Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Проблемні питання кримінально-правового захисту життя та здоров’я особи за Кримінальним кодексом України»Скачати 70.24 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.08.2018
Розмір70.24 Kb.
#45106
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра кримінального права і процесу

Методичні рекомендації

для підготовки студента

до практичних занять
з дисципліни «Проблемні питання кримінально-правового захисту життя та здоров’я особи за Кримінальним кодексом України»

 

для студентів 4 курсу 

для студентів _081 «Право»___________________

(шифр та назва напряму (спеціальності) підготовки

 

   

  Укладач к.ю.н., доцент Катеринчук К.В.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)
Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри кримінального

права і процесу

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри__________________

ЗМІСТ
Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях.

І. Самостійне опрацювання першоджерел.

Законспектуйте основні положення одного з політологічних творів: 1. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : Навч. посіб. / вид. 3-тє доповн. та переробл. Київ: Атіка, 2007. 592 с.

 2. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / 2–е изд., перераб. и доп.Москва: Юрист, 1999. 304 с.

 3. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації : монографія Київ: Атіка, 1999.464 с.

 4. Смитиенко В.М. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР. – Київ: "Вища школа", 1989.

 5. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. Харків: Право, 2017. 400 с.

 6. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. Київ: Юринком, 1995. 208 с.

 7. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія. – Київ: Юрисконсульт, 2006. 1065 с.


ІІ. Запитання та завдання для самостійного контролю.

Дайте розгорнуту відповідь на наступні запитання:Модуль 1. Проблемні питання об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів проти життя та здоров’я особи. Особливості кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи.

Тема 1. Проблемні питання об’єкта складів злочинів проти життя та здоров’я особи

План

 1. Встановіть та охарактеризуйте особливості встановлення об’єкта складів злочинів проти життя та здоров’я особи.

 2. Встановіть та охарактеризуйте значення об’єкта злочину в структурі елементів його складу для характеристики суспільної небезпеки злочину і його кваліфікації.

 3. Розкрийте точки зору вчених щодо визначення об’єкта складів злочинів проти життя особи.

 4. Розкрийте точки зору вчених щодо визначення об’єкта складів злочинів проти здоров’я особи.

 5. Встановіть та охарактеризуйте основний і додатковий безпосередні об’єкти складів злочинів проти життя особи.

 6. Встановіть та охарактеризуйте основний і додатковий безпосередні об’єкти складів злочинів проти здоров’я особи.

Методичні рекомендації

Особливості встановлення об’єкта складів злочинів проти життя та здоров’я особи. Значення об’єкта злочину в структурі елементів його складу для характеристики суспільної небезпеки злочину і його кваліфікації. Точки зору вчених щодо визначення об’єкта складів злочинів проти життя та здоров’я особи. Основний і додатковий безпосередні об’єкти складів злочинів проти життя та здоров’я особи.


Тема 2. Проблемні питання об’єктивної сторони складів злочинів проти життя особи

План

 1. Встановіть та охарактеризуйте об’єктивну сторону складів злочинів проти життя особи.

 2. Встановіть та охарактеризуйте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складів злочинів проти життя особи.

 3. Визначте дискусійні питання щодо встановлення об’єктивної сторони складів злочинів проти життя особи.

 4. Розкрийте значення та особливості розподілу складів злочинів по об’єктивній стороні на матеріальні та формальні.

 5. Розкрийте значення та особливості встановлення суспільно-небезпечних наслідків та причинного зв’язку в злочинах проти життя особи.

Методичні рекомендації

Встановлення об’єктивної сторони складів злочинів проти життя особи. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складів злочинів проти життя особи. Дискусійні питання щодо встановлення об’єктивної сторони складів злочинів проти життя особи. Значення розподілу складів злочинів по об’єктивній стороні на матеріальні та формальні. Значення та встановлення суспільно-небезпечних наслідків та причинного зв’язку в злочинах проти життя особи.


Тема 3. Проблемні питання об’єктивної сторони складів злочинів проти здоров’я особи

План

 1. Встановіть та охарактеризуйте об’єктивну сторону складів злочинів проти здоров’я особи.

 2. Встановіть та охарактеризуйте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складів злочинів проти здоров’я особи.

 3. Встановіть та охарактеризуйте дискусійні питання щодо встановлення об’єктивної сторони складів злочинів проти здоров’я особи.

 4. Значення розподілу складів злочинів по об’єктивній стороні на матеріальні та формальні.

 5. Здійсніть аналіз Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

 6. Розкрийте значення та особливості встановлення суспільно-небезпечних наслідків та причинного зв’язку в злочинах проти здоров’я особи.

Методичні рекомендації

Встановлення об’єктивної сторони складів злочинів проти здоров’я особи. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складів злочинів проти здоров’я особи. Дискусійні питання щодо встановлення об’єктивної сторони складів злочинів проти здоров’я особи. Значення розподілу складів злочинів по об’єктивній стороні на матеріальні та формальні. Значення та встановлення суспільно-небезпечних наслідків та причинного зв’язку в злочинах проти здоров’я особи. Аналіз Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.Тема 4. Проблемні питання суб’єктивної сторони складів злочинів проти життя та здоров’я особи

План

 1. Встановіть та охарактеризуйте суб’єктивну сторону складів злочинів проти життя особи.

 2. Встановіть та охарактеризуйте суб’єктивну сторону складів злочинів проти здоров’я особи.

 3. Встановіть та охарактеризуйте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони складів злочинів проти життя особи.

 4. Встановіть та охарактеризуйте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони складів злочинів здоров’я особи.

 5. Дискусійні питання щодо встановлення суб’єктивної сторони деяких складів злочинів проти життя особи.

 6. Дискусійні питання щодо встановлення суб’єктивної сторони деяких складів злочинів проти здоров’я особи.

Методичні рекомендації

Встановлення суб’єктивної сторони складів злочинів проти життя та здоров’я особи. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони складів злочинів проти життя та здоров’я. Дискусійні питання щодо встановлення суб’єктивної сторони деяких складів злочинів проти життя та здоров’я.


Тема 5. Проблемні питання суб’єкта складів злочинів проти життя та здоров’я особи

План

 1. Дискусійні питання щодо зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність за деякі злочини проти життя особи.

 2. Дискусійні питання щодо зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність за деякі злочини проти здоров’я особи.

 3. Особливості кримінальної відповідальністі за злочини проти життя та здоров’я особи, вчинені у стані сп’яніння, внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин.

 4. Встановіть та охарактеризуйте ознаки та види спеціального суб’єкта складів злочинів проти життя, його значення для кваліфікації.

 5. Встановіть та охарактеризуйте ознаки та види спеціального суб’єкта складів злочинів проти здоров’я особи, його значення для кваліфікації.

Методичні рекомендації

Дискусійні питання щодо зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність за деякі злочини проти життя та здоров’я особи. Кримінальна відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи, вчинені у стані сп’яніння, внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин. Ознаки та види спеціального суб’єкта складів злочинів проти життя та здоров’я особи, його значення для кваліфікації.
Тема 6. Особливості кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак складів злочинів проти життя та здоров’я особи

План

 1. Дискусійні питання кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак складів злочинів проти життя особи.

 2. Дискусійні питання кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак складів злочинів проти здоров’я особи.

 3. Здійсніть аналіз постанови Пленум Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи» від 07.02.2003 № 2., щодо особливостей кваліфікації злочинів проти життя особи.

 4. Здійсніть аналіз постанови Пленум Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи» від 07.02.2003 № 2., щодо особливостей кваліфікації злочинів проти здоров’я особи.

Методичні рекомендації

Дискусійні питання кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак складів злочинів проти життя та здоров’я особи.
Тема 7. Проблемні питання кваліфікації злочинів проти життя особи

План

 1. Визначте та охарактеризуйте проблемні питання при кваліфікації дій співучасників у злочинах проти життя особи.

 2. Особливості відмежування злочинів проти життя особи від суміжник складів злочинів.

Методичні рекомендації

Вивчаючи дану тему, студентам перед усім слід визначитись із аналізу постанови Пленум Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи» від 07.02.2003 № 2., щодо особливостей кваліфікації злочинів проти життя особи. Проблемні питання при кваліфікації дій співучасників у злочинах проти життя особи. Відмежування злочинів проти життя особи від суміжник складів злочинів.


Тема 8. Проблемні питання кваліфікації злочинів проти здоров’я особи

План

 1. Визначте та охарактеризуйте проблемні питання при кваліфікації дій співучасників у злочинах проти здоров’я особи.

 2. Відмежування злочинів проти здоров'я особи від суміжник складів злочинів.

Методичні рекомендації

Вивчаючи дану тему, студентам перед усім слід визначитись із аналізу постанови Пленум Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи» від 07.02.2003 № 2., щодо особливостей кваліфікації злочинів проти здоров’я особи. Проблемні питання при кваліфікації дій співучасників у злочинах проти здоров’я особи. Відмежування злочинів проти здоров'я особи від суміжник складів злочинів.Дисципліна «Проблемні питання кримінально-правового захисту життя та здоров’я особи за Кримінальним кодексом України» є однією з профілюючих дисциплін, яка вивчається у вищих юридичних навчальних закладах України. Викладання даної дисципліни передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту закону про кримінальну відповідальність в частині особливостей кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я, що передбачені розділом ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України; взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням наукового та практичного застосуванням.

Місце даної дисципліни в навчальному плані, системі професійної освіти й зв’язок із суміжними дисциплінами визначається тим, що «Проблемні питання кримінально-правового захисту життя та здоров’я особи за Кримінальним кодексом України» є заключним етапом вивчення фундаментальної юридичної науки – Кримінальне право, студенти поглиблюють правові знання, вдосконалюють навички професійної діяльності щодо особливостей кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи.

Метою викладання навчальної дисципліни «Проблемні питання кримінально-правового захисту життя та здоров’я особи за Кримінальним кодексом України» – закріплення теоретичних знань в галузі кримінально-правової охорони життя та здоров'я особи та практичних навичок для їх застосування в конкретних життєвих ситуаціях, формування правової культури при практичному застосуванні цих норм кримінального законодавства.

Завдання дисципліни – це вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері злочинів проти життя та здоров'я особи та особливості призначення покарання, а також набуття навичок застосування отриманих знань на практиці.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетентності:

 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу під час вирішення юридичних питань у продовж виконання своїх професійних обов’язків як фахівець-юрист (адвокат);

 • здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;

 • здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії;

 • навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права;

 • уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій;

 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

 • здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності;

 • навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Навчальна дисципліна «Проблемні питання кримінально-правового захисту життя та здоров’я особи за Кримінальним кодексом України» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Адвокатська техніка», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів», «Теорія доказів в кримінальному праві», «Особливості складання процесуальних документів у кримінальному праві».

У ст. 3 Конституції України проголошується, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Особливої уваги потребує кримінально-правова охорона найцінніших людських благ – життя та здоров’я. Тож кримі­нальне право розглядає злочини проти життя та здоров’я особи як одні з найнебезпечніших. Кримінальна відповідальність за вчинення таких посягань передбачена розділом ІІ Особливої частини КК (статті 115–145), який має назву “Злочини проти життя та здоров’я особи”.

Низка законодавчих і підзаконних актів України докладно регулює питання охорони та захисту життя і здоров’я громадян (наприклад, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України “Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення” від 12 грудня 1991 р., Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини” від 16 липня 1999 р., Правила медичного огляду з метою виявити зараження вірусом імунодефіциту людини, обліку, медичного обстеження та профілактичного нагляду за ВІЛ-інфікованими, затверджені постановою КМ України від 10 серпня 1992 р. № 460, Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені наказом МОЗ України від 17 січня 1995 р., тощо).

Деякі питання забезпечення надійної охорони життя та здоров’я людини врегульовано міжнародним законодавством (наприклад, Європейською конвенцією з прав людини від 4 листопада 1950 р., ратифікованою Україною 17 липня 1997 р.; Конвенцією ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таках, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р., ратифікованою УРСР 26 січня 1987 р.; Європейською конвенцією про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 28 листопада 1987 р., ратифікованою Україною 24 січня 1997 р. тощо).

Ці питання також висвітлено в постановах Пленуму ВС України “Про судову практику в справах про необхідну оборону” від 26 квітня 2002 р. № 1 та “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи” від 7 лютого 2003 р. № 2.

Дослідженню проблем кримінально-правової протидії злочинам проти життя та здоров’я особи в юридичній літературі приділено достатньо уваги. Їх вивчали, зокрема, такі вчені: М. Бажанов, Ю. Баулін, В. Борисов, С. Бородін, В. Глушков, Б. Глущенко, В. Грищук, Т. Дауров, О. Джужа, М. Короленко, М. Коржанський, О. Литвин, М. Мельник, П. Михайленко, В. Навроцький, М. Панов, П. Пилипчук, І. Сервецький, В. Сташис, С. Тарарухін, М. Хавронюк, Д. Читлов, Л. Шесто­палова, А. Шульга, Н. Ярмиш та ін.

У нашій країні все більшого значення набуває проголошена в Конституції України охорона особистості людини в широкому контексті її соціального і особистого життя.

Конституція України нарівні з загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права проголосила “права кожного на життя, здоров’я, честь та гідність, недоторканність...” у якості одного з основних напрямків у діяльності держави. Проявом пріоритету зазначеної задачі є, зокрема, місце, що відведено в Кримінальному Кодексі України у його Особливій частині.

Джерела даної проблеми лежать у суспільстві. Постійно побоюючись за себе і своїх близьких, прагнучи одержати хоча б деякі життєві блага, людина стає агресивним, усі частіше застосовує силові методи рішення своїх проблем. Звідси і нинішня поширеність насильства та жорстокості, однак, невірно думати, що як тільки сьогоднішні наші проблеми будуть вирішені, наступить повне моральне і кримінологічне благополуччя. Це зовсім не так, оскільки злочинність і, зокрема злочинне насильство вічні, а вічні вони тому, що зберігаються живильні їхні джерела. У суспільстві завжди будуть окремі люди чи групи, незадоволені своїм існуванням, своїм статусом, матеріальною забезпеченістю, перспективами для себе і своїх дітей. От чому рівень насильства і жорстокості завжди буде підтримуватися.

Однак можна змінити характер жорстокості, локалізувати її, стримувати у визначених рамках, швидко і вміло реагувати на окремі спалахи насильства. Зокрема цього можна домогтися шляхом застосування норм кримінального закону.Злочини проти життя та здоров’я особи – це суспільно небезпечні та протиправні діяння, що, посягаючи на життя й здоров’я особи, руйнують і спотворюють ці найцінніші блага, а також наражають на небезпеку заподіяння їм шкоди.

Слід зазначити, що в розділі ІІ Особливої частини КК об’єднано посягання на два різних родових об’єкти – життя та здоров’я особи. Слід виходити з того, що кожний злочин проти життя завжди пов’язаний із заподіянням шкоди здоров’ю, проте не кожне посягання проти здоров’я зашкоджує життю. Наприклад, при вчиненні такого злочину проти життя, як убивство, руйнується і життя, і здоров’я потерпілого, однак заподіяння особі побоїв, мордувань, умисного легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження не призводить до втрати життя, хоча при цьому страждає здоров’я. Життя та здоров’я особи також є безпосередніми об’єктами відповідних злочинів.Життя особице особлива форма існування людини (людського організму), що характеризується цілісністю та здатністю до самооргані­зації; це найважливіше благо, яке, в разі смерті людини, не може бути відновлено. Здоров’я особи – це стан людського організму, при якому нормально функціонують усі його органи та тканини. Термін “особа” означає окремий індивід, особистість, людину як втілення індивідуального начала в суспільстві.

Деяким злочинам проти життя та здоров’я особи властиві додаткові обов’язкові чи факультативні безпосередні об’єкти (наприклад, воля, честь і гідність особи, встановлений законодавством порядок надання громадянам медичної допомоги тощо).Предметом деяких злочинів проти життя та здоров’я особи можуть бути:

-відомості про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, або захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та результати такого обстеження (ст. 132);

-органи тканини людини (ст. 143);

-кров (ст. 144);

-лікарська таємниця (ст. 145) тощо.

Потерпілі від цих злочинів – широке коло осіб, зокрема:

-заручник, малолітня дитина, вагітна жінка тощо (при вчиненні умисного вбивства за обтяжуючих обставин);

-близькі родичі (наприклад, при вчиненні тяжкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження);

-особа, що перебуває в небезпечному для життя стані (при ненаданні допомоги такій особі);

-хворий (при ненаданні йому допомоги медичним працівником);

-пацієнт (при порушенні його прав).

Із об’єктивної сторони аналізовані злочини характеризуються переважно трьома обов’язковими ознаками:

1) суспільно небезпечним діянням;

2) суспільно небезпечними наслідками;

3) причиновим зв’язком між суспільно небезпечним діянням і суспі­ль­но небезпечними наслідками.

На кваліфікацію злочинів проти життя та здоров’я особи можуть упливати такі ознаки їх об’єктивної сторони:

-час вчинення злочину (наприклад, час пологів або одразу ж після них при вчиненні умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини);

-спосіб вчинення злочину (наприклад, обман при вчиненні насильницького донорства);

-обстановка вчинення злочину (наприклад, необхідна оборона при умисному вбивстві, якщо перевищено її межі) тощо.

Диспозиції деяких статей, що описують об’єктивну сторону злочинів проти життя та здоров’я особи, можуть бути бланкетними (наприклад, ст. 143 “Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини”) або відсильними (наприклад, ст. 122 “Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження”).

Більшість злочинів проти життя та здоров’я особи сконструйовано як злочини з матеріальним складом (усі види вбивств і тілесних ушкоджень; ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані; незаконна лікувальна діяльність тощо). Однак є злочини з формальним складом (погроза вбивством, незаконне проведення аборту, залишення в небезпеці).Каталог: bitstream -> NAU -> 33692
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
33692 -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Скачати 70.24 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка