Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняттяСкачати 472.45 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір472.45 Kb.
#204
ТипМетодичні рекомендації
1   2

V. План організації заняття


Організаційний момент

2 % навчального часу

Мотивація теми

3 % " "

Контроль вихідного рівня знань

20 % " "

Самостійна робота студентів під контролем викладача

35 % " "

Контроль остаточного рівня знань

20 % " "

Оцінка знань студентів

15 % " "

Узагальнення викладача, завдання додому

5 % " "


VI. Основні етапи заняття
А. Підготовчий — мотивація теми, контроль вихідного рівня базових і основних знань, розподіл завдань для самостійної роботи.

Б. Основний — самостійна робота студентів під контролем викладача, а саме: робота з навчальною літературою студентів з низьким вихідним рівнем знань і навчальними посібниками (таз, лялька, муляжі для реанімаційних за­ходів, дихальна апаратура, інструменти для венесекції, катетри), робота з ро-торозширювачем, ларингоскопом, кардіотокографом, вимірювання ЦВТ, оцінювання лабораторного, інструментального і іншого аналізів, курація вагітної з гестозом, самостійне розв'язування ситуаційних задач та їх скла­дання, призначення обстеження і лікування залежно від тяжкості гестозу, ви­значення терміну для дострокового розродження, вибір методу розродження залежно від тяжкості гестозу, обгрунтування виду знеболювання, призначен­ня рекомендацій під час виписування і складання плану поетапної реабілітації породіллі і новонародженого, елементи ділової гри поміж студентами за уча­стю викладача.

В. Заключний —- контроль засвоєння матеріалу шляхом розв'язання ситу­аційних задач, усних відповідей студентів про виконану роботу, узагальнен­ня, оцінка роботи кожного студента, зауваження викладача з оцінкою культу­ри спілкування, знання питань деонтології, домашнє завдання.
VII. Методичне забезпечення

Місце проведення заняття: відділення патології вагітності, пологовий зал, відділення реанімації, кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для вене­секції, катетери, інструментарій для інтубації трахеї, апарат для вимірювання АТ, ЦВТ, кардіотокограф, УЗ-сканер, наркозний апарат, лікарські засоби, інфузійні розчини, набір лабораторних аналізів, історії пологів хворих з гестозами.


Контрольні запитання

 1. Дати визначення пізніх гестозів вагітних.

 2. Патогенез пізніх гестозів.

Класифікація пізніх гестозів (1998).

Дайте визначення прееклампсії.

Чисті і поєднані гестози. Особливості поєднаних гестозів.

НЕІХР-синдром.

Чинники ризику розвинення ПГВ.

Формування груп ризику щодо виникнення пізніх гест ззів.

Ведення вагітних з групи ризику щодо розвинення пізн ого гестозу в

жіночій консультації.

Що означає термін "прегестоз"?

Назвіть скринінгові тести діагностики доклінічних стадій пізнього гестозу.

Тактика ведення вагітних при виявленні ознак прегестозу. Оцінка ступеня тяжкості пізніх гестозів.

Обсяг обстежень при гіпертензивних станах і набряках у вагітних. Лікування набряків вагітних. Лікування гіпертензії вагітних. Обсяг обстеження при прееклампсії. Лікування прееклампсії легкого та середнього ступеня. Загальні вимоги до ведення хворих з тяжкими формами пізніх гес­тозів.

Перша допомога при розвиненні судом і коми. Термін лікування прееклампсії. Методи розродження при ПГВ. Медична реабілітація жінок, які перенесли пізній гестоз вагітних.

Завдання для самостійної роботи студентів

Виміряйте АТ у положенні вагітної "лежачи на боці", "лежачи на

спині", "сидячи" на обох руках.

Складіть план ведення вагітності за наявності доклінічних ознак

пізнього гестозу, прегестозу.

Складіть план обстеження і лікування набряків у вагітних.

Складіть схему лікування гіпертензії під час вагітності.

Проаналізуйте історію пологів у породілля з пізнім гестозом.

Складіть схему лікування прееклампсії легкого і середнього ступеня

тяжкості.

Складіть план лікування прееклампсії тяжкого ступеня тяжкості. Складіть план надання першої допомоги при розвиненні судом. Розпишіть терміни лікування прееклампсії. Визначте стан плода у вагітної з ПГВ. Опишіть методи розродження при ПГВ.


Ситуаційні задачі для контролю вихідного рівня знань

 1. Першовагітна відвідала жіночу консультацію у строці 15—16 тижнів вагітності. Скарг немає. Із анамнезу вияснено, що два роки тому хворіла на пієлонефрит. АТ 120/80 мм рт. ст. У аналізі сечі патології не виявлено. Видимих набряків немає. Які скринінгові тести необхідно
  застосувати протягом вагітності для виявлення доклінічних проявів пізнього гестозу.

 2. До жіночої консультації звернулась невагітна жінка за порадою відносно планування терміну зачаття. Із анамнезу вияснено, що перша вагітність ускладнилась пізнім гестозом тяжкого ступеня. Який термін зачаття варто рекомендувати.

 3. Незаміжня жінка звернулась до лікаря жіночої консультації в строці 20—21 тиждень вагітності. АТ 115/75 мм рт.ст. Набряків немає, аналіз сечі в нормі. Складіть план ведення даної вагітності з урахуванням ризику розвитку ПГВ.


Ситуаційні задачі для контролю заключного етапу заняття

1. Першовагітна відвідала жіночу консультацію у строці 38 тижнів (прийшла на черговий огляд). Скарг немає. За останні два тижні набула 2 кг маси. Спостерігаються набряки нижніх кінцівок. АТ 115/70 мм рт. ст. У сечі патології немає. Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря жіночої консультації. 1. Під час чергового огляду у жіночій консультації першовагітної у строці 32 тижні встановлено: АТ 140/100 мм рт. ст. Набряки нижніх кінцівок, одутлість обличчя. Патології в сечі немає. Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря жіночої консультації.

 2. Першовагітну госпіталізовано зі скаргами на головні болі. Жіночу консультацію не відвідувала. Встановлено строк вагітності 35—36 тижнів. АТ 180/110 мм рт. ст. праворуч, 140/90 мм рт. ст. ліворуч, набряки нижніх кінцівок і верхніх. У сечі білок (0,16 г/л), гіалінові і зернисті циліндри. Поставте діагноз. Призначте лікування.

 3. Роділлі 22 роки, пологи перші строкові. Перейми почалися 12 годин тому. При госпіталізації перейми кожні 5 хвилин по 40 секунд, скарги на головний біль і погіршення зору (сітка перед очима). АТ 140/100 мм рт. ст. Через 4 години після надходження почалися потуги, відійшли води. Раптово у роділлі виникли судоми з короткочасною непритомністю. При вагінальному дослідженні: відкриття шийки матки повне, голівка на тазовому дні, стрілоподібний шов у прямому розмірі виходу, мале тім'ячко попереду. Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря.

 4. Першовагітну доставлено каретою швидкої допомоги. Вагітність 36 тижнів. Скарги на сильний біль в області шлунка. Два рази було блювання.

Біль з'явився після того, як хвора з'їла вінегрет. Невелика набряклість ніг. АТ 140/100 мм рт. ст. Сеча при кип'ятінні скипілася. Поставте діагноз. Ви­значте тактику лікаря.

6. Першовагітна, вагітність 34 тижні, госпіталізована зі скаргами на го­ловний біль і погіршення зору. АТ 170/120 мм рт. ст Чималі набряки кінцівок, передньої черевної стінки, обличчя. У сечі — білок (0,12 г/л), циліндри гіалінові і зернисті. Протягом тижня інтенсивного лікування ган вагітної погіршився. На фоні усіх зазначених явищ хвора почала втрача: зір. Висно­вок окуліста — початкове відшарування сітківки. Пологової діяльності немає. Діагноз. Які допущені помилки на етапах жіночої консультації і стаціонару? Що потрібно робити?


Завдання для позааудиторноїроботи (навчальна та науково-дослідна робота студентів)

 1. Бібліографічний пошук у періодичній пресі з проблеми гестозів (журнали "Вісник Асоціації акушерів-гінекологів України", "Акушерство й гинекология", "Вопросы охраны материнства и детства", "Педіатрія, акушерство і гінекологія").

 2. Переклади зарубіжної літератури з теми заняття.

 3. Підготовка рефератів з проблеми гестозів.

 4. Складання огляду літератури з проблеми гестозів.

 5. Розробка первинної документації (індувідуальна карта вагітної і породіллі, історія пологів, протокол патологоанатомічного дослідження, висновки експертів).

 6. Експертна оцінка фрагментів історії пологів.

 7. Аналіз випадків материнської і перинатальної смертності при гестозах (навички експертної оцінки ведення випадків з обґрунтуванням власної точки зору).

 8. Виготовлення таблиць, слайдів макропрепаратів, малюнків.

 9. Розробка архівного матеріалу з опануванням методів статистичного аналізу.

 10. Підготовка виступів на СНТ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. — К.: Здоров'я, 2000.

 1. Богатирьова Р.В., Венцківський Б.М. та інші. Ведення вагітності та пологів при пізніх гестозах, їх прогнозування, діагностика, лікування і профілактика: Методичні рекомендації. — Київ, 1999. — 42 с.

 1. Венцковский Б.М., Ходак А.А. Поздние гестозы беременных // Неотложньїе состояния в акушерстве. — К.: Здоров'я, 2000. — 672 с. — С. 155—190.

 2. Кустаров В.Н., Линда В.А. Гестоз: патогенез, симптоматика, лечение. —СПб: Гиппократ, 2000. — 160 с.
 1. ЗильберА.П., Шифман Е.М. Акушерство глазами анестезиолога "этюды критической медицини", т.З. — Петрозаводск: Издательство ПТУ, 1997. — 397 с.

 2. Резолюція IV науково-практичної конференції Асоціації акушерів-гінекологів
  України з проблеми "Пізні гестози вагітних". — Ужгород, 2000.

Автор : доцент Балабуєва С.В.
Затверджено на засіданні кафедри “ 31 „ серпня 2012 р., протокол № 1
Каталог: downloads -> obstetrics2
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
obstetrics2 -> Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
obstetrics2 -> Методичні рекомендації для студентів
obstetrics2 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
obstetrics2 -> Методичні рекомендації для студентів
obstetrics2 -> Пмк № „Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї”

Скачати 472.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка