Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності „Педагогіка вищої школи з методики навчання з циклу дисциплін з агрономіїСкачати 25.74 Mb.
Сторінка27/49
Дата конвертації14.03.2017
Розмір25.74 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   49

Попереднє випробування сортів віничного сорго. Вирощування віничного сорго з метою використання продуктів його переробки в народному господарстві ставить цю культуру в число важливих і перспективних. Жодна родина, жодна установа не обходиться без віників. При цьому потреба у віниках буде завжди, тому що вони звичайно використовуються не більше одного року. Тому віничне сорго необхідно вирощувати в сільськогосподарських підприємствах.


Займатися віничним сорго економічно вигідно. При своєчасному посіві й догляді за рослинами сорго можна одержати з 1 га від 3,5 до 4,5 тисяч віників при нинішній ціні за віник 8-10 грн. Крім того, віничне виробництво дозволяє забезпечити людей роботою в зимовий період.

У Південному філіалу "Кримський агротехнологічний університет" Національного аграрного університету ведуться дослідження із селекції віничного сорго з метою виведення нових сортів та впровадження їх у виробництво.

Додатковим джерелом прибутку може стати зерно яке вимолочують з волотей. При дотриманні певних умов можна реалізувати його як насіння для віничного виробництва, або на корм птиці та тваринам. Тому селекція й випробування нових сортів, призначених для виробництва віників є однієї з важливих завдань.

У звітному році у випробуванні вивчалося 7 сортів віничного сорго, де проводилися морфологічні спостереження за ними й оцінка по господарсько-цінним ознакам і технологічності.

За стандарт прийнятий включений до Реєстру сортів рослин України сорт віничного сорго Українське 20.

Згідно фенологічним спостереженням сорти віничного сорго цього року можна віднести до середньопізньої і пізньостиглої груп, період сходи-повна стиглість у них склав 114-122 днів. Знову, це можна пояснити тільки холодним періодом під час сходів рослин і першого періоду росту (30 днів).

По висоті рослин у метеорологічних умовах даного року сорти віничного сорго можна віднести до середньорослих. Висота головного стебла в цих сортів варіювала від 140,7 см (Любиме 80) до 161,3 см (Українське 20). У стандарта - районованого сорту Українське 20 висота рослин була найбільшою - 161,3 см. До найбільш високорослих зразків слід віднести сорти Вавіген 120 - 159,3 см. Любиме 80 - 152,3 см, Українське 30 - 149,3 см, (табл.5.7).

Для віничного сорго важливими ознаками, що визначають технологічність сорту є довжина волоті, довжина стрижня волоті й довжина ніжки волоті. Слід зазначити, що по довжині волоті всі сорти перевищували необхідні параметри (40 см) за винятком сорту Вавіген 120, у якого цей параметр дорівнював стандарту.

Довжина стрижня волоті - важливий показник, який впливає на якість віника, чим довший стрижень, тим гірше якість віника, у віника не буде потрібної еластичності, гілочки волоті будуть швидко ламатися в місцях прикріплення. В звітному році цей показник у сортів зафіксований на рівні 2,7 - 4,7 см.

Таблиця 5.7 - Морфологічна характеристика сортів в попередньому випробуванні віничного сорго, 2008 р.Назва сорту

Вегетаційний період, днів.

Висота рослин, см

Довжина, см

Вихід волоті з з піхви листка, см.

Кількість вузлів, шт

Лист, см
волоті

стрижня волоті

ніжки волоті

довжина

ширина
сходи-викидання волоті

сходи-повна стиглість
Украинское 20 - ст

75

121

161,3

48,7

2,7

20,7

2,7

10

58,3

507

 

Вавіген 100

77

125

145,0

52,0

3,7

25,0

11,7

11

59,3

6,5

 

Любиме 80

69

114

152,3

49,0

3,0

26,7

4,3

10

57,3

5,7

 

Вавіген 120

73

120

159,3

40,0

3,5

30,3

0

10

60,0

6,7

 

Вавіген 115

81

122

143,3

54,3

3,0

30,3

3,3

10

51,0

6,8

 

Вавіген 125

79

121

140,7

45,0

4,7

27,7

2,3

11

61,7

6,0

 

Українське 30

74

120

149,3

46,3

3,7

28,3

1,7

11

58,3

5,0

 

Сама більша довжина стрижня волоті спостерігалася в сортів Українське 125 - 4,7 см. Кращим цей показник був у стандарта Українське 20 (2,7 см), сортів Любиме 80 і Українське 115 (3 см).

Ніжка волоті у випробовуваних сортів змінювалася від 20,7 см до 30,3 см залежно від зразка. В цьому році вона була короткою в порівнянні з другими роками. На її формування, як і на довжину волоті вплинули метеорологічні умови вегетаційного періоду. Найбільшим цей показник був у сортів: Вавіген 115 і Вавіген 120 - 30,3 см.

Така кількісна ознака, як вихід ніжки волоті з піхви верхнього листка, у звітному році у віничного сорго була не значною. Найбільшою 11, 7 см зафіксована у сорта Вавіген 100. У решти сортозразків цей показник не перевищував 5 см.

Аналіз головних параметрів якості сировини показує, що як урожайність надземної маси, так і врожайність волотей (технічної сировини), а отже й урожайність насіння віничного сорго у звітному, посушливому році була на порядок нижчим вологого року. У цілому врожайність надземної маси у випробуванні сортів віничного сорго змінювалась від 136,7 до 185,0 ц/га. Ймовірне перевищення над стандартом сортом Українське 20 по цьому показнику забезпечив тільки один сорт Вавіген 125. Решта сортів були на рівні стандарту або ймовірно нижчі за стандарт, (табл.5.8).

Таблиця 5 8 - Урожайність віничного сорго в попередньому випробуванні, ц/га, 2006 р.


Назва

сортів


Урожайність надземної маси, ц/га

Відхилення від стандарту, +,-

Урожайність волотей, ц/га

Відхилення

від стандарту, +,-Урожайність насіння, ц/га

Відхилення від стандарту, +,-

ц/га

%

ц/га

%

ц/га

%

Українське 20 - ст

166,0

-

-

68,1

-

-

26,5

-

-

Вавіген 100

147,7

-18,3

-11,0

81,6

+13,5

+19,8

14,4

-12,1

-45,7

Любиме 80

157,3

-8,7

-5,2

70,9

+2,8

+4,1

22,4

-4,1

-15,5

Вавіген 120

127,3

-3,9

-23,5

52,2

-15,9

-23,3

16,5

-10,0

-37,7

Вавіген 115

153,0

-13,0

-7,8

50,2

-17,9

-26,3

11,0

-15,5

-58,5

Вавіген 125

185,0

+19,0

+11,4

66,1

-2,0

-2,9

14,2

-12,3

-46,4

Українське 30

136,7

-30,0

-18,1

61,0

-7,1

-10,4

14,0

-12,5

-47,2

НІР05
10,21


Урожай технічної сировини (волоть й ніжка волоті до першого вузла) найвищим був у районованого сорту Вавіген 100 - 81,6 ц/га, що на 13,5 ц/га або 19,8% вище стандарту сорту Українське 20. Інші сорти були на рівні стандарту або вірогідно нижче його.

Урожайність насіння в досліді була невисокою, що пов’язано з посушливим літом, і варіювала від 11,0 ц/га (Вавіген 115) до 26,5 ц/га (Українське 20) і ні один сорт не перевищив на ймовірне значення стандарт.

Таким чином, в поточному році з досліджуваних сортів віничного сорго, в попередньому випробуванні виділити кращі сорти не можливо. Практично по більшості параметрів кращим був стандарт - районований сорт віничного сорго Українське 20. Це означає, що роботу по селекції і випробуванню віничного сорго треба вести й в подальшому.

  Попереднє випробування сортів харчового сорго "Крупинка". У цьому розсаднику вивчалися сорти і лінії зернового сорго, які в майбутньому будуть використовуватися на харчові цілі. У Реєстрі сортів рослин України таке сорго відносять до соризу.


У звітному році у випробування було включено 42 сорти і лінії, де проводилися морфо-біологічні спостереження і оцінка за господарсько-цінними ознаками. Облік урожаю провели по 28 сортам. Інші були вибракувані через те, що посіви не відповідали необхідній густоті стояння рослин, полягали й були ушкодженні горобцями.

За стандарт прийняті: включений до Реєстру сортів рослин України сорти зернового сорго - Кримбел, що прийнятий за національний стандарт і круп'яного сорго - сориз Крупинка 10.

Дані вегетаційного періоду сходи - викидання волоті й сходи - повна стиглість у сортів і ліній зернового сорго, згідно фенологічним спостереженням показують, що в поточному посушливому році, зерно у зразків зернового сорго досягло повної стиглості на кінець серпня, початок вересня. Період сходи - повна стиглість склав у зразків 88-108 днів залежно від генотипу сорту чи лінії, (табл.5.10). У вологі роки (1997, 2004) цей період був на 2, а то й 3 тижні довшим й становив 113-130 днів, що було пов'язане з великими опадами за вегетаційний період і недобором позитивних температур.

По довжині вегетаційного періоду сорти розподілилися в такі групи:

- скоростиглих, до 95 днів1;

- ранньостиглих, 96-100 днів 20;

- середньоранніх,101-105 днів10;

- середньостиглих,106-110 днів11;

- середньопізніх,111-120 днівне було.

З даних довжини вегетаційного періоду витікає, що до ранньостиглої групи слід віднести 47,7% зразків, що вивчалися, в 2008 році до цієї групи було віднесено всього 3%. Це говорить про те, що високу температури и повна відсутність опадів в другу половину вегетації сорго прискорили визрівання сортозразків.

Висота рослин харчового сорго у цих метеорологічних умовах була різноманітною: дуже низьких (до 60 см) и низьких (61-90 см) сортів і ліній не було. Цьому сприяли опади на початку липня. Вони позитивно вплинули на формування висоти рослин у сорго. Середня висота (91-120 см) була зафіксована в журналах біометричних замірів у 20 зразків, останні 28 були віднесені до високорослих (121-150 см), (табл.5.9). Для порівняння, в 2004 році всі зразки були високорослими, тому що висота більшості сортів і ліній була в межах 150 см, а де-які зразки мали висоту 161-169 см.

Таблиця 5.9 - Морфо-біологічна характеристика сортів у попередньому випробуванні круп'яного сорго, 2009 р.Назва лінії або

сорту


Продуктивна кущистість, шт

Висота рослин, см

Довжина мітелки, см

Вихід волоті з піхви верхнього листка, см

Кількість вузлів, шт

Довжина листка, см

Ширина листка, см

1

2

3

4

5,0

6

7

8

Кримбел - ст-т.

3,0

131

27,7

11,8

8

50

6,7

Крупинка 10 - ст-т

2,0

113

23,3

5,0

7

48

5,7

ВІС 248

2,3

137

27,7

5,7

9

44

5,0

КСІ 67

2,3

126

25,7

13,7

8

35

5,0

КСІ 634/2

3,0

118

27,0

5,7

8

54

5,3

КСІ 67/1

2,3

116

28,7

9,7

9

40

5,3

Рисорго 46/2

2,3

131

32,0

9,7

8

41

6,0

ВІС 546

2,7

148

27,0

11,3

9

48

5,3

Сріблясте 80

3,0

116

26,6

9,3

8

47

6,6

Крупинка 100

2,3

96,6

24,0

0

10

52

5,7

Рисорго 54/2

2,3

119

25,3

18,0

8

56

6,0

Кримакса

2,3

132

24,3

26,6

8

44

4,0

Рисорго 54/1

3,3

113

26,3

4,3

9

51

5,6

Рисорго 534/3

2,7

128

24,9

20,0

9

36

7,0

Салгірка

3,3

114

28,0

11,6

9

50,0

4,6

КСІ 68

3,0

135

26,3

10,6

9

48

8,0

Рисорго 537/7-1

2,0

132

23,7

12,3

9

54

5,7

Харчове 80

2,3

156

24,6

12,3

942

5,6
ВІС 506

2,6

142

23,0

19,0

9

44

6,6

Печана 170

2,7

140

27,7

18,0

9

47

4,7

Бонвала 58

2,0

131

24,6

15,6

9

41

5,3

ВІС 561/1

3,7

125

25,1

11,7,

8

50

7,3

КСІ 80

2,7

132

25,1

15,0

10

38

4,7

Крупинка 21

2,3

131

24,7

10,0

10

46

6,7

ВІС 508/1

2,3

107

22,9

12,0

8

47

6,0

Амкримбура 2

2

102

23,0

6,3

9

44

5,3

Мирослава

2,3

160

29,3

8,0

10

45

4,6

Перкруп 10

2,6

130

24,6

9,0

9

42

5,0

Орксі 508/1

3,0

144

27,0

19,7

11

46

6,0

Кучліза

2,6

113

25,3

10,3

9

47

7,0

Рисорго 62/1

2,3

116

25,3

12,3

9

38

5,3

Рисорго 354/3

2,0

100

22,0

4,0

8

45

6,0

Рисорго 4

3,0

103

25,3

3,0

8

39

6,7

Крупинка 10/5

3,0

125

26,7

8,0

7

52

6,7

Крімка 64

2,7

105

24,7

11,0

9

33

4,7

Рисорго 54/1

2,7

129

26,7

14,7

9

44

7,3

ВИС 691

2,0

117

26,0

23,7

9

41

8,7

Крупинка 16

2,0

102

24,3

8,6

7

43

5,0

Перкруп 10/3

2,3

110

22,7

13,0

9

42

7,0

Крупинка 110

2,0

112

28,3

11,3

9

44

5,3

Вероніка 20

2,3

103

22,7

7,0

10

46

6,7

Таким чином сорти круп'яного напрямку, що досліджувались пристосовані до комбайнового збирання.

За даними біометричних вимірів, згідно методики проведення експертизи на ВОС сортів зернових видів (Методика проведення експертизи сортів соризу (sorghum orizodum) на відмінність, однорідність і стабільність) виділено 20 сортів з дуже великою волоттю (більше 25 см): Рисорго 46,2 (32 см), Крупинка 110 (28,3 см), Салгірка (28 см), Крупинка 10, Печана 170 (27,7 см,) і інших.17 зразків були з довгою волоттю (21-25см), з середньою (16-20), короткою (11-15 см) і дуде короткою до 10см сортів не було.

Важливим показником, що позитивно впливає на якість збирання зерна, є вихід ніжки волоті з піхви верхнього листка. Чим більше вихід ніжки в рослини, тим менше листостеблової маси попадає із зерном у бункер комбайна. За підсумками звітного року цей показник зафіксований у всіх сортів, за виключенням одного зразка але різної величини й варіював він від 0 (Крупинка 100) до 26,6 см (Кримакса). Дуже коротким (до 5 см) він був у 5 зразків; коротким (5,1-10 см) - у 12, середнім (10,1-15 см) - у 15 сортів і ліній, довгим (15,1-20 см) - у 6, і дуже довгим (більше 20 - см) у двох зразків.

Урожайність сортів і ліній у випробуванні була низькою і варіювала від 1,97 (ВИС 508/1) до 3,67 т/га (Салгірка), але в порівнянні з минулим роком це на 0,6-1,0 т/га вище. Стандарт сорт Кримбел забеспечив врожайність зерна 2,94 т/га. Таким чином, в поточному році всього один сорт Салгірка при урожайности 3,62 т/га в випробуванні ймовірно перевищив стандарт. Більшість зразків була на рівні стандарту, або перевищення було не значним і знаходилось в межах помилки досліду. Це пов’язано з посушливими умовами липня - серпня (другої половини вегетаційного періоду) соризу.

З цими ж умовами пов’язане і пошкодження більшості зразків горобцями. На момент молочної стиглості зерна зразків круп’яного сорго навкруги для птиці не було других рослин з солодким соком. Крім цього зразки соризу в ендоспермі не мають танину, що придає гіркоту соку. Тому пошкоджуються ці зразки в першу чергу.
Таблиця 5.10 - Урожайність і вегетаційний період сортів зернового сорго "Крупинка", 2009 р.


Назва лінії або

сорту


Вегетаційний період, днів

Урожайність зерна, т/га

Відхилення від стандарту, +,-

Вологість зерна при збиранні,%

сходи-викидан. волоті

сходи-повна стиглість

т/га

%

1
3

4

5

6

7

Кримбел

53

96

2,94

-

-

15,1

Крупинка 10

59

108

2,45

-0,49

16,7

17,7

Рисорго 354/5

60

106

2,09

-0,85

28,9

17,2

ВИС 248

60

103

2,13

-0,81

27,6

18,7

КСИ 67

57

106

3,06

+0,12

4,0

19,6

КСИ 634/2

62

105

2,79

-0,15

5,1

16,9

КСИ 67/1

60

107

2,08

-0,86

29,3

18,8

Рисорго 4

60

103

2,03

-0,91

30,9

17,9

Рисорго 46,2

59

100

2,79

-0,15

5,1

17,1

ВИС 546

55

98

3,21

+0,27

9,2

15,9

Рисорго 54/2

59

105

2,33

-0,61

2,,7

16,3

Крімакса

46

88

2,87

-0,07

2,4

17,8

Рисорго 54/1

 60

99

2,27

-0,67

22,8

16,4

Рисорго 534/3

57

105

2,22

-0,72

24,5

17,1

Сріблисте 80

 61

 99

2,91

-0,03

1,0

16,8

Салгірка

 56

 99

3,62

+0,68

23,1

17,3

КСИ 68

 59

 105

2,76

-0,18

6,1

17,0

Крупинка 10/5

 60

 99

2,28

-0,66

22,4

16,9

Рисорго 537/7-1

 56

 90

2,98

+0,04

1,4

17,1

Печана 170

 60

 101

3,28

+0,34

11,6

16,4

КСИ 80

 55

 99

3,05

+0,11

3,7

17,2

Крупинка 21

 57

 99

2,24

-0,70

23,8

17,6

ВИС 508/1

 53

 99

1,97

-0,97

33,0

16,3

Оркси 508/1

 60

 107

2,27

-0,67

22,8

18,3

Вероника 20

 61

 110

2,88

-0,06

2,0

18,8

Амкрімбура

 59

 99

2,98

+0,04

1,4

17,4

Рисорго 54/1

 58

 98

3,21

+0,27

9,2

17,6

ВИС 691

 59

 100

3,01

+0,07

2,4

17,4

НІР 05, т/га


0,51


На процес механізованого збирання, пов'язаної зі збільшенням енергетичних витрат при сушінні зерна, впливає вологість. Чим вологість зерна нижче, тим кращі умови для збирання, і слід, менше енергоресурсів потрібно для сушки зерна до стандартної вологості. Малу вологість зерна, в порівнянні зі всіма зразками, мали сорти Крімбел (вологість зерна при збиранні була 15,1%), Рисорго 54/2 - 16,3%, ВИС 546 - 15,9%. В інших сортів круп'яного сорго вологість зерна варіювала від 16,4 до 19,6% залежно від сорту.

З вищевикладеного видно, що серед харчового сорго є сорти, які по багатьом господарсько-цінним ознакам, морфологічним і біологічним показникам перевищують стандарт. На жаль ймовірного перевищення по врожаю зерна в поточному році не відмічено. По всіх сортах відібране насіння для випробування в наступному році.

Не зважаючи на умови, що склалися для круп’яного сорго в звітному році, роботу по випробуванню нових сортів слід продовжити.Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Архітектура комп’ютер
pluginfile.php -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Історія розвитку екології. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Інтелектуальна власність
pluginfile.php -> Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра соціології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   49


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка