Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»Скачати 224.43 Kb.
Дата конвертації09.11.2016
Розмір224.43 Kb.
#1206
ТипМетодичні рекомендації


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

І (районного) туру

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2015»

Відповідно до методичних рекомендацій з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року», розроблених Барабаш Наталією Володимирівною – методистом вищої категорії відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, методичних рекомендацій ВОІПОПП, районним методичним кабінетом підготовлено методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015»


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

першого (районного) етапу КОНКУРСУ

Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2015» проводиться у номінаціях: • «Українська мова і література»,

 • «Правознавство»

 • «Образотворче мистецтво»,

 • «Хімія»,

 • «Класний керівник» (проведення з’ясовується до 28.10.2014 р.)

Перший етап відбудеться з 12 по 18 листопада 2014 року, другий - з 19 листопада по 12 грудня 2014 року, третій –17 грудня 2014 року.

Прийом заяв до 11 листопада.Матеріали надсилаються загальноосвітніми навчальними закладами до 11 листопада на електронних та паперових носіях.

Відповідно до порядку, затвердженого районним оргкомітетом Конкурсу визначаються переможці першого туру.

Переможці першого туру беруть участь у другому (обласному) турі.

Для участі в І (районному) турі необхідно представити наступні матеріали: • лист-представлення за формою (додаток 1);

 • особисту заяву учасника першого (районного) туру Конкурсу за зразком (додаток 2);

 • інформаційну картку учасника першого (районного) туру Конкурсу (додаток 3);

 • висновок навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність учасника І (районного) туру (обсяг – до 2 друк. сторінок);

 • узагальнення власного педагогічного досвіду з розв’язання проблеми, над якою працює вчитель, в узагальненні досвіду мають бути розкриті специфіка педагогічних технологій вчителя, сучасні та авторські форми й методи розв’язання проблеми, список використаної літератури ( 12 друк. стор.);

 • розробку уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (система уроків, 4-5 уроків в паперовому та електронному варіанті);

 • розробку позакласного заходу за визначеною проблемою (паперовий та електронний варіант);

 • презентацію власного педагогічного досвіду в програмі Роwеr Роіnt;

 • фотографії (одне кольорове фото розміром 9x14 та 2-3 сюжетних фотоматеріалів про педагогічну діяльність в електронному та паперовому варіанті);

Під час проведення першого туру Конкурсу учасникам рекомендується виконати конкурсні завдання, відповідні до завдань другого (обласного) та третього (заключного) туру Конкурсу:

 • презентацію власного педагогічного досвіду в програмі Роwег Роіnt (до 15 слайдів);

 • тестування з фахової майстерності, методичної підготовки та рівня загальної ерудиції учасників конкурсу;

 • майстер-клас «Я роблю це так»(10 хвилин);

 • практична робота ( розгорнутий конспект уроку - 30 хвилин на підготовку);

 • інтернет - ресурс.

Рекомендації

щодо оформлення матеріалів учасника І (районного) туру

всеукраїнського Конкурсу «Учитель року - 2015»

1. Всі документи подаються відповідно до поданого вище переліку і оформляються на паперових та електронних носіях.

2. Матеріали, які подаються в паперовому вигляді, надаються в одному екземплярі та зібраними в папку.

3. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням на ньому прізвища, ім’я та по-батькові учасника конкурсу, ЗНЗ та номінації, яку він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.Підставою для реєстрації учасника І (районного)туру всеукраїнського Конкурсу «Вчитель року» є надання повного комплекту документів

Лист-представлення

 • Лист-представлення учасника І (районного)туру

1. Подається на бланку ЗНЗ за підписом директора навчального закладу.

2. Обсяг листа до однієї друкованої сторінки.

Висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу

 • Висновок адміністрації загальноосвітнього навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність учителя - учасника І (районного) туру - в навчальному закладі .

1. Подається на бланку за підписом директора ЗНЗ.

2. Висновок має містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, МАН, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність вчителя на рівні навчального закладу, району, міста, області.

3. Обсяг висновку до двох друкованих сторінок.

Заява вчителя про участь у конкурсі

Вчитель особисто пише заяву на ім’я Голови оргкомітету І (районного) туру всеукраїнського Конкурсу «Вчитель року», в якій обов’язково вказує: "З умовами організації і проведення конкурсу ознайомлений і погоджуюсь ". Заява має бути написана власноруч.


Узагальнення власного педагогічного досвіду

На даному етапі Конкурсант повинен продемонструвати креативність свого професійного мислення, вміння виділяти педагогічні проблеми, розчленовувати їх на завдання, знаходити в процесі дослідницької або практично-експериментальної діяльності способи їх вирішення, оформити все це у вигляді авторських програм, концепцій, систем, методик, технологій, передового педагогічного досвіду, що несуть в собі оригінальні стратегію і тактику.

Авторська робота повинна бути представлена на електронних носіях та в друкованому вигляді (до 12 сторінок).

Мета - показати науково-методичну підготовку учасників Конкурсу, вміння узагальнювати власний досвід.

Етапи роботи вчителя над узагальненням досвіду


 • Вибір теми.

 • Ознайомлення з літературою за обраною темою.

 • Планування роботи з обраної теми.

 • Збір та обробка матеріалу. Систематизація накопичених фактів з власного досвіду роботи.

 • Аналіз та обробка матеріалу.

 • Відповідне літературне оформлення.

Структура представлення досвіду роботи (орієнтовно - 12 сторінок)

Проблемно-орієнтований аналіз діяльності (до 2 сторінок).

Обґрунтування актуальності досвіду і його практичної значущості

(2 сторінки).

Визначення провідної педагогічної ідеї досвіду, її складових частин(1 сторінка).

Технології реалізації провідної педагогічної ідеї та її компонентів(до 5 сторінок).

Результативність представленого досвіду (1 сторінка).

Бібліографія (1 сторінка).

Рекомендації щодо оформлення та змісту матеріалів

передового педагогічного досвіду:

Обкладинка (титульний аркуш):

• Назва установи, що представляє матеріал.

• Заголовок, назва наданого матеріалу.

• П.І.Б., посада того, хто представляє матеріал.

• Рік подання матеріалу.

Інформаційний лист:

• Відомості про автора досвіду, адреса, контактний телефон; П.І.Б., рік народження, освіта, кваліфікаційна категорія і рік присвоєння;

• Відомості про те, якими матеріалами представлений досвід, їх точне місцезнаходження;

• Інформація про послідовників досвіду, їх відгуки і зауваження, конкретні адреси розповсюдження передового досвіду (П.І.Б., посада, назва навчального закладу).Рецензія

Відгуки та зауваження експерта на представлену роботу (вказати П.І.Б., посаду експерта).Анотація

Це скорочений виклад змісту матеріалу про досвід у наступній послідовності : уявлення автора-упорядника, основний зміст матеріалу про досвід, читацьке призначення матеріалу.Зміст

Дає розгорнутий перелік усіх рубрик (розділів, глав, параграфів) відповідно тексту із зазначенням сторінок. У цілому вона повинна відображати основні аспекти розглянутої в роботі проблеми.Вступ

Актуальність розглянутого досвіду, тема, предмет матеріалу, сформульовані в заголовку, вказується науково-практична значимість, проблематичність розглянутого досвіду з тим, щоб у читача створилася певна установка на сприйняття його змісту і виник цілеспрямований інтерес. Доцільно окреслити коло питань, які будуть розглядатися у досвіді. Необхідно відзначити індивідуальний внесок кожного автора. Вступ не повинен повторювати анотацію.Основна аналітична частина

Дається виклад розглянутого досвіду, висвітлюються існуючі підходи та шляхи вирішення. Основну частину можна почати з опису досягнутих результатів у досвіді педагога. Важливо виявити та обґрунтувати ті конкретні суперечності, які зумовили творчий пошук. При описанні дослідів в особистих і загальних висновках повинно проявитися авторське ставлення до нього.Висновки та рекомендації

Містять відомості про фактичний стан проаналізованої проблеми.

Тут простежуються причинно-наслідкові зв'язки між використовуваними педагогом засобами та отриманими результатами. У заключній частині може бути дано висновки і рекомендації, а також прогнози, що відображають перспективи розвитку даного досвіду, проблеми та шляхи їх вирішення.

Висновки є дуже важливим розділом роботи і можуть носити характер рекомендацій, спрямованих на ефективне вирішення розглянутих у досвіді проблем, або характер прогнозу, тобто випереджального досвіду, що розкриває можливості передового досвіду у визначенні на його основі подальшої розробки окремих наукових проблем, так і теорій практики навчально-виховного процесу в цілому.Додаток

Складається при необхідності. Таблиці, приклади, матеріали довідникового характеру не повинні повторювати текст роботи, а служити її доповненням.Примітка

При описі досвіду посилання на додатки обов'язково.

Перелік можливих матеріалів додатків до опису досвіду роботи:

• Авторські програми, модифіковані програми, проекти.

• Опис досвіду роботи.

Фотографії вчителя, кабінету, стендів.

• Тематичне планування.

• Поурочні плани.

• Система уроків, занять за темою досвіду.

• План самоосвітньої роботи.

• План роботи факультативів.

• План гурткової роботи.

• Комп'ютерне забезпечення занять.

• Сценарії вечорів, свят і т.д.

• Тексти лекцій, виступів, доповідей, рефератів та ін.

• Творчі роботи учнів.

• Дані про успішність учнів.

• Участь учнів у суспільному житті громади.

• Робота з вивчення своєї області, району, господарства (досягнення і перспективи розвитку).

• Дані про випускників та колишніх учнів (успіхи, що мають відношення до системи роботи вчителя).

• Заохочення вчителя (нагороди, звання).

• Перевірка ефективності досвіду.

• Послідовники.

Презентація власного педагогічного досвіду в програмі Роwег Роіnt

Усне подання (презентація) конкурсантом свого професійного досвіду, в якому відображаються інноваційні підходи до освіти, сутність використовуваних освітніх технологій, відповідність до сучасних вимог в освіті.Оформлення мультимедійних презентацій

Оформлення слайдів

Дотримання єдиного стилю оформлення (уникати стилів, які будуть відволікати від змісту презентації); допоміжна інформація не повинна переважати над основною інформацією (текст, малюнок).

Фон: виберіть для фону холодні тони.

Використання кольору: на одному слайді рекомендується використовувати не більше трьох кольорів: один для фону, інший для заголовка, третій для тексту; для фону і тексту слайда потрібно вибрати контрастні кольори.

Анімаційні ефекти: використовувати можливості комп'ютерної анімації для подання інформації на слайді, але не зловживати різними анімаційними ефектами (вони не повинні відволікати увагу від змісту слайда).

Подання інформації

- Зміст інформації: використовувати короткі слова і пропозиції; мінімізувати кількість прийменників, прислівників, прикметників; заголовки мають привертати увагу аудиторії.

- Розташування інформації на сторінці: переважно горизонтальне розташування інформації; найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрана; якщо на слайді є картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано, щоб на слайдах залишалися поля, не менше 1 см з кожної сторони; всі слайди (крім першого) повинні містити порядковий номер, розташований у правому нижньому куті (розмір шрифту - не менше 20 пт).

- Шрифти для заголовків - не менше 24 пт; для інформації - не менше 18 пт; шрифти без зарубок легше читати з великої відстані; не можна змішувати різні типи шрифтів в одній презентації; для виділення інформації слід використовувати жирний шрифт, курсив або підкреслення; максимальна кількість текстової інформації на одному слайді - 15 рядків тексту, набраних Arial 18 пт).

- Способи виділення інформації: рамки, заливки, межі; різні кольори шрифтів, штрихування; малюнки, діаграми, схеми для ілюстрації найважливіших фактів.

- Обсяг інформації: не варто заповнювати один слайд дуже великим обсягом інформації: глядачі можуть запам'ятати не більше трьох фактів, висновків, визначень; найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді; максимальна кількість графічної інформації на одному слайді - 2 малюнки (фотографії, схеми тощо) з текстовими коментарями (не більше 2 рядків до кожного).

- Види слайдів: для забезпечення різноманітності слід використовувати різні види слайдів з текстом, з таблицями, діаграмами, фотографіями, ілюстраціями, схемами.

- Ілюстрації: при використанні фотографій обробляйте їх в Adobe Photoshop, змінити розмір зображення, збережіть командою «Файл - Зберегти для web», формат файлів вибирайте png або jpeg, так щоб максимальний розмір файлів не перевищував 500 КВ.Матеріали з досвіду роботи вчителя (розробки уроків, позакласних заходів)

Подаються розробки чотирьох – п’яти уроків різних типів та одного позакласного заходу з повним дидактичним забезпеченням, котрі можуть бути ілюстрацією вирішення проблеми, над якою працює вчитель.

Матеріали надаються в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в програмі Microsoft Word.

Фотографії

1. Кольоровий портрет (розміром 9х4).

2. Дві-три жанрові кольорові фотографії (сюжетних фотоматеріалів про педагогічну діяльність в електронному варіанті);

Фотографії подаються в паперовому та електронному варіантах без зменшення розміру.РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ТА МАТЕРІАЛІВ УЧАСНИКА КОНКУРСУ
Додаток 1

(бланк організації)ЛИСТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯ
__________________________________________________________________

(повне найменування навчального закладу)

представляє________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові учасника Конкурсу)

__________________________________________________________________

(посада і місце роботи учасника Конкурсу)


на участь у І турі Всеукраїнського Конкурсу «Учитель року - 2015" у номінації «______________».

(вказати номінацію)


____________________________________________________________________________________________ (короткий висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника Конкурсу)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник_____________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.


Додаток 2

Оргкомітету І (районного) туру всеукраїнського Конкурсу «Учитель року-2015»

______________________________

(ПІБ – повністю)______________________________

(посада, місце роботи)__________________________________________________________________________________________

ЗАЯВА *

Прошу допустити мене до участі у першому (районному) турі всеукраїнського Конкурсу «Учитель року-2015» в номінації «______________»

(вказати номінацію)

З умовами Конкурсу ознайомле(на/ий) і погоджуюсь.


__________________ _________________

(дата) (підпис)

* Заява пишеться власноруч


Додаток 3

Інформаційна картка учасника - це документ, за яким учасник буде представлений на сайті Конкурсу, в публікаціях, збірниках матеріалів для журі.

Оформляючи інформаційну карту, необхідно прибрати всі підказки, не змінювати і не застосовувати іншого оформлення.

Інформаційна картка надається у паперовому вигляді та на електронному носії.

Пункти, написані курсивом, заповнюються за бажанням.

Місце, позначене *, пишеться власноруч (на паперовому носії).
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ

«УЧИТЕЛЬ РОКУ2014»


Фотопортрет

4х6

______________________________(Прізвище)

______________________________(Ім’я)

______________________________(По-батькові)І. Загальні відомості

Громадянство України
Населений пункт
Дата народження (день, місяць, рік)
Місце народження
Адреса особистого сайту, блогу та ін., де можна познайомитись з учасником та опублікованими їм матеріалами (якщо є)
Адреса шкільного сайту в Інтернеті (якщо є)
ІІ. Робота

Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до статуту)
Посада
Предмети, які викладає
Класне керівництво (у даний час, в якому класі)
Загальний педагогічний та трудовий стаж (повних років на момент заповнення картки)
Кваліфікаційна категорія
Відомості про досягнення учнів
Відомості про друк у педагогічній пресі
Почесні звання та нагороди (найменування та дата отримання)
Місця та строки роботи за останні 10 років
Викладацька діяльність за сумісництвом (місце роботи та посада)
ІІІ. Освіта

Найменування та рік закінчення професійної освіти
Спеціальність, кваліфікація за дипломом
Додаткова професійна освіта за останні три роки (найменування освітніх програм, курсів, стажування і т.п., місця та строки їх отримання)
Знання іноземної мови (вказати рівень володіння)
Вчений ступінь
Назва дисертаційної роботи (робіт)
Основні публікації (в т.ч. брошури, книги)
IV. Громадська діяльність

Участь у роботі громадських організацій (найменування, напрям діяльності, дата вступу)
Участь у діяльності управлінської (шкільної) ради
Участь в реалізації районних, обласних, державних проектах (указати статус участі)
V. Дозвілля

Хобі
Спортивні захоплення та досягнення
Сценічні таланти
VІ. Контакти

Робоча адреса з поштовим індексом

Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання

Домашня адреса з індексом

Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання

Робочий телефон з міжміським кодом

Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання

Домашній телефон з міжміським кодом

Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання

Мобільний телефон

Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання

Факс з міжміським кодом

Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання

Робоча електронна пошта
Особиста електронна пошта
VІІ. Документи

Паспорт(серія, №, ким і коли виданий)

Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання

ІПН (індивідуальний податковий номер)

Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання

VІІІ. Професійні цінності

Професійне кредо учасника
Чим приваблює робота в школі
В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу «Учитель року»
ІХ. Додатки

Добірка кольорових фотографій:

 • Портрет 9х13 см;

 • Жанрова (з уроку, позакласного заходу, педагогічної наради та ін.)

 • Додаткові жанрові фотографії (не більше 5)

Подаються на компакт-диску (або на іншому електронному носії) у форматі JPEG («*.jpg»), 300 точок на дюйм без зменшення оригінального розміру

Цікаві відомості про учасника не розкриті попередніми розділами картки (не більше 500 слів)
Авторські статті та розробки учасника, які б він хотів опублікувати в засобах масової інформації

Подаються на ком пакт-диску (або іншому електронному носії) у форматі DOC («*.doc»), не більше 5-ти.


* Вірність відомостей,

які представлені в інформаційній карті, підтверджую.


Даю дозвіл на внесення інформації в базу даних і використання заявки (крім контактних, паспортних даних та ІПН (індивідуального податкового номеру) в некомерційних цілях для розміщення в Інтернеті, буклетах і періодичних освітніх виданнях з можливістю редакторської обробки.

_____________ /_______________________/

(підпис) (Прізвище, ініціали)
«___»___________20___ р.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Мета: вдосконалити навички використання ІКТ у контексті вміння структурувати інформацію, оформлювати її, використовувати авторські ілюстрації, дотримуватись єдиного стилю, оригінальності та сприяти оптимізації навчального процесу.
МАЙСТЕР-КЛАС

Майстер-клас - особлива форма ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом (умовно «Школа передового педагогічного досвіду»), заснована на практичних діях показу і демонстрації творчого вирішення певної педагогічної, психологічної, методичної задачі, обмін досвідом навчання і виховання учнів.Критерії якості підготовки і проведення майстер-класу

Для визначення ефективності підготовки і проведення майстер-класу ми пропонуємо використовувати наступні критерії.Презентативність. Вираженість інноваційної ідеї, рівень її представленості, культура презентації ідеї, популярність ідеї в педагогічних, методичних та практичних аспектах освіти.

Ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень реалізації ідей). Вибір, повнота та оригінальність вирішення інноваційних ідей.

Прогресивність. Актуальність і науковість змісту і прийомів навчання, наявність нових ідей, що виходять за рамки стандарту і відповідних тенденціям сучасної освіти та методики навчання предмета, здатність не тільки методичного, але і до наукового узагальнення досвіду.

Вмотивованість. Наявність прийомів і умов мотивації, включення кожного в активну творчу діяльність зі створення нового продукту діяльності на занятті.

Оптимальність. Достатність використовуваних засобів на занятті, їх поєднання, зв'язок з метою і результатом (проміжним і кінцевим).

Ефективність. Результативність, отримана для кожного учасника майстер-класу. Який ефект розвитку? Що це дає конкретно учасникам? Уміння адекватно проаналізувати результати своєї діяльності.

Технологічність. Чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури), наявність оригінальних прийомів актуалізації, проблематизації («розриву»), прийомів пошуку і відкриття, подиву, осяяння, рефлексії (самоаналізу, самокорекції).

Артистичність. Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення і популяризації свого досвіду.

Загальна культура. Ерудиція, нестандартність та інноваційність мислення, стиль спілкування, культура інтерпретації досвіду.

На першому етапі І(районного) туру члени журі вивчають , оцінюють надіслані на конкурс матеріали учасників та відбирають 5 кращих (за кількістю балів) для участі у другому етапі.

На другому етапі члени журі безпосередньо знайомляться з конкурсантами та проводять між ними конкурсні випробування.

На третьому(фінальному) етапі передбачається:

- презентація переможцями власного досвіду та власного захоплення з використанням мультимедійного супроводу (до 15 слайдів);

- відзначення переможців (І місце) та лауреатів (ІІ і ІІІ місця) з кожної номінації дипломами та преміями, а всіх учасників ІІ етапу (ІV і V місця) - дипломами за досягнутий результат у певному виді діяльності та сувенірами (Див. Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»).

Каталог: wp-content -> uploads -> docs
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
docs -> Методика проведення біологічних екскурсій
docs -> План урока №1 Предмет: Бухгалтерский учет Раздел Теория бухгалтерского учета
docs -> «Додавання і віднімання по 1 і групами (частинами). Задачі на знаходження суми та невідомого доданка»

Скачати 224.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка