Методичні рекомендації для студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика». Модуль Основні обов ’ язки та професійні дії медичної сестри педіатричногоСкачати 263.78 Kb.
Дата конвертації09.06.2017
Розмір263.78 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації для студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика».

Модуль 3. Основні обовязки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.
Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.
Тема 1: Особливості деонтології в роботі медсестри з дітьми та їх родичами. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення.
1. Тема практичного заняття №1. : Особливості деонтології в роботі медсестри з дітьми та їх родичами. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення.

2.Місце: дитяче відділення педіатричного стаціонару.

3.Конкретні цілі: оволодіти основами медичної деонтології при роботі в педіатричному відділенні; ознайомитись та оволодіти обов’язками медичної сестри педіатричного відділення; засвоїти моральну та правову відповідальність медичної сестри педіатричного відділення перед суспільством;ознайомитись з гарантіями та захистом законних прав медичної сестри;ознайомитись з особливостями взаємовідношень медичної сестри з дітьми та їх родичами.

4. Професійна орієнтація студентів. Догляд за хворою дитиною є складовою лікувального процесу і покликаний забезпечити не тільки високу ефективність комплексу терапевтичних впливів, але насамперед повне одужання хворого. У стаціонарі догляд за дитиною здійснюється як медичними працівниками (лікар, медична сестра), так і родичами хворого. Тривалість контактів медичних працівників із хворою дитиною і найближчими родичами може бути різною.

Подібні обставини обумовлюють суворе дотримання етико деонтологічних принципів у взаєминах медичних працівників, а також медичних працівників із хворими і їхніми родинами.


5. Базовий рівень знань та вмінь.дисципліна

знати

1.

2.

3.Анатомія

Нормальна фізіологія

Гістологія


Розвиток органів та систем із внутрішньоутробного періоду та різні періоди дитинства.
Характеристика функцій органів та систем дитини.
Гістологічні особливості будови органів та систем дітей.


6. Програма самостійної підготовки студентів:
Перелік теоретичних питань:


 1. а. основи медичної деонтології при роботі в педіатричному відділення;

 2. б. обов’язки медичної сестри педіатричного відділення;

 3. в. моральна та правова відповідальність медичної сестри педіатричного відділення перед суспільством;

 4. г. гарантія та захист законних прав медичної сестри;

 5. д. особливості взаємовідношень медичної сестри з дітьми та їх родичами. 1. Вихідний рівень знань та вмінь:


Студент повинен знати:

 1. основи медичної деонтології при роботі в педіатричному відділенні;

 2. особливості взаємовідношень медичної сестри з дітьми та їх родичами;

 3. гарантії та захист законних прав медичної сестри.

Студент повинен оволодіти:

 1. обов’язками медичної сестри педіатричного відділення.

8. Форми та методи самоконтролю.

1. Набір тестових завдань (додаток № 1).

2. Набір ситуаційних завдань (додаток № 2)

9. Джерела інформації.

Основні :


 1. Пропедевтична педіатрія / під ред. Майданника В.Г. -Вінниця. Нова книга. 2012. - с. 15-21.

2. Шамсиев О.С., Еренкова Н.В. Этика и деонтология в педиатрии. -М.: Вузов кн.2005.184 с.

3. Мазурик А.В., Загрудников А.М. Общий уход за детьми. Учебное пособие.-М.: Медицина. 1998. с. 47-76.Додаткові:

1. Майданник В.Г., Дука К.Д. Практикум з пропедевтики педіатрії з доглядом за дітьми. Київ. Знання України. 2002. 1. Майданник В.Г. Перспектива розвитку клінічної педіатрії в XX столітті / Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2002.-№ 1.-с 8-12.


Методичні рекомендації для студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика».

Модуль 3. Основні обовязки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.
Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.
Тема 2: Організація роботи поста медичної сестри. Медична документація, порядок її ведення.
1. Тема практичного заняття №2: Організація роботи медичної сестри. Медична документація, порядок її ведення.

2.Місце: дитяче відділення педіатричного стаціонару.

3.Конкретні цілі: ознайомитись з структурою та функціями педіатричного стаціонару; засвоїти організацію роботи поста медичної сестри; знати документацію, що заповнюється постовою сестрою,та правила її ведення, правила передавання чергувань наступній зміні; ознайомитись з організацією роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозного інструментарію у маніпуляційному кабінеті та на посту; ознайомитись з виписуванням обліків та зберіганням сильнодіючих наркотичних та отруйних речовин, згідно з діючим наказом; оволодіти роботою сестри процедурного кабінету, правилами зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті.

4. Професійна орієнтація студентів. Головні обов'язки педіатричного стаціонару – це забезпечення дітей високо кваліфікаційної лікувальної допомоги, впровадження в практику сучасних методів діагностики, лікування та профілактики, консультативна та методична робота. Забезпечують роботу педіатричного стаціонару лікар, медична сестра та молодша медична сестра.

Медична сестра – представник середнього медичного ланцюжку, це помічник лікаря в лікувально-профілактичних закладах.


5. Базовий рівень знань та вмінь.
дисципліна

знати

1.

2.

3.Анатомія

Нормальна фізіологія

Гістологія


Розвиток органів та систем із внутрішньоутробного періоду та різні періоди дитинства.
Характеристика функцій органів та систем дитини.
Гістологічні особливості будови органів та систем дітей.


6. Програма самостійної підготовки студентів:
Перелік теоретичних питань:

 1. Структура та функції педіатричного стаціонару;

 2. Організація роботи поста медичної сестри;

 3. Документація, що заповнюється постовою сестрою, правила її ведення. Правила передавання чергувань наступній зміні;

 4. Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційнрго кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті на посту;

 5. Виписування, обмін та зберігання сильнодіючих наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом;

 6. Робота сестри процедурного кабінету, правила зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті.


7. Вихідний рівень знань та вмінь:
Студент повинен знати:

 1. структуру та функції педіатричного стаціонару;

 2. принципи організації роботи поста медичної сестри та сестри маніпуляційного кабінету;

 3. правила зберігання та обліку медикаментозного інструментарію у маніпуляційному кабінеті та на посту;


Студент повинен вміти:

 1. заповнити документацію постової сестри;

 2. передати чергування наступній зміні;

 3. підготовити медичний інструментарій до роботи в процедурному кабінеті.


8. Форми та методи самоконтролю.

1. Набір тестових завдань (додаток № 1).

2. Набір ситуаційних завдань (додаток № 2)
9. Джерела інформації.

Основні :

1. Пропедевтична педіатрія / під ред. Проф.. В.Г. Майданника. – В.: Нова Книга. – 2012. – с. 15-35.

2. Щуліпенко І.М. Загальний і спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології. – К.: «КИЙ». – 1998. – с. 6-22.

3. Общий уход за детьми / под. ред. проф. А.В. Мазурика. – М.: «Медицина». – 1998. – с. 60-76.Додаткові:

1. Майданник В.Г., Дука К.Д. Практикум з пропедевтики педіатрії з доглядом за дітьми. Київ. Знання України. 2002.

2. Ухов И.Н., Чичко М.В. Практические навыки педіатра. – Минск: «Вышейшая школа». – 1980. – с. 5-22.

Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика»
Модуль 3. Основні обовязки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.
Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри із забезпечення діагностичного та лікувального процесу у відділеннях педіатричного стаціонару.
Тема 3. Спектр обов’язків та дій постової та маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

1. Тема практичного заняття №3: Спектр обов’язків та дій постової медичної сестри педіатричного відділення.
2. Мета: Ознайомитись з організацією роботи та функціональними обов’язками постової медичної сестри педіатричного відділення. Навчитися проводити прийом та реєстрацію пацієнтів у педіатричному відділенні. Засвоїти практичні навички термометрії. Знати правила та особливості введення пероральних лікарських засобів дітям різного віку.
4. Конкретні цілі:


 • Набути професійні навички роботи постової медичної сестри та медичної сестри процедурного кабінету педіатричного стаціонару.

 • Демонструвати володіння навичками організації режиму та догляду за хворими дітьми.

 • Демонструвати володіння навичками роботи медичної сестри з листом призначень.

 • Знати правила введення дітям лікарських засобів через рот.


5. Базовий рівень знань та вмінь:


Дисципліна

Знати

Філософія


Фізіологія

Пропедевтична педіатрія


Основи деонтології. Принципи спілкування.


Закономірності зміни температури тіла протягом доби. Особливості терморегуляції організму.
Особливості терморегуляції у дітей різного віку.

Оформлення історії хворої дитини.6. Програма самостійної підготовки студентів:
Перелік теоретичних питань:

1) Основні функціональні обов’язки постової медичної сестри педіатричного відділення.

2) Принципи організації роботи поста медичної сестри:

а) порядок реєстрації пацієнтів, що поступають у відділення;

б) документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення;

в) заповнення історії хвороби.

3) Методи та техніка проведення термометрії, внесення даних до температурного листка;

4) Техніка та правила вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням даних до температурного листка.

5) Порядок та правила роботи постової медсестри з листком призначень. Розкладка та роздача ліків пацієнтам.

6) Правила введення дітям лікарських засобів через рот:

а) застосування пероральних препаратів (таблетки, капсулі, краплі, розчини, мікстури);

б) застосування інгаляційних засобів (інгалятори, аерозольні форми).


7. Вихідний рівень знань та вмінь:
Студент повинен знати:

1). Основні функціональні обов’язки постової медичної сестри педіатричного відділення.

2). Порядок реєстрації пацієнтів, які поступають у відділення та правила оформлення відповідної документації.

3). Порядок та правила роботи постової медсестри з листком призначень.


Студент повинен вміти:

1). Заповнити історію хвороби, журнал реєстрації пацієнтів, які поступають у педіатричне відділення.

2). Провести термометрію та внести дані до температурного листка.

3). Провести вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу у дітей різного віку.

4). Підготувати, розкласти та роздати ліки дітям відповідно листка призначень.

5). Ввести різні форми лікарських засобів дітям через рот.


8. Форми і методи самоконтролю:
1) Набір тестових завдань вхідного контролю - 10 екземплярів (додаток 1).

2) Набір ситуаційних клінічних завдань - 5 екземплярів (додаток 2). 1. Підготувати реферат на тему:

а) «Пероральні форми лікарських засобів та особливості їх введення дітям раннього віку»

б) «Інгаляційні лікарські засоби в педіатричній практиці».


9. Джерела інформації:

 1. Пропедевтична педіатрія: підручник / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.З. Гнатейко [та ін..]; за ред. проф. В.Г.Майданника. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – С.56-73; 109-113; 267; 257-258..

 2. Чебатарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – С. 37-39; 158-159; 169; 335-338; 365-368; 382-386.

 3. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – С-Пб.: Фолиант, 2001. – С.316-326; 347-349; 395-397; 401-405; 412-424.

 4. Т.В.Капитан Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – Винница, 2003. – С. 11- 63.

 5. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / за ред. В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. – Київ: “Знання України”, 2002. – С.298-292; 312-320.

 6. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми. – Москва: “Медицина”, 1998. – С.9-21; 47-86; 151- 155; 174-176; 218-220; 256-257; 265-280.

 7. Щуліпенко І.М. Загальний і спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології / Навчально-методичний посібник. – Київ, 1998. – С.6- 14; 38-42; 69-78; 81-89; 102-117; 123-130.

 8. Методичні рекомендації по проходженню літньої виробничої практики. – Дніпропетровськ, 2006. – 56с.

 9. Основы наблюдения, уход и техника медицинских манипуляций в педиатрии. – Днепропетровск, 2002. – 45с.


Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика»
Модуль 3. Основні обовязки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.
Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри із забезпечення діагностичного та лікувального процесу у відділеннях педіатричного стаціонару.
Тема 3. Спектр обов’язків та дій постової та маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

1. Тема практичного заняття №4: Спектр обов’язків та дій маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.
2. Мета: Ознайомитись з функціональними обов’язками маніпуляційної медсестри педіатричного відділення. Засвоїти техніку виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Знати методику заповнення системи для інфузії та правила проведення внутрішньовенних вливань.
3. Конкретні цілі:

 • Визначати функціональні обов’язки та основні законодавчі і нормативні акти, що регламентують роботу маніпуляційної медсестри педіатричного відділення.

 • Демонструвати володіння навичками маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.


4. Базовий рівень знань та вмінь:


Дисципліна

Знати

Філософія


Фармакологія

Догляд за хворими
Основи деонтології. Принципи спілкування.


Антибактеріальні препарати: характеристика груп, дози, методи розведення.
Основні дезінфікуючі розчини та режими знезаражування окремих об’єктів.5. Програма самостійної підготовки студентів:
Перелік теоретичних питань:

1). Принципи організації роботи медичної сестри маніпуляційного кабінету педіатричного відділення.

2) Основна документація маніпуляційного кабінету.

3) Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті.

4) Порядок виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.

5) Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових та внутрішньовенних ін’єкцій.
 1. Вихідний рівень знань та вмінь:


Студент повинен знати:

1). Правила оформлення документації маніпуляційного кабінету.

2). Порядок виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин.

3). Метод розрахунку дози антибіотика.

4). Правила проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення інструментарію маніпуляційного кабінету.
Студент повинен вміти:

1). Підготувати маніпуляційний стіл до роботи.

2). Виконувати підшкірні, внутрішньом’язові та внутрішньовенні ін’єкції.

3). Розрахувати дозу, розвести та підготувати розчин антибіотика до ін’єкції.

4). Заповнити систему для інфузії та провести внутрішньовенне вливання.

5). Провести дезінфекцію та передстерилізаційне очищення інструментарію
 1. Форми і методи самоконтролю:

1) Набір тестових завдань вхідного контролю - 10 екземплярів (додаток 1).

2) Набір ситуаційних клінічних завдань - 5 екземплярів (додаток 2).
 1. Джерела інформації:

 1. Пропедевтична педіатрія: підручник / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.З. Гнатейко [та ін..]; за ред. проф. В.Г.Майданника. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – С.56-73.

 2. Чебатарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – С. 37-39; 158-159; 169; 335-338; 365-368; 382-386.

 3. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – С-Пб.: Фолиант, 2001. – С.316-326; 347-349; 395-397; 401-405; 412-424.

 4. Т.В.Капитан Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – Винница, 2003. – С. 11- 63.

 5. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / за ред. В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. – Київ: “Знання України”, 2002. – С.298-292; 312-320.

 6. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми. – Москва: “Медицина”, 1998. – С.9-21; 47-86; 151- 155; 174-176; 218-220; 256-257; 265-280.

 7. Щуліпенко І.М. Загальний і спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології / Навчально-методичний посібник. – Київ, 1998. – С.6- 14; 38-42; 69-78; 81-89; 102-117; 123-130.

 8. Методичні рекомендації по проходженню літньої виробничої практики. – Дніпропетровськ, 2006. – 56с.

 9. Основы наблюдения, уход и техника медицинских манипуляций в педиатрии. – Днепропетровск, 2002. – 45с.


Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика»
Практичне заняття належить до модулю 3, змістового модулю 2, теми 4.
Модуль 3. Основні обовязки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.
Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри із забезпечення діагностичного та лікувального процесу у відділеннях педіатричного стаціонару.
1. Тема практичного заняття №5: Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.
2. Мета: Знати основні види клізм, та оволодіти методикою та правилами їх постановки дітям різного віку. Вміти підготувати хвору дитину та необхідні обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограмму. Знати правила взяття у дітей аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського, їх діагностичне значення. Оволодіти технікою взяття мазків із зіва та носа.
3. Базовий рівень знань та вмінь:


Дисципліна

Знати

Анатомія


Мікробіологія

Пропедевтична педіатрія


Анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту у дітей


Види середовищ для бактеріологічних досліджень
Лабораторні та функціональні методи дослідження в педіатрії.

Догляд за хворими дітьми.

4. Програма самостійної підготовки студентів:
1.Вивчити основні види клізм та показання для їх призначення,протипоказання при їх проведенні.

2.Знати техніку виконання очисної клізми у дітей різного віку та проведення лікувальних клізм.

3.Ознайомитися з підготовкою дитини та необхідного обладнання для взяття калу, методикою забору калу на яйця глистів, приховану кров та копро граму, технікою зіскобу на ентеробіоз та збирання сечі для загального аналізу ,а також за методиками Зимницького, Нечипоренка та Аддіса-Каковського.

4. Вміти брати мазки з зіву та порожнини носа та аналізи сечі.


5. Вихідний рівень знань та вмінь:
Студент повинен знати:
1.Основні види лікувальних та очисних клізм.

2.Правила взяття у дітей аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського, їх діагностичне значення.

3. Види середовищ для бактеріологічних досліджень.
Студент повинен вміти:
1.Підготувати хвору дитину та необхідні обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограмму.

2.Взяти мазок із зіва та носа на флору та дифтерію.

3. Провести очисну та лікувальну клізму дитині.
6. Форми і методи самоконтролю:
1) Набір тестових завдань вхідного контролю - 10 екземплярів (додаток 1).

2) Набір ситуаційних клінічних завдань - 5 екземплярів (додаток 2).


7. Джерела інформації:

1. Пропедевтична педіатрія: підручник / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.З. Гнатейко [та ін..]; за ред. проф. В.Г.Майданника. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – С. 109-113; 257-258;620-636..

2. Т.В.Капитан Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – Москва,АртПресс, 2009. – С. 11- 63.

3. Методичні рекомендації по проходженню літньої виробничої практики. – Дніпропетровськ, 2006. – 56с.

4. Основы наблюдения, уход и техника медицинских манипуляций в педиатрии. – Днепропетровск, 2002. – 45с

5. Методичні рекомендаціі по проведенню практики з дисципліни “Догляд за хворими дітьми” .-Дніпропетровськ,2012.-56с

6. Медсестринство в педиатрии:учебное пособие для студентов 3 курсов мед.фак-тов / [Юлиш Е.И.,КривущевБ.И.,Балычевцева И.В.и др.] ;под. ред. Е.И.Юлиша.-[ 2е изд;испр. и доп.].- Донецк: Донецкий нац. мед. унив-т им. М. Горького,2012 с.

7. Практикум з пропедевтичної педіатріі з доглядом за дітьми / за ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дуки. - Київ: Знання України ,2002.-С.292-298;312-320.

8. Методичні рекомендації по проходженню літньої виробничої практики. – Дніпропетровськ, 2006. – 56с.

Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика»
Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.
Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри із забезпечення діагностичного та лікувального процесу у відділеннях педіатричного стаціонару.

Тема 4: Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.

1. Тема практичного заняття №6: Професійні дії медичної сестри по забезпеченню лікувального процесу у відділеннях педіатричного стаціонару.
2. Мета: Ознайомитись з функціональними обов’язками постової медсестри педіатричного відділення по забезпеченню лікувального процесу. Засвоїти техніку накладання зігрівального компресу, користування грілкою, пухирем з льодом, промивання шлунка. Знати методи та техніку подавання дітям зволоженого кисню, методи застосування інгаляційних лікарських засобів.
3. Конкретні цілі:


 1. Оволодіти технікою накладання зігрівального компресу, користування грілкою, пухирем з льодом.

 2. Знати методи та техніку подавання дітям зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.

 3. Вміти користуватися кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.

 4. Вміти проводити промивання шлунка та взяти промивні води на дослідження.

 1. Вміти підготувати зонди, катетери, наконечників до маніпуляцій.

4. Професійна орієнтація студентів:
Медична сестра є найближчим помічником лікаря при виконанні лікувальних заходів щодо пацієнтів у педіатричному відділенні. Ефективність лікування та догляду за хворою дитиною в багатьох випадках залежить від тісної та гармонійної взаємодії, професіоналізму медичної сестри, лікувальною тактикою лікаря та навпаки. Тому професійні дії медичної сестри сприяють найкращому забезпеченню лікувального процесу у відділеннях педіатричного стаціонару.
5. Базовий рівень знань та вмінь:


Дисципліна

Знати

Філософія, пропедевтична педіатрія.


Патологічна фізіологія

Догляд за хворими
Основи деонтології. Особливості спілкування з хворими дітьми та їх родичами.


Запалення. Вплив фізичних факторів (тепла та холоду) на перебіг запалення.

Дія кисню на стан дихальної та серцево-судинної систем організму.


Основні дезінфікуючі розчини та режими знезаражування окремих об’єктів.6. Програма самостійної підготовки студентів:

Вивчити:


 1. Види компресів, показання та протипоказання до їх використання.

 2. Правила накладання зігрівального компресу.

 3. Показання та техніка накладання міхура зі льодом та холодних компресів у дітей.

 4. Показання та техніка зігрівання хворих дітей за допомогою грілок.

 5. Правила та техніка промивання шлунка у дітей різного віку, показання для його застосування, взяття промивних вод із шлунка на дослідження.

 6. Методи подавання дітям зволоженого кисню.

 7. Правила користування кишеньковими та стаціонарними інгаляторами у дітей різного віку.

7. Вихідний рівень знань та вмінь:
Студент повинен знати:

1). Показання та протипоказання до використання зігрівального та холодного компресів.

2). Правила та техніка промивання шлунка у дітей різного віку, показання для його застосування .

3). Методи подавання дітям зволоженого кисню.

4). Правила користування кишеньковими та стаціонарними інгаляторами у дітей різного віку.
Студент повинен вміти:

1). Підготувати та поставити зігрівальний та холодний компрес.

2). Промити шлунок у дитини та взяти промивні води з шлунка на дослідження.

2). Користуватися кисневою подушкою.

3). Провести оксигенотерапію різними методами (через носові катетери, маску, тент для голови).

4). Користуватися кишеньковими та стаціонарними інгаляторами та застосовувати їх дітям різного віку.

5). Підготувати до маніпуляцій зонди, катетери.


 1. Форми і методи самоконтролю:

1) Набір тестових завдань вхідного контролю - 10 екземплярів (додаток 1).

2) Набір ситуаційних клінічних завдань - 5 екземплярів (додаток 2).
 1. Джерела інформації:
 1. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / за ред.. В. Г. Майданника, К. Д. Дуки. – Київ: «Знання України», 2002. – С. 195-198, 207-215, 269-296, 309-325.

 2. Методичні рекомендації по проведенню практики з дисципліни «Догляд за хворими дітьми»// К.Д. Дука, В.І. Чергінець, Мишина Н.В. та ін.- Дніпропетровськ, 2011. – 119с.

 3. Мазурин А. В., Запруднов А. М., Григорьев К. И. Общий уход за детьми: Учебное пособие. – М.: Медицина, 1998. – С. 168-170, 226-235, 249-251, 257-262.

 4. Щуліпенко І. М. Загальний і спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології / Навчально-методичний посібник. – Київ, 1998. – С. 89-101, 135-148, 158-160.

 5. Алгоритм практичних навичок з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» / Навчальний посібник. – Тернопіль, Укрмедкнига, 1998.

 6. Еренков В. А. Пособие по педиатрии для средних медицинских работников. – К.: Здоров’я. – 2001.

 7. Т. В. Капитан. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – Винница, 2003.

 8. И. Н. Усов, М. В. Чичко, Л. Н. Астахова. Практические навыки педиатра. – Минск: Вышейшая школа. – 1983.

 9. Основы наблюдения, уход и техника медицинских манипуляций в педиатрии / Метод. рекомендации. – Днепропетровск, 2002. – 45с.

Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика»
Практичне заняття належить до модулю 3, змістового модулю 3, теми 5.
Модуль 3. Основні обовязки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.
Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри із забезпечення діагностичного та лікувального процесу у відділеннях педіатричного стаціонару.
1. Тема практичного заняття №7: Обов’язки медсестри із забезпечення особистої гігієни дітей різного віку та вигодовування дітей першого року життя.
2. Мета: Ознайомитися з особливостями вимірювання зросту та маси тіла у дітей різного віку. Вміти провести антропометричні вимірювання дітям. Вивчити правила прикладання дітей до грудей. Оволодіти технікою годування дітей із пляшечки при штучному вигодовуванні
3. Базовий рівень знань та вмінь:


Дисципліна

Знати

Анатомія
Фізіологія


Пропедевтична педіатрія

Будова жіночих молочних залоз


Гормональна регуляція лактації у жінок
Вигодовування дітей першого року життя

Семіотика захворювань дитячого віку

4. Програма самостійної підготовки студентів.

Вивчити:
1.Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні.

2.Техніка годування дитини із пляшечки при штучному вигодовуванні.

3.Особливості техніки вимірювань зросту дітей різного віку.

4.Техніка антропометричних вимірювань:

а) зросту;

б) маси;


в) обводів грудей та голови.
5. Вихідний рівень знань та вмінь:
Студент повинен знати:

1)особливості вимірювання зросту та маси тіла у дітей різного віку,

2)правила прикладання дітей до грудей,

3)техніку антропометричних вимірювань.


Студент повинен вміти:

 1. провести антропометричні вимірювання дітям,

 2. прикласти дитину до грудей матері,

 3. нагодувати дитину із пляшечки при штучному вигодовуванні.


6. Форми і методи самоконтролю:

1) Набір тестових завдань вхідного контролю - 10 екземплярів (додаток 1).

2) Набір ситуаційних клінічних завдань - 5 екземплярів (додаток 2).
7. Джерела інформації:
1. Пропедевтична педіатрія: підручник / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.З. Гнатейко [та ін..]; за ред. проф. В.Г.Майданника. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – С. 109-113;196-208 .

2. Т.В.Капитан Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – Москва,АртПресс, 2009. – С. 11- 63.

3. Методичні рекомендації по проходженню літньої виробничої практики. – Дніпропетровськ, 2006. – 56с.

4. Основы наблюдения, уход и техника медицинских манипуляций в педиатрии. - Днепропетровск, 2002. – 45с

5. Методичні рекомендаціі по проведенню практики з дисципліни “Догляд за хворими дітьми” .-Дніпропетровськ,2012.-56с

6. Медсестринство в педиатрии:учебное пособие для студентов 3 курсов мед.факультетов/ [Юлиш Е.И.,КривущевБ.И.,Балычевцева И.В.и др.] ;под. ред. Е.И.Юлиша.-[ 2е изд;испр. и доп.] .- Донецк: Донецкий Национальный медицинский Университет им.М. Горького,2012 стр.

7. Практикум з пропедевтичної педіатріі з доглядом за дітьми / за ред. В.Г. Майданника, К.Д.Дуки.-Київ: Знання України ,2002.-С.292-298; 312-320.

Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика»
Практичне заняття належить до модулю 3, змістового модулю 3, теми 5.
Модуль 3. Основні обовязки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.
Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри із забезпечення діагностичного та лікувального процесу у відділеннях педіатричного стаціонару.
1. Тема практичного заняття №8: Обов’язки медсестри із забезпечення особистої гігієни дітей різного віку та вигодовування дітей першого року життя.
2. Мета: Ознайомитися з технікою обробки пуповинного залишку новонародженої дитини. Вміти провести гігієнічну ванну грудній дитині та закапати краплі у ніс, очі та вуха дитини. Засвоїти особливості підмивання дівчаток. Оволодіти технікою промивання очей, прочищення вух та носа.
3. Базовий рівень знань та вмінь:


Дисципліна

Знати

Анатомія

Пропедевтична педіатрія

Анатомо – фізіологічні особливості статевих органів у дітей,

Будова вух, очей та носу
Новонароджена дитина

Семіотика захворювань дитячого віку

4. Програма самостійної підготовки студентів.

Вивчити:

1.Техніку проведення гігієнічної ванни грудній дитині:

а) температура води

б) вид розчину

в) тривалість процедури

2.Техніку промивання очей.

3.Техніку закапування крапель у ніс, очі, вуха дитини.

4.Етапи обробки пуповинного залишку.


5. Вихідний рівень знань та вмінь:

Студент повинен знати:

 1. Види ванн та техніку їх проведення

 2. Особливості підмивання дівчат

 3. Етапи обробки пуповинного залишку


Студент повинен вміти:

1) провести гігієнічну ванну грудній дитині.

2) закапати краплі у ніс, очі та вуха дитини

3)промити очі, прочистити вуха та ніс.


6. Форми і методи самоконтролю:
1) Набір тестових завдань вхідного контролю - 10 екземплярів (додаток 1).

2) Набір ситуаційних клінічних завдань - 10 екземплярів (додаток 2).


7. Джерела інформації:

1. Пропедевтична педіатрія: підручник / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.З. Гнатейко [та ін..]; за ред. проф. В.Г.Майданника. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – С.196-208,757-765,800-803.

2. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – С-Пб.: Фолиант, 2001. – С.316-326; 347-349; 395-397; 401-405; 412-424.

3. Основы наблюдения, уход и техника медицинских манипуляций в педиатрии. – Днепропетровск, 2002. – 45с.

4. Т.В.Капитан Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – Москва, Арт-Пресс, 2009. – С. 11- 63.

5. Методичні рекомендації по проходженню літньої виробничої практики. – Дніпропетровськ, 2006. – 56с.

6. Методичні рекомендаціі по проведенню практики з дисципліни “Догляд за хворими дітьми” .-Дніпропетровськ,2012.-56с

7. Медсестринство в педиатрии:учебное пособие для студентов 3 курсов мед.факультетов/ [Юлиш Е.И.,КривущевБ.И.,Балычевцева И.В.и др.] ;под. ред. Е.И.Юлиша.-[ 2е изд;испр. и доп.] .- Донецк:Донецкий нац. мед. унив-т им.М.Горького,2012 с.8. Практикум з пропедевтичної педіатріі з доглядом за дітьми / за ред.В.Г.Майданника, К.Д.Дуки.-Київ: Знання України ,2002.-С.292-298;312-320.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка