Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністюСторінка7/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.56 Mb.
#65171
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Література:


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 84–87.

 2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 131–132.

 3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 176–180.

 4. Мацько Л. І. Українська мова: Навч. пос. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. – Донецьк, 2003. – С. 191–202.

 5. Паламар Л. М. Мова ділових паперів: Навч. пос. / Л. М. Паламар,
  Г. М. Кацавець. – К., 1995. – С. 69–73.

 6. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С. 55–67.

 7. Сучасна українська літературна мова: Підручн. / За ред. М. Я. Плющ. – К., 2001. – С. 219–225.

 8. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С. В. Шевчук. – К., 2000. – С. 313–314.


Форми звітності:

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; співбесіда; написання тестових завдань; виконання вправ на правопис закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку однини.Тема 7. Відмінювання числівника; написання числівників і відчислівникових слів

(до теми «Стилістичне використання морфологічних засобів мови: особливості використання числівників»)При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

 1. Відмінювання кількісних числівників

 • один, одне (одно), одна, одні;

 • два (дві), три, чотири, п’ять, шість;

 • сім, вісім.

 1. Особливості відмінювання числівників

 • п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят;

 • сорок, дев’яносто, сто.

 1. Відмінювання числівників двісті, п’ятсот, шістсот та ін. на позначення сотень.

 2. Відмінювання неозначено-кількісних, порядкових, дробових та збірних числівників.

 3. Написання м’якого знака в числівниках.

 4. Правопис порядкових числівників із частинами -сотий, -тисячний,
  -мільйонний, -мільярдний
  та словами з половиною, із чвертю та под.

 5. Написання від числівникових слів.


Методичні рекомендації

Бездоганне опанування теми можливе за умови чіткого знання правил написання та відмінювання числівників і в українській, і в російській мовах, оскільки помилки здебільшого припускаються саме через плутання правописних норм в обох мовах.

Робота із вправами допоможе студентам удосконалити навички відмінювання кількісних, порядкових та дробових числівників.

Проблемним є також узгодження числівників один, одна, одні, два (дві), три, чотири, п’ять, шість з іменниками. Аналогічні складності виникають і при використанні збірних числівників. Тому рекомендовано ретельно вивчити правила узгодження цих числівників з іменниками.


Попрацюйте зі словником:

кількісні числівники;

збірні числівники;

порядкові числівники;

дробові числівники;

прості числівники;

складені числівники.Література:


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 107–112.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 218–222.

 3. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 169–173.

 4. Український правопис. – 5-те вид., – К.: Наук думка, 1996. – С. 84–86.


Форми звітності:

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; виступи з доповідями та повідомленнями на заняттях чи подання їх на кафедру;співбесіда; написання тестових завдань; виконання вправ на правопис та відмінювання числівників та від числівникових слів.


МОДУЛЬ 2. ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ. УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯТема 1. Класифікація документів. Реквізити ділових паперів
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

 1. Класифікація документів.

 2. Стандартизація як основна ознака документів.

 3. Основні реквізити документів (назва, заголовок, адресат, адресант, дата, підпис тощо) та правила їх оформлення.

 4. Формуляр і бланк документа.


Методичні рекомендації

Однією з необхідних складових якісної фахової підготовки є вміння бездоганно укладати документи, пов’язані з професійною діяльністю. Окрім гарної мовної підготовки, фахівець мусить володіти й знаннями про основи документознавства. Так, уміння укласти документ, який міг би стати чинним, залежить від чіткого знання повного переліку його реквізитів, уміння ці реквізити розташувати на бланку тощо.

Студент має знати все, що стосується правил оформлення найчастіше вживаних реквізитів (дата, підпис, адреса, назва документа, заголовок). Ознайомлення зі зразками документів різних типів допоможе здобути практичні навички їх укладання.
Попрацюйте зі словником:

бланк документа;

формуляр;

реквізити документів;

стандартизація документів;

типи класифікації документів.Література:


 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. /
  Г. Й. Волкотруб. – К., 2000. – С. 148–149.

 2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик,
  О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 13–22, 27–30.

 3. Ділова українська мова: Навч. пос. / За ред. О. Д. Горбула. – К., 2001. – С. 17–39.

 4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 34–39, 55–63.

 5. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 23–27; 35–40.

 6. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С. 182–186.

 7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С. В. Шевчук. – К., 2000. – С. 22–35.

Форми звітності:

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; співбесіда; написання тестових завдань; виконання вправ на редагування документів та правила оформлення реквізитів.Тема 2. Правопис прізвищ. Передача російських прізвищ українською мовою. Правопис імен та по батькові

(до теми «Документація з кадрово-контрактових питань»)


При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

    1. Складні випадки написання та відмінювання українських прізвищ.

    2. Правопис імен.

    3. Особливості творення та відмінювання форм імен по батькові.

    4. Правила передачі російських прізвищ українською мовою.


Методичні рекомендації

Студентам слід запам’ятати, що російські та будь-які інші іншомовні прізвища не перекладаються українською мовою, а транслітеруються за чітко означеними правилами. Отже, ці правила й бажано вивчити бездоганно.

Принципи правопису й, особливо, відмінювання українських прізвищ також слід добре знати, оскільки типовою помилкою є застосування правил російського правопису для відмінювання чоловічих прізвищ, що закінчуються на приголосний чи на -ко (тобто їх залишають, як за російським правописом, незмінними).

Вивчення особливостей творення форм імен по батькові передбачає правильність використання повних форм імен (наприклад, рос. Дмитрий, а в укр. варіанті Дмитро), а вже тоді правильне закінчення. Слід зважати на винятки із цього правила. Окремо рекомендовано запам’ятати правопис ряду імен, які в російській та українській мовах мають дещо різні варіанти адаптації (Николай – Микола, Татьяна –Тетяна).


Попрацюйте зі словником:

транслітерація;

асиміляція;

дисиміляція;

основа слова;

флексія;

етимологія.


Література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик,
  О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 137–139.


 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 170–175, 201–210.

 3. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С.
   67–71.

 4. Український правопис. – 5-те вид. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 105–115.


Форми звітності:

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; співбесіда; написання тестових завдань; виконання вправ на правопис, відмінювання й передачу українською мовою прізвищ та імен, утворення та відмінювання імен по батькові.Тема 3. Звіт. Службові записки

(до теми «Довідково-інформаційні документи»)


При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

 1. Звітна документація: призначення та склад.

 2. Звіт. Реквізити, формуляр внутрішньо організаційного звіту.

 3. Укладання пояснювальних записок про запізнення на роботу, пропущені заняття.


Методичні рекомендації

У межах цієї теми студенти практикуються в укладанні стислих текстових звітів.

Пояснювальні та доповідні записки також укладаються за поданими зразками. Правильність розташування реквізитів і текстова грамотність є обов’язковими умовами роботи зі звітною документацією, різними типами записок тощо.

Студенти мають знати, яка документація мусить бути укладена на бланку, а яка укладається на звичайних аркушах.


Попрацюйте зі словником:

звіт;

пояснювальна записка;

доповідна записка;

реквізити;

службова записка.

Каталог: images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка