Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»Сторінка2/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.68 Mb.
#12201
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТеми

Кількість годин

Індивідуальна робота

В тому числі

Всього

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

Модуль 1. Предмет та структура соціології права

1. Соціологія права в системі наукового знання: теорія права, історія права, філософія права5

2

-

1

2


2. Об’єкт і предмет соціології права

5

-

2

1

2

3. Соціальні функції соціології права

8

2

2

2

2

4. Структура соціології права як наукової дисципліни

8

2

2

2

2

Модуль 2. Історія розвитку соціології права

5. Проблеми права в соціологічній традиції Франції, Німеччини8

2

2

2

2

6. Соціологічно-правові традиції в Росії та Україні

8

2

2

2

2

7. Методологічні основи діалектико-матеріалістичної соціології права

2

-

-

2

-

8. Соціологія права на сучасному етапі

8

2

2

2

2

Модуль 3. Категорії та принципи соціології права

9. Образ права, престиж права, знання права тощо як елементи правосвідомості й категорії соціології права8

2

2

2

2


10. Соціальний і юридичний факт

6

2

-

2

2

11. Правова система та правовий простір як соціологічна проблема

6

2

2

2

-

Разом


72

18

16

20

18


ПРОГРАМА КУРСУ
Модуль 1. Предмет та структура соціології права
Тема 1. Соціологія права в системі наукового знання: теорія права, історія права, філософія права

Поняття соціології права як науки. Гносеологічна роль соціологічного підходу до виведення соціальних закономірностей правового феномену. Соціологічні дослідження і розвиток правової науки: проблеми й шляхи реалізації. Співвідношення соціології права і теорії права. Поняття філософії права: зміст та особливості.Взаємодія соціології права з теорією і філософією права, з іншими суспільними науками. Взаємозвязок спеціальних соціологічних теорій та окремих галузей права.
Тема 2. Об’єкт і предмет соціології права

Об’єкт соціології права як науки. Предмет соціології права як науки. Специфіка предмета соціології права і відмінність його від предмета філософії права, теорії права, загальної соціології. Взаємозв’язок та внутрішня єдність предмета й метода соціології права. Методологічний інструментарій соціології права (загальнонаукові методи та соціологічні).Тема 3. Соціальні функції соціології права

Соціальні функції (інтегративна, соціалізації, соціального контролю) права. Соціальна дія права: механізм соціальної дії права, форми правового впливу, стадії соціальної дії права. Функції соціології права: наукова (теоретична), практична, ідеологічна.Тема 4. Структура соціології права як наукової дисципліни

Проблема галузевого структурування соціології права; причини незавершеності диференціації права. Інституалізовані галузі соціології права: законодавча соціологія, судова соціологія, соціологія кримінального права, соціологія злочинності (кримінологія).

Законодавчий процес як об’єкт соціологічного аналізу. Виникнення, сучасний стан і функції законодавчої соціології. Судовий процес як соціальна взаємодія. Виділення предмета судової соціології. Соціологічне вимірювання ефективності правосуддя. Соціологічна експертиза як елемент судової процедури. Предмет і об’єкт соціології кримінального права. Соціальні причини і наслідки злочинності; суспільні умови її подолання. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм.
Модуль 2. Історія розвитку соціології права
Тема 5. Проблеми права в соціологічній традиції Франції, Німеччини

Історичні корені зародження соціології права в Європі (ХІХ ст.). Позитивістська соціологія О. Конта та його роль у формуванні правових проблем у соціології. Розвиток питань соціології права Дюркгеймом на початку ХХ ст. Концепція аномії: сутність та особливості. Сутність, зміст та специфіка французької школи соціології права. Ж. Карбоньє про соціальну роль громадянського та сімейного законодавства. Соціологічні дослідження у праві Франції.

М. Вебер – засновник “розуміючої” соціології, її застосування до права. “Юриспруденція інтересів” Р. Ієринга. Внесок О. Ерліха у розвиток європейської соціології права (соціальна обумовленість права; співвідношення права і моралі в регуляції суспільних відносин; право та соціальна структура суспільства).Тема 6. Соціологічно-правові традиції в Росії та Україні

Наукова розробка проблем соціології права Н. Коркуновим. Внесок


М. Ковалевського у розвиток соціології права: поєднання історико-поєднального підходу до вивчення права з методологією емпіричних соціологічних досліджень, трактування права як вираження потреби суспільства в соціальній солідарності. Положення П. Новгородцева про детермінізм у праві, його роль у державі. Зміст та особливості ідей у галузі права Л. Петражицького, Г. Гурвіча в ХХ ст. Їх положення про роль соціально-психологічного компонента в правовій регуляції особистості, зв’язку моральної і правової свідомості.
Тема 7. Методологічні основи діалектико-матеріалістичної соціології права

К. Маркс і Ф. Енгельс – засновники історико-матеріалістичної, діалектичної концепції суспільного розвитку. Основні аспекти вчення


К. Маркса і Ф. Енгельса: первинність суспільства відносно до політичних
і правових форм, класовий характер права. Правова концепція К. Маркса («Капітал»): діалектика взаємодії матеріального змісту й надбудовної політико правової форми, розрізнення права й закону, зв’язок виникнення правових відносин з розвитком відносин обміну.
Тема 8. Соціологія права на сучасному етапі

Основні напрямки розвитку науки: проблеми, досягнення та недоліки


в розробках соціології права. Тенденції розвитку теорії соціології права. Завдання сучасної соціально-правової практики. Соціологічне забезпечення законотворчості (прогнозування потреби в правовому регулюванні, розробка концепції правової норми, виявлення ставлення населення до введення правової норми, вивчення ефективності прийнятого закону).

Модуль 3. Категорії та принципи соціології права


Тема 9. Образ права, престиж права, знання права тощо як елементи правосвідомості й категорії соціології права

Правосвідомість у системі суспільної свідомості. Характеристика основних категорій правосвідомості: образ права, престиж права, знання права. Специфіка правосвідомості як соціологічної категорії. Поняття соціоструктури правосвідомості. Прояви правосвідомості в суспільстві та проблема її соціологічного дослідження.
Тема 10. Соціальний і юридичний факт

Характеристика соціального факту. Трактування соціального факту
Е. Дюркгеймом. Юридичний факт як різновид соціального факту. Соціологічні та юридичні засоби встановлення фактів.
Тема 11. Правова система та правовий простір як соціологічна проблема

Складові правової системи. Нормативна структура права. Принципи права як основа правотворчої діяльності. Соціальна стабільність як інтегративний показник ефективності правової системи та її механізмів. Умови та фактори сприяння соціальній ефективності права.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка