Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»


Тема 3. Зовнішньоекономічна політика УкраїниСкачати 446.83 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації30.09.2017
Розмір446.83 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Тема 3. Зовнішньоекономічна політика України

3.1. Сутність і структура зовнішньоекономічної політики України.

3.2. Політика експорту

3.3. Імпортна політика України

3.4.Концептуальні засади удосконалення зовнішньоекономічних зв’язків України
Питання на семінарське заняття (дві години):


 1. Макроекономічна політика та фінансово-кредитна відкритість держав з транзитивною економікою.

 2. Ціни і цінова політика на світовому ринку.

 3. Політика протекціонізму.


Питання на самостійне опрацювання:

 1. Регуляторна політики здійснення лізингових операцій в Україні.

 2. Валютна політика регулювання ЗЕД.

 3. Фактори ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності.

 4. Цінові стратегії на зовнішньому ринку.


Перелік реферативних повідомлень:

 1. Експортно-імпортна політика України.

 2. Пріоритети державної політики регулювання міжнародної торгівлі України.

 3. Зовнішньоторговельні чинники розвитку економіки України.

 4. Пріоритети банківсько-грошової політики в контексті сучасного розвитку.

 5. Торговельні партнери України: пошук шляхів економічної співпраці.

 6. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП.

 7. Правова та організаційна основа зовнішньоекономічної політики України.


Основні економічні терміни

Зовнішньоторговельна політика. Валютна політика. Абсолютні переваги. Автаркія. Протекціонізм. Експорт. Імпорт. Зовнішньоекономічна політика. Митна політика. Гроші. Ціноутворення. Проьекціонізм. Фіскальна політика. Лібералізація економіки.


Література [63, с. 56-58; с. 67-71; с. 77-80; с. 168-170; с. 213-221; с. 279-283;42; 49, с. 44-53; 47; 48, с. 10-19; 45, с. 20-30; 51, с. 15-20; 57, с. 21-24; 60, с. 20-28; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11…].
Тема 4. Регулювання

зовнішньоекономічних зв’язків України

4.1. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

4.2. Правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України.

4.3. Адміністративне регулювання зовнішніх зв'язків України.

4.4. Економічне регулювання зовнішніх зв'язків України.
Питання на семінарське заняття (одна година):


 1. Класифікація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Національно-правові норми, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні.

 4. Cутність Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91р. №959-XII.


Питання на самостійне опрацювання:

 1. Основні фактори впливу на стан та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України.

 2. Інструменти державної політики у сфері зовнішньоекономічних відносин.

 3. Важелі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Перелік реферативних повідомлень:

 1. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

 2. Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт макроекономічного регулювання.

 3. Методи прямого та непрямого впливу держави на розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 6. Органи регулювання зовнішньоекономічною діяльністю, їх види і компетенція.

Основні економічні терміни

Інституції. Колізійні норми. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Недержавні органи регулювання. Торгово-промислова палата України. Резиденти. Нерезиденти.Література [30, с. 72-87; 31, с. 11-14; с. 38-44; 9, с. 48-68; 15, с. 162-209; 14, с. 21-47; 56, с. 18-22; 59; 28; 29; 27; 26; 8; 10; 11…].
Тема 5. митно-тарифна система

і зовнішноекономічні звязки україни

5.1. Мито та класифікація його видів.

5.2. Акцизний збір.

5.3. Податок на додану вартість.

5.4. Митне оформлення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

5.5. Функціонування митно-тарифної системи України.Питання на семінарське заняття (одна година):

 1. Види митних режимів та їх характеристика.

 2. Функції митного тарифу

 3. Митний контроль як складова митно-тарифної політики

 4. Загальні умови декларування.

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Функції митних органів та порядок реєстрації суб’єкта ЗЕД у митному органі.

 2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97р. №168/97-ВР.

 3. Порядок та механізм застосування фінансових санкцій за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Характеристика системи митного регулювання в Україні.

 2. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі.

 3. Мито як інструмент регулювання експортно-імпортних операцій.

 4. Законодавство митної системи.

 5. Методи визначення митної вартості товарів.

 6. Митно-тарифна політика України на сучасному етапі.

 7. Митно-тарифна політика України в контексті інтеграції країни у Світову організацію торгівлі.

Основні економічні терміни

Митниця. Акредитація. Декларування. Вантажна митна декларація. Державна митна служба України. Товари. Майно. Мито. Митний режим. Зона митного контролю. Транзит. Контрабанда. Митна вартість. Фактурна вартість. Адвалорне мито. Лот. Податок. Податок на додану вартість. Акцизний збір.


Література [30, с. 105-113; с. 124-130; с. 483-496; 31, с. 51-58; с. 175-187; 9, с. 68-132; 15; 14, с. 57-66; с. 446-476; 19, с. 462-468; 10, с. 59-99; 41; 42; 46, 54, с. 49-59; 29, 30, 2, 3, 4; 8; 11; 21…].

Тема 6. Нетарифне регулювання

зовнішньоекономічної діяльності

  1. Сутність та класифікація нетарифних обмежень.

  2. Кількісні інструменти нетарифного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

  3. Види прихованого протекціонізму.

  4. Фінансові методи торговельної політики.


Питання на семінарське заняття (одна година):

 1. Сутність основних видів квот та їх класифікація за різними ознаками.

 2. Основні види ліцензій та їх класифікація.

 3. Основні види субсидій та їх класифікація.

 4. Антидемпінгові заходи та основні стадії їх реалізації.


Питання на самостійне опрацювання:

 1. Основні умові застосування державою нетарифних заходів.

 2. Порівняльний аналіз використання імпортної квоти і митного тарифу як засобів регулювання імпорту.

 3. Сертифікація експортно-імпортної продукції.


Перелік реферативних повідомлень:

 1. Тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 2. Адміністративні методи нетарифного регулювання.

 3. Система нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.


Основні економічні терміни

Відкриті ліцензії. Кількісні обмеження експортно-імпортних операцій. Генеральні ліцензії. Глобальна та групові квоти. Добровільне обмеження експорту. Індивідуальні квоти. Ліцензування. Разові ліцензії. Політика державних закупівель. Сертифікація. Імпортна квота. Протекціонізм. Субсидія. Експортне кредитування. Демпінг. Цінова дискримінація. Антидемпінгові мита.


Література [30, с. 132-142; 31, с. 44-49; 9, с. 149-181; 14, с. 66-83; 55, с. 80-82; 26, 27, 8; 1; 2…].

Тема 7. валютна система обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків

7.1. Функціональна характеристика валютної системи.

7.2. Економічні інструменти валютного регулювання.

7.3. Система валютного регулювання в Україні.

7.4. Валютні ризики і способи їх усунення.
Питання на семінарське заняття (одна година):


 1. Поняття Валюти та валютних цінностей. Види валютних курсів.

 2. Валютні операції. Котирування валют. Конвертованість валют.

 3. Способи фіксації валютного курсу.

 4. Різновиди плаваючого курсоутворення.

 5. Аналіз валютного законодавства України.

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Порівняльна характеристика ф’ючерсного та форвардного ринків.

 2. Валютні умови зовнішньоторгівельних контрактів.

 3. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки.

 4. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93р. №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

 5. Закон України від 23.09.94р. №185/94-Вр «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин.

 2. Міжнародний валютний фонд у системі валютного регулювання.

Основні економічні терміни

Валютний курс. Валютні відносини. Спот курс. Своп операція. Форвард курс. Крос-курс. Валюта ціни. Фіксований валютний курс. Змішаний валютний курс. «Валютний коридор». Конвертованість валюти. Інфляція. Дефляція. Електронні гроші. Антиінфляційна політика. Світова валютна система. Міжнародний валютний фонд. Національна валютна система. Девальвація валюти. Ревальвація валюти. Валютна політика. Валютна інтервенція. Гнучкі валютні курси. Фіксовані валютні курси. Валютний ризик. Готівка. Гроші. Депозит. Форвардні та ф’ючерсні валютні операції. Хеджування. Банківський переказ. Акредитив. Бенефіціар. Акцепт. Інкасо. Кореспондентські рахунки.Література [30, с. 323-346; 31, с. 58-69; 9, с. 260-287; 15, с. 289-302; 14, с. 83-130; с. 521-638; 19, с. 450-480; 57, с. 21-22; 58, с. 83-88; 26; 27; 29; 11, с. 578-581; 5; 7; 8…].

Тема8. Документальне оформлення зовнішньоекономічних операцій

8.1. Нормативно-правове та документальне забезпечення зовнішньоторговельних операцій.

8.2. Характеристика базисних умов контрактів.

8.3. Ціна товару та загальна вартість контракту.

8.4. Механізм міжнародних розрахунків та фінансові умови зовнішньоторговельних угод.
Питання на семінарське заняття (одна година):


 1. Основні способи визначення цін товарів.

 2. Стратегії і методи ведення цінової політики суб’єктів зовнішньоекономічних зв’язків.

 3. Умови платежів за завнішньоторгівельними операціями.

 4. Роль трансфертних цін у міжнародній торгівлі.

 5. Особливості ціноутворення на монополістичному та олігополістичному ринках.


Питання на самостійне опрацювання:

 1. Вплив ціни на обсяг експорту-імпорту.

 2. Види і функції експортних (імпортних) цін та їх регулювання.

 3. Способи фіксації ціни.

 4. Значення та основні види цінових знижок у встановленні ціни.

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Аналіз експортно-імпортний операції на сучасному етапі розвитку ринкової економіки України

 2. основні напрямки вдосконалення та підвищення ефективності експортно-імпортних операцій

 3. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

Основні економічні терміни

Зовнішньоторговельна угода. Міжнародний контракт купівлі-продажу. Умови контракту: обов'язкові, додаткові, універсальні (типові), індивідуальні. Умови «Інкотермс». Ціна товару. Авансовий платіж. Готівка. Чек. Вексель. Платіжні розписки. Товарно-транспортна накладна. Страхування. Ліцензування. Демпінг.Література [30, с. 226-276; 31, с. 127-147; 9, с. 227-243; 15, с. 360-409; 15, с. 492-560; 14, с. 308-350; 19, с. 382-390; 39, с. 20-25; 47; 48; с. 10-19; 49, с. 44-53; 50, с. 3-6; 60, с. 20-28; 61, с. 15-16; 27; 28; 6; 8; 17…].

Тема 9. вільні економічні зони

9.1. Сутність, об`єктивна необхідність створення, загальні риси та класифікація спеціальних (вільних) економічних зон.

9.2. Порядок створення та ліквідації вільних економічних зон.

9.3. Правовий режим вільних економічних зон.

9.4. Вимоги до розміщення спеціальних (вільних) економічних зон.
Питання на семінарське заняття (одна година):


 1. Історичні аспекти створення вільних економічних зон (ВЕЗ).

 2. Характеристика основних типів ВЕЗ та їх класифікація.

 3. Основні умови та принципи створення ВЕЗ.

 4. Аналіз спеціальних (вільних) економічних зон, створених в Україні.


Питання на самостійне опрацювання:

   1. Огляд існуючих моделей вільних економічних зон у світі.

   2. Нормативно-правове забезпечення функціонування ВЕЗ в Україні.


Перелік реферативних повідомлень:

 1. Вільні економічні зони суть, класифікація та функції.

 2. Вільні економічні зони та структурна перебудова економіки України.

 3. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи).

 4. Вільні економічні зони: практика та песпективи їх функціонування в Україні.

 5. Вільні економічні зони України, шляхи удосконалення їх функціонування.

 6. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій.

 7. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення.


Основні економічні терміни

Вільні економічні зони (ВЕЗ). Локальні ВЕЗ. Територіальні ВЕЗ. Виробничі ВЕЗ. Анклавні ВЕЗ. Офшорні ВЕЗ. Зовнішньоторговельні зони. Комплексні виробничі зони. Туристично-рекреаційні зони. Зони прикордонної торгівлі. Виробничий потенціал. Недоторканість території держави. Пільги. Інвестиції. Фіскальна політика. Ліквідована ВЕЗ. Митний кордон. «Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні».


Література [30, с. 114-124; 31, с. 78-86; 36, с. 30-32; 44, с. 63-66; 53, с. 44-47; 27; 29, 8; 25…].

Тема 10. показники результативності зовнішньоекономічної діяльності
10.1. Характеристика основних показників функціонування системи зовнішньоекономічних зв’язків країни.

10.2. Аналіз структури платіжного балансу.

10.3. Теорії регулювання платіжного балансу.

10.4. Заходи подолання від’ємного сальдо платіжного балансу.


Питання на семінарське заняття (дві години):

 1. Сальдо платіжного балансу та його регулювання.

 2. “Правило Вальраса”

 3. Особливості кореспондентських відносин. Операції клірингу.


Питання на самостійне опрацювання :

 1. Платіжний баланс України. Основні тенденції та динаміка платіжного балансу України.

 2. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності, їх кількісна оцінка.

 3. Визначення коефіцієнту збалансованості зовнішньоекономічної діяльності регіонів України.


Перелік реферативних повідомлень:

 1. Механізм балансування статей платіжного балансу.

 2. Значення міждержавних науково-технічних зв’язків для України

 3. Конкуренція та конкурентоспроможність економіки України.

 4. Об’єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство.

 5. Основні складові елементи системи зовнішньоекономічної стратегії України.

 6. Реалізація зовнішньоекономічної політики України.


Основні економічні терміни

Експортна квота. Імпортна квота. Темп приросту експорту. Темп приросту імпорту. Темп приросту зовнішньоторговельного обороту. Платіжний баланс. Торговельний баланс. Державний борг. Сальдо торговельного балансу. Дефіцит. Доходи. Витрати. Дебет. Кредит. Актив балансу. Пасив балансу.


Література [30, с. 44-46; 28, с. 24-38; 15, с. 444; 11, с. 573-578; 26, 27; 1, 8; 2…].

Питання для підготовки до екзаменаційної роботи


 1. Сутність зовнішньоекономічних зв'язків.

 2. Міжнародний поділ праці в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

 3. Передумови розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

 4. Економічне співробітництво України з країнами світу.

 5. Історичний аспект і фактори розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

 6. Характеристика основних моделей міжнародного поділу праці.

 7. Відкрита економіка України в системі зовнішньоекономічних зв’язків.

 8. Об’єкти, суб’єкти та форми зовнішньоекономічної діяльності України.

 9. Зовнішньоторговельні зв’язки

 10. Зовнішньоекономічні операції з надання послуг.

 11. Зміст зовнішньоекономічних операцій з інтелектуальною власністю.

 12. Особливості виробничих зовнішньоекономічних зв’язків.

 13. Інвестиційні процеси в системі зовнішньоекономічних зв’язків.

 14. Міжнародна торгівля послугами: поняття та класифікація.

 15. Транспортні послуги та їх роль у зовнішньоекономічних зв’язках України.

 16. Товарообмінні операції в зовнішньоекономічній діяльності України.

 17. Експортна діяльність України. Структура експорту.

 18. Інвестиційні процеси в системі зовнішньоекономічних зв’язків.

 19. Транспортні послуги та їх роль у зовнішньоекономічних зв’язках України.

 20. Товарообмінні операції в зовнішньоекономічній діяльності України.

 21. Сутність і структура зовнішньоекономічної політики України

 22. Політика експорту

 23. Імпортна політика України

 24. Концептуальні засади удосконалення зовнішньоекономічних зв’язків України.

 25. Сутність протекціонізму, його види та функції.

 26. Ціни і цінова політика на світовому ринку.

 27. Валютна політика регулювання ЗЕД.

 28. Фактори ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності.

 29. Цінові стратегії на зовнішньому ринку.

 30. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 31. Правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України.

 32. Адміністративне регулювання зовнішніх зв'язків України.

 33. Економічне регулювання зовнішніх зв'язків України.

 34. Класифікація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 35. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 36. Національно-правові норми, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні.

 37. Мито та класифікація його видів.

 38. Акцизний збір.

 39. Податок на додану вартість.

 40. Митне оформлення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 41. Функціонування митно-тарифної системи України.

 42. Види митних режимів та їх характеристика.

 43. Функції митного тарифу.

 44. Митний контроль як складова митно-тарифної політики.

 45. Загальні умови декларування.

 46. Порядок та механізм застосування фінансових санкцій за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 47. Сутність та класифікація нетарифних обмежень.

 48. Кількісні інструменти нетарифних обмежень регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

 49. Види прихованого протекціонізму.

 50. Фінансові методи торговельної політики.

 51. Сутність основних видів квот та їх класифікація за різними ознаками.

 52. Основні види ліцензій та їх класифікація.

 53. Основні види субсидій та їх класифікація.

 54. Антидемпінгові заходи та основні стадії їх реалізації.

 55. Функціональна характеристика валютної системи.

 56. Грошова система. ЇЇ структурні елементи й основні типи.

 57. Економічні інструменти валютного регулювання.

 58. Система валютного регулювання в Україні.

 59. Валютні ризики і способи їх усунення.

 60. Поняття валюти та валютних цінностей. Види валютних курсів.

 61. Валютні курси. Конвертованість валют.

 62. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки.

 63. Валютні операції. Котирування валют.

 64. Способи фіксації валютного курсу.

 65. Різновиди плаваючого курсоутворення.

 66. Аналіз валютного законодавства України.

 67. Нормативно-правове та документальне забезпечення зовнішньоторговельних операцій.

 68. Характеристика базисних умов контрактів.

 69. Ціна товару та загальна вартість контракту.

 70. Особливості ціноутворення на монополістичному та олігополістичному ринках.

 71. Види і функції експортних (імпортних) цін та їх регулювання.

 72. Механізм міжнародних розрахунків та фінансові умови зовнішньоторговельних угод.

 73. Основні способи визначення цін товарів.

 74. Стратегії і методи ведення цінової політики суб’єктів зовнішньоекономічних зв’язків.

 75. Умови платежів за завнішньоторгівельними операціями.

 76. Роль трансфертних цін у міжнародній торгівлі.

 77. Сутність, об`єктивна необхідність створення, загальні риси та класифікація спеціальних (вільних) економічних зон.

 78. Порядок створення та ліквідації вільних економічних зон.

 79. Правовий режим вільних економічних зон.

 80. Вимоги до розміщення спеціальних (вільних) економічних зон.

 81. Історичні аспекти створення вільних економічних зон (ВЕЗ).

 82. Характеристика основних типів ВЕЗ та їх класифікація.

 83. Основні умови та принципи створення ВЕЗ.

 84. Аналіз спеціальних (вільних) економічних зон, створених в Україні.

 85. Огляд існуючих моделей вільних економічних зон у світі.

 86. Нормативно-правове забезпечення функціонування ВЕЗ в Україні.

 87. Характеристика основних показників функціонування системи зовнішньоекономічних зв’язків країни.

 88. Аналіз структури платіжного балансу.

 89. Теорії регулювання платіжного балансу.

 90. Заходи подолання від’ємного сальдо платіжного балансу.

 91. Сальдо платіжного балансу та його регулювання.

 92. “Правило Вальраса”

 93. Особливості кореспондентських відносин. Операції клірингу.

 94. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності, їх кількісна оцінка.

 95. Визначення коефіцієнту збалансованості зовнішньоекономічної діяльності регіонів України.

Список рекомендованих джерелКаталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Скачати 446.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка