Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби»Сторінка1/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.18 Mb.
#252
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П. Л. ШУПИКА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для керівників баз стажування

з підготовки лікарів-інтернів

за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

Київ – 2014

Методичні рекомендації підготували:

д.м.н., проф. Швець Н. І.

д.м.н., проф. Бенца Т. М.

к.м.н., доц. Пастухова О. А.


Рецензенти:

Зав. відділом інтернатури НМАПО імені П.Л.Шупика,

к.м.н., доцент Нікольська О.І.

Методичні рекомендації обговорені та схвалені на засіданні кафедри терапії

20.01.2014 р.

Протокол № 1

Методичні рекомендації обговорені та затверджені на засіданні комісії вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика з навчально – методичної роботи

Протокол № 3 «11» 03 2014 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Підготовка кваліфікованих лікарів-фахівців зі спеціальності «Внутрішні хвороби» для самостійної роботи в закладах та установах системи охорони здоров’я здійснюється в інтернатурі згідно наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. за №81 “Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів ”.

Первинна спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форм власності, яка закінчується присвоєнням кваліфікації лікаря-спеціаліста з певного профілю.

Метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації, факультетів університетів, їх професійна адаптація до самостійної лікарської діяльності.

Основним завданням інтернатури із спеціальності «Внутрішні хвороби» є набуття знань, професійних умінь і навичок за кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста-терапевта.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі в закладах медичної післядипломної освіти, на факультетах післядипломної освіти ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також в базових установах закладів охорони здоров’я. В якості клінічних установ очного навчання використовуються, крім стаціонарних, і заклади амбулаторної допомоги.

Підготовка лікарів-інтернів проводиться за індивідуальними навчальними планами, які розробляються на підставі типового (робочого) навчального плану і уніфікованої програми інтернатури.Навчальна програма підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби» є нормативним документом, яким визначається зміст навчання в інтернатурі і встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівців.

Метою даних методичних рекомендацій є підвищення якості підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базах стажування та поглиблення рівня знань керівників інтернів на базах стажування відповідно вимог щодо організації навчання лікарів-інтернів на базах стажування.

Методичні рекомендації складені на основі типового навчального плану та програми інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Внутрішні хвороби», наказів МОЗ України щодо підготовки інтернів (Додатки 1-4).

I. Юридичні підстави для організації роботи баз стажування
1. Витяг із Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 81 від 23.02.2005 «Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів»

спеціальність

тривалість

Тривалість навчання та стажування

На кафедрі

На базі

На кафедрі

На базі

3

Терапія*

2 роки

6 міс

5 міс

5 міс

6 міс


* Лікарські спеціальності первинної спеціалізації, які визнаються усіма країнами ЄС та термін проходження яких визначений Директивою 2005/36/ЄС Європейського парламенту і Ради від 7.09.2005 про визначення професійних кваліфікацій.
2. Витяг з наказу МОЗ України № 291 від 19.09.96 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 47 від 07.02.2001 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних закладів і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації та медичних факультетів університетів»
Розділ 3. Організація навчального процесу на базах стажування

3.1. Підготовка лікарів і провізорів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівців з лікарських спеціальностей та провізорів.

3.2. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня.3.2.1. Тривалість навчання в інтернатурі 1-2 роки.

3.2.3. Організація, загальне керівництво навчальним процесом в інтернатурі та контроль за його проведенням покладається на Головне управління закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України, вищі заклади освіти та на Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, головних державних санітарних лікарів областей, міст Києва та Севастополя, обласні, міст Києва, м. Севастополя ВО "Фармація".

3.3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, обласне, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласна, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічна станція:

3.3.1. Визначає перспективну потребу підвідомчих закладів у лікарях-спеціалістах (провізорах) і направляє щорічно до 1 травня до Головного управління державної служби і медичних кадрів Міністерства охорони здоров'я України заявки на підготовку лікарів (провізорів) різних спеціальностей.

3.3.2. Разом з деканатом (відділом) інтернатури вищого закладу освіти здійснює добір і затверджує перелік баз стажування і персональний склад керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування, а також визначає допустиму кількість лікарів(провізорів)-інтернів, яка може навчатись на конкретній базі стажування з певної спеціальності.

3.3.3. Розподіляє випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти за підпорядкованими закладами (установами) охорони здоров'я, закладами (підприємствами) ВО "Фармація" і наказом направляє їх для зарахування на посади лікарів(провізорів)-інтернів на бази стажування. Не допускається направлення на базу стажування більшого числа лікарів(провізорів)-інтернів, ніж це передбачено спільним наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції та вищого закладу освіти.

3.3.4. Після розподілу випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти на бази стажування і їх зарахування закладами (установами) охорони здоров'я на посади лікарів(провізорів)-інтернів інформує відповідні закріплені вищі заклади освіти про кількість лікарів(провізорів) із зазначенням спеціальності, що проходитимуть підготовку в інтернатурі в поточному навчальному році.

3.3.5. Планує заходи щодо удосконалення рівня підготовки спеціалістів в інтернатурі на навчальний рік і контролює їх виконання.

3.3.6. Тиражує і направляє на бази стажування навчальні плани і програми, навчально-методичні матеріали та необхідну документацію (бланки індивідуальних навчальних планів, щоденників тощо) для лікарів(провізорів)-інтернів і їх керівників на базах стажування, розроблену Міністерством охорони здоров'я України або вищим закладом освіти.

3.3.7. Проводить разом з вищим закладом освіти навчально-методичні і науково-практичні конференції для лікарів(провізорів)-інтернів і їх керівників на базах стажування.

3.3.8. Бере участь у проведенні підсумкового контролю та атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)- спеціаліста.

3.3.9. Щороку заслуховує на засіданнях колегії результати атестації лікарів(провізорів)-інтернів, звіти головних спеціалістів, керівників та головних лікарів установ та закладів охорони здоров'я, які є базами стажування, керівників інтернатури про їх роботу щодо удосконалення практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти і підвищення ефективності інтернатури.

3.3.10. Готує і подає щороку, протягом місяця після атестації лікарів(провізорів)-інтернів, Головному управлінню закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі.

3.3.11. Для здійснення організаційних заходів та керівництва і контролю підготовки в інтернатурі призначає відповідального за інтернатуру по області, місту Київ та Севастополь.

3.4. Головний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, головний лікар обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, керівник обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація":

3.4.1. Бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів по підготовці лікарів(провізорів)-інтернів відповідної спеціальності на базах стажування.

3.4.2. Бере участь у доборі баз стажування, керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування, розподілі лікарів(провізорів)-інтернів за базами стажування, визначає порядок проходження стажування в спеціалізованих установах та закладах (підприємствах).

3.4.3. Разом з профільними кафедрами вищого закладу освіти проводить регулярні перевірки баз стажування, заходи щодо усунення виявлених у підготовці лікарів(провізорів)-інтернів недоліків, вносить пропозиції з удосконалення інтернатури.

3.4.4. Бере участь у проведенні піврічного підсумкового контролю та атестації лікарів(провізорів)-інтернів.

3.4.5. Бере участь у плануванні підвищення кваліфікації і удосконалення професійних знань та умінь керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування.
3.5. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів:

3.5.1. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з

відповідної спеціальності.3.5.2. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів повинні відповідати таким вимогам:

- мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності;

- бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства);

- мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності;

- мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;

- мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів гуртожитком.


3.6. Головний лікар базової установи (закладу) охорони здоров'я, керівник закладу (підприємства) ВО "Фармація":

3.6.1. Вживає заходів до підвищення рівня діагностичної, лікувальної (санітарно-профілактичної, протиепідемічної, провізорської) роботи у базовій установі чи закладі охорони здоров'я, забезпечення їх всім необхідним згідно з вимогами до бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів.

3.6.2. На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" про направлення на навчання в інтернатурі випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів на базу стажування видає наказ про їх зарахування на посади лікарів(провізорів)-інтернів з певної спеціальності.

3.6.3. Забезпечує знайомство лікарів(провізорів)-інтернів з напрямками діяльності базового закладу (установи, підприємства), районом обслуговування населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов'язками лікарів(провізорів)-інтернів тощо.

3.6.4. Разом із завідуючим профільною кафедрою затверджує індивідуальні навчальні плани підготовки лікарів (провізорів) в інтернатурі, розроблені на основі типових навчальних планів та програм.

3.6.5. Забезпечує залучення лікарів(провізорів)-інтернів до участі в культурно-масовій, спортивній і санітарно-освітній роботі.

3.6.6. Щорічно на засіданні медичної ради (трудового колективу) проводить обговорення стану стажування лікарів(провізорів)-інтернів і виконання завдань Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції та рекомендацій вищого закладу освіти щодо удосконалення роботи бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

3.6.7. На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції та путівки вищого закладу освіти відряджає лікарів(провізорів)-інтернів у відповідний вищий заклад освіти на очну частину навчання.

3.6.8. Для планування та здійснення організаційно-методичних заходів, поточного контролю за їх виконанням може призначити відповідального за загальне керівництво лікарями(провізорами)-інтернами на базі стажування.
3.7. Відповідальний за інтернатуру на базі стажування:

3.7.1. Організує стажування лікарів(провізорів)-інтернів у відповідності з типовими навчальними планами і програмами, працюючи в тісній взаємодії з деканатом (відділом) інтернатури та профільними кафедрами вищого закладу освіти та головними спеціалістами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, головним лікарем обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, керівником обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація".

3.7.2. Складає графік роботи лікарів(провізорів)-інтернів в спеціалізованих відділеннях та інших структурних підрозділах бази стажування у відповідності з індивідуальними планами підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.

3.7.3. Разом з викладачами профільних кафедр вищого закладу освіти знайомить керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування з вимогами навчальних планів та програм, забезпечує їх необхідними програмами та методичними матеріалами з інтернатури.

3.7.4. Залучає лікарів(провізорів)-інтернів до активної участі в клінічних, патолого-анатомічних та науково-практичних конференціях, які проводяться в базовій установі (закладі) охорони здоров'я, підприємстві ВО "Фармація".

3.7.5. Систематично здійснює контроль за роботою керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування, бере участь у прийманні заліків, які передбачені програмою, вживає заходів до поліпшення фахової підготовки в інтернатурі.

3.7.6. Готує матеріали на раду установи (закладу) охорони здоров'я, підприємства ВО "Фармація" з питань стажування лікарів(провізорів)-інтернів.
3.8. Керівник лікарів(провізорів)-інтернів на базі стажування:

3.8.1. Призначається наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" за погодженням з деканатом (відділом) інтернатури вищого закладу освіти з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідуючий профільним відділенням) з розрахунку на одного керівника не більше 7 лікарів(провізорів)-інтернів.

3.8.2. На початку стажування визначає рівень знань і умінь у лікарів(провізорів)-інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів їх підготовки.

3.8.3. Разом з викладачем профільної кафедри вищого закладу освіти на підставі типового навчального плану і програми складає індивідуальний навчальний план підготовки лікаря(провізора)-інтерна і подає на затвердження керівнику бази стажування та завідуючому профільною кафедрою.

3.8.4. Забезпечує умови для виконання лікарями(провізорами)-інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування.

3.8.5. Залучає лікарів(провізорів)-інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній (санітарно-профілактичній, протиепідемічній, провізорській) роботі, виконання всіх видів діяльності, передбачених вимогами

кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.

3.8.6. Створює належні умови для набуття лікарями(провізорами)-інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навиків і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.

3.8.7. Проводить з лікарями(провізорами)-інтернами планові й тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб і інших облікових та звітних документів, співбесіди, семінари, практичні заняття для здобуття практичних навичок, передбачених індивідуальним навчальним планом.

3.8.8. Контролює та несе відповідальність за самостійну лікарську (провізорську) діяльність лікарів(провізорів)-інтернів і якість оформлення ними службової документації, бере участь у проведенні підсумкового контролю.

3.8.9. Проводить з лікарями(провізорами)-інтернами індивідуальну виховну роботу, прищеплює їм повагу до колег по роботі, принципи медичної етики і деонтології.

3.8.10. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, підтримує постійний зв'язок з професорсько-викладацьким складом профільної кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних конференцій для керівників інтернатури, які проводяться вищим закладом освіти.
3.12. Науково-дослідна робота лікарів(провізорів)-інтернів:

3.12.1. Науково-дослідна робота лікарів(провізорів)-інтернів (НДРІ) забезпечує набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного (гігієнічного, провізорського) мислення, вільного викладу своїх думок, критичне осмислення даних літератури.

3.12.2. Для НДРІ може бути використано аналіз даних, отриманих при додаткових методах обстеження хворих, звіти і науково-практичний аналіз діяльності поліклінічних та стаціонарних відділень, спеціалізованих служб, порівняльний аналіз показників діяльності закладів (установ) охорони здоров'я з такими ж показниками за минулі роки, з середніми по місту, області, країні.

НДРІ включає в себе літературний і патентний пошук, засвоєння спеціальних методик.

3.12.3. Тематику досліджень визначає план науково-дослідної роботи лікаря(провізора)-інтерна, складений виконавцем разом з викладачем кафедри з врахуванням реальних можливостей виконання в умовах навчання на кафедрі вищого закладу освіти та на базі стажування.

3.12.4. Результати науково-дослідної роботи лікарі(провізори)-інтерни доповідають на науково-практичних конференціях і враховуються при атестації

лікарів(провізорів)-інтернів. За результатами науково-дослідної роботи лікарів(провізорів)-інтернів вчена рада вищого закладу освіти може дати рекомендацію лікарю(провізору)-інтерну до вступу до клінічної ординатури після закінчення інтернатури без необхідного стажу практичної роботи.

3.12.5. Лікарі(провізори)-інтерни, які одночасно навчались в магістратурі і повністю виконали навчальний план та програму магістратури та інтернатури, захистили на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу, можуть бути рекомендовані вченою радою вищого закладу освіти до вступу в аспірантуру чи до участі в конкурсі на посаду асистента кафедри (наукового співробітника науково-дослідної установи) на відповідну профілю магістратури спеціальність без необхідного дворічного стажу практичної роботи.
4. Права та обов'язки лікарів(провізорів)-інтернів:

4.1. В адміністративному відношенні лікарі(провізори)-інтерни підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінню охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласній, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній станції, обласному, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація".

4.2. Під час стажування в базовому закладі (установі) охорони здоров'я лікар(провізор)-інтерн працює під керівництвом лікаря(провізора), призначеного його безпосереднім керівником, а під час очної частини навчання на кафедрі вищого закладу освіти – під керівництвом закріпленого за ним викладача.

4.3. На лікарів(провізорів)-інтернів під час очної частини навчання на кафедрах поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, під час стажування – правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для працівників даного закладу (установи) охорони здоров'я.

4.4. Лікарі(провізори)-інтерни мають право:

- користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами вищого закладу освіти;

- брати участь у виробничих нарадах кафедр в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, пов'язаних з навчанням і побутом лікарів(провізорів)-інтернів;

- на забезпечення проживання в гуртожитку вищого закладу освіти під час навчання на кафедрі (з оплатою відповідно до існуючих тарифів) та в гуртожитку закладу (установи) охорони здоров'я під час стажування.

4.5. Лікарі(провізори)-інтерни зобов'язані:- набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, вміння і навики;

- у повному обсязі та своєчасно виконувати навчальний план і програму інтернатури;- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в установах і закладах охорони здоров'я, правила проживання в гуртожитках та правила внутрішнього трудового розпорядку в вищих закладах освіти.
3. Витяг з Типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ПІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності «Внутрішні хвороби» щодо роботи на базах стажування
Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю «Внутрішні хвороби» упродовж 2 років (22 місяці) передбачено: 6 місяців (з вересня по лютий) упродовж першого року і 5 місяців (з лютого по червень) упродовж другого року навчання на кафедрі терапії і на суміжних кафедрах (разом 11 місяців – 1716 годин). На базах стажування підготовка інтернів буде здійснюватися за перший рік упродовж 5 місяців і за другий рік – відповідно 6 місяців (разом 11 місяців).


Рік навчання

Місяці

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

1 рік

б

к

к

к

к

к

к

б

б

б

б

в

2 рік

б

б

б

б

б

б

к

к

к

к

к

в

Примітки:

б – стажування на базі; к – навчання на профільній та суміжних кафедрах 11 місяців (1716 годин); в – відпустка.


Даний навчальний план розрахований на 36-годинний робочий тиждень.

За період навчання в інтернатурі лікар-інтерн повинен скласти ліцензований іспит «Крок-3», що визначено відповідними регламентуючими документами.

При проходженні заочної частини інтернатури лікар-інтерн підпорядковується адміністрації базової лікувально-профілактичної установи. На нього поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, права та пільги, що встановлені для медичних працівників даної установи. Під час проходження інтернатури, при здійсненні функції лікаря, інтерн володіє правами і несе відповідальність за свої вчинки на рівні з іншими лікарями.

Заочна частина інтернатури проводиться на базі терапевтичних чи відповідних спеціалізованих відділень стаціонарних закладів, поліклінік, амбулаторних закладів. Час проходження заочної частини первинної спеціалізації за окремими курсами навчальної програми на базі поліклінічних закладів повинен становити не менше третини часу, відведеного для вивчення курсу. Лікарі-інтерни чергують 2 рази в місяць у стаціонарі під керівництвом відповідального чергового лікаря і звітують про результати чергування на ранкових конференціях, оперативних нарадах у відділенні.

Відповідно до чинного положення про інтернатуру, лікар-інтерн повинен самостійно забезпечувати діагностичний та лікувальний процес під керівництвом безпосереднього керівника.


Каталог: upload -> files -> interny
interny -> Міністерство охорони здоров’я України Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації
interny -> Міністерство охорони здоров’я України Запорізький державний медичний університет
interny -> Навчально-методичний посібник для керівників заочного періоду навчання Запоріжжя
interny -> Дипломної освіти «затверджен о»
interny -> Міністерство охорони здоров’я України уоз запорізької облдержадміністрації
interny -> Міністерство охорони здоров’я україни національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика львівський національний медичний університет імені данила галицького харківська медична академія післядипломної освіти
interny -> Міністерство охорони здоров’я України Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації
interny -> Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації
interny -> Міністерство охорони здоров’я України Запорізький державний медичний університет
interny -> Навчально-методичний посібник для керівників заочного періоду навчання Запоріжжя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка