Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «спеціальна фізична підготовка»


Тема 6. Кидки, прийоми боротьби лежачиСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.28 Mb.
#339
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
Тема 6. Кидки, прийоми боротьби лежачи
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Кидки через стегно, плече.

Кидки із захопленням ніг ззаду та спереду.

Підніжки та підсічки: спереду, ззаду, збоку.

Комбінаційні дії, що поєднують кидки з переходом на больові чи задушливі прийоми.

Прийоми боротьби лежачи: утримання збоку, верхи, збоку голови та звільнення від них.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Виконувати кидки повільно, із статичного положення і без опору партнера, потім при незначному опорі партнера, коли він рухається вперед або назад.

 2. Виконувати кидки під крок рухаючись різними напрямками з незначним опором партнера.

 3. Виконувати кидки після перекидів, падінь, після визволення від захоплень, захисту від ударів рукою, ногою, ножем тощо.

 4. Додати виконання заключних дій: вдягання наручників – обшук – підйом партнера в стійку – супровід. Виконувати весь комплекс дій з поданням відповідних команд по 10-12 разів з кожної руки.


Методичні рекомендації:

1. Обов’язковою підготовкою до виконання кидка є нанесення відволікаючих ударів та виведення супротивника з рівноваги.2. Після виконання будь якого кидка необхідно перейти на затримання та конвоювання партнера.
Література:

 1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

 2. Акопов А.А., Вашурин К.М. Боевые приемы самбо. Учебно-методическое пособие для специальных средних учебных заведений МВД СССР. – М.: УУЗ МВД СССР, 1979. – 195 с.

 3. Методична розробка з рукопашного бою: Кидки / В.О. Дементьєв. – К.: УАВС, 1993.– 16 с.

 4. Бутов С.Є., Кидки: Методична розробка для проведення практичних занять / Бутов С.Є., Кримець О.І –К.: НАВСУ, 2005.- 26 с.


Основні поняття та терміни:
Стійка – положення борця, у якому він стоїть на ногах.

Партер – положення борця, у якому він стоїть на колінах, спираючись руками на килим.

Захватдія працівника руками або ногами, при виконанні якої він може утримувати яку-небудь частину тілі або одяг супротивника з метою виконання захисних чи атакуючих дій.

Однойменний захват – дія працівника, при виконанні якої він захоплює правою рукою праву руку (ногу) супротивника або лівою рукою ліву руку (ногу).

Різнойменний захват – дія працівника, при виконанні якої він захоплює правою рукою ліву руку (ногу) або лівою рукою праву руку (ногу) супротивника.

Комбінований захват – дії працівника руками чи ногами, при виконанні яких він тримає у різних сполученнях руки, шию тулуб, ноги супротивника.

Способи підготовки до проведення кидка – тактичне використання працівником різних дій з метою створення благо приємних умов для проведення кидка (виведення з рівноваги, облудні дії, маневрування, сковування).

Виведення з рівноваги – дія працівника у стійці або у партері, при виконанні якої він, здійснюючи фізичний вплив на супротивника у різних напрямках (вперед, назад, убік, вниз), примушує його перемістити центр тяжіння за площину опори і внаслідок цього втратити рівновагу.

Ривок – дія працівника, при виконанні якої він, захопивши супротивника за яку-небудь частину тіла або одяг, різким рухом на себе або убік змінює його положення.

Поштовх – дія працівника, при виконанні якої він, спираючись у яку-небудь частину тіла або одяг супротивника, різким рухом від себе змінює його положення.

Облудна дія – дія працівника, при виконанні якої він виконує різні рухи руками, тулубом, ногами, навмисне не доводить прийом до кінця, примушуючи цим супротивник використовувати визначений захист або починати виконувати прийом, і тим самим створює благо приємні умови для виконання задуманої технічної дії.

Маневрування – пересування працівника у різних напрямках з метою вибору моменту для виконання технічної дії, зближення з супротивником і відходу від нього.

Сковування – утримання руками, ногами окремих частин тіла супротивника з метою обмеження його дій, фізичного, психічного стомлення і відвертання уваги від технічної дії, що готується.

Кидки – група прийомів фізичного впливу у партері чи стійці з відривом супротивника від підлоги, за допомогою яких його переводять у положення лежачи. Використовуються при фізичному протиборстві на близькій дистанції, переважно за відсутності чисельної переваги супротивників.

Кидки з поворотом спиною (кидок через спину, кидок через стегно, кидок через плече) – група прийомів у стійці, при виконанні яких працівник повертаючись спиною до супротивника, перекидає його через себе.

Підніжка – елемент прийому, при виконанні якого супротивник падає через підставлену ногу.

Передня підніжка – дія працівника у стійці, при виконанні якої він підставляє ногу похило до ніг супротивника спереду таким чином щоб, задня частина гомілки дотикалася однієї чи обох його ніг.

Задня підніжка – теж що і передня підніжка, але нога ставиться позаду ніг супротивника.

Підсікання – елемент прийому, що передбачає підбивання ноги супротивника підошовною частиною стопи (спереду, ззаду, збоку, ззовні).

Утримання – дії працівника спрямовані на обмеження дій супротивника у положенні лежачи на спині.
Тема 7. Больові та задушливі прийоми
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Больові прийоми в стійці: загин руки за спину при підході спереду та ззаду, важелі руки назовні та всередину, через передпліччя та плече, больовий вплив шляхом дотиснення кисті.

Больові прийоми при боротьбі лежачи: важіль ліктя, вузол руки, защіплення ахіллесового сухожилля, защіплення литкового м’яза, важіль коліна.

Задушливі прийоми: плечем і передпліччям, подвійний задушливий та за допомогою одягу.

Використання больових та задушливих прийомів при затриманні правопорушників.

Техніка конвоювання затриманого під впливом больових прийомів.

Взаємодія працівників міліції при затриманні правопорушника.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Виконувати больові та задушливі прийоми за розподілами: а) захват з відволікаючим ударом; б) больовий вплив (задушливий вплив); в) фіксація партнера з больовим контролем для подальших дій. Всі дії виконувати у повільному темпі, концентруючи увагу на вірній формі рухів: по 8-10 разів з кожної руки.

 2. Виконувати прийоми у цілому у повільному темпі: по 8-10 разів з кожної руки.

 3. Виконувати прийоми у цілому у швидкому темпі: по 10-12 разів з кожної руки.

 4. Виконувати прийоми у цілому у швидкому темпі з нестандартних вихідних положень (після повороту на 1800, перекиду, долання перешкоди тощо): по 3-4 рази з кожної руки.

 5. Додати виконання заключних дій: вдягання наручників – обшук – підйом партнера в стійку – супровід. Виконувати весь комплекс дій з поданням відповідних команд по 10-12 разів з кожної руки.


Методичні рекомендації:
1. При виконанні прийомів намагатись досягти повного контролю над партнером за рахунок больового впливу.

2. Больовий вплив має бути суворо дозований, для запобігання травм – за першим сигналом партнера больовий вплив необхідно негайно послабити.

3. Чим більше плече важеля, ти менше витрачається фізичних зусиль для його виконання.

4. Полегшує виконання больового прийому захоплення кінцівки супротивника обома руками.

5. Швидкість виконання больового прийому, силу ривка можна збільшити за рахунок кількох рухів у одному напрямку, тобто включанням у роботу більшого числа своїх м'язів.

6. Вивчення задушливих прийомів необхідно поєднувати з вивченням способів надання першої медичної допомоги при удушенні.


Література:


 1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

 2. Акопов А.А., Вашурин К..М. Боевые приемы самбо. Учебно-методическое пособие для специальных средних учебных заведений МВД СССР. – М.: УУЗ МВД СССР, 1979. – 195 с.

 3. Арутюнов А.М. Больові та задушливі прийоми: Методична розробка для проведення практичних занять. –К.: НАВСУ, 2005.- 43 с.

 4. Добржияловски Ян, Шмыгин Игорь, Шаповалов Борис. Быть неуязвимым: Пособие по проф. подготовке сотрудников правоохранит. органов/ Под ред. Упр. проф. подгот. ГУРЛС МВД Украины, Ч.1.– К.:ХЭДА плюс, 1998.– 200с.– (Сер. "Войскам спецназа").

 5. Запорожанов О.В., Дідковський В.А. Прийоми затримання правопорушників: Навч.-метод. посіб. – Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 34 с.

 6. Методична розробка з рукопашного бою: Прийоми затримання порушника / Укл. Дементьєв В.О. – К.: УАВС, 1993.– 14 с.


Основні поняття та терміни:
Больові прийоми – це дії, які викликають больові відчуття у супротивника або його травмування внаслідок активного впливу на сухожилля, м‘язи, суглоби та інші життєво важливі органи і частини тіла.

Больові відчуття викликають за рахунок виконання важелів, дотисків, вузлів в області одного або одночасно декількох суглобних зчленувань, натискань та стискань.Важіль - дія, пов‘язана з перегинанням кінцівки у суглобах у бік протилежний природному згину.

Дотиск – дія, пов‘язана з надмірним згинанням у ділянці суглобів у бік природного згину.

Вузол – дія, пов‘язана з надмірним скручуванням кінцівки у суглобах.

Натискання – це механічний вплив сили, що прикладається в одній точці людського тіла.

Стискання – це механічний вплив сили рук, при спрямуванні їх з двох сторін на різні частини тіла, м'язи, зв'язки, сухожилля, внутрішні органи і кровоносні судини.

Задушливі прийоми – стискання сонних артерій, що призводить до затримки доступу крові у мозок або перетискання гортані, що спричиняє уповільнення доступу повітря у легені (вилогами одягу чи натисканням передпліччям або пальцями).

Силове затримання – комплекс дій, пов’язаних з використанням больових та задушливих прийомів, кидків, прийомів надягання наручників, первинного зовнішнього огляду, а також прийомів доставляння (конвоювання) відносно особи за таких підстав (згідно ст.106 КПК України; ст. 236, 237 Статуту ППСМ України):

особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;

коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вказують на дану особу, що саме вона вчинила злочин;

коли на підозрюваному або його одягу, при ньому або в його житлі виявлені явні сліди злочину.

За наявності інших, неперевірених даних, що дають підстави для підозрювати особи у вчинені крадіжки, її може бути затримано оперативним працівником лише в тому разі, коли ця особа намагалася втекти, або виявила непокору законній вимозі працівника міліції. Враховуючи викладене, перед прийняттям рішення про затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, необхідно чітко осмислити правомірність своїх дій.

Правомірними затримання буде тоді, коли насильницькі дії, спрямовані на обмеження волі злочинця, з метою доставляння його у відповідні органи влади, були вимушено викликані необхідністю затримання і відповідають небезпечності вчиненого посягання та обстановці затримання злочинця.

Силове затримання застосовується до фізично сильного об’єкта затримання, який активно чинить опір, або готового активно чинити опір.

Доставляння (конвоювання) – способи та прийоми доставляння затриманого до спеціального автотранспорту або до органу внутрішніх справ.

Доставляння до органу внутрішніх справ особи, яку підозрюють у вчиненні злочину, здійснюється пішим порядком і на транспорті. При цьому доставляння проводять, як правило, один, двоє або більше працівників міліції пішим порядком або транспортом.Якщо затриманий чинить опір, то доставляння здійснюється за допомогою спеціальних прийомів конвоювання – больових прийомів на суглоби рук у стійці. Для підвищення надійності конвоювання використовуються прийоми натиснення на очі або горло. Це є необхідним, коли затримання виконує один працівник.
Тема 8. Звільнення від захоплень та охоплень
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Звільнення від захоплень за руки, ноги, голову, шию, одяг, спеціальні засоби.

Звільнення від охоплень за тулуб (спереду, ззаду, збоку) за допомогою: ударної техніки руками і ногами; кидків, больових та задушливих прийомів; спеціального засобу - кийка гумового; комбінованого захисту.

Звільнення від захоплень і охоплень з переходом на затримання правопорушника.

Взаємодія працівників міліції при звільнені від захоплень та охоплень.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Виконувати прийоми звільнення від різних варіантів захватів та обхватів за розподілами, де це можливо: а) відволікаючий вплив; б) розрив захвату або обхвату; в) больовий вплив або кидок; г) фіксація партнера з больовим контролем для подальших дій). Всі дії виконувати у повільному темпі (де це можливо), концентруючи увагу на вірній формі рухів: по 8-10 разів з кожної руки.

 2. Виконувати прийоми у цілому у повільному темпі: по 8-10 разів з кожної руки.

 3. Виконувати прийоми у цілому у швидкому темпі: по 10-12 разів з кожної руки.

 4. Виконувати прийоми у цілому у швидкому темпі з нестандартних вихідних положень (після повороту на 1800, перекиду, долання перешкоди тощо): по 10-12 разів з кожної руки.

 5. Додати виконання заключних дій: вдягання наручників – обшук – підйом партнера в стійку – супровід. Виконувати весь комплекс дій з поданням відповідних команд по 10-12 разів з кожної руки.


Методичні рекомендації:
1. Проведення прийомів звільнення необхідно починати з відволікаючого удару.

2. Після виконання будь якого прийому необхідно перейти на затримання та конвоювання партнера.


Література:


 1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

 2. Акопов А.А., Вашурин К..М. Боевые приемы самбо. Учебно-методическое пособие для специальных средних учебных заведений МВД СССР. – М.: УУЗ МВД СССР, 1979. – 195 с.

 3. Методична розробка з рукопашного бою: Звільнення від захватів та обхватів/ Хасанов М.Х. – К.: УАВС, 1994.– 12 с.


Основні поняття та терміни:
Прийоми звільнення від захоплень та обхоплень – прийоми самозахисту, які застосовуються працівником для звільнення та подальшого затримання правопорушника.

Для звільнення від захоплень та обхоплень використовують: • враження супротивника ударами рукою, ногою чи головою;

 • виривання та скручування захоплених частин тіла;

 • больові та задушливі прийоми;

 • кидки.


Тема 9. Захисні дії при загрозі холодною зброєю
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Удари ножем: зверху, знизу, збоку, навідліг, тичком.

Захист від ударів ножем, обеззброєння та затримання злочинця за допомогою контрударів по озброєній кінцівці та уразливим точкам на тілі злочинця.

Захист від ударів ножем обеззброєння та затримання злочинця з використанням кидків, больових та задушливих прийомів, гумового кийка, комбінованого захисту.

Захист при загрозі ножем впритул спереду зі спини.

Взаємодія працівників міліції при захисних діях від загрози холодною зброєю.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Виконувати за розподілами захист й обеззброєння при різних варіантах нападу з холодною зброєю: а) захисна дія; б) захват з відволікаючим ударом; в) больовий вплив та звалювання (якщо доцільно); г) фіксація партнера. Всі дії виконувати в повільному темпі по 8-10 разів з кожної руки.

 2. Виконувати ці дії в цілому в повільному темпі: по 8-10 разів з кожної руки.

 3. Виконувати ці дії в цілому в швидкому темпі: по 10-12 разів з кожної руки.

 4. Виконувати ці дії в цілому в швидкому темпі з нестандартних вихідних положень (після повороту, долання перешкоди тощо): по 10-12 разів.

 5. Додати виконання заключних дій: вдягання наручників – обшук – підйом партнера в стійку – супровід. Виконувати весь комплекс дій з поданням відповідних команд по 10-12 разів з кожної руки.


Методичні рекомендації:


 1. При застосуванні прийомів захисту необхідно відступити з умовної лінії руху руки супротивника.

 2. При захопленні руки супротивника зі зброєю необхідно міцно затискати його кисть, щоб не дати можливості повернути її та лезом нанести поранення своєї руки.

 3. Захист і обеззброєння необхідно виконувати таким чином, щоб уникнути торкання лезом відкритих та уразливих ділянок власного тіла (обличчя, шия, зап’ястя, пах).


Література:


 1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

 2. Акопов А.А., Вашурин К..М. Боевые приемы самбо. Учебно-методическое пособие для специальных средних учебных заведений МВД СССР. – М.: УУЗ МВД СССР, 1979. – 195 с.

 3. Бутов С.Є. (у співавторстві). Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2011. – 104 с.

 4. Плиско В.И. Защитные действия при нападении преступника вооруженного ножом.– К.: МВД, 1989.–62 с.

 5. Методична розробка з рукопашного бою: Обеззброєння злочинця нападаючого з ножем / О.В. Кузенков.– К.: УАВС, 1993.– 17 с.


Основні поняття та терміни:
Збройний опір – це активна протидія будь-якої особи здійсненню працівником міліції своїх службових повноважень, поєднаних із застосуванням чи загрозою застосування холодної, вогнепальної зброї, а також інших речей та предметів зброї.

Збройним вважається також і опір, який здійснюється із застосуванням свідомо непридатної або імітаційної зброї, якщо в обстановці, що склалася, працівник міліції не міг і не повинен був сприймати її як непридатну або імітаційну зброю.

Збройний опір працівникові міліції є самостійною підставою для застосуванням ним зброї.Захисні дії при загрозі холодною зброєю – прийоми фізичного впливу, які використовуються працівником міліції з метою самозахисту і запобігання тілесних ушкоджень при загрозі застосування чи застосуванні правопорушником холодної зброї, а також інших речей та предметів зброї.

До предметів, які використовують правопорушники як зброю, якою можна нанести тілесні ушкодження, небезпечні для життя та здоров’я людини, належать: мисливський та кухонний ніж, палиця, пляшка, вила, сокира, лопата, лезо, коса, лом, молоток, шило, велосипедний ланцюг, інші предмети та механізми.


Тема 10. Захисні дії при загрозі вогнепальною зброєю
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Обеззброєння та затримання порушника при загрозі пістолетом: спереду, ззаду, збоку з використанням ударів, больових та задушливих прийомів, кидків.

Обеззброєння та затримання порушника, озброєного автоматом, мисливською рушницею.

Способи затримання правопорушника при спробі дістати зброю з кишені, кобури тощо.

Взаємодія при захисних діях від загрози вогнепальною зброєю.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Відпрацювати за розподілами обеззброєння при різних варіантах погрози вогнепальною зброєю: а) відхід з лінії вогню із захватом руки (зброї), або вибивання зброї; б) відволікаючий удар, де доцільно; в) больовий вплив; г) фіксація партнера з больовим контролем. Всі дії виконувати в повільному темпі, увага – на вірній формі рухів: по 8-10 разів з кожної руки.

 2. Виконувати ці дії в цілому в повільному темпі: по 8-10 разів з кожної руки.

 3. Виконувати ці дії в цілому в швидкому темпі: по 10-12 разів з кожної руки.

 4. Виконувати ці дії в цілому в швидкому темпі з нестандартних вихідних положень (після повороту, долання перешкоди тощо): по 3-4 рази.

 5. Додати виконання заключних дій: вдягання наручників – обшук – підйом партнера в стійку – супровід. Виконувати весь комплекс дій з поданням відповідних команд по 3-4 рази з кожної руки.


Методичні рекомендації:
1. Всі прийоми обеззброєння виконуються лише у разі, коли противник виконує “не професійну” погрозу.

2. При виконанні прийомів обеззброєння обов’язковим є відхід з лінії вогню.

3. Слід завжди контролювати вільну руку супротивника, тому що він може перехопити нею зброю.

4. При відведенні руки з вогнепальною зброєю вона має спрямовуватись вверх або униз для попередження нещасного випадку з особами, які знаходяться поруч.


Література:


 1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

 2. Акопов А.А., Вашурин К..М. Боевые приемы самбо. Учебно-методическое пособие для специальных средних учебных заведений МВД СССР. – М.: УУЗ МВД СССР, 1979. – 195 с.

 3. Бутов С.Є. (у співавторстві). Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2011. – 104 с.

 4. Плиско В.И. Поединок с противником вооруженным пистолетом.–К.: МВД, 1989.–125 с.

 5. Методична розробка з рукопашного бою: Обеззброєння від загрози пістолетом / В.І. Ткаченко.– К.: УАВС, 1993.– 12 с.

 6. Методична розробка з рукопашного бою: Прийоми обеззброєння (при уколі багнетом автомата)/ Гречко В. Ф.– К.: УАВС, 1994.– 34 с.


Основні поняття та терміни:
Вогнепальна зброя – це будь-яка зброя, вражаючі якості якої обумовлюються дією снаряда, що отримує прискорення силою порохових газів.

Захисні дії при загрозі вогнепальною зброєю – прийоми фізичного впливу, які використовуються працівником міліції з метою самозахисту і запобігання враження при загрозі застосування чи застосуванні правопорушником короткоствольної чи довгоствольної вогнепальної зброї.

Каталог: nnipfpskm -> files
files -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 6 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес
files -> Робоча програма навчальної дисципліни кримінальний процес
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Робоча програма навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу»
files -> Закону України «Про дорожній рух»
files -> Програма навчальної дисципліни сучасні інформаційні технології в психології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка