Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова»Сторінка1/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Факультет міжнародної економіки і менеджменту
Кафедра німецької мови

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Проектор з науково-педагогічної

роботи ________________ А.М.Колот


«24» травня 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Німецька мова»
освітній ступінь бакалавр, І курс

галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

ПОГОДЖЕНО:
Завідувач кафедри ______________ М.М.Гавриш
Начальник навчально-

методичного відділу _____________ Т.В.Гуть

Київ 2016
ЗМІСТ
1. Вступ

1.1. Загальні зауваження

1.2. Вимоги до навичок і вмінь

2. Тематичний план дисципліни

3. Зміст дисципліни за темами

4. Плани занять

4.1. Плани практичних занять студентів очної форми навчання

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний

період


5. Самостійна робота студентів

6. Поточний і підсумковий контроль знань

6.1. Очна форма навчання

6.1.1. Карта самостійної роботи студента

6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

6.2. Заочна форма навчання

6.2.1. Карта самостійної роботи студента

6.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

6.3. Зразок екзаменаційного білета

7. Рекомендована література (основна і додаткова)1. Вступ1.1. Загальні зауваження
Вивчення іноземної мови здійснюється в циклі підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Міжнародна економіка» протягом усього періоду навчання, тобто протягом чотирьох років.

Ці методичні матеріали з дисципліни «Німецька мова» для підготовки бакалаврів з міжнародної економіки на першому курсі Київського національного економічного університету імені Вадима розроблені на основі «Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України» (рекомендована МОН України) та навчального плану, затвердженого для цієї спеціальності Вченою радою КНЕУ.

Зазначені вище документи передбачають викладання курсу іноземної мови та здійснення контролю знань студентів згідно з даними, які наведені у поданих нижче таблицях:
а) денна форма навчання:


Семестр

Заг.

к-сть годинЛекції

Практичні заняття

Індивід. заняття

СРС

Форма контролю

К-сть год. на тижд.

І

180
96

18

66

-

6

ІІ

210

-

112

21

73

Екзамен - 4

6

б) заочна форма навчання:
Семестр

Заг. к-сть годин

Контактні години

Індивід. заняття

СРС

Форма контролю

І

149

10

15

124
ІІ

147

8

15

124

диференційований залікГоловна мета навчального процесу полягає у формуванні комунікативної компетенції студентів, тобто їх здатності до монологічного та діалогічного усного та писемного німецькомовного мовлення, насамперед, у приватній та суспільній, але також і у професійних сферах людського спілкування. В результаті має сформуватись і глобальна міжкультурна компетенція, тобто обізнаність і поважливе ставлення до культурних традицій інших народів, зокрема, німецького. Викладання курсу реалізується з орієнтацією на використання сучасних комунікативних методик навчання – особлива роль при цьому належить ТЗН – та новітніх німецьких видань, що створює для студентів передумови для підготовки до складання іспиту першого рівня (Grundstufe) в інституті ім. Гете.

Протягом першого року за всіма формами навчання передбачається вивчення таких тем, які формують предмет дисципліни:
І семестр:

1. Ich bin Student. Mein Arbeitstag und Stundenplan. Meine Universität und ihre internationalen Kontakte.

2. Deutschland nach der Wende.

Die deutschen Bundesländer.

3. Die Ukraine. 23 Jahre unabhängiger Entwicklung.

4. Einleitung in die Wirtschaftslehre. Wirtschaftszweige: Industrie, Handel und Dienstleistungen.

5. Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage.

6. Produktion und Produktionsfaktoren.

7. Das Unternehmen: seine Bestandteile und Organisation. Bestimmungsgründe der Produktion.


ІІ семестр:

1. Umweltschutz. Der Kampf gegen die Verpackungsflut.

2. Feste und Feiertage in Deutschland und in der Ukraine.

3. Hochschulbildung und Studienmöglichkeiten im Ausland.

4. Wirtschaftswissenschaften und ihr Zusammenhang.

5. Zwei Wirtschaftssysteme. Der Weg der Ukraine von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Die Soziale Marktwirtschaft.

6. Güter und Güterarten.

7. Einkaufstour im Supermarkt. Wie kann man zahlen? Geldformen und Geldfunktionen.
Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка