Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністюСторінка4/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.56 Mb.
#65171
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 66–92.

 2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик,
  О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 131–132.

 3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 175–193.

 4. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С.143–147.


Підтема 2. Уживання прикметників та займенників
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Уживання повних та коротких форм прикметників, варіанти відмінкових форм.

Ступені порівняння прикметників.

Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників.

Уживання особових, зворотного та присвійних, означальних, вказівних, неозначених, відносно-питальних займенників.

Особливості використання займенників та прикметників у діловому мовленні.


Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 93–106.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 193–201, 230–239.

 3. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С.147–154, 179–186.

 4. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К., 1995. – С. 129–130, 137–139, 174–175, 182–183.


Підтема 3. Стилістичне використання числівників
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Синонімія числівників.

Сполучення числівника з іменниками.

Особливості використання числівників у ділових паперах.

Конструкції на позначення часу.

Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 107–114.

 2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик,
  О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 133–134.

 3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 218–230.

 4. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С.169–179.


Підтема 4. Використання дієслів
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Творення і вживання деяких форм дієслова, у тому числі дієприкметника та дієприслівника.

Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах.

Труднощі перекладу процесових понять (дія, наслідок дії, назва дії).Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 115–123.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 239–266.

 3. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 187–209.


Підтема 5. Уживання службових частин мови
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Уживання прийменників, синонімія прийменникових конструкцій.

Українські відповідники прийменникових конструкцій російської мови.

Уживання сполучників.


Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 124–131.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 271–284.

 3. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 219–230.

 4. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С. 163–164.


Питання для самоконтролю

 1. Морфологічні засоби стилістики. Морфологічні синоніми.

 2. Особливості стилістичного використання форм іменника.

 3. Іменник в ОДС.

 4. Особливості використання прикметників у діловому мовленні.

 5. Відмінювання числівників.

 6. Синонімія кількісних та збірних числівників.

 7. Сполучення числівників з іменниками.

 8. Числівники як компоненти складних іменників і прикметників

 9. Використання дієслівних форм у ділових паперах.

 10. Особливості використання займенників у діловому мовленні.

 11. Особливості функціонування й перекладу службових частин мови.


Теми доповідей та повідомлень

Рід назв осіб за професіями, посадами, званнями в ОДС та інших сферах спілкування.

Порівняльний аналіз використання форм ступенів порівняння прикметників в українській та російській мовах.

Відмінювання та сполучення числівників з іменниками в російській та українській мовах.

Особливості перекладу дієслів та їх форм (дієприкметників) українською мовою.

Тема 4. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Синтаксис усного й писемного ділового мовлення (різниця між писемним та усним варіантами).

Узгодження присудка з підметом.

Складні випадки керування в службових документах.

Уживання однорідних членів речення.

Паралельні синтаксичні конструкції.


Література


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 132–147.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 319–325.

 3. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К., 1995. – С. 105–106.

 4. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С. 165–167.


Питання для самоконтролю

 1. Синтаксис усного й писемного ділового мовлення.

 2. Узгодження присудка з підметом.

 3. Складні випадки керування в службових документах.

 4. Стилістичне використання звертань.


Теми доповідей та повідомлень

Стилістичні можливості синтаксичних одиниць як синонімічної, варіативної заміни.

Характеристика емоційно-експресивного забарвлення синтаксичних одиниць різного типу.

Вставні слова, їх функції.

Пряма й непряма мова в тексті. Цитування.


МОДУЛЬ 2. Ділова документація. Усне ділове мовленняТема 1. Особливості писемного ділового мовлення. Документ як основний вид діловодства
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Ознаки писемного ділового мовлення.

Походження слова «документ», його відповідники в українській мові.

Значення слова «документ».

Основні вимоги до ділових паперів: переконливість, стислість, нейтральність, достовірність, повнота, точність.

Класифікація документів за різними ознаками.


Література

 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 149–151.

 2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик,
  О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 13, 22–27.

 3. Ділова українська мова: Навч. пос./ За ред. О. Д. Горбула. – К., 2001. – С. 17, 39–43.

 4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 32–34, 39–47.

 5. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 20–22; 28–32.

 6. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С. 182–186.

 7. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К., 1997. –
  С. 5–7.

 8. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С. В. Шевчук. – К., 1997. – С. 22, 35–41.


Питання для самоконтролю

 1. Різниця між усною та писемною формами ОДС.

 2. Поняття про документ.

 3. Основні вимоги до ділових паперів.

 4. Класифікація документів.

 5. Документи з низьким і високим рівнем стандартизації.

 6. Документи з кадрово-контрактових питань.

 7. Особисті офіційні документи.

 8. Довідково-інформаційна документація.

 9. Розпорядчі документи.

 10. Основні реквізити документів.

 11. Реквізит «підпис».

 12. Реквізит «дата».

 13. Реквізит «заголовок».

 14. Реквізит «назва».

 15. Реквізит «текст».

 16. Формуляр та бланк документа.

 17. Вимоги до тексту документа.

 18. Оформлення тексту документа.

 19. Оформлення сторінки документа. Загальні правила укладання документа.


Теми доповідей та повідомлень

Реквізити документів.

Класифікація ділових паперів адміністративно-господарської сфери.

Способи оформлення реквізитів «дата» та «підпис».

Реквізити «назва документа» та «заголовок».


Тема 2. Документація з кадрово-контрактових питань
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Заява. Її реквізити, правила оформлення та структура тексту.

Внутрішні та зовнішні заяви; службові та особисті.

Види заяв за змістом.

Автобіографія, резюме, характеристика: реквізити, формуляри, правила оформлення, зразки.

Найбільш істотні документні вади ділових паперів з кадрово-контрактних питань.


Література

 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 152–158.

 2. Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2003. – С. 49–52.

 3. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик,
  О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 30–33, 36–37.

 4. Ділова українська мова: Навч. пос./ за ред. О. Д. Горбула. – К., 2001. – С. 43–49, 56–65.

 5. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 118–128.

 6. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 82–90.

 7. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С.  231–232, 220–223.

 8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К., 1997. –
  С. 47–62.

 9. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С. В. Шевчук. – К., 2000. – С. 41–63.


Питання для самоконтролю

 1. Автобіографія: реквізити, формуляр, правила оформлення.

 2. Характеристика: реквізити, формуляр, правила оформлення.

 3. Заява: мета укладання.

 4. Призначення й особливості оформлення резюме.

 5. Реквізити заяви, правила оформлення та структура тексту.

 6. Внутрішні та зовнішні заяви; службові та особисті. Види заяв за змістом.

 7. Утворення та правопис імен та імен по батькові.

 8. Правила написання прізвищ українською мовою.Тема 3. Особисті офіційні документи
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

Доручення, розписка: види, особливості складання, реквізити, зразки формулярів.

Найбільш істотні документні вади особистих офіційних документів.


Каталог: images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка