Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністюСторінка8/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.56 Mb.
#65171
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Література


 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик,
  О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 49.

 2. Ділова українська мова: Навч. пос. / За ред. О. Д. Горбула. – К., 2001. – С. 74–75.

 3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 94–96.

 4. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 63–66.

 5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К., 1997. –
  С. 31–32.


Форми звітності:

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових завдань; співбесіда. Складання звіту про виконану протягом першого семестру роботу (обсяг: 1–2 рукописні сторінки, подати на кафедру українознавства на окремому аркуші).
Тема 4. Написання великої літери


При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:
 1. Написання великої літери у назвах:


 • історичних подій, епох, дат, свят;

 • документів;

 • організацій;

 • держав та автономних одиниць;

 • вищих державних посад, звань;

 • підприємств, закладів, з’їздів;

 • відзнак, нагород.

 1. Написання великої літери у складноскорочених назвах та абревіатурах.


Методичні рекомендації

Опанування цієї теми базується на знаннях, отриманих у школі. Важливе більш глибоке пізнання правопису певних понять, дослідження характеру використання певного слова в контексті складеної назви (типу Південно-Західна височина, південно-західний вітер). Паралельно з правописними нормами студенти ознайомлюються із правильними назвами держав, автономних одиниць, поважних організацій, союзів, назвами вищих державних посад, звань тощо.

Студентам рекомендовано запам’ятовувати ці власні назви з метою правильного написання їх при укладанні документів. Це ж стосується і написання великої літери у складноскорочених назвах та абревіатурах.
Попрацюйте зі словником:

літерні абревіатури;

звукові абревіатури;

топоніми;

ономастика;

оніми.Література


 1. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 291–298.

 2. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 235–239.

 3. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С. 41–43.

 4. Український правопис. – 5-е вид. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 45–58.


Форми звітності:

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; співбесіда; написання тестових завдань; виконання вправ на повторену орфограму.Тема 5. Організаційні документи
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

 1. Організаційні документи: статут, посадова інструкція, інструкція.

 2. Розділи тексту інструкції, реквізити, порядок підписання та затвердження.

 3. Статут: реквізити, правила оформлення тексту, порядок затвердження та реєстрації. Зразок формуляра.


Методичні рекомендації

Майбутня професійна діяльність студентів може бути пов’язана із роботою з організаційними документами. Тому вміння укладати статути, посадові інструкції та інші інструкції базується не тільки на імперичних та правописних знаннях, але й на спроможності бездоганно витримати формальні принципи створення таких документів (йдеться про реквізити, порядок підписання та затвердження кожного із цих ділових паперів). Тому студентам рекомендовано детально вивчити зразки статутів, посадових інструкцій та інших інструкцій, а також самостійно укласти по одному різновиду кожного документа.


Попрацюйте зі словником:

статут;

інструкція;

посадова інструкція.Література:


 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С. В. Глущик,
  О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К., 1998. – С. 73–79.

 2. Ділова українська мова: Навч. пос. / За ред. О. Д. Горбула. – К., 2001. – С. 113 – 127.

 3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 67–69.

 4. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексн. довідн. / М. Г. Зубков. – Х., 1999. – С. 41–43.

 5. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. /
  Н. Я. Потелло. – К., 2001. – С. 189–191.


Форми звітності:

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; співбесіда; написання тестових завдань; виконання на редагування організаційних документів.Тема 6. Види усного спілкування
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

 1. Види усного спілкування.

 2. Ділова нарада (види нарад: інформаційна, оперативна, дискусійна).

 3. Організація і проведення наради: (визначення тематики, завдань, порядку денного, складу учасників, дати та години початку наради; підготовка доповідей, проекту рішення тощо), роль головуючого.

 4. Ділова бесіда.

 5. Телефонне ділове спілкування. Складові частини службової телефонної розмови, підготовка до неї. Правила ведення.

 6. Культура управління.


Методичні рекомендації

При вивченні цієї теми студенти мають спиратися на знання етикету взагалі й мовленнєвого етикету зокрема. Кожен із різновидів усного спілкування (ділова нарада, ділова бесіда, телефонна розмова) потрбує власних правил організації, проведення, використання ораторських здібностей тощо. Уміння провести нараду чи телефонну розмову є обов’язковою умовою фахової підготовки студента. Тому варто звертати увагу на пропоновані варіанти побудови усного спілкування з обов’язковим дотриманням етикетних норм, культури мовлення тощо. Тут допоможуть знання, отримані при вивченні суміжних гуманітарних дисциплін (психологія, соціологія тощо).


Попрацюйте зі словником:

кінетика;

оптико-кінетичні засоби мовлення;

просеміка;

пара- та екстралінгвістичні засоби мовлення;

невербальні/вербальні засоби мовлення.


Література:

 1. Ділова українська мова: Навч. пос. / За ред. О. Д. Горбула. – К., 2001. – С. 194–201.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 303–304, 311–313, 316–318.

 3. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С. В. Шевчук. – К., 2000. – С. 410–414.


Форми звітності:

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; співбесіда; написання тестових завдань. Виконання вправ на складання та редагування ділової телефонної розмови.
Тема 7. Усне публічне мовлення
При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання:

 1. Усне публічне мовлення: писемно-усна форма та книжно-розмовна.

 2. Підготовлено-імпровізаційний характер публічного мовлення.

 3. Види та жанри публічних виступів:

 • доповідь (ділова, звітна);

 • промова (мітингова, ювілейна, агітаційна, ділова);

 • виступ;

 • лекція;

 1. Підготовка тексту виступу (опрацювання літератури, складання тез чи конспекту, підготовка до відповідей на запитання аудиторії).

 2. Виголошування промови.

 3. Передумови успіху виступу: цікавість, темп говоріння, місце виступу, знання аудиторії, теми.

 4. Вимоги до мови публічного виступу: ясність, простота, зрозумілість, чистота, образність мови тощо.


Методичні рекомендації

Формування навичок усного публічного мовлення починається зі з’ясування специфічних рис кожного з видів (жанрів) публічних виступів. Оскільки тут використовуються як писемно-усна, так і книжно-розмовна форми, то студентам варто ознайомитися зі зразками кожної із зазначених форм і спробувати створити власні варіанти кількох публічних виступів (звітна доповідь чи ювілейна промова, ділова доповідь та агітаційний виступ тощо).

Використання урочистої чи вузькопрофесійної лексики є суворо регламентованим, тому ретельний добір лексичного матеріалу до певного типу усного публічного мовлення є справою складною, але обов’язковою. Залучення прийомів ораторського мистецтва допоможе вдосконалити будь-який виступ, будь-яку промову чи лекцію.
Попрацюйте зі словником:

лекція;

доповідь;

виступ;

промова;

оратор;

наратор.

Література:


 1. Ділова українська мова: Навч. пос. / За ред. О. Д. Горбула. – К., 2001. – С. 201–209.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручн. / М. Г. Зубков. – Х., 2003. – С. 304–311.

 3. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С. В. Шевчук. – К., 2000. – С. 405–410.


Форми звітності:

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; співбесіда; написання тестових завдань.

Складання тексту промови про шкідливість алкоголю (паління) (обсяг:
1 рукописна сторінка, подати на кафедру українознавства на окремому аркуші).


Каталог: images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка