Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністюСторінка1/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.56 Mb.
#65171
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯУКРАЇНСЬКА МОВА

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Видавництво НУА


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
Методичні рекомендації

для студентів І курсу,

які навчаються за спеціальністю

7.050107 – Економіка підприємства

(кредитно-модульна система)

Харків


Видавництво НУА

2008


УДК 811.161.2(072+075.8)

ББК 81.411.1-7р30-2

У 45

Затверджено на засіданні кафедри українознавства
Народної української академії.


Протокол № 6 від 21.01.2008

У п о р я д н и к Т. М. Берест

Р е ц е н з е н т ст. викл. каф. українознав. Хмара Г. В.

У 45
Українська мова професійного спілкування: Метод. рекомендації для студ. І курсу, які навчаються за спец. 7.050107 – Економіка підприємства (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Т. М. Берест]. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – 80 с.


Пропоновані методичні рекомендації містять програму курсу «Українська мова професійного спілкування» для студентів І курсу факультету «Бізнес-управління», укладену згідно з інтегрованою програмою безперервної освіти з української мови та відповідно до вимог кредитно-модульної системи; плани практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до занять, теми й завдання для самостійної та індивідуальної роботи, а також критерії оцінювання знань студентів із цього предмету.

УДК 811.161.2(072+075.8)

ББК 81.411.1-7р30-2

© Народна українська академія, 2008З М І С Т
Вступ 4

Критерії та шкала оцінювання знань студентів 5

Тематичний план курсу 6

Програма курсу 8

Модуль 1. Стилістичне використання мовних засобів 8

Модуль 2. Ділова документація. Усне ділове мовлення 15

Теми для самостійного опрацювання 23

Модуль 1. 23

Модуль 2. 32

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 40

Розмовні теми для самостійного опрацювання 40

Вправи 40

Питання для самоконтролю 66

Питання до екзамену 70

Завдання для підготовки до екзамену 72

Зразок екзаменаційної картки 74

Список рекомендованої літератури 77

Додаткова література 77

Словники 79

В С Т У П

Мовна культура є своєрідною візитною карткою особи незалежно від її віку, фаху, посади. Це основна ознака культури людини й разом із тим її складник. Навряд чи матиме належний авторитет той, хто не вміє правильно висловити свою думку, неспроможний підібрати слова й вислови відповідно до конкретної ситуації. Чим вищий культурно мовний рівень людини, тим вищий її творчий потенціал. Виявом мовної культури у професійній діяльності, у ділових стосунках є перш за все знання ділової мови. Поняття «ділова мова» охоплює принаймні три сучасні стилі – офіційно-діловий, науковий і розмовний – та містить великою мірою близькі, взаємо проникні й навіть спільні мовні засоби різних рівнів. Уміле використання цих засобів – необхідна умова досягнення успіху в професійній сфері.

Програма курсу «Українська мова професійного спілкування» розрахована на 34 академічні години аудиторних занять і 20 годин самостійної та індивідуальної роботи студентів.
Мета курсу :


 • ознайомити студентів з офіційно-діловим стилем як різновидом сучасної української літературної мови;

 • навчити студентів складати та редагувати особисті та службові документи.

 • виробити навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері.


Завдання курсу:

  • ознайомлення студентів зі стильовою диференціацією сучасної української літературної мови;

  • ознайомлення з офіційно-діловим стилем, його особливостями, рисами;

  • вивчення стильових засобів творення офіційно-ділових текстів;

  • характеристика структури офіційно-ділового стилю;

  • вивчення українського мовного етикету, особливостей його дотримання в офіційних ситуаціях;

  • вироблення навичок вибору потрібних мовленнєвих засобів через зіставлення їх з існуючими варіантами;

  • напрацювання навичок усного та писемного професійного спілкування.

Курс складається із двох змістових модулів.Перший модуль «Стилістичне використання мовних засобів»

Другий модуль «Ділова документація. Усне ділове мовлення».

Каталог: images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка