренні програмних питань семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей зовнішньоекономічної діяльності.

 • На основі аналізу тенденцій розвитку світового господарства класифікувати та визначати задачі міжнародних організацій.

 • Визначати функції міжнародних організацій, їх регулювальну роль в системі міжнародних економічних відносин, а також перспективи залучення України до широкого кола міжнародних співтовариств.

 • Використовувати статистичні показники в аналізі місця країни в системі міжнародних організацій.Питання до обговорення:

 1. Яка структура і основні функції механізму регулювання МЕВ?

 2. Яке місце міжнародних організацій в системі регулювання МЕВ?

 3. Охарактеризуйте динаміку створення та історичні тенденції змін сутності міжнародних організацій.

 4. Які основні типи міжнародних організацій в системі регулювання МЕВ?

 5. Чому в міжнародні організації вступають: а) держави; б) юридичні особи; в) фізичні особи?

 6. Дайте свій прогноз розвитку міжнародних організацій різних типів.

 7. Чому уряди розглядають членство в міждержавних організаціях як один з головних засобів здійснення своєї зовнішньої політики?

 8. Чим пояснити той факт, що більшість міждержавних економічних організацій мають регіональний та субрегіональний характер?

 9. Яка міждержавна економічна організація, на Ваш погляд, буде більш впливовою – міжнародна чи наднаціональна? Чому? Наведіть приклади.


Методологія проведення семінару:

 1. Експрес-опитування з питань семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку (0,5 балів) студент отримує в разі правильної відповіді (5 хв.).

2) Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за даною темою (питання 3, 6). Позитивну оцінку (максимально 5 балів) студент отримує в разі обгрунтованої вичерпної доповіді, з висвітленням основних положень у вигляді презентації.

До кожної доповіді готується альтернативний підхід заздалегідь призначеним опонентом з числа студентів групи (не більше 5 хвилин). Позитивну оцінку (максимально 1 бал) студент отримує в разі обґрунтованого виступу з альтернативним підходом до тематики доповіді.

Дискусія між студентами групи під керівництвом викладача щодо доповіді та виступу опонента. Підведення підсумків обговорення викладачем за кожною темою обговорення.

Позитивну оцінку (максимально 0,5 бали) студент отримує в разі кожного обґрунтованого виступу щодо тематики доповіді.3) Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

4) Підготовка на базі статистичних даних (заздалегідь опрацьованих студентом самостійно) відповідей:
Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1. Усне опитування
1.2. Експрес-опитування

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт (ІКР)

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарському занятті

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий


Задовільний


Незадовільний


Експрес-опитування

0,5

0

Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Опанування доповіді з презентацією

1

0,5

0

Обґрунтований виступ щодо тематики доповіді

0,5

0

Вирішення аналітичної задачі

1

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0


Література:

1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

2. Національна безпека України: навч. посібник / В.А.Ліпкан; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид. К. : КНТ, 2009. 576 с. – с.55-136, 542-569.

3. Козак Ю. Г., Ковалевський В.В. Кутайні З. та ін. Міжнародні організації: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007.

4. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

5. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Антонюк Л.Л. (співавтори - Губський Б.В., Панченко Є.Г., Петрашко П.Г., Сіденко С.В., Татаренко Н.О., Аністратенко Н.В., Білошапка В.А., Кальченко Т.В., Мартинюк О.В., Олійник В.В., Павловська О.Д., Пахомов С.Ю., Петрашко Л.П., Омельченко Р.В., Фурсова О.В., Данилюк Н.І.) Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / За заг. Ред. Лук’яненко Д.Г., Поручника А.М.. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

6. Сайт International Institute for Management Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm

7. Сайт Світового економічного форуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness8. Сайт Міністерства закордонних справ України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка