Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіонуСторінка9/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіону

Міні-семінар - мозковий штурм

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення аналізу діяльності економічних регіональних організацій європейського регіону, зокрема Європейського Союзу, з урахуванням особливостей утворення, цілей, принципів та структури діяльності організації.

 • Засвоєння основних особливостей розвитку організацій в рамках Європейського союзу (Європейське економічне співтовариство (ЄЕС),), Європейський валютний союз (ЄВС) – Єврозона, Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), Європейський економічний простір (ЄЕП) та ін.).

 • Визначення специфіки діяльності інших організацій європейського регіону (Центральноєвропейська ініціатива (ЦЕІ), Європейська патентна організація (ЄПО), Європейське космічне агентство (ЄКА), Європейська організація ядерних досліджень (ЄЕРН), Рада держав Балтійського моря (РДБМ), Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Співдружність незалежних Держав (СНД), Організація Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та ін.).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, діяльності макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати моделі регіональної політики Європейського Союзу в контексті зміцнення транскордонного, транснаціонального і міжрегіонального співробітництва.

 • Розуміти роль організацій європейського регіону (Центральноєвропейська ініціатива (ЦЕІ), Європейська патентна організація (ЄПО), Європейське космічне агентство (ЄКА), Європейська організація ядерних досліджень (ЄЕРН), Рада держав Балтійського моря (РДБМ), Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Співдружність незалежних Держав (СНД), Організація Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та ін.) в умовах сучасних реалій процесів європейської інтеграції.

 • Здатність визначати потенціал участі України у регіональних інтеграційних угрупованнях.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з країнами Європейського Союзу.


Питання для обговорення:

 1. Європейський Союз (ЄС): основні цілі й історичні етапи утворення.

 2. Стратегічні цілі створення та функціонування ЄС.

 3. Аналіз конкурентних позицій ЄС в глобальній економіці.

 4. Основні аспекти торговельної політики ЄС.

 5. Сучасні пріоритети розвитку Євросоюзу.

 6. Стратегічні напрями розвитку Євросоюзу.

 7. Організації у рамках ЄС.

 8. Інші організації європейського регіону.

 9. Трансформація та структурна оптимізація економічного співробітництва України з країнами Європейського Союзу.


Тема 7. Регіональні економічні організації держав Америки

(американський регіон)

Міні-семінар - мозковий штурм

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад сутності регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення аналізу розвитку економічних регіональних організацій держав Америки, визначення особливостей розвитку регіональної економічної інтеграції та її форм в країнах американського регіону.

 • Визначення специфіки діяльності економічних організацій держав американського регіону (Організація Американських держав (ОАД), Латиноамериканська економічна система (СЕЛА), Латиноамериканська організація з енергетики (ЛАОЕ), Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ), Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), Організація східнокарибських держав (ОСКД), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Андська група, Міжамериканський банк розвитку (МАБР), Міжамериканська інвестиційна корпорація (МАІК), Карибський банк розвитку (КБР), Центральноамериканський банк економічної інтеграції (ЦАБЕІ) та ін.).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетенції:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати основні аспекти діяльності і структурної організації найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних економічних організацій держав Америки.

 • Розуміти роль організацій американського регіону (Організація Американських держав (ОАД), Латиноамериканська економічна система (СЕЛА), Латиноамериканська організація з енергетики (ЛАОЕ), Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ), Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), Організація східнокарибських держав (ОСКД), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Андська група, Міжамериканський банк розвитку (МАБР), Міжамериканська інвестиційна корпорація (МАІК), Карибський банк розвитку (КБР), Центральноамериканський банк економічної інтеграції (ЦАБЕІ).) в умовах сучасних реалій регіональних інтеграційних процесів.

 • Використовувати основні положення законодавства України, що визначають діяльність держави в організаціях регіонального типу.

 • Здатність визначати чинники, які прешкоджають ефективній участі України в міжнародних інтеграційних процесах.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з країнами американського регіону.


Питання для обговорення:

 1. Особливості та форми економічної інтеграції в американському регіоні.

 2. Регіональні економічні організації держав американського регіону.

 3. Основні аспекти діяльності і структурної організації Організації американських держав (ОАД).

 4. Основні аспекти діяльності і структурної організації Латиноамериканської економічної системи (СЕЛА).

 5. Основні аспекти діяльності і структурної організації Латиноамериканської організації з енергетики (ЛАОЕ).

 6. Основні аспекти діяльності і структурної організації Латиноамериканської асоціації інтеграції (ЛАІ).

 7. Основні аспекти діяльності і структурної організації Карибського співтовариства і Карибського спільного ринку (КАРІКОМ).

 8. Основні аспекти діяльності і структурної організації Організації східнокарибських держав (ОСКД).

 9. Основні аспекти діяльності і структурної організації Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).

 10. Основні аспекти діяльності і структурної організації Південного спільного ринку (МЕРКОСУР).

 11. Основні аспекти діяльності і структурної організації Андської групи.

 12. Основні аспекти діяльності і структурної організації Міжамериканського банку розвитку (МАБР), Міжамериканської інвестиційної корпорації (МАІК), Карибського банку розвитку (КБР), Центральноамериканського банку економічної інтеграції (ЦАБЕІ).)Тема 8. Економічні регіональні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Міні-семінар - мозковий штурм

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад сутності регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення аналізу розвитку економічних регіональних організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону, визначення особливостей розвитку регіональної економічної інтеграції та її форм в країнах Азії та Тихоокеанського регіону.

 • Визначення специфіки діяльності економічних організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Азіатсько-Тихоокеанське співробітництво (АТЕС), Конфедерація азіатсько-тихоокеанських торгово–промислових палат (АІФРАТР), Тихоокеанська економічна рада (ТЕР), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), «План Коломбо» спільного економічного та соціального розвитку в Азії і Тихому Океані (План Коломбо), Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК), Азіатський банк розвитку (АзБР)).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність аналізувати та оцінювати діяльность та структурну організацію найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних економічних організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

 • Розуміти роль організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Азіатсько-Тихоокеанське співробітництво (АТЕС), Конфедерація азіатсько-тихоокеанських торгово–промислових палат (АІФРАТР), Тихоокеанська економічна рада (ТЕР), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), «План Коломбо» спільного економічного та соціального розвитку в Азії і Тихому Океані (План Коломбо), Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК), Азіатський банк розвитку (АзБР)) в умовах сучасних реалій регіональних інтеграційних процесів.

 • Використовувати основні положення законодавства України, що регламентують співробітництво держави з організаціями регіонального типу.

 • Здатність визначати чинники, які прешкоджають ефективній участі України в міжнародних інтеграційних процесах.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону.


Питання для обговорення:

 1. Особливості та форми економічної інтеграції в Азії і Тихоокеанському регіоні.

 2. Основні аспекти діяльності і структурної організації Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС).

 3. Основні аспекти діяльності і структурної організації Конфедерації азіатсько-тихоокеанських торгово–промислових палат (АІФРАТР)).

 4. Основні аспекти діяльності і структурної організації Тихоокеанської економічної ради (ТЕР).

 5. Основні аспекти діяльності і структурної організації Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

 6. Основні аспекти діяльності і структурної організації «Плану Коломбо» -спільного економічного та соціального розвитку в Азії і Тихому Океані (План Коломбо).

 7. Основні аспекти діяльності і структурної організації Асоціації регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК).

 8. Основні аспекти діяльності і структурної організації Азіатського банку розвитку (АзБР).

Тема 9. Регіональні економічні організації арабських держав

Міні-семінар - мозковий штурм

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:

Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад сутності регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення дослідження розвитку економічних регіональних організацій арабських держав, визначення особливостей розвитку регіональної економічної інтеграції та її форм в арабських країнах.

 • Визначення специфіки діяльності економічних організацій арабських держав (Рада зі співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), Рада арабської економічної єдності (РАЕЄ), Організація арабських країн-експортерів нафти (ОАПЕК), Ісламський банк розвитку (ІБР), Арабський валютний фонд (АВФ), Арабський банк економічного розвитку Африки (АБЕРА), Арабський фонд економічного і соціального розвитку (АФЕР).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати основні аспекти діяльності і структурної організації найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних економічних організацій арабських держав.

 • Розуміти роль організацій в рамках Ліги Арабських держав (Рада зі співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), Рада арабської економічної єдності (РАЕЄ), Організація арабських країн-експортерів нафти (ОАПЕК), Ісламський банк розвитку (ІБР), Арабський валютний фонд (АВФ), Арабський банк економічного розвитку Африки (АБЕРА), Арабський фонд економічного і соціального розвитку (АФЕР) в умовах сучасних реалій регіональних інтеграційних процесів.

 • Визначення основних складників Індексу арабської регіональної інтеграції Економічної та соціальної комісії ООН для Західної Азії.

 • Використовувати основні положення законодавства України, що визначають діяльність держави в організаціях регіонального типу.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з арабськими країнами, та визначити перспективи співпраці України з Арабськими державами.


Питання для обговорення:

 1. Особливості та форми економічної інтеграції арабських держав (арабські держави –Перська затока)

 2. Основні аспекти діяльності і структурної організації Ради зі співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ).

 3. Основні аспекти діяльності і структурної організації Ради арабської економічної єдності (РАЕЄ).

 4. Основні аспекти діяльності і структурної організації Організації арабських країн-експортерів нафти (ОАПЕК).

 5. Основні аспекти діяльності і структурної організації Ісламського банку розвитку (ІБР).

 6. Основні аспекти діяльності і структурної організації Арабського валютного фонду (АВФ).

 7. Основні аспекти діяльності і структурної організації Арабського банку економічного розвитку Африки (АБЕРА).

 8. Основні аспекти діяльності і структурної організації Арабського фонду економічного і соціального розвитку (АФЕР).Тема 10. Регіональні економічні організації держав Африки (африканський регіон)

Міні-семінар - мозковий штурм

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад сутності регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення дослідження розвитку економічних регіональних організацій африканського регіону, визначення особливостей розвитку регіональної економічної інтеграції та її форм в африканських країнах.

 • Визначення специфіки діяльності економічних організацій африканських держав (Організація африканської єдності (АОЄ), Економічне співтовариство держав Західної Африки (ЕКОВАС), Західноафриканський економічний і валютний союз (УЕМОА), Спільний ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА), Південноафриканське співтовариство розвитку (САДК), Митний та економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), Східноафриканський банк розвитку (САБР), Західноафриканський банк розвитку (БОАД).

 • Здатність до аналізу діяльності міжнародних кредитно-фінансових інституцій держав Африки (Африканський банк розвитку (АБР), Африканський фонд розвитку (АФР), Східноафриканський банк розвитку (ВАБР), Довірчий фонд Нігерії (ДФН).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, діяльності макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати основні аспекти діяльності і структурної організації найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних економічних організацій африканських держав.

 • Розуміти роль регіональних економічних організацій країн Африки (Організація африканської єдності (АОЄ), Економічне співтовариство держав Західної Африки (ЕКОВАС), Західноафриканський економічний і валютний союз (УЕМОА), Спільний ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА), Південноафриканське співтовариство розвитку (САДК), Митний та економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), Східноафриканський банк розвитку (САБР), Західноафриканський банк розвитку (БОАД) в умовах сучасних реалій регіональних інтеграційних процесів.

 • Визначення найбільш пріоритетних напрямків економічної інтеграції африканських країн (лібералізація регіональної торгівлі, створення спільного ринку, економічного і валютного союзу, забезпечення вільного переміщення громадян і майна, створення і реалізація спільних проектів в галузі енергетики, гірничої промисловості та шляхового будівництва, уніфікація національного інвестиційного законодавства);

 • Уміння за чітки визначеними критеріями дати оцінку відповідності створення інтеграційного угрупування інтересам міжнародної економіки в цілому.

 • Використовувати основні положення законодавства України, що визначають діяльність держави в організаціях регіонального типу.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з африканськими країнами, та визначити перспективи співпраці України з державами Африки.


Питання для обговорення:

 1. Особливості африканської моделі економічної інтеграції.

 2. Основні аспекти діяльності і структурної організації Організації африканської єдності (АОЄ).

 3. Основні аспекти діяльності і структурної організації Економічного співтовариства держав Західної Африки (ЕКОВАС).

 4. Основні аспекти діяльності і структурної організації Західноафриканського економічного і валютного союзу (УЕМОА).

 5. Основні аспекти діяльності і структурної організації Спільного ринку Східної та Південної Африки (КОМЕСА).

 6. Основні аспекти діяльності і структурної організації Південноафриканського співтовариства розвитку (САДК).

 7. Основні аспекти діяльності і структурної організації Митного та економічного союзу Центральної Африки (ЮДЕАК).

 8. Основні аспекти діяльності і структурної організації Східноафриканського (САБР) і Західноафриканського (БОАД) банків розвитку.

 9. Основні напрямки діяльності Групи Африканського банку (Африканський банк розвитку (АБР), Африканський фонд розвитку (АФР), Східноафриканський банк розвитку (ВАБР), Довірчий фонд Нігерії (ДФН).).Розділ 4. Багатосторонні міждержавні організації з питань торгової та економічної політики

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка