Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова»Скачати 491.47 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації28.11.2017
Розмір491.47 Kb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра німецької мовиЗАТВЕРДЖУЮ:
Проектор з науково-педагогічної

роботи ________________ А.М.Колот


«26» вересня 2017 р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Німецька мова»
Освітній ступінь бакалавр, ІІ курс
Галузь знань «Управління та адміністрування»: спеціальність «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування», «Облік, аудит та оподаткування в АПК»; спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси та страхування», «Банківська справа»; спеціальність «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент агробізнесу», «Менеджмент бізнес-організацій»; спеціальність «Публічне управління та адміністрування»; спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Підприємницька діяльність», «Комерційна діяльність та логістика»; спеціальність «Маркетинг»;

галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»: спеціальність «Економіка» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Національна економіка», «Економічна кібернетика», «Соціально-економічна статистика», «Регіональна економіка та місцеве самоврядування», «Екологічна економіка», «Управління персоналом та економіка праці»; спеціальність «Психологія» спеціалізація «Економічна та соціальна психологія»; спеціальність «Соціологія» спеціалізація «Соціологія економіки та підприємництва»;

галузь знань «Інформаційні технології» спеціальності «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз», «Кібербезпека»;

галузь знань «Сфера обслуговування» спеціальність «Туризм»;

галузь знань «Освіта» спеціальність «Професійна освіта» спеціалізація «Професійна освіта (економіка)»

ПОГОДЖЕНО:


Завідувач кафедри ______________ М.М.Гавриш
Начальник навчально-

методичного відділу _____________ Т.В.Гуть


Київ 2017
ЗМІСТ
1. Вступ

1.1. Загальні зауваження

1.2. Вимоги до навичок і вмінь

2. Тематичний план дисципліни

3. Зміст дисципліни за темами

4. Плани занять

4.1. Плани практичних занять студентів очної форми навчання

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний

період


5. Самостійна робота студентів

6. Поточний і підсумковий контроль знань

6.1. Очна форма навчання

6.1.1. Карта самостійної роботи студента

6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

6.2. Заочна форма навчання

6.2.1. Карта самостійної роботи студента

6.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

6.3. Зразок екзаменаційного білета

7. Рекомендована література (основна і додаткова)
1. Вступ1.1.Загальні зауваження
Вивчення дисципліни «Іноземна мова» здійснюється в циклі навчання бакалаврів з економічних спеціальностей протягом перших двох років навчання.

Ці методичні матеріали з дисципліни «Німецька мова» для підготовки бакалаврів на другому курсах Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана розроблені з опорою на:

- «Рамкову програму з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України» (Київ, 2006) та

- робочі навчальні плани КНЕУ освітнього ступеня бакалавр, затверджені Вченою радою університету.

Згідно з цими документами вивчення іноземної мови передбачається з таким навантаженням:
а) денна форма навчання:


Семестр

Заг. к-сть годин

Лекції

Практичні заняття

Індивід. заняття

СРС

Форма контролю

К-сть год. на тижд.

ІІІ

74

-

52

7

15

-

3

ІУ

78

-

52

7

15

екзамен - 4

3

б) заочна форма навчання:
Семестр

Заг. к-сть годин

Контактні години

Індивід. заняття

СРС

Форма контролю

III
8

7

61

-

IV
4

8

62

екзамен - 4

Протягом курсу за усіма формами навчання передбачається вивчення таких тем, які складають предмет дисципліни:
ІІІ семестр:

- Гроші та їх функції.

- Банки та банківські системи.

- Економічні системи.

- Інвестиції як вирішальний фактор економічної діяльності.


ІУ семестр:

- Зовнішньоекономічна діяльність.

- Приватне споживання.

- Менеджмент як мистецтво управління підприємством.

- Маркетинг та концепції його сучасного розвитку.

Лексичний матеріал, що відповідає зазначеній тематиці, вивчається паралельно з засвоєнням на рівні автоматизованого сприйняття та відтворення ознак і значення таких граматичних явищ:
ІІІ семестр:

- Bedingungssätze.

- Konjunktiv II.

- Die Konstruktion es sei + Partizip II des Vollverbs.ІУ семестр:

- Konjunktiv in der indirekten Rede.

- Konjunktiv in den irrealen Vergleichsätzen.

- Höfliche Formulierungen. Konjunktiv II.
Скачати 491.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка