Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності „Педагогіка вищої школи з методики навчання з циклу дисциплін з агрономіїСкачати 25.74 Mb.
Сторінка1/49
Дата конвертації14.03.2017
Розмір25.74 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Н. С. Журавська

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності „Педагогіка вищої школи” з методики навчання з циклу дисциплін з агрономії

Київ – 2014
УДК 378.147.

ББК 74.264

Ж 91

Рекомендовано Вченою радою Природничо-гуманітарного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України

Протокол № 1 від 22 вересня 2014р.

Рецензенти:

Манько В.М. , доктор педагогічних наук, професор;

Барабаш О.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Журавська Н. С.

Ж 91 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності „Педагогіка вищої школи” з методики навчання циклу дисциплін з агрономії [навчально-методичний посібник] / Н.С.Журавська. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 405 с.
ISBN

.

. Викладені матеріали лекцій циклу дисциплін з агрономії (згідно з навчальною програмою). Розроблені завдання для практичних робіт та самостійної роботи, тематика курсової роботи та експериментальна частина магістерської роботи, запитання та тести-задачі для самоконтролю знань студентів. Рекомендована література для самостійної роботи студентів.Навчально-методичний посібник призначений для науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрантів спеціальності: „Педагогіка вищої школи”.

© Журавська Н. С., 2014.

© НУБіП України, 2014.

Зміст


ВСТУП..............................................................................................................3.

1.

Матеріали лекцій циклу дисциплін з агрономії 6

8

2.

Завдання для практичних робіт 871

1

3.

Завдання для самостійної роботи студентів 880
4.

Тематика курсової роботи та експериментальна частина магістерської роботи 912

2


Список рекомендованої літератури 919

2

............ Додатки 921


3ВСТУП

Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним з яких є самостійна робота студентів. У процесі впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищій школі значна частина навчального матеріалу вноситься на самостійне опрацювання студентами. Тому основним завданням викладача у вищій школі стає не репродуктивне викладання набору готових знань, а організація активної самостійної роботи студентів. Навчальний процес у вищій школі відповідно до Болонського процесу, що поступово впроваджується у вищу освіту України, має бути спрямований на підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у діяльності.


Нині зростає рівень інтелектуальних запитів студентів і водночас з’являються нові технології навчання, з якими має бути обізнаний кожний майбутній фахівець. Молодому фахівцю, який не навчився у школі самостійно здобувати знання, буде не просто розвинути в собі ці якості в професійній діяльності.

Щоб виконати завдання, які постали перед вищою школою, потрібно вдосконалювати навчальний процес, розробляти нові методи і форми взаємодії викладача і студента, стимулювати самостійну навчальну діяльність молоді, оскільки саме життя довело, що тільки ті знання, які людина набула самостійно, завдяки власному досвіду, думці й діям, стають справді її здобутком. Тому у вищих навчальних закладах останнім часом спостерігається тенденція до збільшення годин на самостійну роботу. Оволодіння уміннями та навичками самостійної діяльності є найважливішою умовою здійснення безперервної освіти.

Реалізація цієї мети тісно пов’язана з посиленням ролі самостійної роботи в навчальному процесі. Сучасні програми Міністерства освіти і науки України для педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів відводять на самостійну роботу студентів під керівництвом викладача від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу. Це є свідченням того, що самостійна робота важливий резерв підвищення ефективності підготовки фахівців. Однак аналіз психолого-педагогічних досліджень, а також методичної літератури і результатів наукових досліджень дозволяє зробити висновок про недостатню готовність більшої частини студентів (близько 50%) до нових для них форм самостійної роботи у вищому навчальному закладі, що виявляється у відсутності необхідних навичок та вмінь, а також необхідної мотивації та уваги до цієї роботи. Істотні можливості щодо підвищення мотивації надає кредитно-модульна система. Мотивація студентів до навчальної діяльності буде підвищуватись за таких умов, якщо лекції та самостійна робота не дублюють одне одного.

У зв’язку з посиленням ролі самостійної роботи у навчально-пізнавальному процесі актуальною стала проблема раціональної організації самостійної роботи з урахуванням готовності до неї студентів. Вчені й педагоги-практики завжди приділяли багато уваги вивченню різних аспектів, пов’язаних із самостійною роботою. У наукових роботах В.К. Буряка, Б.Г. Єсипов, П.І. Підкасистого та інших, досліджувались сутність поняття самостійної роботи, принципи її організації, розглядались різні класифікації, вивчались методи, форми, засоби проведення самостійної роботи, розроблялись методики планування, організації та контролю самостійної роботи.

Незважаючи на значну кількість досліджень, які присвячені самостійній роботі, проблема організації студентів педагогічних спеціальностей у вищих навчальних закладах в умовах особистіно орієнтованого навчання майже не розглядалась. Не розкриті достатньою мірою зв’язки і відношення між метою організації самостійної роботи студентів вищого навчального закладу I-IV рівнів акредитації і способами її реалізації, не виявлені теоретичні передумови організації самостійної роботи студентів, орієнтованої на їхні індивідуальні особливості, не розроблені практичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, у яких урахувалися б нові ціннісні орієнтації і підходи.

1. Матеріали лекцій циклу дисциплін з агрономії
1. 1. Методика навчання теми „Польове кормовиробництво: однорічні кормові культури”.

План. Методика навчання питань:

1. Характеристика видів кормів.Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Архітектура комп’ютер
pluginfile.php -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Історія розвитку екології. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Інтелектуальна власність
pluginfile.php -> Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра соціології

Скачати 25.74 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка