Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності „Педагогіка вищої школи з методики навчання з циклу дисциплін з агрономії


Викладач підкреслює, що в основі форми навчання із застосуванням комп'ютерних засобів лежить певна дидактична концепція, основні положення якої можна сформулювати таким чиномСкачати 25.74 Mb.
Сторінка32/49
Дата конвертації14.03.2017
Розмір25.74 Mb.
#12001
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   49

Викладач підкреслює, що в основі форми навчання із застосуванням комп'ютерних засобів лежить певна дидактична концепція, основні положення якої можна сформулювати таким чином:

1. Процес навчання будується в основному на самостійній пізнавальній діяльності студента. Необхідно створити таке освітнє середовище, яке в максимальному ступені сприяло б розкриттю творчих здібностей студента. І тут, перш за все, необхідно забезпечити максимальний доступ студента до учбової інформації. Зараз практично всі освітні установи вищої професійної освіти мають інформаційні ресурси, забезпечені засобами видаленого доступу за допомогою Інтернет.

2. Пізнавальна діяльність студента повинна носити активний характер. Активна участь визначається, перш за все, внутрішньою мотивацією, вираженою як бажання вчитися. методи активного навчання по типу комунікацій між викладачем і студентом відносяться до групи "багато багатьом" і підрозділяється на: ролеві ігри, дискусійні групи, форум, проектні групи і т.п. У дистанційному навчанні вони можуть ефективно застосовуватися навіть в так званих віртуальних класах, коли студенти розділені в часі і просторі.

3. Навчання повинне бути особово-орієнтованим. Підвищення ефективності навчального процесу можливе тільки на основі індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності. Таке персоніфіковане навчання в умовах масового попиту можливе тільки на основі високих технологій навчання, побудованих на комп'ютерних засобах і технологіях.


Викладач починає виклад третього пункту плану, а саме: 3. Схема селекційної роботи із самозапильними культурами, із виробничої ситуації: „Ви – агроном - насінєвод. Поясніть практиканту мету селекції самозапильних культур.” Мета селекції самозапильних культур полягає у відборі гомозиготних високопродуктивних рослин, оцінці їх потомств Розплідники вихідного матеріалу служать основним джерелом генетичного різноманіття, з якого відбирають потрібні форми рослин для подальшої роботи. У цих розплідниках вивчають колекційний матеріал, мутантні, поліплоїдні та інші форми, здійснюють схрещування.

Колекційний розсадник. Тут проводять первинне вивчення вихідного матеріалу - кращих сортів вітчизняної та зарубіжної селекції, а також інших цінних для селекції зразків з метою виділення найбільш перспективних форм для подальшого вивчення і порівняння на наступному етапі селекційної роботи (у селекційному розпліднику). Крім того, в колекційному розсаднику пересівають зразки колекції для підтримки схожості насіннєвого матеріалу. Пересівши проводять через 2-3 роки, залежно від тривалості збереження схожості насіння конкретної культури. Тут можна також висівати багато самозапильних рослини для схрещування. Але для зручності роботи з такими культурами, як рис, арахіс та ін, закладають спеціальний батьківський розплідник.

Таким чином, основне призначення колекційного розсадника - виділення біологічно та господарсько цінних форм для селекційного розплідника, а також відбір рослин для схрещування, обробки мутагенами та ін Число зразків у цьому розпліднику може складати від 300 до 2000 і більше. Зернові висівають по 100-200 зерен кожного зразка на ділянках з довжиною рядків 1-2 м. Площа живлення звичайно варіює від 5 х 20 до 10 х 30 см. Стандарт розміщують через 20-30 досліджуваних номерів (іноді через 10-20). Повторність відсутня.

У колекційному розсаднику кращі зразки прибирають зі всієї ділянки фронтальними вертикальними снопов'язалки або вручну по 50-100 кращих колосків з кожної ділянки, а також окремі елітні рослини.


Викладач наголошує на сучасному навчальному мультимедіа курсі - це не просто інтерактивний текстовий (або навіть гіпертекстовий) матеріал, доповнений відео- і аудіоматеріалами і представлений в електронному вигляді. Для того, щоб забезпечити максимальний ефект навчання, необхідно, щоб навчальна інформація була представлена в різних формах і на різних носіях. У комплект курсу рекомендується включати відео- і аудіокасети, а також друкарські матеріали. Наявність у студента провідній сенсорній модальності (основного каналу сприйняття інформації) призводить до того, що одні легше засвоюють відеоінформацію (візуали), для інших важливу роль виконує звук (аудіали), третім для закріплення інформації необхідна м'язова активність (кинестетіки).

Основою МК (мультимедіа курсу) є його інтерактивна частина, яка може бути реалізована тільки на комп'ютері. У неї входять: електронний підручник, електронний довідник, тренажерний комплекс (комп'ютерні моделі, конструктори і тренажери), задачник, електронний лабораторний практикум, комп'ютерна тестуюча система.

Електронний підручник призначений для самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу і побудований на гіпертекстовій основі, що дозволяє працювати по індивідуальній освітній траєкторії. Гіпертекстова структура дозволяє тому, що навчається визначити не тільки оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, але і зручний темп роботи і спосіб викладу матеріалу, відповідний психофізіологічним особливостям його сприйняття. У електронному підручнику може бути передбачена можливість протоколювання дій навчаного для їх подальшого аналізу викладачем.

Електронний довідник дозволяє навчаному у будь-який час оперативно одержати необхідну довідкову інформацію в компактній формі. В даний час наявність довідкової системи є обов'язковою для будь-якого УМК. При цьому електронний довідник може бути представлений як самостійний елемент УМК або вбудований в електронний підручник.

Комп'ютерні моделі, конструктори і тренажери дозволяють закріпити знання і одержати навики їх практичного застосування в ситуаціях, що моделюють реальні. Це дозволяє використовувати їх як імітаторів лабораторних установок, а також для відробітку навиків управління модельованими процесами.


Викладач звертає увагу сткдентів на позитив моделювання для викладення наступної порції інформації, а саме: гібридний розсадник. У цьому розпліднику висівають всі генерації гібридів від F \ до F5-F6, а іноді і більш пізніх поколінь. Використовують сажальние апарати, що забезпечують площа живлення рослин 5 х 20, іноді 10 х 20 або навіть 10 х 30 см (Миронівський НДІ селекції та насінництва пшениці). Стандарт розміщують через 20-30 номерів (іноді через 10-20). Розмір ділянок визначається кількістю насіння і гібридним поколінням (зазвичай не перевищує 10 м2). Число рядків залежить від кількості зерен в F \ і у відібраних елітних рослинах Fi, а число ділянок - від масштабів схрещування і від числа відборів. Для гібридів F \ найбільш зручна довжина рядків 2 м, для Fi - 6 м.

У гібридному розсаднику прибирають: а) окремі елітні рослини, виділені за тими чи іншими ознаками, б) кращі колосся з відібраних рослин (по два-три), в) найкращі сім'ї старших поколінь.

По обох розглянутих вище розплідника вказують номер ділянки, номер відбору, походження (комбінація схрещування), висоту рослини, кількість продуктивних стебел, ботанічну різновид, форму колоса. Після обмолоту рослин індивідуального відбору або відібраних сімей проводять браковку по зерну: забарвленні, виконаними, масі 1000 зерен і т.д.

Спеціальні розплідники. У зв'язку з використанням у селекції методу мутагенезу, поліплоїдії, культури тканин і клітин виникає необхідність у спеціальних розплідниках для вирощування мутантних форм або полиплоидов, анеуплоїдів, гаплоїдів та ін

До групи спеціальних розсадників можна віднести і розплідник батьківських форм, що закладається у відповідності з потребами схрещування.Селекційний розплідник. У нього надходить насіннєвий матеріал всіх елітних рослин, відібраних у розсадниках вихідного матеріалу для вивчення та оцінки їх потомств. Сюди потрапляють всі лінії і сім'ї елітних рослин, колосся і зразків, лінії повторних відборів з розщеплюються сімей в селекційному розпліднику попередніх років посіву та інші матеріали. Загальна їх кількість у великих селекційних центрах сягає 5-10 тис. Посів проводять з міжряддями від 15 до 30 см в залежності від умов зони та інших факторів. Розмір ділянок визначається кількістю зерен вихідних рослин. При цьому прагнуть до збереження однакової довжини рядків, варіюючи їх число. Насіння окремих рослин або колосків зазвичай висівають ручними сівалками на ділянках довжиною 1 м, 3-5 або 6-8 м при розміщенні на 1 м 10-20-30-40 насіння. На ділянці може бути від одного до чотирьох рядків. Іноді практикують посів на початку і в кінці кожної комбінації батьківських форм і стандартів.

Насіння ліній та родин висівають також сівалками (ССФК-7 та ін) на ділянках довжиною 3-5 м з розміщенням 30-40 насінин на 1 м. Кількість рядків залежить від кількості насіння.

Таким чином, розміри ділянок у селекційному розпліднику для окремих номерів можуть бути різними, тобто з різною кількістю рядків, довжина ж самих рядків повинна бути однаковою. В результаті група ділянок певної структури (з однаковою довжиною, числом рядків і числом висіяних насінь у рядку) утворює відособлену частину розплідника, в межах якої порівнюють номера один з іншим і зі стандартом, розміщених через 10-20-40 піддослідних номерів.

Селекційний розплідник закладають без повторностей. У ньому в період вегетації проводять фенологічні спостереження. Здійснюють ретельний перегляд і бракування гірших сімей на корені в полі перед початком фази повної стиглості і після обмолоту - по зерну. За багаторічними даними Миронівського НДІ селекції та насінництва пшениці, вибраковують до 65-70% висіяних сімей. Для посіву в контрольному розсаднику тут відбирають тільки ті сім'ї, які по врожайності перевищили стандарт не менш ніж на 25% і виявилися стійкими до вилягання і до поразки грибними хворобами.

У найбільш цінних сім'ях, не вирівняних морфологічно, проводять індивідуальні відбори для повторного посіву в селекційному розпліднику. Виділені кращі сім'ї прибирають по комбінаціях. Після їх обмолоту в лабораторії ведуть браковку по продуктивності і вирівняні ™ зерна. Після обмолоту зерно зважують, визначають масу 1000 зерен, а у кращих ліній - вміст білка, сирої клейковини і за допомогою мікрометодів - технологічні показники зерна. Кращі потомства передають в наступний розплідник.

Контрольний розсадник. Сюди надходять всі кращі номери, відібрані в селекційному розсаднику. Кількість насіннєвого матеріалу тут вже достатня і дозволяє перейти до оцінки та порівняння випробуваного матеріалу з одиниці площі. У зв'язку з цим розмір ділянки зростає до 2-10 м2 і більше. Крім того, вводять повторність досвіду. Зазвичай використовують стандартний, або парний, метод порівняння, розроблений П.М. Константіновим, коли стандарт розміщують через кожні два номери. Врожайність номери порівнюють з розташованим поруч стандартом, висловлюючи у відсотках до нього.

У залежності від кількості насіннєвого матеріалу номера розподіляють на групи і для кожної встановлюють свій розмір ділянки і повторність.

Посів проводять сівалкою ССФК-7 або навісний СН-16П в дворазової повторності. Норму висіву для кожного сорту встановлюють з розрахунку 3,5-4 млн зерен на 1 га з урахуванням маси 1000 зерен, розподіляючи сім'ї за цим показником на 5-6 груп з різницею 2-3 р. Розмір облікової площі ділянки зазвичай 10 м2. Всього в контрольному розсаднику висівають від 100 до 500 зразків, а іноді і більше.

Піддослідні номера оцінюють як за окремими ознаками, так і по їх сукупності, головний серед яких - врожайність .. Додатково враховують продуктивність стеблостою на метрових відрізках двох сусідніх рядків на кожній ділянці і висоту рослин в трьох місцях.

Паралельно із закладкою контрольного розплідника частина насіння висівають на інфекційному фоні для оцінки стійкості до різних видів іржі, сажки, борошнистої роси. Забирають кращі лінії малогабаритними комбайнами. Після висушування зерна його зважують, визначають масу 1000 зерен, оцінюють вирівняність, виконаної і скловидність зерна, визначають його технологічні якості. Шляхом статистичного аналізу виділяють номери, істотно перевищують стандарт. На підставі підсумкових даних відбирають цінні номери (20-25%) для наступних ланок селекційного процесу.

Попереднє (мале) сортовипробування. Тут так само, як і в контрольному розсаднику, продовжують оцінювати випробовувані номера шляхом обліку врожаю з одиниці площі. Достовірність даних випробування буває вищою. У попередньому сортовипробуванні оцінюють кращі лінії з контрольного розсадника. Облікова площа ділянки - 10-25 м2, повторність чотириразова, розташування сортів рендомізіровано (або систематичне). Стандарт розміщують через 5-10 піддослідних номерів, які тепер називають сортами. Посів проводять сівалкою СН-16П або ССФК-7 до прийнятої у виробництві нормою висіву. Число випробовуваних сортів зазвичай 25-30, але при великих обсягах роботи може досягати 100.

Піддослідні номери в попередньому сортовипробуванні бажано висівати за двома найбільш типовим попередникам, наприклад озиму пшеницю - по чорному і зайнятому парах. Фенологічні спостереження, оцінки, виділення виключек, прибирання і розбір пробних снопів здійснюють за методикою державного сортовипробування. Як правило, весь набір сортів паралельно висівають на провокаційному фоні для оцінки по стійкості до грибних хвороб і в ящики з землею (озима пшениця) для оцінки в зимовий час по морозостійкості.

Збирання проводять малогабаритним комбайном, наприклад «Сам-по-25». Для повного технологічного та біологічного аналізів відбирають середній зразок зерна кожного сорту масою 2-3 кг. Дані обліку врожаю і відповідних спостережень піддають статистичному аналізу. За результатами порівняння сукупних даних про кожному сорті і стандарті виділяють кращі для вивчення в конкурсному сортовипробуванні.

Конкурсне (основне) сортовипробування. Тут дають основну оцінку найкращим сортам, які надійшли з попереднього сортовипробування, виділяючи з них ті, які перевершують районовані сорти. Загальне число випробуваних у конкурсному сортовипробуванні сортів зазвичай 10-20, але може досягати і 40-50 (наприклад, в Краснодарському НДІ сільського господарства при сортовипробуванні озимої пшениці). Посів проводять так само, як і в попередньому сортовипробуванні. Зручна для посіву і 13-рядна сівалка «Саксонія». Повторність шестиразова (допустима чотириразова), з рендомізіровано або систематичним розміщенням сортів. Площа облікової ділянки для зернових культур 25-50 м2 (цілком допустима Юм2), для просапних - 150-200 м2. Як правило, сортовипробування проводять за двома попередникам, найбільш поширеним в конкретній зоні. Сорти вивчають 2-4 року за методикою державного сортовипробування.

У конкурсному сортовипробуванні сорту отримують комплексну оцінку з господарських і біологічними ознаками і властивостями. Причому їх порівнюють не тільки між собою, але і з кращими сортами інших досвідчених установ. Сорти, що показали незаперечні переваги за врожайністю в порівнянні зі стандартом і кращими сортами інших селекційних установ, передають у державне сортовипробування.

Урожай прибирають малогабаритними комбайнами. Результати сортовипробування піддають статистичній обробці, використовуючи зазвичай метод дисперсійного аналізу.

Екологічне (міжстанційне) сортовипробування. Це дуже важлива ланка завершальній оцінки нових сортів, доповнює конкурсне сортовипробування. Його мета - вивчити реакцію нових сортів у різних грунтово-кліматичних зонах одночасно, отримати першу інформацію про їх пластичності, перевірити дані врожайності, отримані у дослідах оригінатора.

Екологічне сортовипробування закладають у всіх селекційних установах будь-якого селекційного центру з двома найбільш поширеними в зоні попередникам. Прийнята методика конкурсного сортовипробування. У нього включають по два-чотири кращі сорти, створених у кожному з селекційних установ селекцентр, і два-три стандарти.

Спеціальна сортовипробування. У селекційній практиці часто виникає необхідність провести оцінку нових сортів за такими показниками, які не можна повною мірою виявити при випробуванні в звичайних умовах. У цих випадках організують спеціальні сортовипробування. До них відносять динамічне сортовипробування, сортовипробування на різних агрофонах, виробниче сортовипробування і ін

Попереднє розмноження. До моменту передачі нового сорту в державне сортовипробування оригінатор повинен накопичити достатню кількість насіння, необхідних для розсилки на кілька державних сортодільниць і для виробничого сортовипробування. Так, насіння зернових і зернових бобових культур необхідно 1,5-2 т. А в разі районування сорту буде потрібна велика кількість його насіння для організації сортосмени. Тому, починаючи з попереднього сортовипробування (а в окремих випадках і з контрольного розплідника), організують попереднє розмноження найвидатніших сортів або номерів. При цьому можна використовувати весь арсенал прийомів, що забезпечують підвищення коефіцієнта розмноження культури. У Миронівському НДІ селекції та насінництва пшениці розроблена і вже близько 30 років успішно застосовується система попереднього розмноження переданих в державне сортовипробування сортів у елітно-експериментальному господарстві і в інших кращих господарствах зони обслуговування інституту.
Викладач підкреслює, що форма лекції, а саме: лекція із запланованими помилками передбачає проведення її із застосуванням виробничих ситуацій, відповідно ОКХ. Тому починаючи четвертий пункт плану, а саме: 4. Експрес-методи оцінки вихідного селекційного матеріалу, викладач робить подальшу презентацію лекції, а саме:


вихідний матеріал, оцінка, метод, холодостійкість, солестій­кість, селективний фон, середньоквадратичне відхилення.

Селекційна робота вирізняється виключною різноманітністю до­слідів. Селекціонер вивчає мінливість популяцій, різновидів та видів, господарсько-цінних ознак, сортове різноманіття, питання успадку­вання та інше. Важливе місце у селекційній роботі займають безпосе­редньо методи оцінки селекційного матеріалу.

Для прискорення селекційного процесу надзвичайно актуальним є використання комплексів діагностичних методів визначення джерел господарсько-цінних ознак (високопродуктивних, ранньостиглих, ви­сокоякісних та інших форм рослин) та їх рівня стійкості проти стресо­вих факторів.

Наявність високоефективних методів створення вихідного мате­ріалу та надійних методів його оцінки, а також відбору селекційного матеріалу на різних етапах селекції є важливим гарантом створення у скорочені строки конкурентоспроможних сортів і гібридів овочевих рослин. Тому розробка і удосконалення ефективних методів оцінки та одержання вихідного матеріалу є досить актуальними.

У роботі з популяціями рослин виникають питання: чи присутній у популяції генотип із заданою величиною ознаки і наскільки ефекти­вно проведено відбір генотипу за фенотипом. Це можливо визначити після оцінки потомства відборів. Для прискорення оцінки необхідно проводити прогноз селекційних можливостей популяції. Для цього при проведенні відбору генотипів за кількісними ознаками з популяцій, що розщеплюються, використовують середньоквадратичне відхилення як міру відмінності генотипу від середнього значення ознаки популяції.

В.К. Андрющенком та ін.,. на основі одержання і узагальнення вели­кої кількості коефіцієнтів варіації господарсько-цінних ознак для ос­новних видів овочевих рослин, розраховано максимально можливі при Р=0,95 значення коефіцієнтів варіації. Для відбору цінних генотипів застосовують правило 2с, 3 і навіть 4с, враховуючи, що всі господар­сько-цінні ознаки підпорядковуються закону нормального розподілу.

Для зручності використання середньоквадратичного відхилення розра­ховують індикаторні таблиці (зведені величини ознаки, розраховані стосовно конкретних середніх значень). За допомогою цих таблиць досить легко і надійно можна прогнозувати, які можливості існують при проведенні відбору за заданою ознакою, працюючи з конкретною популяцією. Для цього проводять аналіз середньої проби і на основі одержаної середньопопуляційної величини ознаки прогнозують селек­ційні можливості. Погрішність прогнозу при використанні індикатор­ної таблиці не перевищує 16% (при використанні 4с) та 7% (при вико­ристанні 3 с).

Встановлено, якщо для порівнюваних груп сортів, родин, ліній чи окремих генотипів встановлюється значиме значення коефіцієнта ко­реляції рангів за ознакою, що вивчається, то це свідчить про генетичну неоднорідність порівнюваного матеріалу або генотипові зумовленості різниць. Якщо величина коефіцієнта кореляції рангів не значуща, від­мінності між порівнюваними зразками визначені модифікаційною мін­ливістю (вплив середовища) і відбір даних зразків за вивченою озна­кою не є перспективним.

Так використання коефіцієнта кореляції рангів дає можливість прискорити оцінку та відбір за деякими ознаками. Наприклад: було проведено ранжирування генофонду баклажан за ознакою «тривалість міжфазових періодів». Обчислений нами коефіцієнт кореляції рангів за ознакою тривалість міжфазового періоду «сходи-технічна стиглість» за роками для конкретної ідентичної групи сортозразків баклажана дорівнював 0,96 і дозволив рекомендувати проведення попередньої оцінки селекційного матеріалу за цією ознакою протягом одного року.

В селекції одержали розвиток використання у дослідженнях різ­номанітних фонів (інфекційних, агротехнічних, спеціальних та інших). У 1987 році В.К. Андрющенко запропонував використовувати непара- метричний коефіцієнт кореляції рангів для оцінки ефективності вико­ристання фонів. Він також розробив шкалу, за якою можливо визначи­ти ступінь синхронності мінливості ознаки. Якщо коефіцієнт кореляції рангів є більшим 0,60 та відхилення від первинної ранжировки не пе­ревищує 20%, це вказує про незначне переміщення сортів у межах групи, яку вивчаємо. Коефіцієнт кореляції рангів менший за 0,60 свід­чить про нерівнозначність умов (відхилення складають більше 20%). Тобто при відповідному коефіцієнті кореляції рангів (більше 0,60) фон можливо використовувати як адекватний до природного за оцінкою даної ознаки.

Різноманіття несприятливих погодно-кліматичних факторів зумов­лює необхідність включення до селекційного процесу пошуку і створення стійких проти абіотичних факторів сортів різних видів рослин.

Існуючі методи оцінки стійкості рослин до абіотичних факторів поділяються на прямі польові (облік змін біометричних показників) та непрямі фізіолого-біохімічні і біофізичні (враховують зміни окремих процесів та ланок метаболізму і корелюють з показниками оцінки пря­мими методами). Недоліком прямих польових методів оцінки є трива­лість і трудомісткість, а непрямі методи складні технічно. Для масової первинної оцінки великої кількості зразків більш придатні прямі лабо­раторні експрес-методи.

В основу методу встановлення солестійкості покладено стандар­тний спосіб визначення схожості, в який, поряд з пророщуванням на­сіння на воді, включено варіант паралельного їх пророщування в со­льових розчинах. Лабораторний метод діагностики солестійкості культури буряка було запропоновано ВІРом (Росія) в 1996 р.

Вченим Шабетя О. М. експериментально підібрано умови (концентрація сольового ро­зчину, температура і тривалість пророщування насіння) для культур томата, перцю солодкого і гіркого та баклажана. Експериментально встановлено концентрації сольових розчинів, які дозволяють диферен­ціювати зразки томата, перцю солодкого і гіркого та баклажана за гру­пами стійкості. Для культур томата і баклажана рівень осмотичного тиску повинен складати 6,5 ат., для перцю солодкого і гіркого - 11 ат. При необхідності добору з популяції більш стійких зразків можливо використовувати і більш високі концентрації сольових розчинів.

За результатами досліджень виділено джерела солестійкості:

- у томата сортів Місцевий 2 (к-2235) і Місцевий 1 (к-2238) - серед- ньостійкі, їх солестійкість - 42 і 40% відповідно. Високостійких і со­лестійких сортів томата під час досліду не виявлено;

- у перцю солодкого середньосолестійким був сорт Купон (к -165), з солестійкістю 45% та слабосолестійким - сорт Світлячок (к- 416) - 22%.

Серед досліджуваних зразків:

- у баклажана високосолестійких, солестій­ких і середньосолестійких не виявлено. Слабосолестійкими (21-29%) були сорти Сині японські (к-57), Суклейський (к-11) і Л-1 (к-242);

- у перцю гіркого середньосолестійким були сорти Український гіркий (к-001), з солестійкістю 47% та Харківський (к-002) - 43%.

Серед відомих засобів діагностики холодостійкості теплолюбних видів рослин найбільш широко застосовують прямі методи оцінки за обліком рослин, які вижили після їх охолодження. Крім того існує ме­тод, який засновано на залежності холодостійкості рослин від здібнос­ті їх насіння проростати за понижених температур. Можливість такої діагностики підтверджено дослідженнями на кукурудзі, сої, просі, ри­сові, гарбузі, огірку, кабачку, патисоні і томаті. Даний метод було нами модифіковано для культур перцю солодкого, перцю гіркого і баклажана. Враховуючи біологію кожної культури, було експеримен­тально визначено температуру і тривалість її дії, а також строки враху­вання показників для виявлення чіткої диференціації сортів за рівнем холодостійкості.

Запропонований лабораторний метод оцінки холодостійкості ро­слин у фазі проростання насіння не трудомісткий, дозволяє працювати в будь-яку пору року, відмічається великою перепускною здібністю та надійністю отриманих результатів. Нами були проведені досліди, які дозволили встановити, що в результаті пророщування насіння перцю солодкого і гіркого та баклажана при температурі 10 С0 упродовж 15 діб проростки достовірно диференціюються за рівнем холодостійкості.

Було виділено джерела холодостійкості. З колекційних зразків перцю солодкого кращими за холодостійкістю виявилися: сорт Пода­рок Молдови (к-99) та лінії ЬХП-41 (к-1064), ЬХП-48 (к-1052). Їх рі­вень холодостійкості складав 25, 30 і 35% відповідно. З колекційних зразків баклажана краща холодостійкість була у гібридів F1 Ультра- ранній (к-232) і Адоніс (к-233) - 50 и 45% відповідно. Достатньо висо­кий рівень холодостійкості (40%) показав сорт Барвенто (к-217). З ко­лекційних зразків перцю гіркого кращими за холодостійкістю виявився сорт Харківський (к-002) з рівнем холодостійкості 54%.

Викладач узагальнюючи матеріал, робить висновки. Для прискорення оцінки популяції необхідно прово­дити прогноз її селекційних можливостей. Для цього при проведенні відбору генотипів за кількісними ознаками з популяцій, що розщеп­люються, пропонуємо використовувати середньоквадратичне відхи­лення як міру відмінності генотипу від середнього значення ознаки популяції.

Пропонуємо використання коефіцієнтів кореляції рангів у селек­ційній роботі при відборі зразків за вивченою ознакою та для оцінки ефективності використання фонів.

Запропоновані лабораторні методи визначення солестійкості ку­льтур томата, перцю солодкого, перцю гіркого і баклажана за пророс­танням насіння у сольових розчинах і визначення холодостійкості за проростанням насіння в умовах понижених температур достатньо на­дійні та нескладні, мають високу пропускну здатність і дуже зручні для первинної оцінки як експрес-методи. Виділені джерела холодо­стійкості і солестійкості пропонуються для використання в селекції. На модифіковані лабораторні методи оцінки холодостійкості та солес­тійкості одержані патенти на корисну модель.

Викладач наголошує, що досвід використовування лекції з наперед запланованими помилками показує, що студенти, як правило, знаходять задумані помилки (викладачем проводиться звірка із списком таких помилок). Нерідко воно указують і такі помилки, які були мимовільно допущені викладачем, особливо мовні і поведінкові. Викладач повинен чесно визнати це і зробити для себе певні висновки. Все це створює атмосферу довіри між викладачем і студентами, особове включення обох сторін в процес навчання. Елементи інтелектуальної гри з викладачем створюють підвищений емоційний фон, активізують пізнавальну діяльність студентів.

Лекція із запланованими помилками виконує не тільки стимулюючу функцію, але і контрольну. Викладач може оцінити рівень підготовки студентів по предмету, а той в свою чергу перевірити ступінь своєї орієнтації в матеріалі. За допомогою системи помилок викладач може визначити недоліки, аналізуючи які в ході обговорення із студентами одержує уявлення про структуру учбового матеріалу і труднощі оволодіння їм.

Виявлені студентами або самим викладачем помилки можуть послужити для створення проблемних ситуацій, які можна дозволити на подальших заняттях. Даний вид лекції краще всього проводити на завершення теми або розділу навчальної дисципліни, коли у студентів сформовані основні поняття і уявлення.

Лекції із запланованими помилками викликають у студентів високу інтелектуальну і емоційну активність, оскільки студенти на практиці використовую одержані раніше знання, здійснюючи спільну з викладачем учбову роботу. Крім цього, завершальний аналіз помилок розвиває у студентів теоретичне мислення.

5. Селекційна оцінка колекційних зразків озимої пшениці для створення вихідного матеріалу в умовах правобережного Лісостепу України. Приведені дані експериментальних досліджень, здійснених в умовах правобережного Лісостепу України, за результатами яких показано, що систематичне вивчення колекційного матеріалу за ознаками скоростиглості, зимо- і морозостійкості, стійкості до вилягання та основних грибних хвороб, продуктивності та якості зерна дозволяє виділяти зразки з потрібними ознаками і властивостями для використання їх в селекційній практиці.

Виявлені закономірності в розподілі джерел скоростиглості, зимостійкості та короткостебловості у різних географічно віддалених форм озимої пшениці. Виділені нові джерела селекційно-цінних ознак для використання в подальшій селекційної роботі. Розроблені практичні рекомендації по використанню джерел окремих і комплексу господарсько-цінних ознак для залучення в селекційний процес науково-дослідних установ УААН.

Створено новий гібридний матеріал, який в результаті генетичної рекомбінації поєднує ознаки скоростиглості, високої зимостійкості, короткостебловості, продуктивності та високої якості зерна в умовах правобережного Лісостепу України. 1. Серед колекційного матеріалу озимої пшениці, що вивчався, виділені середньоранні (237-240 днів період сходи-колосіння), високоврожайні (>60,9 ц/га) зразки; середньостиглі (241-244 дні), продуктивні (>60,3 ц/га) зразки та ранньостиглі (231-233 дні), стійкі до бурої іржі (бал 9-7), продуктивні (>62,4 ц/га) зразки. Виявлено, що найчастіше ранньостиглі форми зустрічаються серед сортозразків вітчизняної селекції, а також створених в Болгарії, Румунії, США та Китаї. За роки досліджень найвищою врожайністю (527,39±27,44 г/м) характеризувалась група середньоранніх сортів з тривалістю періоду сходи-колосіння 237-240 днів.

 2. З колекції озимої пшениці виділено 70 (22,65 %) джерел високої зимостійкості (бал перезимівлі 9-8). Серед групи зимостійких виділені короткостеблові (78,4-94,9 см) високоврожайні (>58,7 ц/га) зразки, зразки з високою морозостійкістю (більше 50,0 % живих рослин при температурі проморожування – 22 С). Встановлено, що для селекції на морозо- та зимостійкість найбільш перспективними в зоні Лісостепу є сортозразки, створені в Україні, Росії, Румунії та Угорщині. Зразки з країн Сходу (Сирія, Японія, Китай, Туреччина) мали низьку зимостійкість (бал перезимівлі 5-3).

 3. Серед сортименту пшениць в роки досліджень чисельною (49,84 %) була група низькорослих зразків з висотою рослин 80-95 см, яка представлена сортозразками з України, США, Чехії і Словенії, Румунії та Болгарії. Встановлено, що оптимальною висотою рослин в умовах Лісостепу України, при якій не знижується зернова продуктивність у сортозразків озимої пшениці, є висота 80-95 см. Виділена група низькорослих (висота рослин 81,2-94,9 см), високостійких до вилягання (бал 9), високоврожайних (>56,5 ц/га) зразків озимої пшениці.

 4. Виділено ряд джерел, імунних до бурої іржі та борошнистої роси (бал 9), до ензимо-мікозного виснаження зерна (0 % ураженого колосся), з комплексною стійкістю до основних грибних хвороб: бурої іржі, борошнистої роси, септоріозу та високою врожайністю (>55,0 ц/га). Визначено, що зразки озимої пшениці, стійкі до бурої іржі (бал 7), належать до ранньостиглої (231-233 дні період сходи-колосіння) та середньоранньої (234-240 днів) груп стиглості.

 5. Виділені високоврожайні (>57,0 ц/га) зразки озимої пшениці з високим показником седиментації (>52 мл осаду), високоврожайні (>61,9 ц/га) зразки з крупним, добре озерненим колосом (40,7-50,2 насінин в головному колосі) та високою масою 1000 насінин (40,9-52,3 г).

 6. Досліджено, що більшість сортозразків, створених в Болгарії та Румунії, формували середню зернову продуктивність з одиниці площі вищу, ніж в сорту-стандарту Миронівська 61 та характеризувались поєднанням ознак скоростиглості (233-240 днів період сходи-колосіння), високої зимостійкості (бал перезимівлі 9-7), низькорослості (висота рослин 80-95 см) та стійкості до основних для даної зони вирощування грибних хвороб, тому є цінними для використання в селекційних програмах зі створення перспективних сортів озимої пшениці.

 7. Встановлено, що перспективними при селекції на зимостійкість є гібриди, в яких хоча б одна з батьківських форм характеризується високою зимостійкістю. Найбільшою стабільністю і величиною прояву ознаки зимостійкості характеризувались гібриди F2 від схрещування: ТАМ 200 х Миронівська 61; Миронівська 61 х ТАМ 200; Крижинка х V 1275; V 1275 х Крижинка; Крижинка х Carmen; Северодонская 5 х Загоре.

 8. Виявлено, що в селекції на скоростиглість перспективними є гібридні комбінації, які в F1 характеризуються наддомінуванням раннього колосіння. Найефективнішим для одержання в F2 трансгресивних фоpм за ознакою скоростиглості є залучення до схрещування ранньо- та середньоранніх форм.

 9. При використанні в схрещуваннях напівкарликових сортозразків в F1 спостерігали домінування короткостебловості, а в F2 вищеплювалися напівкарликові та карликові форми. При використанні в якості однієї з батьківських форм середньорослих та високорослих зразків напівкарликові рослини з висотою до 80 см в другому поколінні гібридів не вищеплюються.

 10. Для більшості елементів продуктивності в F1 від схрещування географічно віддалених форм озимої пшениці характерне домінування ознаки кращої з батьківських форм та гетерозис. Гібриди F1 перевищують вихідні форми найбільш часто за масою зерна з головного колоса та з рослини. В другому поколінні відмічена частота появи позитивних трансгресій за елементами структури головного колоса до 60,0 %. Найчастіше трансгресії спостерігалися за кількістю зерен в головному колосі. Ступінь трансгресій при цьому досягав 78,57 % .

 11. Виявлено, що для створення вихідного матеріалу озимої пшениці з високою якістю зерна в схрещування слід залучати поряд з сортозразками лісостепової та степової груп зарубіжні сортозразки з Болгарії, Румунії та Чехії.

Завершаючи лекцію, викладач ще раз звертає увагу на необхідність впровадження таких засобів навчання як компютерні технології. А саме: основним видом навчальної діяльності, направленим на первинне оволодіння знаннями, є лекція.

Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи доставки навчального матеріалу, традиційно здійснюваного під час лекцій, за допомогою спеціально розроблені мультимедіа курсів.

Для організації вивчення теоретичного матеріалу можуть бути використані наступні види мультимедіа курсів.

Відеолекція. Лекція викладача записується на відеоплівку. Методом нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедіа додатками, що ілюструють виклад лекції. Гідністю такого способу викладу теоретичного матеріалу є можливість прослуховувати лекцію в будь-який слушний час, повторно звертаючись до найважчих місць.

Мультимедіа лекція. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом можуть бути розроблені інтерактивні комп'ютерні повчальні програми. Це навчальні посібники, в яких теоретичний матеріал завдяки використанню мультимедіа засобів структурований так, що студент може вибрати для себе оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний темп роботи над курсом і спосіб вивчення, максимально відповідний психофізіологічним особливостям його сприйняття.

Практичні заняття - форма організації навчального процесу, направлена на закріплення теоретичних знань шляхом обговорення першоджерел і рішення конкретних задач, що проходить під керівництвом викладача. Використання інформаційних технологій вимагає зміни характеру організації практичних занять і посилення їх методичної забезпеченості. Практичні заняття за рішенням задач можуть бути проведені за допомогою електронного задачника або бази даних, в яких зібрані типові та унікальні задачі по всіх основних темах навчального курсу.

Лабораторні роботи дозволяють об'єднати теоретико-методологічні знання і практичні навики студентів у процесі науково-дослідної діяльності. Лабораторна робота - форма організації навчального процесу, направлена на отримання навиків практичної діяльності шляхом роботи з матеріальними об'єктами або моделями наочної області курсу. Мультимедіа курси дозволяють організувати роботу з тренажерами, що імітують реальні установки, об'єкти дослідження, умови проведення експерименту. Такі тренажери віртуально забезпечують умови і вимірювальні прилади, необхідні для реального експерименту, і дозволяють підібрати оптимальні параметри експерименту.

Семінарські заняття. Теоретичний характер семінарських занять визначає специфіку вживані мультимедіа курсів, які повинні бути представлені, головним образів, в текстовому вигляді. До числа електронних дидактичних засобів, вживаних на семінарських заняттях, можна віднести наступні: хрестоматія, збірка документів і матеріалів, опорні конспекти лекцій, електронний підручник, навчальний посібник і т.д.

Упровадження в навчальний процес інформаційних технологій супроводжується збільшенням об'ємів самостійної роботи студентів. Це, у свою чергу, вимагає організації постійної підтримки навчального процесу з боку викладачів. Важливе місце в системі підтримки займає проведення консультацій.

Розширення об'єму самостійної роботи студентів з використанням навчальних інформаційних технологій (НІТ) супроводжується розширенням інформативного поля, в якому працює студент.

Інформаційні технології дозволяють використовувати як основу для СРС і НДРС не тільки друкарську продукцію навчального або дослідницького характеру, але і мультимедіа курси, ресурси мережі Інтернет - електронні бази даних, каталоги і фонди бібліотек, архівів і т.д.

Педагогічний контроль є однією з основних форм організації навчального процесу. Практично всі можливі види контролю можуть бути реалізовані за допомогою електронних видань, на основі спеціально розроблених комп'ютерних програм, що дозволяють зняти частину навантаження з викладача і підсилити ефективність та своєчасність контролю. Таким чином, застосування НІТ розширює можливості контролю навчального процесу.


Викладач подає список літератури до початку лекції або після її закінчення:

Список літератури:

1. Андрющенко В.К. Удосконалення методів оцінки і створення вихід­ного матеріалу для селекції овочевих культур // Овочівництво і баш­танництво. - К.: Урожай, 1996. - Вип. 41. - С. 15-20.  1. Вавилов Н.І. Теоретичні основи селекції. - М.: Наука, 1987.-167 с.

  2. Гужов Ю., Фукс А., Валічек П. Селекція і насінництво культурних рослин. - М.: Агропромиздат, 1999. -234 с.

  3. Довідник з насінництва / Под ред. Н.В. Лободи. - К.: Урожай, 1991. -431 с.

5. Журавльова Н.В. Селекційна оцінка колекційних зразків озимої пшениці для створення вихідного матеріалу в умовах правобережного Лісостепу України. –автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин. Інститут землеробства УААН, Чабани, 2003.-24 с.

6. Кіндрук Н.А., Січняк Л.К., Слюсаренко О.К. Екологічні основи насінництва та прогнозування врожайних якостей насіння озимої пшениці. - К.: Урожай, 1990. -279 с.

7. Лунин И.Д. Оценка коллекционных образцов сои на способность к прорастанию семян при пониженных температурах //Тез. докл. Все- союзн. конф. "Проблемы и пути повышения устойчивости растений к болезням и экстремальным условиям среды". - Л.: ВИР- Т. 2.- 1981.-С.84-98.


  1. Определение солеустойчивости овощных культур по прорастанию семян в солевых растворах. Свёкла // Методические указания. - Л.: ВИР, 1986. - 15с.

  2. Определение относительной морозостойкости озимых зерновых культур методом проростков // Методические указания. - Л.: ВИР.- 1986. -15 с.

10. Оценка холодоустойчивости тыквенных культур на ранних фазах развития // Методические указания. - Л.: ВИР.- 1983. -16с.

11. Сич З.Д. Методические рекомендации по статистической оценке селекционного материала овощных и бахчевых культур. - Харьков, 1993. - 71 с.

12.Фурса Т.Б. Синельникове В.Н. Ранняя диагностика устойчивости арбуза к засолению // Тр.по прикл.бот., ген. и сел. - Т 69. - Вып 2.- 1981.- С.65-84.

13. Шабетя О. М. Експрес-методи оцінки вихідного селекційного матеріалу // Селекція і насінництво.-К.: Інститут овочівництва і баштанництва УААН, Вип. 96.-2008.-С. 34-41.Запитання для самоконтролю:

а) ключові поняття: засоби навчання, технічні засоби навчання, навчально-інформаційні технології, навчальний мультимедіа курс, навчальні видання для ВНЗ.

б) тест –задачаВи - викладач спеціальних дисциплін, недавній випускник педагогічного факультету НУБіПУ, доведіть практиканту, що навчально-інформаційні технології доцільні не лише для контролю знань. Обгрунтуйте відповідь.”1.5. Методи контролю з теми „Державне сортовипробування”

Викладач звертає увагу на психолого-педагогичні аспекти контролю навчального процесу. Відомо, що контроль стимулює навчання і впливає на поведінку студентів. Як показала практика, спроби виключити контроль частково або повністю з навчального процесу приводять до зниження якості навчання.Викладач наголошує, що у галузі контролю можна виділити три основні взаємозв'язані функції: діагностичну, повчальну і виховну:

 • діагностична функція. Контроль - це процес виявлення рівня знань, умінь, навиків, оцінка реальної поведінки студентів;

 • навчальна функція контролю полягає в активізації роботи по засвоєнню навчального матеріалу;

 • виховна функція. Наявність системи контролю дисциплінує, організовує і направляє діяльність студентів, допомагає виявити пропуски в знаннях, особливості особи, усунути ці пропуски, формує творче відношення до предмету і прагнення розвинути свої здібності.

У навчально-виховному процесі всі три функції тісно взаємозв'язані і переплетені, але є і форми контролю, коли одна, провідна функція превалює над іншими. Так, на семінарі в основному виявляється повчальна функція: висловлюються різні думки, задаються питання, обговорюються помилки, але разом з тим семінар виконує діагностичну і виховуючу функції. Заліки, іспити, тестування виконують переважно діагностичну функцію контролю.

Викладач пропонує форму лекції - лекція-прес-конференція. Наголошує на плані, а саме:

План. Методика навчання питань:

1. Про організаційну структуру державного випробування і районування сортів сільськогосподарських культур.2. Перелік обласних інспектур по сортовипробуванню сільськогосподарських культур, державних сортовипробувальних станцій і дільниць, що підпорядковуються Державній комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі України.

Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Архітектура комп’ютер
pluginfile.php -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Історія розвитку екології. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Інтелектуальна власність
pluginfile.php -> Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра соціології

Скачати 25.74 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   49
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка