Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністюСторінка1/2
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.02 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Методичні рекомендації

для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю


6.030101 – соціологія

(кредитно-модульна система)


Видавництво НУА


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Методичні рекомендації для студентів IІ курсу,

які навчаються за спеціальністю

6.030101 – Соціологія

(кредитно-модульна система)


Харків


Видавництво НУА

2010УДК 364.04(072)

ББК 60.5,86р30-2

Т33


Затверджено на засіданні кафедри

загальної та прикладної психології
Народної української академії.


Протокол № 12 від 14.06.2010

У п о р я д н и к Н. П. Гога

Р е ц е н з е н т канд. психол. наук І. В. Головньова
T33 Теорія соціальної роботи : метод. рек. для студ. 2 курсу, які навчаються за спец. 6.030101 – Соціологія (кредит.-модул. система) /
Нар. укр. акад. [каф. заг. та приклад. психології ; упоряд. Н. П. Гога]. –
Х. : Вид-во НУА, 2010. – 52 с.

Пропоновані методичні рекомендації містять програму курсу «Теорія соціальної роботи» для студентів ІІ курсу факультету «Соціальний менеджмент», укладену відповідно до вимог кредитно-модульної системи; методичні рекомендації для підготовки до занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, а також критерії оцінювання знань студентів із цієї дисципліни.


УДК 364.04(072)

ББК 60.5,86р30-2
© Народна українська академія, 2010

ЗМІСТВСТУП 6

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 7

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 9

Тема 1. Вступ до соціальної роботи 12

Тема 2. Еволюція поглядів на соціальну роботу як суспільний феномен і вид діяльності 13

Тема 3. Соціальна політика держави як основа діяльності соціального працівника 14

Тема 4. Зарубіжний досвід соціальної роботи 15

МОДУЛЬ 2. Різноманіття методів соціальної роботи 17

Тема 5. Філософські та соціологічні основи соціальної роботи 17

Тема 6. Психолого-педагогічні засади соціальної роботи 18

Тема 7. Технології соціальної роботи 19

Тема 8. Соціальна адаптація як механізм соціалізації особистості 20

МОДУЛЬ 3. Різноманіття теорій в соціальній роботі 21

Тема 9. Типи теорій і моделей соціальної роботи 21

Тема 10. Психологічні моделі соціальної роботи 22

Тема 11. Соціологічні теорії соціальної роботи 23

Тема 12. Комплексні моделі соціальної роботи 24

МОДУЛЬ 4. Роль соціальної роботи в нормалізації відношень між соціально-етичними спільнотами 26

Тема 13. Портрет соціального працівника та етичні правила його діяльності 26

Тема 14. Основи комунікативної діяльності працівника соціальної сфери 27

Тема 15. Особливості консультування в соціальній роботі 28

Тема 16. Основи комунікативної діяльності працівника соціальної сфери 30

Модуль 5. Медико-соціальні основи здоров’я та роль фізичної культури в соціальному захисті людей 31

Тема 17. Соціальна робота з молоддю 31

Тема 18. Соціальна робота з людьми похилого віку 32

Тема 19. Соціальна турбота про побут та працевлаштування інвалідів та малозабезпечених верств населення 34

Тема 20. Соціальна робота з обдарованими дітьми 36

Модуль 6. Соціальна робота з дезадаптивними групами людей 37

Тема 21. Девіантна поведінка як проблема соціальної роботи 37

Тема 22. Соціальна робота з проблемними сім’ями 38

Тема 23. Соціальна робота з дітьми, які залишились без піклування батьків 39

Тема 24. Соціальна робота з бездомними 41

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 42

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 44

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ (3 семестр) 45

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ (4 семестр) 46

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

ВСТУП

Курс «Теорія соціальної роботи» входить до переліку нормативних дисциплін учбового плану із спеціальності «Соціологія».

Цілями його вивчення є: сприяння підвищенню загальної та педагогічної культури студентів; придбання|надбання| студентами необхідних теоретичних знань, методичних підходів і практичних навичок|навичок| засвоєння студентами принципів роботи соціальних установ; формування навичок практичної роботи
у соціальній сфері.

Завдання курсу: • ознайомлення з основними напрямами розвитку соціальної роботи;

 • вивчення теоретичних положень соціальної роботи;

 • засвоєння основних принципів роботи соціальних служб та основних функцій соціального працівника;

 • вивчення структури організації соціальної роботи в Україні та країнах Європи і США;

 • розуміння методології та форм соціальної роботи;

 • вивчення основ комунікативної діяльності соціальних працівників;

 • засвоєння основних положень кодексу етики соціального працівника;

 • набуття вмінь застосовувати принципи і цінності соціальної роботи;

 • оволодіння понятійним апаратом теорії соціальної роботи;

 • набуття досвіду аналізу професійних проблемних ситуацій соціальної галузі, організації спілкування та взаємодії, прийняття сумісних
  та індивідуальних рішень, рефлексії діяльності;

 • формування навичок практичної соціальної роботи.

Програма курсу розроблена для студентів, чия майбутня професійна діяльність відноситься до напрямку «Людина-Людина».

Курс «Теорія соціальної роботи» в професійній підготовці студентів виконує певні функції: • загальнокультурну (ознайомлення з культурним спадком в галузі соціальної допомоги, з особливостями соціальної роботи в рамках різних наукових підходів);

 • практичну (формування первинних вмінь та навичок допомоги різних соціальним групам);

 • виховну (ціннісний самоаналіз, саморозвиток та само-виховання, підвищення мотивації навчання).

Програма курсу «Теорія соціальної роботи» розрахована на
102 академічні години аудиторних занять і 78 годин самостійної
та індивідуальної роботи студентів.


Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Obshey Prikladnoy Psiholog -> metod obespechenie
Kafedri -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
Kafedri -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
Kafedri -> Методичні рекомендації з вивчення міжнародних стандартів аудиту для студентів, які навчаються
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Практикум з психолог ічних основ кадрового менеджмент у Видавництво нуа м І н


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка