Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністюСторінка17/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.56 Mb.
#65171
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Зразок екзаменаційної картки
ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ


Варіант 1
І. Позначте правильний варіант відповіді

(3,75 бала – по 0,25 б. за правильну відповідь)

1. Документ – це…

а) засіб закріплення інформації, який має правове і господарське значення; б) достовірні факти, подані юридичною особою; в) опис об’єктів правового і господарського призначення.

2. Рубрикація тексту документа передбачає

а) лаконічність викладу; б) поділ на параграфи, пункти тощо; в) високу стандартизацію висловів.

3. Книжні стилі – це

а) літературний та науковий; б) розмовний та публіцистичний; в) ОДС та публіцистичний.

4. Стильовими рисами офіційно-ділового стилю є

а) лаконічність викладу, точність формулювань, безособовість тексту тощо; б) логічність, аргументованість, емоційність тощо; в) регламентованість обсягу, стандартизація тексту, використання слів у переносних значеннях тощо.

5. Реквізит «підпис» правильно оформлений у рядку:

а) Директор школи Автограф (О.П.Касянчук);

б) Директор школи Автограф О.П.Касянчук;

в) Директор школи Автограф (Касянчук О.П.)

6. Лексичні норми регулюють

а) вживання слів; б) вимову слів; в) написання слів.

7. Наказ видається

а) керівником організації; б) посадовою особою; в) керівником структурного підрозділу.

8. Реквізит «дата» в більшості документів має такий вигляд:

а) 04.07.07 р.; б) 31.7.2007; в) 09.07.2007;

9. Наказ набуває чинності з моменту

а) підписання; б) укладання; в) погодження.

10. Політичною, звітною, діловою може бути

а) промова; б) лекція; в) доповідь.

11. Бланк – це…

а) друкована стандартна форма документа; б) сукупність розміщених у певній послідовності реквізитів; в) документ, надрукований на гербовому папері.

12. Реквізиту «назва документа» немає у

а) листах; б) звітах; в) резюме.

13. Обов’язковим елементом документа є

а) індекс; б) реквізит; в) штамп.

14. У дорученні засвідчується

а) особа, якій доручають виконати певні дії; б) підпис доручителя; в) факт передачі повноважень.

15. Порядок денний – це

а) питання, що розглядаються; б) розклад роботи організації, установи, закладу; в) розпорядок дня.
ІІ. Закінчіть речення (5 балів)

1. Багатство мовлення полягає в…

2. Після числівника, що закінчується словом третина, іменник ставиться у формі…

3. Реквізити доручення –

4.Термінове повідомлення, що передається адресатові по телефону (текст диктується й записується) –

5. Доручення – це
ІІІ. Підкресліть нормативні для офіційно-ділового стилю сполуки (5 балів)

Семидесятикілометровий тунель, прожиточний мінімум, доказувати свою правоту, бухгалтерський облік, гостра біль, довіряти розумові, досягнути успіху, у кінці кінців, житимеш довго, запишу на завтра, неодноразові порушення, згоден з умовами, пониження на посаді, прийняти до уваги, ставитися до навчання, старий рукопис, минулого місяця, ділянка роботи, загальний рівень, критична оцінка.


ІV. Запишіть, розкривши дужки

(2,5 бала – 0,3125 б. за правильну відповідь)

48 (машина) півтора (поверх)

34 (працівник) 480 (стіл)

14 (книг) 5,9 (бал)

24 (доцент) 17 (автобус)
V. Перекладіть українською мовою (15 балів)

(3,75 бала – по 0,25 б. за правильно перекладене словосполучення)


 1. способный на подлость

 2. участок работы

 3. соответствовать требованиям

 4. сотрудники

 5. заключать сделку

 6. инвестиционные услуги

 7. подождите минутку

 8. по сложившимся обстоятельствам

 9. выговор

 10. приложить усилия

 11. ознакомиться с документами

 12. считать необходимым

 13. положение дел

 14. долевая собственность

 15. при первой возможности


VІ. Складіть резюме з метою заміщення посади бухгалтера (5 балів)

...

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум / Г. Й. Волкотруб.,
  А. М. Венцковський – К., 2003. – 156 c.

 2. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. / Г. Й. Волкотруб. – К., 2002. – 208 с.

 3. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – 174 с.

 4. Ділова українська мова: Навч. пос. / За ред. О. Д. Горбула. – К., 2001. – 226 с.

 5. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – 288 с.

 6. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – 448 с.

 7. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. пос. / А. П. Коваль. – К., 1987. – 350 с.

 8. Корніяка О. М. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? /
  О. М. Корніяка. – К., 1995. – 96 с.


 9. Пентилюк М. П. Культура мови і стилістика: Навч. пос. /
  М. П. Пентилюк. – К., 1994. – 240 с.


 10. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – 256 с.


 11. Український правопис. – 5-те вид., – К., 1996. – 240 с.

 12. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К., 1997. – 400 с.

 13. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С. В. Шевчук. – К., 1997, 2000. – 480 с.ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреева В. И. Делопроизводство: Требования к документообороту фирмы / В. И. Андреева. – М., 2001. – 192 с.

 2. Антисуржик: Вчимося говорити ввічливо і правильно поводитися / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994. – 102 с.

 3. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1991. – 254 с.

 4. Апресян Г. З. Ораторское искусство / Г. З. Апресян. – М., 1972. – 280 с.

 5. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. пос. / Н. Д. Бабич. – Львів, 2003. – 432 с.

 6. Білоусенко П. I. Учіться висловлюватися / П. I. Білоусенко,
  Ю. О. Арешников, Г. М. Віляр. – К., 1990. –126 с.

 7. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. пос. / Н. В. Ботвина. – К., 1998. – 258 с.

 8. Головач А. С. Образцы оформления документов / А. С. Головач. – Донецк, 1996. – 320 с.

 9. Горбачук В. Барви української мови / В. Горбачук. – К., 1997. – 272 с.

 10. Діденко А. Сучасне діловодство / А. Діденко. – К., 2000. – 384 с.

 11. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упор.
  В. Л. Кулініченко. – К., 1996. – 144 с.


 12. Дороніна М. Культура спілкування ділових людей / М. Дороніна. – К., 1998. – 192 с.

 13. Как вести себя в любой компании / Сост. В. В. Рафеенко. – Донецк, 1997. – 384 с.

 14. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе й влиять на людей, выступая публично / Д. Карнеги. – М., 1989. – 446 с.

 15. Коваль А. Культура ділового мовлення / А. Коваль. – К., 1982. – 288 с.

 16. Коваль А. П. Ділове спілкування / А. Коваль. – К., 1992. – 280 с.

 17. Козачук Г. О. Практичний курс української мови / Г. О. Козачук,
  Н. Г. Шкуратяна. – К., 1993. – 368 с.


 18. Кочан І. М. Культура рідної мови / І. М. Кочан, А. С. Токарська. – Л., 1996. – 232 с.

 19. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К., 1990. – 360 с.

 20. Любимець Л. П. Ділові папери / Л. П. Любивець. – К., 1981. – 78 с.

 21. Марахова A. Ф. Мова сучасних ділових паперів / А. Ф. Марахова. – К., 1981. – 140 с.

 22. Масенко Л. Мова і політика / Л. Масенко. – К., 2004. – 120 с.

 23. Молдованов М. І. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою / М. І. Молдованов, Г. М. Сидорова. – К., 1992. – 400 с.

 24. Муромцева О. Культура мови вчителя / О. Муромцева,
  В. Жовтобрюх. – X., 1998. – 208 с.


 25. Пазяк О. Українська мова і культура мовлення / О. Пазяк, Г. Кисіль. – К., 1995. – 240 с.

 26. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради /
  О. Пономарів. – К., 1999. – 240 с.


 27. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови /
  О. Д. Пономарів. – К., 1992. – 248 с.


 28. Скрипник Л. Власні імена людей / Л. Скрипник, Н. Дзятківська. – 2-ге вид., випр. і допов. – К., 2005. – 384 с.

 29. Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини /
  О. М. Сліпушко. – К., 1999. – 200 с.


 30. Чак Є. Д. Складні випадки правопису і слововживання / Є. Д. Чак. – К.,1998. – 272 с.

 31. Чмут Т. Етика ділового спілкування / Т. Чмут. – К., 2003. – 280 с.

 32. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник / С. В. Шевчук. – К., 1999. – 108 с.

 33. Ющук І. Практичний довідник з української мови / І. Ющук. – К., 1998. – 224 с.

С Л О В Н И К И

 1. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. – К., 2004. – 448 с.

 2. Головащук С. І. Українське літературне слововживання / С. І. Головащук. – К., 1995. – 320 с.

 3. Головащук С. Російсько-український словник сталих словосполучень /
  С. Головащук. – К., 2001. – 640 с.


 4. Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин – К., 1986. – 222 с.

 5. Калашник В. Українсько-російський словник наголосів / В. Калашник,
  Л. Савченко.
  – X., 1997. – 112 с.

 6. Мацько Л. І. Російсько-український та українськао-російський словник. Відмінна лексика. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. – К., 1996. – 496 с.

 7. Орфографічний словник української мови / Уклад. С. І. Головащук та ін. – К., 1994. – 864 с.

 8. Погрібний М. Орфоепічний словник / М. Погрібний. – К., 1984. –254 .

 9. Пустовіт Л. Словник іншомовних слів / Л. Пустовіт. – К., 2000. –1018 с.

 10. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. – К., 1985. – 336 с.

 11. Словник синонімів української мови: У 2 т. / Укладачі А. Бурячок та ін. – К., 2000.

 12. Словник труднощів української мови / За ред. Я. Єрмоленко. – К., 1989. – 336 с.

 13. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970–1980.

 14. Словник юридичних термінів: Російсько-український. – К., 1994. – 322 .

 15. Тараненко А. A. Русско-украинский словарь для деловых людей /
  А. A. Тараненко, В. М. Брицын. – К., 1992. – 590 с.


 16. Український орфографічний словник / За ред. А. Свашенко. – X., 1997. – 846 с.


Навчальне видання
УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
Методичні рекомендації

для студентів І курсу,

які навчаються за спеціальністю

7.050107 – Економіка підприємства

(кредитно-модульна система)

У п о р я д н и к Берест Тетяна Миколаївна

В авторській редакції

Комп’ютерний набір Т. М. Берест


Підписано до друку 22.02.2008. Формат 60´84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 4,65. Обл.-вид. арк. 5,85.

Наклад 100 пр.План 2007/08 навч. р., поз. № 2 в переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.Каталог: images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка