Методичні рекомендації Для осіб, які втратили роботу та перебувають на обліку як безробітні Карлівка 2009 План ВступСкачати 346.5 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації09.09.2018
Розмір346.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
Карлівське районне управління юстиції

Методичні рекомендації

Для осіб, які втратили роботу та перебувають на обліку як безробітні

Карлівка 2009План

Вступ…………………………………………………………………………….3

 1. Підстави припинення трудового договору……………………………………...…. 5

 2. Регулювання організації зайнятості населення……………………………….….…5

 3. Державна служба зайнятості………………………………………………….……...7

 4. Компенсації і гарантії при втраті роботи………………………………….………...9

 5. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування……………….….……......9

 6. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності…………………….....10
 • Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам………………………………………………………. ….10

 • Обчислення страхового стажу………………………………………...……. .…12

 • Відкладення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю..12


 • Випадки скорочення виплати допомоги по безробіттю..…………………………………………..…………………………..12
 • Порядок виплати допомоги по безробіттю………………..……………….….14

 • Умови та порядок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності…………….…………15


 1. Допомога на поховання безробітного громадянина………………….…………..16

  1. Виплата недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного…………………………………………………….….…16

 1. Припинення виплати допомоги по безробіттю ……………………………...…17

 2. Забезпечення незастрахованих осіб……………………………………………...…17

 3. Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного. Розмір матеріальної допомоги у період професійного навчання та тривалість її виплати…………... 19

10.1 Відкладення, скорочення та припинення виплати матеріальної допомоги …... 22

 1. Одноразова матеріальна допомога……………………………………….…….…. 24

 2. Організація оплачуваних громадських робіт………………………………….…..24

 3. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2009 році…………………….…25

Використана література…………………………………………….…………….26

Вступ

Конституція України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, право на належні, безпечні і здорові умови праці, право на соціальний захист у разі безробіття з незалежних від них обставин. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на безпечні умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Кожен з даних принципів закріплюється в нормативно - правових актах України, які і визначають один з основних засад ст. 1 Конституції України, Україна є суверенною і незалежною, демократичною,соціальною,правовою державою.


Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Конституція України гарантує право на соціальний захист громадян, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Соціальний захист пов'язується з неможливістю мати заробіток
(трудовий дохід), його втратою чи недостатнім рівнем життєвого
забезпечення громадянина і непрацездатних членів його сім'ї,
зокрема у випадку безробіття як соціально-економічного явища.
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування становить
систему прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання
соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян
у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених
законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати
страхових внесків власником або уповноваженим ним органом,
громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених
законом (стаття 1 Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Держава є гарантом забезпечення застрахованих
осіб та надання їм відповідних соціальних послуг. Державні гарантії реалізації застрахованими громадянами своїх прав та законодавче визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування є принципами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Законодавець визначив правову базу, економічний
механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового
державного соціального страхування громадян, зокрема на випадок
безробіття. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття (далі - страхування на випадок безробіття)
- це
система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне
забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих
осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття
.1. ПІДСТАВИ ПРИПНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ :

1) угода сторін (п.1 ст.36 КЗпП України);

2) закінчення строку трудового договору , крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення (п.2 ст. 36 КЗпП України) ;

3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п.3 ст. 36 КЗпП України);

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45) (п.4 ст. 36 КЗпП України);

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду (п.5 ст. 36 КЗпП України);

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (п.6 ст. 36 КЗпП України);

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (п.7 ст. 36 КЗпП України);

8) підстави, передбачені контрактом (п.8 ст. 36 КЗпП України).

Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Інші підстави звільнення визначені статтями 38,39,40,41 Кодексу законів про працю України.2. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОРГАНIЗАЦIЯ ЗАЙНЯТОСТI НАСЕЛЕННЯ

Безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.Не можуть бути визнані безробітними громадяни:

а) віком до 16 років, за винятком тих, які працювали і були вивільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, реорганізацією, перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи і організації або скороченням чисельності (штату);

б) які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), в тому числі випускники загальноосвітніх шкіл, у разі відмови їх від проходження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру, яка не потребує професійної підготовки;

в) які відмовились від двох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, які шукають роботу;

г) які мають право на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах, на пенсію за вислугу років або досягли встановленого законом пенсійного віку.

У разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянам статусу безробітних приймається державною службою зайнятості за їх особистими заявами з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості за місцем проживання як таких, що шукають роботу. Реєстрація громадян провадиться при пред’явленні паспорта і трудової книжки, а в разі потреби — військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють.Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних державною службою зайнятості визначається Кабінетом Міністрів України.Надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:

а) жінкам, які мають дітей віком до шести років;

б) одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;

в) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося п’ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

г) особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам — 53 років);

д) особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування;

е) інвалідам, які не досягли пенсійного віку.
Для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий доход), підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій же місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який особа мала за попередньою роботою з урахуванням її середнього рівня, що склався в галузі відповідної області за минулий місяць. При пропонуванні підходящої роботи враховується стаж роботи громадянина за спеціальністю, його попередня діяльність, вік, досвід, становище на ринку праці, тривалість періоду безробіття.

Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, або оплачувана робота, яка не потребує професійної підготовки. Для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю понад шість місяців, — робота за спеціальністю, що потребує попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікації, а в разі неможливості її надання — інша оплачувана робота за спорідненою професією (спеціальністю).Громадяни мають право на працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення до підприємства, установи, організації, індивідуального селянського (фермерського) господарства і до іншого роботодавця або при безплатному сприянні державної служби зайнятості

Громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості як особи, що шукають роботу, мають право на безплатну професійну орієнтацію, консультацію, підготовку, перепідготовку, одержання відповідної інформації з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, режиму праці.


3.ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

Державна служба зайнятості складається з:


Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації професійного навчання незайнятого населення і центрів професійної орієнтації населення, інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.

До складу державної служби зайнятості входять також навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри реабілітації населення, підприємства, установи і організації, підпорядковані службі зайнятості.Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою безплатно.Каталог: data -> files -> 02-2010
files -> КарткА №24 09 затверджено наказ дфс україни від 13. 01. 2015 №7
files -> Стадії виборчого процесу
files -> Шевченко і Рівненщина
02-2010 -> Методичні рекомендації Для осіб, які втратили роботу та перебувають на обліку як безробітні Карлівка 2009 План Вступ
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Міністерство культури України Управління культури І туризму Рівненської облдержадміністрації Громадська Рада директорів обласних центрів народної творчості кз «Рівненський обласний центр народної творчості» рор згадаємо всіх поіменно
files -> Виконання Плану роботи Головного управління дфс (Міндоходів) на 2014 рік
02-2010 -> У вихованні немає головного і другорядного, як немає головної

Скачати 346.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка