Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю


ПРОГРАМА КУРСУ МОДУЛЬ 1. Стилістичне використання мовних засобівСторінка3/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.56 Mb.
#65171
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17ПРОГРАМА КУРСУ
МОДУЛЬ 1. Стилістичне використання мовних засобівТема 1. Сучасна українська літературна мова
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Роль мови в житті суспільства.

Складові загальнонаціональної мови, причини й умови їх формування.

Літературна мова. Поняття мовної норми.

Орфоепічні, акцентні, графічні, орфографічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні та стилістичні мовні норми.
Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. / Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 9–15.

 2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 4–6.

 3. Ділова українська мова: Навч. пос. / За ред. О. Д. Горбула. – К., 2001. – С. 10–13.

 4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 15–17.

 5. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 5–6.

 6. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. пос. / О. Д. Пономарів. – К., 1999. – С. 7–15.

 7. Сучасна українська літературна мова: Підручн. / За ред. М. Я. Плющ. – К., 2001. – С. 7–9.

 8. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С. В. Шевчук. – К., 2000. – С. 5–7.


Питання для самоконтролю

 1. Мова як суспільне явище.

 2. Поняття мертвої мови.

 3. Функції мови.

 4. Складові частини загальнонаціональної мови.

 5. Літературна мова.

 6. Поняття літературної норми.

 7. Форми та стилі літературної мови.

 8. Функціональний стиль.

 9. Науковий стиль сучасної української літературної мови.

 10. Розмовний стиль.

 11. Публіцистичний і художній стилі.

 12. Поняття офіційно-ділового стилю.

 13. Стильові риси ОДС.


Теми доповідей та повідомлень

Мова й імідж держави.

Українська мова серед інших мов світу.

Іноземці про українську мову.

Латинізація українського письма.

Формування системи функціональних стилів української мови.

Стильова норма та норма літературної мови.

Науковий та публіцистичний стилі сучасної української мови.


Тема 2. Стилістичне використання лексичних засобів мови (використання слів в ОДС):
Підтема 1. Пароніми, синоніми, іншомовні слова
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Пароніми. Змістова відмінність слів-паронімів, неможливість взаємозамінності.

Пароніми в текстах ОДС.

Синоніми. Абсолютні й відносні синоніми, особливості їх використання та сполучуваності.

Синоніми в діловому спілкуванні.

Іншомовні слова та їх власне українські відповідники.

Причини засвоєння іншомовних слів. Варваризми.

Межі вживання іншомовних слів.

Правила вживання іншомовних слів в ОДС.
Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос./
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 42–49.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 65–66.

 3. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 18–20.

 4. Мацько Л. І. Українська мова: Навч. пос. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. – Донецьк, 2003. – С. 92–97, 112–129, 133–135.

 5. Паламар Л. М. Мова ділових паперів: Навч. пос. / Л. М. Паламар,
  Г. М. Кацавець. – К., 1995. – С. 40–43, 67–69.

 6. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С. 157–160.

 7. Сучасна українська літературна мова: Підручн. / За ред. М. Я. Плющ. – К., 2001. – С. 126–132, 124–125.

 8. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С. В. Шевчук.– К., 2000. – С. 218–244, 251–258.


Підтема 2. Лексика СУЛМ з огляду на сферу її використання
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Загальновживана лексика та лексика обмеженого вживання (діалектна, спеціальна, жаргонна, арготична).

Види діалектизмів та їх функції.

Спеціальна лексика.

Жаргон (сленг), арго.

Функції спеціальної лексики, особливості використання.

Суржик.
Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 53–57.

 2. Мацько Л. І. Українська мова: Навч. пос. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. – Донецьк, 2003. – С. 97–119.

 3. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К., 1995. – С. 48–49, 58–59, 67.

 4. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001 – С. 157, 186–189.


Підтема 3. Стилістичне розшарування лексики; канцеляризми і штампи; професіоналізми і професійно-виробнича лексика
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Міжстильова (нейтральна) та стилістично маркована (забарвлена, позначена) лексика.

Поділ стилістично маркованої лексики на книжну та розмовну.

Книжна лексика: наукова, офіційно-ділова, газетно-публіцистична.

Розмовна лексика.

Поняття про штампи та канцеляризми. Особливості вживання канцелярської лексики в писемному та усному мовленні. Недоречність уживання канцеляризмів поза межами ділового спілкування, «канцелярит».

Складні випадки перекладу канцеляризмів.

Словесні штампи як джерело забруднення літературної мови.

Професіоналізми. Види професіоналізмів та способи їх створення.

Застереження щодо використання професіоналізмів у документах.

Професійно-виробнича лексика.
Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 57–65.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 64–65.

 3. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн.. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 17–18.

 4. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К., 1995. – С. 58–60, 109–111.

 5. Сучасна українська літературна мова: Підручн. / За ред. М. Я. Плющ. – К., 2001. – С. 135–137.


Питання для самоконтролю

 1. Мовні засоби та способи викладу змісту в ОДС.

 2. Пароніми. Змістова відмінність слів-паронімів, неможливість взаємозамінності.

 3. Синоніми: особливості використання та перекладу. Функції синонімів.

 4. Іншомовні слова та їх власне українські відповідники.

 5. Правила вживання іншомовних слів в ОДС.

 6. Правопис іншомовних слів.

 7. Суржик.

 8. Поняття про штампи та канцеляризми.

 9. Особливості вживання канцелярської лексики в писемному та усному мовленні.

 10. Штампи в ОДС.

 11. Поняття про термін. Характерні ознаки терміна.

 12. Правила вживання терміна в ОДС.

 13. Професіоналізми. Види професіоналізмів та способи їх створення.

 14. Використання професійної лексики в ОДС.

 15. Види скорочень слів в українській мові.

 16. Типи лексичних та графічних скорочень.

 17. Правила скорочення. Особливості використання скорочень в ОДС.


Теми доповідей та повідомлень

Синоніми й пароніми в ОДС.

Типові звороти мови ділових паперів.

Міжмовні омоніми та пароніми (несправжні «друзі» перекладача).

Суржик як мовна проблема.

Іншомовна лексика в сучасній українській мові (в ОДС).

Українське термінознавство.

Іншомовні слова-економічні терміни.

Англійська термінологія у Вашому професійному мовленні.
Тема 3. Стилістичне використання морфологічних засобів мови
Підтема 1. Особливості використання іменників
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Особливості використання іменників у ділових паперах:


Каталог: images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка