Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністюСторінка2/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.56 Mb.
#65171
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ85 – 100 балів (зараховано без складання екзамену) ставиться, якщо студент ґрунтовно засвоїв теоретичний матеріал (допускаються окремі незначні неточності у визначеннях, формулюваннях) і вільно застосовує його на практиці при складанні, перекладі та редагуванні текстів офіційно-ділового стилю. При вмінні спілкуватися літературною українською мовою з незначними порушеннями культури мовлення.

65 – 84 бали (допуск до складання екзамену) ставиться при значних неточностях у викладі теоретичного матеріалу, але за наявності загального уявлення про предмет вивчення. При допущенні стилістичних невправностей та значному порушенні правильності, точності, логічності, чистоти мовлення.

50 – 64 бали (допуск до складання екзамену за умови набору додаткових балів) ставиться, якщо студент частково володіє матеріалом, не завжди може застосувати отримані знання на практиці, при укладанні ділових текстів чи усному спілкуванні. Припускається помилок при укладанні, перекладі, редагуванні текстів.

25 – 49 балів (незадовільна оцінка) ставиться, якщо студент майже не володіє матеріалом, припускається мовних і стилістичних помилок при укладанні, перекладі, редагуванні текстів. Студенту необхідно попрацювати перед тим, як скласти екзамен повторно.

01 – 24 бали (обов’язкове повторне вивчення дисципліни) ставиться за відсутності загального уявлення про предмет вивчення. При використанні в мовленні значної кількості русизмів, суржикових елементів; при невмінні укладати, перекладати українською мовою текстів офіційно-ділового стилю.

До складання екзамену допускається студент, який отримав за систематичну роботу, активність і за результатами поточного й модульного контролю 60 балів і більше.
Під час контролю систематичності та активної роботи студента оцінюються:

 • робота на практичних заняттях – 1 бал (за умови активної роботи під час заняття – 2 бали);

 • самостійна робота:

  • виконання домашніх завдань – до 1 бала за кожну тему;

  • виконання домашніх завдань із дослідницькими й творчими елементами – до 6 балів;

  • написання й представлення наукових робіт – до 15 балів.

 • активна участь у заходах Тижня української культури «НУА» – до 10 балів;

 • участь в олімпіадах, конкурсах з української мови – до 15 балів.

Оцінка за складання екзамену не може перевищувати 25 балів.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Зміст модулів

Кількість годин


Кількість балів

Практичні

Самост. робота

Усього

МОДУЛЬ 1 Стилістичне використання мовних засобів

1.1

Вступ. Сучасна українська літературна мова.

2

4

6

10


1.2


Стилістичне використання лексичних засобів мови:

 • пароніми, синоніми, іншомовні слова;

 • лексика СУЛМ з огляду на сферу її використання;

 • стилістичне розшарування лексики; канцеляризми і штампи; професіоналізми і професійно-виробнича лексика.

6


2


8


10

1.3


Стилістичне використання морфологічних засобів мови:

особливості використання • іменників;

 • прикметників та займенників;

 • числівників;

 • дієслів;

 • службових частин мови.

8

4

12

10

1.4

Стилістичне використання синтаксичних засобів мови.

2

1

3

8


МОДУЛЬ 2 Ділова документація. Усне ділове мовлення

2.1

Особливості писемного ділового мовлення.

Документ як основний вид діловодства.


2

2

4

10

2.2

Документація з кадрово-контрактових питань

2

1

3

10

2.3

Особисті офіційні документи.
2

1

3

7

2.4

Довідково-інформаційні документи.

2

1

3

7

2.5

Документи колегіальних органів.

2

1

3

7

2.6

Розпорядчі документи.

2

1

3

7

2.7

Ділове листування.

2

1

3

7

2.8


Культура усного ділового мовлення. Види усного спілкування.2

1

3

7
Разом
34

20

54

100


Каталог: images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка