Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання Миколаїв 2016


ТЕМА 3. КРАЇНИ АМЕРИКИ. МІСЦЕ І РОЛЬ США В РЕГІОНІСторінка3/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір427 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
ТЕМА 3. КРАЇНИ АМЕРИКИ. МІСЦЕ І РОЛЬ США В РЕГІОНІ
Мета: сформувати в студентів загальне уявлення про різноманітність країн Америки; вдосконалити навички учнів складати характеристики ЕГП і ПГП держави, оцінювати її природно-ресурсний потенціал; продовжити формування практичних умінь студентів працювати з картами атласу.

Обладнання: політична карта світу, політична карта північної Америки, атласи.

Завдання : Опрацювати § 40-45 підручника і матеріали лекції №7 та користуючись атласом відповісти на запитання та виконати наступні завдання:

 1. Порівняйте ЕГП США та Канади. Результати занесіть у таблицю. Зробити висновок про спільні та відмінні риси ЕГП.

США

Канада

Вигідність ЕГП країни зумовлюється центральним положенням на території одного з трьох найважливіших економічних центрів……


Значна частина Канади припадає на острови (близько 15%) й півострови, тому її можна зарахувати до компактних країн….
 1. Складіть спрощену схему «Густота населення США». Використайте такі дані: густота північного сходу США – 90-120 чол./км2; середнього заходу США – 15-25; гірських штатів США – 5-10; Аляски – менш ніж 1 чол./км2.

 2. Охарактеризуйте географію машинобудування США. Наведіть приклади окремих міст, які є лідерами у виробництві обладнання, автомобілів, літаків, електроніки.

 3. США є світовим лідером у розробці надпотужних суперкомп’ютерів. Чим пояснюється цей факт?

 4. З’ясуйте положення одного із сільськогосподарських поясів США (кукурудзяно-соєвого, пшеничного, бавовняного). Використовуючи додаткові джерела знань, охарактеризуйте природні умови на їх територіях (перш за все зверніть увагу на клімат).

 5. Чим би ви пояснили, що товаропотоки між США і Канадою та Мексикою є найбільшими у світі?

Приклад. Це пов’язано як із загальносвітовою тенденцією збільшення обсягів торгівлі між сусідніми державами, так і з інтеграційними процесами, що відбуваються в Північній Америці.

 1. Порівняйте транспортну систему США та Західної Європи. Знайдіть спільні та відмінні ознаки.

План порівняння

США

Західна Європа

Місце окремих видів транспорту у вантажообігуМісце окремих видів транспорту у пасажирообігуОсновні характеристики географії трансортної мережіРоль у зовнішньоекономічних зв’язках


 1. Чим можна пояснити порівняно невисокі показники зовнішньої торгівлі в перерахунку на душу населення США?

 2. На початку 30-х років ХХ ст. Америку потрясла Велика Депресія. Використовуючи ваідомості з курсу «Економіка» спробуйте пояснити її причини, знайдіть ознаки подібності із кризою 2008-2009 рр.

 3. Порівняйте спеціалізацію промисловості Канади та Сполучених Штатів Америки. Поясніть наявність відмінностей.

 4. За допомогою карт атласу і матеріалів підручника охарактеризуйте галузі спеціалізації промисловості Канади. Заповніть таблицю.

Галузі спеціалізації

Основні райони / центри розміщення

Стисла характеристика

1.Машинобудування

2.

3.
Торонто, Монреаль, Гамільтон, Оттава, Галіфакс, Ванкувер

Лідирує транспортне машинобудування, виробництво сільськогосподарської техніки
 1. Чому для рослинництва й пасовищного скотарства Канади характерний екстенсивний шлях розвитку?

 2. Більшість видобутої в Канаді нафти передається нафтопроводами до США.Водночас нафтопереробні заводи Приозер’я використовують нафту, яка надходить із США. Чим можна пояснити ці факти?

 3. Чим би ви пояснили значні відмінності між показниками народжуваності населення Латинської Америки та Англо-Америки?

 4. Як ви вважаєте, чому нерозвязані теріторіальні проблеми між латиноамериканськими країнами часто повязані з колоніальним минулим регіону?

 5. Окремі країни регіону регіони виступають проти назви «Латинська Америка». Серед них - острівні держави Карибського басейну. Зясуйте походження цієї назви та поясніть точку зору керівництва країн Карибського басейну.

 6. Особливість країн регіону Латинської Америки – виключне переважання республік і поширення президентської форми правління. З першого погляду це нагадує форму правління США, але для більшості держав властиве своєрідне розуміння ролі президента й надання особливого значення очолюваній ним виконавчій владі. Фактично вона мало контролюється іншими двома гілками – законодавчою та судовою владою. Чим би ви пояснили виключне значення посади президента в багатоьх країнах регіону?

 7. Останніми роками господарство вест-Індії доповнилося потужною нафтопереробною промисловістю. Цікаво, що вона працює на привізній сировині й виробляє значно більше продукції, ніж поьребують економіки цих країн. Чим би ви пояснили наявність потужних нафтопереробних підприємств у країнах, де нема ані власної сировини, ані достатньої кількості споживачів?

 8. Поясніть високий рівень розвитку та спеціалізаціютваринництва Аргентини й Уругваю.

 9. Порівняйте спеціалізацію сільського господарства Бразилії та США. Поясніть відмінності.

 10. Використовуючи карти атласу, розкажіть про трасу Панамериканського шосе.

 11. Відомо, що індустріальний розвиток США й окремих країн Латинської Америки (Аргентина, Уругвай) почався майже одночасно, але Сполучені Штати досягли дуже високих показників, а Аргентина й Уругвай значно відстали. Чим би ви пояснили невисокі темпи розвитку в цих країнах?

 12. Для позначення ряду країн Латинської Америки використовують термін «бананова республіка». Як ви вважаєте, що розуміють під цим поняттям?


ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ:

 1. Які основні чинники розміщення підприємств наукоємних галузей промисловості США? Наведіть конкретні приклади.

 2. Чим пояснити зростання імпорту мінеральної сировини до США?

 3. Чому в господарстві США збільшується частка сфери послуг?

 4. Які, на вашу думку, напрями розвитку уряд США в найближчому майбутньому обере за пріоритетні?

 5. Які проблеми в Канаді можуть бути пов’язані з багатонаціональним складом її населення?

 6. Які головні особливості характеризують галузеву структуру канадської економіки?

 7. Які особливості характеризують сільське господарство Канади?

 8. Яким чином, на ваш погляд, може змінитися економіка Канади в першій половині ХХІ ст.?

 9. Чому Латинську Америку називають «коморою світу»?

 10. Які галузі промисловості регіону є галузями його міжнародної спеціалізації?

 11. Які країни визначають індустріальний вигляд Латинської Америки?

 12. Які чинники визначають швидке зростання міст Латинської Америки?

 13. Яка політична і економічна роль США в розвитку країн регіону?

 14. З якими субрегіонами Азії можна порівняти Латинську Америку за рівнем розвитку?


Питання для дискусії:

 1. Як впливає імміграція на розвиток США? Як історично змінювався склад мігрантів у цю країну?

 2. Чим характерний промисловий експорт зі США?

 3. Розкрийте тезу: «Приозер’я – індустріальне серце США».

 4. Чому землі на захід від Міссісіпі називають «хлібним кошиком»?

 5. Які чинники сучасності зумовили швидкий розвиток Півдня США?

 6. Простежте особливості природного середовища , розміщення населення і господарства по обидва боки кордону між США і Канадою. Чи справедливе твердження, що «Канада є продовженням США на північ?»

 7. Який характер організації сільського господарства регіону Латинська Америка?

 8. До яких розвинутих країн тяжіють латиноамериканські? Чому?

 9. Назвіть шляхи подолання сучасних економічних і екологічних проблем країн регіону.

Теми для рефератів і доповідей

- США – високорозвинута країна світу.

- Етнічний і національний склад країн Латинської Америки.

- Демографічні проблеми країн Латинської Америки.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1. Підручник, § 40-45 [1].

2. Підготувати презентацію однієї з країн на вибір за планом.

3. Визначити на контурній карті країни Латинської Америки, надписати їх назви і столиці.4. Виконати практичну роботу №4. «Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу».

ТЕМА 4. КРАЇНИ АФРИКИ, АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Мета: сформувати в студентів знання про сучасну політичну карту Африки, Австралії та Океанії, особливості населення і розвитку господарства регіонів; систематизувати уявлення студентів про місце країн регіонів у сучасному світі; розвивати уміння і навички студентів виступати перед аудиторією, робити самостійні висновки.

Обладнання: політичні та фізичні карти регіонів.

Завдання : Опрацювати § 46-49 підручника і матеріали лекції №8 та користуючись атласом відповісти на запитання та виконати наступні завдання:

 1. Чому Африку зараховують до Старого Світу?

 2. Наведіть приклади однонаціональних та багатонаціональних країн регіону. Чому в Північній Африці дуже поширені сепаратистські процеси? Чому вони мають тенденцію дуже швидко охоплювати сусідні країни?

 3. Дайте характеристику ЕГП Північної Африки та Тропічної і Південної.

План

Позитивні характеристики ЕГП

Негативні характеристики ЕГП

Положення на економічній карті світуСусідні регіони (країни), рівень їх економічного розвитку, відносини та зовнішні зв’язки з нимиВихід до океанів та морів. Особливості берегової лінії (протяжність, порізаність)Положення відносно міжнародних шляхів сполучення, сировинних баз та торговельних партнерівПоложення відносно сировинних баз та найважливіших торгівельних партнерівНаявність регіонів міжнародної напруженості


 1. Африка посідає останнє місце в світі за тривалістю життя, але при цьому на материку спостерігаються істотні відмінності. Більш сприятливою є ситуація в Північній Африці, де тривалість життя – 66 років, а в Тунісі та Лівії – 73. Найменше живуть у східній та центральній частинах Африки – 43 роки (це приблизно половина життя японця або шведа). На останньому місці перебувають Замбія та Зімбабве – 32 і 33 роки відповідно. Чим пояснюються значні відмінності в середній тривалості життя між країнами регіону та дуже низькі її показники в Замбії та Зімбабве?

 2. Як ви розумієте такий вислів: «Низький рівень агротехніки посилює залежність сільського господарства Африки від погодних умов та стихійних лих».

 3. Порівняйте рівень розвитку та спеціалізацію промисловості в Північній та Тропічній Африці. Поясніть відмінності.

 4. Порівняйте рівень розвитку промисловості країн Африки та Латинської Америки. Результати занесіть до таблиці.

Галузь промисловості

Африка

Латинська Америка

Особливості галузевої структуриРівень розвитку та найважливіші галузі видобувної промисловостіРівень розвитку та основні металургійні виробництваРівень розвитку електроенергетики, типи електростанційРівень розвитку машинобудування та хімічної промисловостіЗначення харчової, легкої та лісової промисловостіЗагальні ознаки
Відмінні ознаки

Африка

Латинська Америка


 1. Які чинники зумовили високий рівнь урбанізаціїв Австралії?

 2. Порівняйте функції, які виконує столиця Авсралії Канберра з функціями Парижа або Лондона. Наведіть приклади інших держав, де столиця не є потужним економічним центром.

 3. Чим пояснюється велике значення видобувної галузі в структурі промисловості Австралії? Як це позначилось на рівні розвитку та спеціалізації інших галузей індустрії (у першу чергу машинобудування)?

 4. Відомо, що впродовж багаьох десятиліть Австралія спеціалізувалась на вирощуванні овець та отримання вовни, але останніми роками поширилися нові породи тварин, які дають м'ясо більш високої якості та значно гіршу вовну. Чим можна пояснити цей факт?

 5. За допомогою карт атласу виявіть який прородно-ресурсний потенціал Океанії? Чи відрізняється він від природно-ресурсного потенціалу Австралії?

 6. У чому відмінність у складі експорту Нової Зеландії і Науру?ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ:

 1. Який з етапів дослідження території Африки відзначений найбільшими змінами її політичної карти?

 2. Як розміщується населення Африки?

 3. Чим пояснюються особливості галузевої структури промисловості африканських країн?

 4. Що імпортує і експортує регіон Африки?

 5. Яким є економіко-географічне положення Австралії?

 6. Яка кількість населення Австралії? Середня густота населення?

 7. На які види природних ресурсів багата Австралія?

 8. Які галузі господарства є провідними в економіці Австралії?

 9. Що ввозять до Австралії? Що вивозять?

 10. Що спільного в економіко-географічному положенні Австралії та Океанії?

 11. Який природно-ресурсний потенціал Океанії? Чи відрізняється він від природно-ресурсного потенціалу Австралії?

Питання для дискусії:

 1. Назвіть основні проблеми розвитку промисловості Африки.

 2. На які великі регіони можна розділити територію Африки.

 3. Чому віддаленість від Європи та інших частин світу вже не є вирішальним чинником географічного положення Австралії?

 4. Чим відрізняється між собою сільськогосподарський експорт Канади, Австралії, Нової Зеландії?

Теми для рефератів і доповідей

- Соціальні, демографічні, екологічні проблеми країн Африки

- Нова Зеландія – індустріально розвинена країна

- Національний і релігійний склад Океанії.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1. Підручник, § 46-49 [1].

2. Підготувати презентацію однієї з країн на вибір за планом.

3. Підготуватися до тематичного оцінювання.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Пестушко В.Ю., Уваров Г.Ш. Географія : Підр. Для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : Рівень стандарту, академічний рівень / В.Ю.Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2010. – 304 с.: іл.

Каталог: uploads -> doc -> 070b
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання
070b -> 5 – а класс Класний керівник: Решетняк Богдан Вікторович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка