Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання Миколаїв 2016Сторінка1/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір427 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

технолого – економічний коледж

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ
методичні рекомендації для самостійної роботи студентів

1 курсу денної форми навчання

Миколаїв

2016
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

ТЕМА 1.: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ.

ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
Мета : сформувати систему знань про предмет соціально-економічної географії світу; відмінності між поняттями «держава», «країна», «колонія»; поглибити навички працювати з політичною картою світу; систематизувати знання про такі важливі характеристики країни, як форма правління і адміністративно-територіальний устрій.

Обладнання : політична карта світу, атласи, контурні карти.

Завдання : 1. Опрацювати § 1-6 підручника [1] і матеріали лекції №1 та користуючись політичною картою світу відповісти на запитання та виконати наступні завдання:


 1. Що вивчає соціально-економічна географія світу?

 2. На контурну карту нанесіть історико-географічні регіони світу.

 3. За яким принципом (принципами) виділяють різні історико-географічні регіони світу?

 4. Які джерела географічних знань ви можете назвати? Які джерела географічних знань, на ваш погляд, є найбільш інформативними?

 5. Користуючись знаннями з всесвітньої історії визначить зміни, що відбулись на політичній карті світу за останні 25 років.

 6. Наведіть приклади самопроголошених держав, що з’явились за останні два десятиліття.

 7. Географічно Україна перебуває в так званій «дузі нестабільності» (колишня Югославія – Наддністрянщина – Абхазія – Південна Осетія – Карабах – Чечня). Згадайте, які конфлікти відбувалися в цих районах і до чого вони призвели.
 1. Згадайте з курсу «Всесвітня історія» та наведіть приклади воєн за колонії.

 2. Досить поширеною є типологія країн, що враховує рівень і характер соціально-економічного розвитку країни. У цій типологіі виділяють три типи країн:

 1. Економічно розвинені (країни «великої сімки», більшість країн Західної Європи);

 2. Країни з середнім рівнем розвитку (Бразилія, Чилі, Греція та ін.);

 3. Слаборозвинені (деякі країни Африки, Азії, Латинської Америки та Океанії);

Особливе місце займають країни з перехідною економікою – постцоціалістичні країни Східної Європи та колишнього СРСР, до яких належить Україна.

Використовуючи різні джерела знань, заповніть до кінця таблицю:Типологія країн (за Б.П. Яценком)

Типи країн

Підтипи країн

Країни

Економічно розвинені країни

Головні країни

США, Японія, Франція Німеччина, Велика Британія, Італія, Канада

Економічно розвинені країни

Малі промислово розвинені

Промислово розвинені країни Південнної півкуліНідерланди, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Норвегія, Данія, Австрія та ін.
Австралія, Нова Зеландія,Республіка Південна Африка

Середньорозвинені країни перехідної економіки

Країни, які із запізненням стали на шлях капіталістичного розвитку
Країни нової індустріалізації

Іспанія, Португалія, Греція, Турція та ін.

Сінгапур, Мексика, Аргентина, Бразилія, Чилі, Південна Корея та ін.Постсоціалістичні країни перехідної економіки

Постсоціалістичні країни Європи

Країни бувшого СРСР


Країни, що розвиваються

Країни з порівняно зрілою структурою господарства
Країни, що видобувають нафту
Багаті острови
Менш розвинені країни
Країни централізовано керованої економікиНанести на контурну карту кордони двох держав кожного з трьох типів країн (на вибір).

 1. Складіть таблицю «Відмінності між абсолютними монархіями та республіками»

План порівняння

Абсолютні монархії

Республіки

Особа (державні органи), якій (яким) належить владаПеріод правління (управління) владоюСистема передачі владиПриклади країн


 1. Водночас із конституційними формами правління в окремих країнах (їх називають країни з невизначеним статусом) певний час можуть існувати і неконституційні (незаконні) форми – диктатури або військові режими, які можуть виникати внаслідок революцій, військових переворотів, громадянських війн. Наведіть приклади регіонів, де найбільше країн з невизначеним статусом.

 2. Чи підтримуєте ви думку деяких фахівців, що ЄС – це приклад сучасної конфедерації? Спробуйте знайти аргументи за і проти цього твердження.

 3. Серед унітарних держав є такі, що мають у своєму складі автономні утворення. Наведіть приклади таких країн (Приклади: Україна, Китай, Іспанія, Азербайджан, Узбекистан). Поясніть, як у складі унітарних держав могли виникнути автономні утворення? Чи правильно зараховувати ці держави до унітарних? Знайдіть аргументи на користь своєї точки зору?

 4. Уявіть, що ви розробляєте стратегію регіональної політики України. Що ви думаєте про надання більш широких повноважень адміністративно-теріторіальним одиницям країни? Які плюси та мінуси ви бачите в регіоналізації?

 5. Порівняйте досягнення ринкової та командної системи економіки на прикладі двох країн, наприклад Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) і Республіки Корея.

 6. Деякі, насамперед нові індустріальні країни, щоб досягти рівня розвинених використовують моделі розвитку, що наздоганяє. Суть однієї з моделей полягає в підтриманні більшості галузей національної економіки, у повній або частковій монополії на зовнішню торгівлю, розвитку імпортозамінних й орієнтованих на експорт галузей, обмеженні доступу товарів і капіталів, що є конкурентами, на внутрішній ринок, неконвертованості національної валюти (це стримує вивезення капіталу за кордон), формуванні й розвитку внутрішнього ринку. Інша модель орієнтована на створення конкурентноздатних галузей з виготовлення експортної продукції. При цьому залучається іноземний капітал, у тому числі шляхом надання податкових пільг, важливою умовою є також стабільна й передбачувана ситуація в країні, низькі податки. Як ви вважаєте, наскільки перелічені «рецепти» використовуються або можуть бути використані в Україні? Запропонуйте свою модель розвитку, «що наздоганяє» для України (врахуйте, що багато країн використовували елементи обох моделей).

 7. Користуючись різними джерелами покажіть на прикладі України позитивні й негативні наслідки вступу до ЄС (один із варіантів наведено в таблиці).
Позитивні наслідки

Негативні наслідки

*усунення бар’єрів у торгівлі з більшістю країн світу і, як наслідок, - набуття різних прав у міжнародній торгівлі;

*розширення ринку збуту виробленої в Україні продукції;

*більш широкий доступ до прогресивних технологій;

*забезпечення передбачуваності та послідовності державної політики через дотримання зобов’язань, взятих під час підписання вспупу до асоціації з ЄС;

*українські споживачі отримують більше можливостей для придбання якісних товарів;

*збільшення привабливості України для внутрішніх та зовнішніх інвесторів.*скорочення державних програм підтримання сільського господарства;

*широкий доступ товарів іноземного виробництва може призвести до того, що деякі місцеві підприємства не витримують високого рівня конкуренції;

*відбуватиметься перерозподіл ресурсів на користь великих підприємств, на шкоду середньому і дрібному бізнесу;

* на економіку країни впливатимуть несприятливі явища, що періодично відбуваються у світовому господарстві. 1. Згадайте з курсу «Економічна і соціальна географія України», з якими країнами Україна має найбільш тісні зовнішньоекономічні зв’язки. Чи вважаєте ви, що саме на ці держави мають бути орієнтовані основні вектори зовнішньої політики України? Чи відповідає ваша точка зору наявній ситуації? Висловіть свою думку про основні вектори зовнішньої політики України.

 2. Жителі однієї з найуспішніших країн Європи – Норвегії – не дали згоду на вступ до ЄС. Назвіть можливі причини цього рішення.ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ:

Дайте відповіді на запитання: 1. Яку інформацію містить політична карта світу?

 2. Які періоди формування політичної карти світу можна виділити?

 3. Які етапи формування політичної карти світу припали на ХХ ст.? Чому?

 4. У чому причина створення великої кількості міжнародних організацій?

 5. Які міжнародні організації, на ваш погляд, користуються у світі авторитетом? Чи заслужений цей авторитет?


Питання для дискусії:

 1. У чому полягає інтернаціоналізація сучасного життя?

 2. Які риси характерні для країн «великої сімки»?

 3. Чим пояснюється велика кількість підтипів з-поміж країн, що розвиваються?

 4. Обґрунтуйте основні вектори зовнішньої політики України.


Теми для рефератів та доповідей

 • Формування сучасної політичної карти світу.

 • Міжнародні організації. Їх роль у світі.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1. Підручник, § 1-6 [1].

2. Підготувати доповідь за темою на вибір.

3. Заповнити таблиці в зошиті. 1. Виконати завдання на контурній карті.


ТЕМА 2. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: ГУСТОТА, ВІДТВОРЕННЯ. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ І ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА.
Мета : сформувати систему знань про кількість, густоту і склад населення планети; дати уявлення про відтворення населення, його типи, демографічні процеси в сучасному світі та демографічну політику; вдосконалити навички роботи студентів з додатковими джерелами географічних знань.

Обладнання: політична карта світу, фізична карта світу, атласи, карта населення світу.

Завдання : 1. Опрацювати § 7-10 підручника [1] і матеріали лекції №2 та користуючись політичною картою та населення світу відповісти на запитання та виконати наступні завдання:

 1. На основі статистичних даних з’ясуйте, які країни зараз перебувають на стадії «демографічного вибуху», а для яких характерна демографічна криза.

 2. Які фактори спричиняють зниження народжуваності? (Приклад). Фактори, що впливають на народжуваність, можна об’єднати в кілька груп: природно-біологічні, демографічні, соціально-економічні, культурні та психологічні. Упродовж двох останніх десятиліть найбільш низькі показники кількості дітей на одну жінку мають деякі постсоціалістичні держави, ряд нових індустріальних країн Азії та Японія.

 3. Використовуючи статистичні дані з різних джерел знань заповніть табличку. На контурну карту нанесіть найбільші країни світу.

Найбільші країни світу за кількістю населення (2013)

Країна

Регіон

Кількість населення, тис. чол.

Китай

Азія
ІндіяСШАІндонезіяБразиліяПакистанБангладешНігеріяРосіяЯпонія


 1. У США старіння населення відбувається не такими швидкими темпами, як у Західній Європі та Японії. Чим би ви це пояснили?

 2. Чим можна пояснити помітне перевищення кількості чоловіків над кількістю жінок у трьох найбільших країнах Південної Азії – Індії, Пакистані й Бангладеш?

 3. Доведіть, що вікова структура населення конкретної країни залежить не лише від природного руху населення і тривалості життя, але й від історичних подій, насамперед пов’язаних з воєнними діями, демографічної політики й міграції.

 4. Розвинені країни застосовують різні види обмежень на в’їзд мігрантів, у тому числі: професійна кваліфікація (наявність диплома, певний стаж роботи за фахом), віковий ценз, стан здоров’я. Поясніть наявність таких обмежень. Наскільки вони є справедливими?

 5. За 1920-1960-ті рр. кількість жителів земної кулі збільшилася на 61 %, тоді як міського населення – на 200 %, а населення великих міст – на 265 %. Найшвидші темпи урбанізації ввідзначено в країнах, що розвиваються, де кількість жителів міст збільшилася в 5 разів, а великих міст – у 10 разів.

Чим пояснюються надзвичайно високі темпи зростання населення міст?

 1. У тому, що серед окремих країн, які мають найбільшу частку міського населення, представлені розвинені західноєвропейські держави, наприклад, Бельгія, Нідерланди, Ісландія, немає нічого дивного, але серед лідерів є латиноамериканські, азіатські і африканські країни. Чим би ви це пояснили?


Країни з найбільшою часткою міського населення

Країна

Регіон

Частка міського населення, %

Бельгія

Європа

97,2

Кувейт

Азія

96,3

Західна Сахара

Африка

93,7

Уругвай

Америка

92,6

Ісландія

Європа

92,8

Австралія

Австралія

92

Катар

Азія

92

Люксембург

Європа

91,9

Мальта

Європа

91,7

Ізраїль

Азія

91,6

Аргентина

Америка

90,1

Бахрейн

Азія

90

Велика Британія

Європа

89,1

Лівія

Африка

89

Німеччина

Європа

88,1

Венесуела

Америка

87,7

Чілі

Америка

87

Саудівська Аравія

Азія

87,7

Ліван

Азія

87,5

Данія

Європа

85,3
 1. Наведіть приклади позитивних та негативних наслідків процесу урбанізації.

 2. Складіть таблицю «Світові релігії» (за зразком).
Назва релігії

Основні положення

Кількість віруючих

Райони поширення

Буддизм

У центрі буддизму – учення про «чотири благодатні істини»: існує страждання, його причина, стан звільнення і шлях до нього. Причиною людських страждань буддизм вважає бажання та вподобання. Той, хто не зміг відмовитися від жаги насолод, влади, зрікся земної суєти, той став на шлях перевтілень, що веде до просвітлення і далі – до стану вищого блаженства - нірвани

Від 300до 500 млн осіб

Південно-Східна та Східна Азія


ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ:

Дайте відповіді на запитання: 1. Що таке відтворення населення? Які типи відтворення населення ви знаєте?

 2. Яку демографічну політику повинні проводити країни з першим типом відтворення? З другим?

 3. Що таке урбанізація? Міська агломерація? Мегалополіс?

 4. Які види міграцій виділяють і за якими ознаками?

 5. Які мови світу є найпоширенішими в світі?


Питання для дискусії:

 1. Що розуміють під поняттям «демографічний вибух» та «демографічна політика»? Чи пов’язані вони між собою? Які особливості «демографічної політики» в країнах з першим та другим типом відтворення населення?

 2. Що, на ваш погляд, визначає рівень урбанізації території?

 3. Порівняйте темпи, рівні, форми урбанізації країн.

 4. Чим відрізняється структура зайнятості країн різного типу?

 5. Які види міграцій виділяють і за якими ознаками?

 6. До якої мовної сімї належать українці?

 7. Яку роль у сучасному світі відіграють релігії?


Теми для рефератів та доповідей

 • Демографічна політика різних країн.

 • Найбільші мегаполіси світу. Проблеми.

 • Найпоширеніші етноси та народи світу.

 • Структура зайнятості країн різного типу.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 1. Підручник, § 7-10 [1].

 2. Виконати практичну роботу № 1. «Порівняльна оцінка трудових ресурсів країн світу».

 3. Підготувати доповідь за темою на вибір.

 4. Заповнити таблиці в зошиті.

 5. Виконати завдання на контурній карті.


ТЕМА 3. ВЗАЄМОДІЯ ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА. ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СФЕРА ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
Мета : сформувати уявлення про форми взаємодії природи і суспільства; систематизувати знання про географічне середовище як сферу взаємодії суспільства і природи; поглибити систему знань учнів про природні ресурси; сприяти розвитку екологічного мислення учнів.

Обладнання: фізична карта світу, карта ресурсів світу, атласи, контурні карти.

Завдання : 1. Опрацювати §11-14 підручника і матеріали лекції №3 та користуючись фізичною картою світу відповісти на запитання та виконати наступні завдання:

 1. Як ресурсозабезпеченість країни корисними копалинами може зрости, якщо населення й видобуток корисних копалин не зменшуються? (зверніть увагу на впровадження сучасних засобів для дослідження земних надр).

 2. Позначте на контурній карті країни, що займають лідируючі позиції за запасами нафти.

Країни – лідери за запасами нафти

Країна

Запаси, млрд т

Країна

Запаси, млрд т

Саудівська Аравія

36,0

Венесуела

11,2

Ірак

15,2

Росія

7,2

Кувейт

13,3

Лівія

3,8

ОАЕ

13,0

Мексика

3,8

Іран

12,3

США

3,7
 1. Побудуйте секторну діаграму «Достовірні запаси природного газу за регіонами світу»


Достовірні запаси природного газу за регіонами світу

Регіон

Запаси, трлн м3

Частка у світових запасах, %

Ресурсозабезпе-ченість, років

Світ загалом

175,5

100

67,1

Англо-Америка

7,3

4,2

9,5

Латинська Америка

7,2

4,1

60,6

Закордонна Європа

6,2

3,5

10,4

Країни СНД (у т.ч. Росія)

56,1

32

50,5

Ближній і середній Схід

71,7

40,8

47,6

Решта Азії

10,2

5,8

43,4

Африка

13,8

7,9

97,5

Австралія й Океанія

3,0

1,7

76,0

 1. Побудуйте секторну діаграму «Достовірні запаси нафти за регіонами світу

Достовірні запаси нафти за регіонами світу

Регіон

Запаси, млрд т

Частка у світових запасах, %

Ресурсозабезпе-ченість, років

Світ загалом

156,8

100

41

Англо-Америка

8,8

5,6

12,2

Латинська Америка

14,6

9,3

41,5

Закордонна Європа

2,6

1,6

5,4

Країни СНД (у т.ч. Росія)

11,9

7,6

20

Ближній і середній Схід

99,0

63,2

88,1

Решта Азії

5,8

3,7

16,6

Африка

13,5

8,6

33,2

Австралія й Океанія

0,6

0,4

19,3

 1. Забезпеченість світового господарства ресурсами вугілля досить велика (значно більша, ніж іншими видами палива). За сучасного рівня світового видобутку розвіданих запасів вугілля може вистачити більш ніж на 1000 років, у той час як нафти – на кілька десятиліть. Чому частка вугілля у видобутку паливних корисних копалин за останні 50 років значною мірою скоротилася, а нафти збільшилася?

 2. Позначте на контурній карті країни, що займають лідируючі позиції за запасами залізних руд.

Країни – лідери за розвіданими запасами залізних руд

Країна

Запаси, млрд т

Країна

Запаси, млрд т

Росія

57,8

Канада

11,7

Україна

20,0

Індія

11,5

Бразилія

17,6

Китай

9,0

Австралія

16,0

Казахстан

8,0

США

15,9

ПАР

4,0

 1. Порівняйте ресурсозабезпеченість окремими видами кольорових металів (наприклад, бокситів) провідних розвинених держав та решти країн світу. Чи можна говорити про те, що країни, які мають значні запаси бокситів, можуть об’єднатися й диктувати іншим державам свої ціни на цю сировину, як це сталося з нафтою в 70-х роках ХХ ст.?

Країни – лідери за розвіданими запасами бокситів

Країна

Запаси, млн т

Гвінея

23000

Австралія

7400

Ямайка

4400

Бразилія

2000

Індія

770

Китай

700

Гайана

700

Сурінам

580

Венесуела

320

Росія

200

 1. Витрати під час добування 1 т нафти становлять: Саудівська Аравія – 7-15 дол. США; район Північного моря (Велика Британія, Норвегія) – 75-100 дол. США. ЯК ви можете пояснити такі великі розбіжності у витратах на видобування цього виду палива?

 2. Знайдіть спільні та відмінні ознаки в розміщенні лісових і водних ресурсів. Результати занесіть до таблиці. (Виконується парами).

  Вид ресурсів

  Регіони (країни), що мають високий рівень забезпечення цим видом ресурсів

  Регіони (країни), що мають низький рівень забезпечення цим видом ресурсів

  Лісові  Водні  Спільні ознаки


  Відмінні ознаки

  Лісові ресурси
  Водні ресурси


 3. «Без смаку, без кольору, без запаху й на вагу «чорного золота». У засобах масової інформації можна знайти публікації, присвячені темі забезпечення ряду країн водними ресурсами. Особливо актуальною ця тема є для країн, розташованих в аридних зонах (зонах сухого клімату з високими температурами повітря й малою кількістю атмосферних опадів). Деякі джерела стверджують, що вже незабаром якісна вода може стати не лише важливим стратегічним товаром, але й приводом для повномасштабних військових конфліктів.

Як ви вважаєте, наскількі актуальні й об’єктивні подібні повідомлення? Наведіть приклади країн, які змушені вкладати чималі кошти на забезпечення водою, наприклад, використовуючи потужні опріснювальні установки.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ:

 1. Які групи природних ресурсів виділяють?

 2. Яку роль у житті людства відіграють мінеральні ресурси?

 3. Чому охорона лісів і лісовідновлювальні роботи є задачами, що вимагають негайного розв’язання?

Питання для дискусії:

 1. Що потрібно робити для економії не відновлювальних природних ресурсів?

 2. Приклади раціонального і нераціонального природокористування.

 3. Які види природних ресурсів розрізняють?

 4. Які ресурси належать до вичерпних? Невичерпних?

 5. Від яких чинників залежить розміщення природних ресурсів?

 6. Яку роль у житті людства відіграють мінеральні ресурси?

 7. Які наслідки нераціонального землекористування?

 8. У чому криються причини зростання дефіциту прісної води?

Теми для рефератів та повідомлень

 1. Раціональне і нераціональне природокористування.

 2. Ресурси Світового океану.

 3. Рекреаційні ресурси Землі.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 1. Підручник, § 11-14 [1].

2. Виконати практичну роботу №2 «Порівняльна оцінка ресурсо забезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).

2. Підготувати доповідь за темою на вибір.

3 Заповнити таблиці в зошиті та побудувати секторні діаграми.

4. Виконати завдання на контурних картах.Каталог: uploads -> doc -> 070b
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання
070b -> 5 – а класс Класний керівник: Решетняк Богдан Вікторович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка